Wydział Teologii
Teologia Moralna (stacjonarne doktoranckie)
Rok akademicki  2019/2020


Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Anglikańska teologia moralna, cz. 1 (wykład)Zbo/1 30 Ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL
2Antropologia moralna (wykład)Zbo/0 30 Ks. dr hab. Marian Pokrywka, prof. KUL
3Biblijne przesłanki moralności chrześcijańskiej - Nowy Testament (wykład)E/1 30 Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
4Bioetyka ogólna - wybrane zagadnienia (wykład)Zbo/1 45 Ks. Bp dr hab. Józef Wróbel, prof. KUL
5Historia teologii moralnej (II) (wykład)Zbo/1 30 Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
6Metodologia badań naukowych i metodologia pisania dysertacji doktorskiej (wykład)Z/1 15 Ks. dr hab. Adam Rybicki, prof. KUL
7Metodologia teologii moralnej (wykład)E/1 30 prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
8Moralność życia społecznego - wybrane zagadnienia (I) (wykład)Zbo/1 30 Ks. dr Krzysztof Smykowski
9Sakramentologia moralna (wykład)Zbo/1 30 Ks. dr Krzysztof Smykowski
Seminaria
1Antropologia moralna (seminarium)Zbo/1 30 Ks. dr hab. Marian Pokrywka, prof. KUL
2Historia teologii moralnej (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
Praktyki zawodowe
1Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/0 5 Ks. prof. dr hab. Marian Zając

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Anglikańska teologia moralna, cz. 1 (wykład)E/1 30 Ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL
2Antropologia moralna (wykład)E/1 30 Ks. dr hab. Marian Pokrywka, prof. KUL
3Bioetyka ogólna - wybrane zagadnienia (wykład)E/1 45 Ks. Bp dr hab. Józef Wróbel, prof. KUL
4Etyka pracownika naukowego i prowadzenia badań naukowych (wykład)Z/1 15 Ks. dr Krzysztof Smykowski
5Historia teologii moralnej (II) (wykład)E/1 30 Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
6Moralność życia społecznego - wybrane zagadnienia (I) (wykład)E/1 30 Ks. dr Krzysztof Smykowski
7Sakramentologia moralna (wykład)Z/1 30 Ks. dr Krzysztof Smykowski
8Wzory osobowe w moralności chrześcijańskiej (wykład)Z/1 30 Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
Seminaria
1Antropologia moralna (seminarium)Zbo/1 30 Ks. dr hab. Marian Pokrywka, prof. KUL
2Historia teologii moralnej (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
Praktyki zawodowe
1Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/0 5 Ks. prof. dr hab. Marian Zając

Rok III - Semestr 5

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykład monograficzny
1Problematyka moralna zdrowia i choroby (wykład)Zbo/0 15 Ks. Bp dr hab. Józef Wróbel, prof. KUL
Seminaria
1Antropologia moralna (seminarium)Zbo/1 30 Ks. dr hab. Marian Pokrywka, prof. KUL
2Historia teologii moralnej (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
Praktyki zawodowe
1Praktyki zawodowe - dla doktorantów III r. (praktyki)Zbo/0 5 Ks. prof. dr hab. Marian Zając

Rok III - Semestr 6

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykład monograficzny
1Problematyka moralna zdrowia i choroby (wykład)Z/1 15 Ks. Bp dr hab. Józef Wróbel, prof. KUL
Seminaria
1Antropologia moralna (seminarium)Zbo/1 30 Ks. dr hab. Marian Pokrywka, prof. KUL
2Historia teologii moralnej (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
Praktyki zawodowe
1Praktyki zawodowe - dla doktorantów III r. (praktyki)Zbo/0 5 Ks. prof. dr hab. Marian Zając

Rok IV - Semestr 7

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykład monograficzny
1Problematyka moralna zdrowia i choroby (wykład)Zbo/0 15 Ks. Bp dr hab. Józef Wróbel, prof. KUL
Seminaria
1Antropologia moralna (seminarium)Zbo/1 30 Ks. dr hab. Marian Pokrywka, prof. KUL
2Historia teologii moralnej (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
Praktyki zawodowe
1Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/0 5 Ks. prof. dr hab. Marian Zając

Rok IV - Semestr 8

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykład monograficzny
1Problematyka moralna zdrowia i choroby (wykład)Z/1 15 Ks. Bp dr hab. Józef Wróbel, prof. KUL
Seminaria
1Antropologia moralna (seminarium)Zbo/1 30 Ks. dr hab. Marian Pokrywka, prof. KUL
2Historia teologii moralnej (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
Praktyki zawodowe
1Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/0 5 Ks. prof. dr hab. Marian Zając

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze