Wydział Nauk Społecznych
Psychologia (stacjonarne doktoranckie)
Rok akademicki  2021/2022


Rok IV - Semestr 7

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Warsztat
1Jakościowa analiza danych empirycznych (warsztaty - Grupa: 1) Z/1 15 dr hab. Ewa Rzechowska
2Jakościowa analiza danych empirycznych (warsztaty - Grupa: 2) Z/1 15 dr hab. Ewa Rzechowska
3Recenzowanie prac naukowych (warsztaty - Grupa: 1) Z/1 15 prof. dr hab. Ryszard Zajączkowski
Seminarium doktoranckie
1Seminarium doktoranckie z psychologii emocji i motywacji (seminarium)Zbo/1 15 Zawieszone
2Seminarium doktoranckie z psychologii klinicznej dorosłych (seminarium)Zbo/1 15 dr hab. Dorota Mącik
3Seminarium doktoranckie z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży (seminarium)Zbo/1 15 Zawieszone
4Seminarium doktoranckie z psychologii osobowości (seminarium)Zbo/1 15 prof. dr hab. Piotr Oleś
5Seminarium doktoranckie z psychologii pracy i organizacji (seminarium)Zbo/1 15 dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
6Seminarium doktoranckie z psychologii procesów poznawczych (seminarium)Zbo/1 15 dr hab. Tomasz Jankowski
7Seminarium doktoranckie z psychologii procesów rozwoju psychicznego (seminarium)Zbo/1 15 dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
8Seminarium doktoranckie z psychologii rodziny (seminarium)Zbo/1 15 Zawieszone
9Seminarium doktoranckie z psychologii różnic indywidualnych (seminarium)Zbo/1 15 prof. dr hab. Andrzej Sękowski
10Seminarium doktoranckie z psychologii społecznej i psychologii religii (seminarium)Zbo/1 15 dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
11Seminarium doktoranckie z psychologii zachowań konsumenckich (seminarium)Zbo/1 15 dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL
12Seminarium doktoranckie z psychologii zdrowia i psychoterapii (seminarium)Zbo/1 15 dr hab. Agnieszka Kulik
13Seminarium doktoranckie z psychoprofilaktyki patologii społecznej (seminarium)Zbo/1 15 dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL
14Seminarium doktoranckie z rozwoju wyższych procesów psychicznych (seminarium)Zbo/1 15 Zawieszone
15Seminarium doktoranckie ze społecznej psychologii osobowości (seminarium)Zbo/1 15 Zawieszone
Wykłady monograficzne w języku angielskim
1Coping with stress (wykład)E/6 30 dr Ewa Sokołowska
2Emotions and motivation in everyday social life (wykład)E/6 30 dr Małgorzata Torój
3Eyetracking in psychology (wykład)E/6 30 dr Przemysław Tużnik
4Leadership (wykład)E/6 30 dr Piotr Mamcarz
5Positive psychology (wykład)E/6 30 dr Emilia Mielniczuk
Praktyki zawodowe
1Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/0 15 Brak obsady
2Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/0 30 Brak obsady
3Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/0 45 Brak obsady
4Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/0 60 Brak obsady
5Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/0 75 Brak obsady
6Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/0 90 Brak obsady
7Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/0 50 Brak obsady

Rok IV - Semestr 8

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Konwersatorium obowiązkowe
1Rola uczonego w strukturach nauk społecznych i etyka badań naukowych (konwersatorium)Z/1 15 dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
Seminarium doktoranckie
1Seminarium doktoranckie z psychologii emocji i motywacji (seminarium)Zbo/1 15 Zawieszone
2Seminarium doktoranckie z psychologii klinicznej dorosłych (seminarium)Zbo/1 15 dr hab. Dorota Mącik
3Seminarium doktoranckie z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży (seminarium)Zbo/1 15 Zawieszone
4Seminarium doktoranckie z psychologii osobowości (seminarium)Zbo/1 15 prof. dr hab. Piotr Oleś
5Seminarium doktoranckie z psychologii pracy i organizacji (seminarium)Zbo/1 15 dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
6Seminarium doktoranckie z psychologii procesów poznawczych (seminarium)Zbo/1 15 dr hab. Tomasz Jankowski
7Seminarium doktoranckie z psychologii procesów rozwoju psychicznego (seminarium)Zbo/1 15 dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
8Seminarium doktoranckie z psychologii rodziny (seminarium)Zbo/1 15 Zawieszone
9Seminarium doktoranckie z psychologii różnic indywidualnych (seminarium)Zbo/1 15 prof. dr hab. Andrzej Sękowski
10Seminarium doktoranckie z psychologii społecznej i psychologii religii (seminarium)Zbo/1 15 dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
11Seminarium doktoranckie z psychologii zachowań konsumenckich (seminarium)Zbo/1 15 prof. dr hab. Mariola Łaguna
12Seminarium doktoranckie z psychologii zdrowia i psychoterapii (seminarium)Zbo/1 15 dr hab. Agnieszka Kulik
13Seminarium doktoranckie z psychoprofilaktyki patologii społecznej (seminarium)Zbo/1 15 dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL
14Seminarium doktoranckie z rozwoju wyższych procesów psychicznych (seminarium)Zbo/1 15 Zawieszone
15Seminarium doktoranckie ze społecznej psychologii osobowości (seminarium)Zbo/1 15 Zawieszone
Wykłady monograficzne w języku angielskim
1Advances in theory and research of personality (wykład)E/6 30 dr Jan Kutnik
2Cross-cultural communication in management (wykład)E/6 30 dr Mariusz Wołońciej
3Current trends in psychotherapy (wykład)E/6 30 Brak obsady
4Family Psychology (wykład)E/6 30 dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
5Music therapy – theoretical models and clinical applications (wykład)E/6 30 dr Monika Toczyńska
Praktyki zawodowe
1Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/0 15 Brak obsady
2Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/0 30 Brak obsady
3Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/0 45 Brak obsady
4Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/0 60 Brak obsady
5Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/0 75 Brak obsady
6Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/0 90 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze