Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Rok akademicki  2018/2019


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Logika prawnicza (wykład)E/2 18 dr Anna Kozanecka-Dymek
2Prawoznawstwo (wykład)E/11 24 dr Tomasz Barszcz
3Technologia informacyjna dla prawników (wykład)E/2 9 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
4Historia ustrojów państw (wykład)E/11 36 dr Emilia Czepczyńska
5Katolicka Nauka Społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 18 dr Katarzyna Lenart-Kłoś
Ćwiczenia obowiązkowe
1Prawoznawstwo (ćwiczenia)Z/0 18 dr Tomasz Barszcz
2Informatyka prawnicza (laboratorium)Z/2 9 dr Jacek Trzewik
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 315) Z/0 18 mgr Dorota Szymczyk
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 6) Zbo/0 3 mgr inż. Karolina Gajewska

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia prawa (wykład)E/10 42 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
2Prawo rzymskie (wykład)E/11 27 dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL
3Teoria i filozofia prawa (wykład)E/5 27 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
4Etyka (kurs dla prawników) (wykład)E/2 18 dr Wojciech Lewandowski
Ćwiczenia obowiązkowe
1Prawo rzymskie (ćwiczenia)Z/0 18 dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL
2Łacina prawnicza (ćwiczenia)Z/2 9 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski (lektorat)Z/0 30 Brak obsady
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 315) Z/0 18 mgr Dorota Szymczyk
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 1) Zbo/0 3 mgr Sylwia Fedorowicz-Lisowska

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Ochrona konkurencji (wykład)E/2 9 dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. KUL
2Prawo cywilne - część ogólna (wykład)E/8 42 dr Katarzyna Dębińska-Domagała
3Ochrona własności intelektualnej (wykład)E/2 9 dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. KUL
4Prawo karne (wykład)E/10 42 dr Małgorzata Gałązka
5Prawo konstytucyjne (wykład)E/8 54 dr Ilona Grądzka
Ćwiczenia obowiązkowe
1Prawo cywilne - część ogólna (ćwiczenia)Z/0 18 dr Katarzyna Dębińska-Domagała
2Prawo karne (ćwiczenia)Z/0 18 dr Małgorzata Gałązka
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 231) Z/0 18 mgr Agnieszka Gryta
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 315) Z/0 18 mgr Dorota Szymczyk
3Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 232) Z/0 18 mgr Marlena Iglik
4Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 17) Z/0 30 mgr Barbara Okulska

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Prawa człowieka i ich ochrona (wykład)E/4 27 Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
2Prawo rzeczowe (wykład)E/5 30 dr Jacek Trzewik
3Historia filozofii (wykład)E/3 27 dr Marcin Iwanicki
4Prawo administracyjne z elementami zarządzania (wykład)E/10 36 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
Ćwiczenia obowiązkowe
1Prawo administracyjne z elementami zarządzania (ćwiczenia)Z/0 18 mgr Emilia Gulińska
2Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia)Z/2 9 Ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 315) Z/0 18 mgr Dorota Szymczyk
2Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 231) Z/0 18 mgr Agnieszka Gryta
3Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 232) Z/0 18 mgr Marlena Iglik
4Język angielski (prawniczy) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/0 0 mgr Marlena Iglik
5Język angielski (prawniczy) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/0 0 Brak obsady
6Język angielski (z elementami terminologii prawniczej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/0 0 mgr Agnieszka Gryta

Rok III - Semestr 5

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Prawo cywilne - zobowiązania (wykład)E/10 30 dr Aneta Biały
2Prawo finansów publicznych (wykład)E/8 45 dr hab. Monika Münnich
3Prawo międzynarodowe publiczne (wykład)E/8 30 dr hab. Wojciech Staszewski
4Prawo rodzinne i opiekuńcze (wykład)E/4 30 Ks. dr Zdzisław Jancewicz
Ćwiczenia obowiązkowe
1Prawo cywilne - zobowiązania (ćwiczenia)Z/0 20 dr Paweł Bucoń
2Prawo międzynarodowe publiczne (ćwiczenia)Z/0 15 mgr Marzena Rzeszót

Rok III - Semestr 6

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Postępowanie karne (wykład)E/10 30 dr Marek Smarzewski
2Prawo spadkowe (wykład)E/5 30 dr Jacek Trzewik
3Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej (wykład)E/5 45 dr Edyta Krzysztofik
4Prawo podatkowe (wykład)E/8 30 dr hab. Monika Münnich
Ćwiczenia obowiazkowe
1Prawo podatkowe (ćwiczenia)Z/0 15 dr hab. Monika Münnich
2Postępowanie karne (ćwiczenia)Z/0 20 dr Marek Smarzewski
Proseminarium (1 obowiązkowe)
1Proseminarium (proseminarium)Z/2 30 dr Sławomir Hypś

Rok IV - Semestr 7

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne (wykład)E/8 30 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
2Prawo handlowe (wykład)E/9 30 dr Dariusz Bucior
3Prawo karne wykonawcze (wykład)E/4 36 dr Grzegorz Skrobotowicz
Ćwiczenia obowiązkowe
1Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia)Z/0 20 mgr Bartłomiej Składanek
2Prawo handlowe (ćwiczenia)Z/0 15 mgr Adrian Dziekan
Wykład kluczowy (1 do wyboru)
1Prawo autorskie (wykład)E/3 20 dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
2Sądowa ochrona rodziny (wykład)E/3 20 Ks. dr Zdzisław Jancewicz
Konwersatorium (1 do wyboru)
1Ekspertyza sądowa (konwersatorium)Z/2 15 dr Joanna Dzierżanowska
2Mediacja w sprawach karnych (konwersatorium)Z/2 15 dr Grzegorz Skrobotowicz
3Prawo administracyjne ustrojowe (konwersatorium)Z/2 15 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
Seminarium magisterskie (1 do wyboru)
1Postępowanie cywilne (seminarium)Zbo/2 20 dr Paweł Wrzaszcz
2Postępowanie karne (seminarium)Zbo/2 20 dr Marek Smarzewski
3Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 20 dr Jacek Trzewik
4Prawo finansowe (seminarium)Zbo/2 20 dr hab. Monika Münnich
5Prawo karne (seminarium)Zbo/2 20 dr Damian Szeleszczuk
Wykłady fakultatywny
1Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne (wykład)Z/3 15 dr Paulina Woś
2Prawo własności przemysłowej (wykład)Z/3 15 dr Krzysztof Dobieżyński
3Prawo wykroczeń (wykład)Z/3 15 dr Damian Szeleszczuk

Rok IV - Semestr 8

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Postępowanie cywilne (wykład)E/9 30 dr Paweł Wrzaszcz
2Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (wykład)E/5 30 dr hab. Paweł Nowik
3Prawo publiczne gospodarcze (wykład)E/5 30 dr Krzysztof Dobieżyński
Ćwiczenia obowiązkowe
1Postępowanie cywilne (ćwiczenia)Z/0 20 dr Paulina Woś
2Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (ćwiczenia)Z/0 15 dr Maciej Jarota
Wykład fakultatywny (1 do wyboru)
1Kryminalistyka (wykład)Z/3 15 dr Joanna Dzierżanowska
2Zawody i aplikacje prawnicze (wykład)Z/3 15 dr Ilona Grądzka
Wykład kluczowy (1 do wyboru)
1Prawo dowodowe w postępowaniu karnym (wykład)E/3 20 dr Joanna Dzierżanowska
2Retoryka prawnicza i kultura języka (wykład)E/3 20 dr Piotr Sławicki
3Zobowiązania - część szczegółowa (wykład)E/3 18 Zawieszone
Konwersatorium (1 do wyboru)
1Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach rodzinnych (konwersatorium)Z/2 15 mgr Małgorzata Rydel-Warda
2Prawo spadkowe w orzecznictwie (konwersatorium)Z/2 15 dr Jacek Trzewik
3Warsztat pracy prawnika (konwersatorium)Z/2 15 dr Piotr Sławicki
Seminarium magisterskie
1Postępowanie cywilne (seminarium)Zbo/2 20 dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL
2Postępowanie karne (seminarium)Zbo/2 20 dr Marek Smarzewski
3Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 20 dr Jacek Trzewik
4Prawo finansowe (seminarium)Zbo/2 20 dr hab. Monika Münnich
5Prawo karne (seminarium)Zbo/2 20 dr Damian Szeleszczuk

Rok V - Semestr 9

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Negocjacje i mediacje w prawie polskim (wykład)E/7 30 dr Piotr Sławicki
2Prawa człowieka i ich ochrona (wykład)E/5 20 Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
3Zarys prawa kanonicznego (wykład)E/3 20 Ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL
Wykład kluczowy (1 do wyboru)
1Prawo autorskie (wykład)E/3 20 dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
2Sądowa ochrona rodziny (wykład)E/3 20 Ks. dr Zdzisław Jancewicz
Wykład fakultatywny (1 do wyboru)
1Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne (wykład)Z/3 15 dr Paulina Woś
2Prawo własności przemysłowej (wykład)Z/3 15 dr Krzysztof Dobieżyński
3Prawo wykroczeń (wykład)Z/3 15 dr Damian Szeleszczuk
Konwersatorium (1 do wyboru)
1Ekspertyza sądowa (konwersatorium)Z/2 15 dr Joanna Dzierżanowska
2Mediacja w sprawach karnych (konwersatorium)Z/2 15 dr Grzegorz Skrobotowicz
3Prawo administracyjne ustrojowe (konwersatorium)Z/2 15 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
Seminarium magisterskie
1Postępowanie cywilne (seminarium)Zbo/2 20 dr Paweł Wrzaszcz
2Postępowanie karne (seminarium)Zbo/2 20 dr Marek Smarzewski
3Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 20 dr Jacek Trzewik
4Prawo finansowe (seminarium)Zbo/2 20 dr hab. Monika Münnich
5Prawo karne (seminarium)Zbo/2 20 dr Damian Szeleszczuk
Praktyki studenckie
1Praktyki studenckie (praktyki - Grupa: 1) Z/5 160 dr Marcin Burzec
2Praktyki studenckie (praktyki - Grupa: 2) Z/5 160 dr hab. Jerzy Parchomiuk
3Praktyki studenckie (praktyki - Grupa: 3) Z/5 160 dr Marek Smarzewski

Rok V - Semestr 10

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Ochrona konkurencji (wykład)E/1 20 dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. KUL
2Ochrona własności intelektualnej (wykład)E/1 20 dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. KUL
Laboratorium obowiązkowe
1Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa: 1) Z/1 20 dr Michał Skwarzyński
2Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa: 2) Z/1 20 dr Michał Skwarzyński
Wykład fakultatywny (1 do wyboru)
1Kryminalistyka (wykład)Z/3 15 dr Joanna Dzierżanowska
2Zawody i aplikacje prawnicze (wykład)Z/3 15 dr Ilona Grądzka
Konwersatorium (1 do wyboru)
1Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach rodzinnych (konwersatorium)Z/2 15 mgr Małgorzata Rydel-Warda
2Prawo spadkowe w orzecznictwie (konwersatorium)Z/2 15 dr Jacek Trzewik
3Warsztat pracy prawnika (konwersatorium)Z/2 15 dr Piotr Sławicki
Seminarium magisterskie
1Postępowanie cywilne (seminarium)Zbo/2 20 dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL
2Postępowanie karne (seminarium)Zbo/2 20 dr Marek Smarzewski
3Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 20 dr Jacek Trzewik
4Prawo finansowe (seminarium)Zbo/2 20 dr hab. Monika Münnich
5Prawo karne (seminarium)Zbo/2 20 dr Damian Szeleszczuk
Przygotowanie pracy magisterskiej
1Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL
2Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr Jacek Trzewik
3Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr Marek Smarzewski
4Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Monika Münnich
5Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr Damian Szeleszczuk
6Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Marek Dobrowolski
7Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze