Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Angielska (niestacjonarne I stopnia)
Rok akademicki  2022/2023


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka angielskiego - słownictwo (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 18 dr Ewelina Mokrosz
2Praktyczna nauka języka angielskiego - słownictwo (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 18 dr Ewelina Mokrosz
3Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 18 dr Kamil Rusiłowicz
4Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 18 dr Kamil Rusiłowicz
5Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 18 dr Anna Sadowska
6Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 18 dr Anna Sadowska
7Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 18 dr Łukasz Borowiec
8Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 18 dr Łukasz Borowiec
9Praktyczna nauka języka angielskiego - język angielski w multimediach (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 18 dr Anna Prażmowska
10Praktyczna nauka języka angielskiego - język angielski w multimediach (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 18 dr Anna Prażmowska
11Praktyczna nauka języka angielskiego - fonetyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 18 dr hab. Artur Bartnik
12Praktyczna nauka języka angielskiego - fonetyka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 18 dr hab. Artur Bartnik
13Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 18 mgr Adam Mąka
14Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 18 mgr Adam Mąka
15Język niderlandzki (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 30 mgr Tomasz Chojnacki
16Język niderlandzki (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Tomasz Chojnacki
Ćwiczenia do wyboru
1Gramatyka opisowa języka angielskiego. Fonetyka i fonologia (ćwiczenia)Z/5 18 dr hab. Krzysztof Jaskuła, prof. KUL
2Wstęp do fonologii historycznej wybranych języków indoeuropejskich (ćwiczenia)Z/5 18 Brak obsady
Specjalizacja translatoryczna
1Praktyczna nauka języka angielskiego - tłumaczenia pisemne angielsko-polskie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 18 mgr Daniel Gorbaczuk
2Praktyczna nauka języka angielskiego - tłumaczenia pisemne angielsko-polskie (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 18 mgr Daniel Gorbaczuk
3Praktyczna nauka języka angielskiego - angielski w biznesie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 18 mgr Adam Mąka
4Praktyczna nauka języka angielskiego - angielski w biznesie (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 18 mgr Adam Mąka
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 4) Zbo/0 3 mgr Anna Daszczuk

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Logika (wykład)E/1 6 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Logika (ćwiczenia)Z/1 9 dr Anna Starościc
2Praktyczna nauka języka angielskiego - słownictwo (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 18 mgr Aleksandra Zakrzewska
3Praktyczna nauka języka angielskiego - słownictwo (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 18 mgr Aleksandra Zakrzewska
4Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 18 dr Kamil Rusiłowicz
5Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 18 dr Kamil Rusiłowicz
6Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 18 dr Anna Sadowska
7Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 18 dr Anna Sadowska
8Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 18 dr Łukasz Borowiec
9Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 18 dr Łukasz Borowiec
10Praktyczna nauka języka angielskiego - język angielski w multimediach (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 18 dr Anna Prażmowska
11Praktyczna nauka języka angielskiego - język angielski w multimediach (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 18 dr Anna Prażmowska
12Praktyczna nauka języka angielskiego - fonetyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 18 dr hab. Artur Bartnik
13Praktyczna nauka języka angielskiego - fonetyka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 18 dr hab. Artur Bartnik
14Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 18 mgr Adam Mąka
15Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 18 mgr Adam Mąka
16Język niderlandzki (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 30 mgr Tomasz Chojnacki
17Język niderlandzki (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Tomasz Chojnacki
Ćwiczenia do wyboru
1Gramatyka opisowa języka angielskiego. Fonetyka i fonologia (ćwiczenia)Z/5 18 dr hab. Krzysztof Jaskuła, prof. KUL
2Wstęp do fonologii historycznej wybranych języków indoeuropejskich (ćwiczenia)Z/5 18 Zawieszone
Specjalizacja translatoryczna
1Praktyczna nauka języka angielskiego - angielski w biznesie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 18 mgr Adam Mąka
2Praktyczna nauka języka angielskiego - angielski w biznesie (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 18 mgr Adam Mąka
3Praktyczna nauka języka angielskiego - tłumaczenia pisemne polsko-angielskie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 18 mgr Daniel Gorbaczuk
4Praktyczna nauka języka angielskiego - tłumaczenia pisemne polsko-angielskie (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 18 mgr Daniel Gorbaczuk
Egzaminy
1Praktyczna nauka języka angielskiego (egzamin)E/4 0 dr Kamil Rusiłowicz

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia filozofii (wykład)Zbo/1 14 Ks. dr hab. Rafał Charzyński
Konwersatoria obowiązkowe
1Historia Anglii i USA (konwersatorium)Z/2 18 dr Tomasz Niedokos
Ćwiczenia obowiązkowe
1Historia literatury angielskiej (ćwiczenia)Z/2 18 dr Dominika Bugno-Narecka
2Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 18 dr Anna Sadowska
3Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 18 dr Anna Sadowska
4Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie akademickie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 18 dr Sebastian Wasak
5Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie akademickie (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 18 dr Sebastian Wasak
6Praktyczna nauka języka angielskiego - słownictwo (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 18 dr Łukasz Borowiec
7Praktyczna nauka języka angielskiego - słownictwo (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 18 dr Łukasz Borowiec
8Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 18 dr Mark Ó Fionnáin
9Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 18 dr Mark Ó Fionnáin
10Język niderlandzki (ćwiczenia)Z/1 30 mgr Tomasz Chojnacki
11Gramatyka opisowa języka angielskiego. Morfologia i składnia (ćwiczenia)Z/2 18 dr hab. Artur Bartnik
Specjalizacja translatoryczna
1Praktyczna nauka języka angielskiego - tłumaczenia ustne angielsko-polskie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 18 mgr Oskar Ostaszewski
2Praktyczna nauka języka angielskiego - tłumaczenia ustne angielsko-polskie (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 18 mgr Joanna Mirek
Ćwiczenia do wyboru
1Wstęp do literaturoznawstwa (ćwiczenia)Z/5 18 dr Dominika Bugno-Narecka
2Wstęp do współczesnych teorii literackich (ćwiczenia)Z/5 18 Brak obsady
Konwersatoria do wyboru
1Wybrane zagadnienia z historii literatury angielskiej (konwersatorium)Z/5 18 dr Dominika Bugno-Narecka
2Zarys historii literatur Wysp Brytyjskich do roku 1800 (konwersatorium)Z/5 18 Brak obsady

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia filozofii (wykład)E/2 14 Ks. dr hab. Rafał Charzyński
Konwersatoria obowiązkowe
1Historia Anglii i USA (konwersatorium)E/2 18 dr Tomasz Niedokos
Ćwiczenia obowiązkowe
1Gramatyka opisowa języka angielskiego. Morfologia i składnia (ćwiczenia)Z/2 18 dr hab. Artur Bartnik
2Historia literatury angielskiej (ćwiczenia)Z/2 18 dr Dominika Bugno-Narecka
3Praktyczna nauka języka angielskiego - słownictwo (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 18 dr Łukasz Borowiec
4Praktyczna nauka języka angielskiego - słownictwo (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 18 dr Łukasz Borowiec
5Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie akademickie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 18 dr Sebastian Wasak
6Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie akademickie (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 18 dr Sebastian Wasak
7Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 18 dr Anna Sadowska
8Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 18 dr Anna Sadowska
9Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 18 dr Mark Ó Fionnáin
10Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 18 dr Mark Ó Fionnáin
11Język niderlandzki (ćwiczenia)E/2 30 mgr Tomasz Chojnacki
Specjalizacja translatoryczna
1Praktyczna nauka języka angielskiego - tłumaczenia ustne polsko-angielskie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 18 mgr Oskar Ostaszewski
2Praktyczna nauka języka angielskiego - tłumaczenia ustne polsko-angielskie (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 18 mgr Joanna Mirek
Ćwiczenia do wyboru
1Wstęp do literaturoznawstwa (ćwiczenia)Z/5 18 dr Dominika Bugno-Narecka
2Wstęp do współczesnych teorii literackich (ćwiczenia)Z/5 18 Zawieszone
Konwersatoria do wyboru
1Wybrane zagadnienia z historii literatury angielskiej (konwersatorium)Z/5 18 dr Dominika Bugno-Narecka
2Zarys historii literatur Wysp Brytyjskich do roku 1800 (konwersatorium)Z/5 18 Zawieszone
Egzaminy
1Praktyczna nauka języka angielskiego (egzamin)E/2 0 dr Łukasz Borowiec

Rok III - Semestr 5

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Etyka (wykład)E/2 18 dr hab. Wojciech Lewandowski
Konwersatoria obowiązkowe
1Historia języka angielskiego (konwersatorium)Z/2 18 dr hab. Artur Bartnik
2Historia literatury amerykańskiej (konwersatorium)Z/1 9 dr Dominika Bugno-Narecka
Ćwiczenia obowiązkowe
1Historia języka angielskiego (ćwiczenia)Z/2 18 dr hab. Artur Bartnik
2Historia literatury amerykańskiej (ćwiczenia)Z/1 18 dr Dominika Bugno-Narecka
3Historia literatury angielskiej II (ćwiczenia)Z/2 18 dr Dominika Bugno-Narecka
4Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia)Z/2 18 mgr Oskar Ostaszewski
5Praktyczna nauka języka angielskiego - słownictwo (ćwiczenia)Z/2 18 dr Anna Sadowska
Ćwiczenia do wyboru
1Gramatyka kontrastywna angielsko-polska (ćwiczenia)Z/2 18 dr Jolanta Sak-Wernicka
2Wybrane zagadnienia pragmatyki i semantyki języka (ćwiczenia)Z/2 18 Zawieszone
Seminaria
1Dydaktyka (seminarium)Zbo/10 18 Zawieszone
2Językoznawstwo (seminarium)Zbo/10 18 prof. dr hab. Anna Malicka-Kleparska
3Literaturoznawstwo (seminarium)Zbo/10 18 dr Łukasz Borowiec
Specjalizacja translatoryczna
1Praktyczna nauka języka angielskiego - tłumaczenia ustne angielsko-polskie, polsko-angielskie II (ćwiczenia)Z/2 18 mgr Joanna Mirek
2Praktyczna nauka języka angielskiego - język angielski w zastosowaniach specjalistycznych (ćwiczenia)Z/2 18 dr Anna Prażmowska

Rok III - Semestr 6

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Konwersatoria obowiązkowe
1Historia literatury amerykańskiej (konwersatorium)E/1 9 dr Dominika Bugno-Narecka
2Wprowadzenie do kulturoznawstwa brytyjskiego (konwersatorium)Z/2 18 dr Tomasz Niedokos
3Historia języka angielskiego (konwersatorium)E/1 18 dr hab. Artur Bartnik
Ćwiczenia obowiązkowe
1Historia języka angielskiego (ćwiczenia)Z/1 18 dr hab. Artur Bartnik
2Historia literatury angielskiej II (ćwiczenia)Z/1 18 dr Dominika Bugno-Narecka
3Historia literatury amerykańskiej (ćwiczenia)Z/1 18 dr Dominika Bugno-Narecka
4Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia)Z/1 18 mgr Oskar Ostaszewski
5Praktyczna nauka języka angielskiego - słownictwo (ćwiczenia)Z/2 18 dr Anna Sadowska
Ćwiczenia do wyboru
1Gramatyka kontrastywna angielsko-polska (ćwiczenia)Z/2 18 dr Jolanta Sak-Wernicka
2Wybrane zagadnienia pragmatyki i semantyki języka (ćwiczenia)Z/2 18 Zawieszone
Seminaria
1Dydaktyka (seminarium)Zbo/2 18 Zawieszone
2Językoznawstwo (seminarium)Zbo/2 18 prof. dr hab. Anna Malicka-Kleparska
3Literaturoznawstwo (seminarium)Zbo/2 18 dr Łukasz Borowiec
4Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 Zawieszone
5Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Łukasz Borowiec
6Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 prof. dr hab. Anna Malicka-Kleparska
Warsztaty
1Przedsiębiorczość (warsztaty)Z/2 18 mgr Marek Solski
Specjalizacja translatoryczna
1Praktyczna nauka języka angielskiego - język angielski w zastosowaniach specjalistycznych (ćwiczenia)Z/2 18 dr Anna Prażmowska
Egzaminy
1Praktyczna nauka języka angielskiego (egzamin)E/2 0 dr Anna Prażmowska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze