Wydział Nauk Humanistycznych
Muzykologia (stacjonarne II stopnia)
Rok akademicki  2019/2020


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady
1Dzieje myśli o muzyce z elementami estetyki (wykład)E/4 30 dr Kinga Krzymowska-Szacoń
2Metodologia badań muzykologicznych (wykład)E/4 30 dr Kinga Krzymowska-Szacoń
3Metodologia badań etnomuzykologicznych (wykład)E/2 15 dr Kinga Strycharz-Bogacz
Ćwiczenia
1Obcojęzyczna terminologia muzyczna (ćwiczenia)Z/3 15 dr Kinga Krzymowska-Szacoń
2Czytanie partytur (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Iwona Sawulska
3Polski folklor muzyczny (ćwiczenia)Z/2 15 dr Kinga Strycharz-Bogacz
4Organy (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Jadwiga Kowalska
5Organy (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Elżbieta Charlińska
Seminaria magisterskie
1Etnomuzykologia i Hymnologia (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Tomasz Rokosz
2Instrumentologia (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL
3Polifonia religijna (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL
Wykłady do wyboru
1Historia opery i teatru muzycznego (wykład)E/3 30 dr hab. Iwona Sawulska
2Historia technik kompozytorskich (wykład)E/3 30 dr hab. Miłosz Aleksandrowicz
Specjalizacja: nauczyciel przedmiotów teoretycznych w szkole muzycznej I i II stopnia
1Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży uzdolnionej muzycznie (wykład)Z/1 30 dr Karolina Komsta-Tokarzewska
2Psychologia wychowawcza uczniów szkół muzycznych (wykład)Z/1 30 dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL
3Psychologia ogólna (wykład)Z/1 30 dr hab. Urszula Dudziak, prof. KUL
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 6) Zbo/0 3 mgr Piotr Kucewicz

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady
1Historia form i gatunków muzycznych (wykład)E/4 30 dr Marek Bebak
2Antropologia muzyki (wykład)Z/4 30 dr hab. Tomasz Rokosz
3Ikonografia instrumentów muzycznych (wykład)Z/2 15 dr Andrzej Gładysz
4Style i gatunki muzyki wielogłosowej (wykład)Z/2 15 dr Marek Bebak
Ćwiczenia
1Organy (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Jadwiga Kowalska
2Organy (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Elżbieta Charlińska
3Literatura symfoniczna (ćwiczenia)Z/2 15 dr Andrzej Gładysz
Seminaria magisterskie
1Etnomuzykologia i Hymnologia (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Tomasz Rokosz
2Instrumentologia (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL
3Polifonia religijna (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL
Wykłady do wyboru
1Chóralistyka (wykład)E/3 30 dr hab. Grzegorz Pecka
2Kultury muzyczne świata (wykład)E/3 30 dr hab. Tomasz Rokosz
Specjalizacja: nauczyciel przedmiotów teoretycznych w szkole muzycznej I i II stopnia
1Praktyki psychologiczno-pedagogiczne (szkoła muzyczna lub podstawowa powszechna, praktyki śródroczne) (praktyki)Zbo/1 30 dr hab. Miłosz Aleksandrowicz
2Wprowadzenie do pedagogiki (wykład)Z/2 30 prof. dr hab. Helena Słotwińska
3Pedagogika pracy w grupach zróżnicowanych wiekowo (wykład)Z/2 30 dr Ewelina Świdrak
4Dydaktyka (wykład)Z/1 30 Ks. dr hab. Adam Maj, prof. KUL
5Metodologiczne rozwiązania w zakresie potrzeb edukacyjnych i wychowawczych (warsztaty)Z/2 30 dr Anna Badora

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze