Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Rok akademicki  2019/2020


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia ustrojów państw (wykład)E/11 36 dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL
2Katolicka Nauka Społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 18 dr Katarzyna Lenart-Kłoś
3Logika prawnicza (wykład)E/2 18 dr Anna Kozanecka-Dymek
4Prawoznawstwo (wykład)E/11 24 dr Tomasz Barszcz
5Technologia informacyjna dla prawników (wykład)E/2 9 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe (grupa 1: A-Ko, grupa 2: Kr-Ż)
1Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 1) Z/2 9 dr Jacek Trzewik
2Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 2) Z/2 9 dr Jacek Trzewik
3Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 18 dr Tomasz Barszcz
4Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 18 dr Tomasz Barszcz
Lektoraty
1Język angielski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 77) Z/0 18 mgr Ewa Stępniak
2Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 78) Z/0 18 mgr Marlena Iglik
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 3) Zbo/0 3 mgr Piotr Kucewicz

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Etyka (kurs dla prawników) (wykład)E/2 18 dr Wojciech Lewandowski
2Historia prawa (wykład)E/10 42 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
3Prawo rzymskie (wykład)E/11 27 dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL
4Teoria i filozofia prawa (wykład)E/5 27 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Łacina prawnicza (ćwiczenia)Z/2 9 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
2Prawo rzymskie (ćwiczenia)Z/0 18 dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 77) Z/0 18 mgr Ewa Stępniak
2Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 78) Z/0 18 mgr Marlena Iglik

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Prawo cywilne - część ogólna (wykład)E/10 42 dr Katarzyna Dębińska-Domagała
2Prawo karne (wykład)E/10 42 dr Małgorzata Gałązka
3Prawo konstytucyjne (wykład)E/10 54 dr Ilona Grądzka
Ćwiczenia obowiązkowe
1Prawo cywilne - część ogólna (ćwiczenia)Z/0 18 dr Katarzyna Dębińska-Domagała
2Prawo karne (ćwiczenia)Z/0 18 mgr Alicja Gorczowska
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 315) Z/0 18 mgr Dorota Szymczyk

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia filozofii (wykład)E/3 27 dr Marcin Iwanicki
2Ochrona konkurencji (wykład)E/2 9 dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. KUL
3Ochrona własności intelektualnej (wykład)E/2 9 dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. KUL
4Prawa człowieka i ich ochrona (wykład)E/4 27 Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
5Prawo administracyjne z elementami zarządzania (wykład)E/8 36 Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
6Prawo rzeczowe (wykład)E/4 36 dr Marta Stepnowska
Ćwiczenia obowiązkowe
1Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr Wojciech Witkowski
2Prawo administracyjne z elementami zarządzania (ćwiczenia)Z/0 18 mgr Emilia Gulińska
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 315) Z/0 18 mgr Dorota Szymczyk
2Język angielski (z elementami terminologii prawniczej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/6 0 mgr Dorota Szymczyk

Rok III - Semestr 5

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Prawo cywilne - zobowiązania (wykład)E/10 36 dr Aneta Biały
2Prawo finansów publicznych (wykład)E/5 36 dr hab. Monika Münnich
3Prawo międzynarodowe publiczne (wykład)E/6 30 dr hab. Wojciech Staszewski
4Prawo rodzinne i opiekuńcze (wykład)E/4 27 Ks. dr Zdzisław Jancewicz
5Prawo wyznaniowe (wykład)E/5 54 dr Aneta Abramowicz
Ćwiczenia obowiązkowe
1Prawo cywilne - zobowiązania (ćwiczenia)Z/0 18 mgr Joanna Iwanicka
2Prawo międzynarodowe publiczne (ćwiczenia)Z/0 15 dr hab. Wojciech Staszewski

Rok III - Semestr 6

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Postępowanie karne (wykład)E/9 36 dr Marek Smarzewski
2Prawo karne wykonawcze (wykład)E/4 36 dr Grzegorz Skrobotowicz
3Prawo podatkowe (wykład)E/5 20 dr hab. Monika Münnich
4Prawo spadkowe (wykład)E/3 27 dr Jacek Trzewik
Ćwiczenia obowiazkowe
1Postępowanie karne (ćwiczenia)Z/0 18 dr Marek Smarzewski
2Prawo podatkowe (ćwiczenia)Z/0 16 dr hab. Monika Münnich
Proseminarium (1 obowiązkowe)
1Proseminarium (proseminarium)Zbo/2 18 dr Sławomir Hypś

Rok IV - Semestr 7

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne (wykład)E/8 30 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
2Prawo handlowe (wykład)E/8 30 dr Dariusz Bucior
3Prawo karne wykonawcze (wykład)E/4 36 dr Grzegorz Skrobotowicz
Ćwiczenia obowiązkowe
1Prawo handlowe (ćwiczenia)Z/0 20 mgr Zuzanna Pyryt
2Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia)Z/0 20 mgr Emilia Gulińska
Wykład kluczowy (1 do wyboru)
1Prawo autorskie (wykład)E/3 20 Zawieszone
2Retoryka prawnicza i kultura języka (wykład)E/3 20 dr Piotr Sławicki
3Sądownictwo międzynarodowe (wykład)E/3 20 dr Anna Szarek-Zwijacz
Ćwiczenia do wykładu kluczowego
1Retoryka prawnicza i kultura języka (ćwiczenia)Z/0 10 dr Piotr Sławicki
2Sądownictwo międzynarodowe (ćwiczenia)Z/0 10 dr Anna Szarek-Zwijacz
Konwersatorium (1 do wyboru)
1Ekspertyza sądowa (konwersatorium)Z/0 15 dr Joanna Dzierżanowska
2Mediacja w sprawach karnych (konwersatorium)Z/0 15 dr Grzegorz Skrobotowicz
Seminarium magisterskie (1 do wyboru)
1Postępowanie karne (seminarium)Zbo/2 20 dr Marek Smarzewski
2Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 20 dr Jacek Trzewik
3Prawo finansowe (seminarium)Zbo/2 20 dr hab. Monika Münnich
4Prawo karne (seminarium)Zbo/2 20 dr Sławomir Hypś
Wykład fakultatywny
1Medycyna sądowa dla prawników (wykład)Z/3 15 dr Grzegorz Skrobotowicz

Rok IV - Semestr 8

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Postępowanie cywilne (wykład)E/10 30 dr Paweł Wrzaszcz
2Prawo pracy (wykład)E/5 30 dr hab. Paweł Nowik
3Prawo publiczne gospodarcze (wykład)E/5 30 dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz
Ćwiczenia obowiązkowe
1Prawo pracy (ćwiczenia)Z/0 15 mgr Milena Kloczkowska
2Postępowanie cywilne (ćwiczenia)Z/0 20 mgr Anna Haciuk
Wykład kluczowy (1 do wyboru)
1Prawo dowodowe w postępowaniu karnym (wykład)E/3 18 dr Joanna Dzierżanowska
2Sądowa ochrona rodziny (wykład)E/3 18 Ks. dr Zdzisław Jancewicz
3Zobowiązania - część szczegółowa (wykład)E/3 20 dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
Ćwiczenia do wykładu kluczowego
1Prawo dowodowe w postępowaniu karnym (ćwiczenia)Z/0 9 dr Joanna Dzierżanowska
2Sądowa ochrona rodziny (ćwiczenia)Z/0 9 Ks. dr Zdzisław Jancewicz
3Zobowiązania - część szczegółowa (ćwiczenia)Z/0 10 mgr Joanna Iwanicka
Konwersatorium (1 do wyboru)
1Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach rodzinnych (konwersatorium)Z/2 15 mgr Paulina Radomska
2Prawo spadkowe w orzecznictwie (konwersatorium)Z/2 15 dr Jacek Trzewik
3Stosowanie prawa cywilnego (konwersatorium)Z/2 15 mgr Joanna Iwanicka
4Warsztat pracy prawnika (konwersatorium)Z/2 15 dr Piotr Sławicki
Seminarium magisterskie
1Postępowanie cywilne (seminarium)Zbo/2 20 Zawieszone
2Postępowanie karne (seminarium)Zbo/2 20 dr Marek Smarzewski
3Prawo administracyjne (seminarium)Zbo/2 20 Zawieszone
4Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 20 dr Jacek Trzewik
5Prawo finansowe (seminarium)Zbo/2 20 dr hab. Monika Münnich
6Prawo karne (seminarium)Zbo/2 20 dr Sławomir Hypś
7Prawo konstytucyjne (seminarium)Zbo/2 20 Zawieszone
8Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (seminarium)Zbo/2 20 Zawieszone
Wykład fakultatywny (1 do wyboru)
1Kryminalistyka (wykład)Z/2 15 dr Joanna Dzierżanowska
2Pozasądowe formy rozwiązywania sporów (wykład)Z/2 15 Zawieszone
3Prawo penitencjarne (wykład)Z/2 15 dr Grzegorz Skrobotowicz
4Prawo wykroczeń (wykład)Z/2 15 dr Damian Szeleszczuk

Rok V - Semestr 9

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Prawa człowieka i ich ochrona (wykład)E/5 20 Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
2Zarys prawa kanonicznego (wykład)E/3 20 Ks. dr Grzegorz Bzdyrak
3Negocjacje i mediacje w prawie polskim (wykład)E/7 30 dr Piotr Sławicki
Wykład kluczowy (1 do wyboru)
1Prawo autorskie (wykład)E/3 20 Zawieszone
2Retoryka prawnicza i kultura języka (wykład)E/3 20 dr Piotr Sławicki
3Sądownictwo międzynarodowe (wykład)E/3 20 dr Anna Szarek-Zwijacz
Konwersatorium (1 do wyboru)
1Ekspertyza sądowa (konwersatorium)Z/2 15 dr Joanna Dzierżanowska
2Mediacja w sprawach karnych (konwersatorium)Z/2 15 dr Grzegorz Skrobotowicz
Seminarium magisterskie
1Postępowanie karne (seminarium)Zbo/2 20 dr Marek Smarzewski
2Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 20 dr Jacek Trzewik
3Prawo finansowe (seminarium)Zbo/2 20 dr hab. Monika Münnich
4Prawo karne (seminarium)Zbo/2 20 dr Sławomir Hypś
Wykład fakultatywny (1 do wyboru)
1Medycyna sądowa dla prawników (wykład)Z/3 15 dr Grzegorz Skrobotowicz
Praktyki studenckie
1Praktyki studenckie (praktyki - Grupa: 1) Z/5 160 dr Marcin Burzec
2Praktyki studenckie (praktyki - Grupa: 2) Z/5 160 dr Marek Smarzewski
3Praktyki studenckie (praktyki - Grupa: 3) Z/5 160 dr hab. Jerzy Parchomiuk

Rok V - Semestr 10

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Ochrona konkurencji (wykład)E/1 20 dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. KUL
2Ochrona własności intelektualnej (wykład)E/1 20 dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. KUL
Wykład fakultatywny (1 do wyboru)
1Kryminalistyka (wykład)Z/3 15 dr Joanna Dzierżanowska
2Pozasądowe formy rozwiązywania sporów (wykład)Z/3 15 Zawieszone
3Prawo penitencjarne (wykład)Z/3 15 dr Grzegorz Skrobotowicz
4Prawo wykroczeń (wykład)Z/3 15 dr Damian Szeleszczuk
Laboratorium obowiązkowe
1Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa: 1) Z/1 20 dr Michał Skwarzyński
2Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa: 2) Z/1 20 dr Michał Skwarzyński
Konwersatorium (1 do wyboru)
1Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach rodzinnych (konwersatorium)Z/2 15 mgr Paulina Radomska
2Prawo spadkowe w orzecznictwie (konwersatorium)Z/2 15 dr Jacek Trzewik
3Stosowanie prawa cywilnego (konwersatorium)Z/2 15 mgr Joanna Iwanicka
4Warsztat pracy prawnika (konwersatorium)Z/2 15 dr Piotr Sławicki
Seminarium magisterskie
1Postępowanie cywilne (seminarium)Zbo/2 20 Zawieszone
2Postępowanie karne (seminarium)Zbo/2 20 dr Marek Smarzewski
3Prawo administracyjne (seminarium)Zbo/2 20 Zawieszone
4Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 20 dr Jacek Trzewik
5Prawo finansowe (seminarium)Zbo/2 20 dr hab. Monika Münnich
6Prawo karne (seminarium)Zbo/2 20 dr Sławomir Hypś
7Prawo konstytucyjne (seminarium)Zbo/2 20 Zawieszone
8Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (seminarium)Zbo/2 20 Zawieszone
Przygotowanie pracy magisterskiej
1Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Brak obsady
2Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Brak obsady
3Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Brak obsady
4Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Brak obsady
5Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Brak obsady
6Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Brak obsady
7Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Brak obsady
8Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze