Wydział Filozofii
Retoryka stosowana (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2020/2021

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów
Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Wprowadzenie do retoryki (wykład)E/6 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
2Wprowadzenie do retoryki (ćwiczenia)Z/0 30 dr hab. Paweł Gondek, prof. KUL
3Logika (wykład)E/4 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
4Logika (ćwiczenia)Z/0 30 mgr Justyna Kurlak
5Historia filozofii (wykład)E/2 30 dr hab. Wanda Bajor, prof. KUL
6Kultura języka (ćwiczenia)Z/4 30 dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
7Wstępne ćwiczenia retoryczne (ćwiczenia)Z/4 30 dr Joanna Kiereś-Łach
8Podstawy sztuki oratorskiej (ćwiczenia)Z/3 30 dr Joanna Kiereś-Łach
9Język łaciński w retoryce (lektorat)Z/1 30 prof. dr hab. Agnieszka Dziuba
10Korygowanie błędów wymowy z elementami ortofonii (warsztaty)Z/2 30 dr Agnieszka Karczewska
11Mnemotechnika (warsztaty)Z/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
Lektoraty
1Język angielski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 154) Z/2 30 mgr Michał Narecki
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 155) Z/2 30 mgr Katarzyna Albiniak
3Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 156) Z/2 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
4Język francuski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
5Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 106) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
6Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Iwona Fijołek
7Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
8Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 112) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze