Wydział Nauk Humanistycznych
Muzykologia (stacjonarne II stopnia)
Rok akademicki  2023/2024


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obowiązkowe
1Dzieje myśli o muzyce z elementami estetyki (wykład)E/3 30 dr Kinga Krzymowska-Szacoń
Ks. dr Michał Jędrzejski
2Historia form i gatunków muzycznych (wykład)E/3 30 Ks. dr Dariusz Smolarek
3Komputerowa edycja partytury muzycznej (ćwiczenia)Z/2 30 dr Mieczysław Śmierciak
4Metodologia badań etnomuzykologicznych (wykład)Z/1 15 dr Kinga Strycharz-Bogacz
5Metodologia badań muzykologicznych (wykład)Z/2 30 dr Kinga Krzymowska-Szacoń
dr Mieczysław Śmierciak
Zajęcia do wyboru
1Fortepian (ćwiczenia)Z/2 15 Zawieszone
2Fortepian (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Elżbieta Charlińska
3Fortepian (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Iwona Sawulska
4Fortepian (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Agnieszka Schulz-Brzyska
5Organy (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Jadwiga Kowalska
6Organy (ćwiczenia)Z/2 15 Zawieszone
Seminaria magisterskie
1Etnomuzykologia i hymnologia (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Tomasz Rokosz, prof. KUL
2Instrumentologia (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL
3Polifonia religijna (seminarium)Zbo/3 30 Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL
Wykłady do wyboru
1Historia opery i teatru muzycznego (wykład)Z/2 30 dr hab. Iwona Sawulska
2Repertuar gregoriański (wykład)Z/2 30 Ks. dr Michał Jędrzejski
3Zagadnienia wykonawcze muzyki wokalno-instrumentalnej (wykład)Z/2 30 dr hab. Grzegorz Pecka
4Źródła monodii liturgicznej (wykład)Z/2 30 Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL
Specjalizacja: Nauczyciel przedmiotów teoretycznych w szkole muzycznej I i II stopnia
1Podstawowe pojęcia psychologii (wykład)E/1 15 dr Justyna Iskra
2Psychologia rozwoju, wychowania i uczenia się (konwersatorium - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Sabina Więsyk
3Pedagogika szkolna z elementami prawa oświatowego (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Adam Maj
4Wybrane problemy edukacyjne dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Patrycja Leśniak-Walczuk
5Podstawy dydaktyki (wykład)E/2 30 dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
6Dydaktyka nauczania przedmiotu "Nauka o muzyce" (konwersatorium)Z/1 30 mgr Małgorzata Rados
Specjalizacja: Animacja kultury muzycznej
1Etykieta człowieka sztuki i artystyczny savoir vivre (ćwiczenia)Z/2 15 dr Mariusz Wiktorowski
2Muzyka w kulturze i przestrzeni społecznej (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Tomasz Rokosz, prof. KUL
3Muzyka w kulturze i przestrzeni społecznej (wykład)Z/2 15 dr hab. Tomasz Rokosz, prof. KUL
4Multimedia a prawa autorskie (ćwiczenia)Z/3 30 dr Mieczysław Śmierciak
5Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych (ćwiczenia)Z/1 15 dr Mariusz Wiktorowski
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 4) Zbo/0 3 mgr inż. Aleksandra Winiarska

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obowiązkowe
1Antropologia muzyki (wykład)E/3 30 dr hab. Tomasz Rokosz, prof. KUL
2Obcojęzyczna terminologia muzyczna (ćwiczenia)Z/2 15 Ks. dr Michał Jędrzejski
3Muzyczne tradycje Europy (ćwiczenia)Z/3 15 dr Kinga Strycharz-Bogacz
4Ikonografia instrumentów muzycznych (ćwiczenia)Z/3 15 Ks. dr Dariusz Sobczak
5Czytanie partytur (ćwiczenia)Z/1 30 dr hab. Grzegorz Pecka
6Zagadnienia wykonawcze muzyki wokalnej (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Iwona Sawulska
Zajęcia do wyboru
1Fortepian (ćwiczenia)Z/2 15 Zawieszone
2Fortepian (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Iwona Sawulska
3Fortepian (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Elżbieta Charlińska
4Fortepian (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Agnieszka Schulz-Brzyska
5Organy (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Jadwiga Kowalska
6Organy (ćwiczenia)Z/2 15 Zawieszone
Seminaria magisterskie
1Etnomuzykologia i hymnologia (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Tomasz Rokosz, prof. KUL
2Instrumentologia (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL
3Polifonia religijna (seminarium)Zbo/3 30 Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL
Wykłady do wyboru
1Chóralistyka (wykład)Z/2 30 dr hab. Grzegorz Pecka
2Harmonia modalna (wykład)Z/2 30 dr hab. Miłosz Aleksandrowicz, prof. KUL
3Historia organów w Polsce (wykład)Z/2 30 dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL
4Kultury muzyczne świata (wykład)Z/2 30 dr hab. Tomasz Rokosz, prof. KUL
Specjalizacja: Nauczyciel przedmiotów teoretycznych w szkole muzycznej I i II stopnia
1Emisja głosu (ćwiczenia)Z/1 30 dr hab. Iwona Sawulska
2Psychologia społeczna i komunikacji (wykład)E/1 15 dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
3Psychologia komunikacji i rozwoju osobistego (warsztaty - Grupa: 3) Z/1 30 dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
4Rozwój zawodowy i warsztat pracy nauczyciela – wychowawcy (warsztaty - Grupa: 3) Z/1 30 dr Martyna Strembska
5Dydaktyka nauczania przedmiotu "Wiedza o muzyce" (konwersatorium)Z/1 30 mgr Małgorzata Rados
6Praktyki psychologiczno-pedagogiczne (praktyki - Grupa: 2) Zbo/1 30 dr Anna Szudra-Barszcz
dr Martyna Strembska
7Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej - część teoretyczna (warsztaty)Zbo/0 4 dr Beata Chilimoniuk
8Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej - część praktyczna (warsztaty - Grupa: 1) Zbo/0 4 mgr Agnieszka Karczewska
9Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej - część praktyczna (warsztaty - Grupa: 2) Zbo/0 4 mgr Agnieszka Karczewska
10Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej - część praktyczna (warsztaty - Grupa: 3) Zbo/0 4 mgr Agnieszka Karczewska
11Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej - część praktyczna (warsztaty - Grupa: 4) Zbo/0 4 mgr Agnieszka Karczewska
12Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej - część praktyczna (warsztaty - Grupa: 5) Zbo/0 4 mgr Agnieszka Karczewska
13Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej - część praktyczna (warsztaty - Grupa: 6) Zbo/0 4 mgr Agnieszka Karczewska
14Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej - część praktyczna (warsztaty - Grupa: 7) Zbo/0 4 mgr Agnieszka Karczewska
15Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej - część praktyczna (warsztaty - Grupa: 8) Zbo/0 4 mgr Agnieszka Karczewska
16Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej - część praktyczna (warsztaty - Grupa: 9) Zbo/0 4 mgr Agnieszka Karczewska
17Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej - część praktyczna (warsztaty - Grupa: 10) Zbo/0 4 mgr Agnieszka Karczewska
18Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej - część praktyczna (warsztaty - Grupa: 11) Zbo/0 4 mgr Agnieszka Karczewska
19Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej - część praktyczna (warsztaty - Grupa: 12) Zbo/0 4 mgr Agnieszka Karczewska
Specjalizacja: Animacja kultury muzycznej
1Muzyka w przestrzeni sakralnej (wykład)Z/3 30 Ks. dr Dariusz Sobczak
2Prowadzenie kościelnych zespołów muzycznych (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Grzegorz Pecka
Zajęcia ogólnouniwersyteckie w języku obcym
1American Short Story (konwersatorium)Z/2 30 dr Dominika Bugno-Narecka
2Biblical Hebrew and the World of Hebrew Bible (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr Krzysztof Kinowski
3Biotechnology application in daily life (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. inż. Andrea Baier, prof. KUL
4Citizen and court (konwersatorium)Z/2 30 dr Paweł Wrzaszcz
5Climate protection. European Union legal activities towards climate protection (konwersatorium)Z/2 30 dr Kamila Sobieraj
6Contemporary global economy - threats and challenges (konwersatorium)Z/2 30 dr Piotr Rubaj
7Counseling and human development (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Beata Jakimiuk, prof. KUL
8Crime and Punishment in Ancient Rome (konwersatorium)Z/2 30 dr Izabela Leraczyk
9Epidemiology (konwersatorium)Z/2 30 dr Michał Mełges
10Ethnomusicology and Film (konwersatorium)Z/2 30 dr Christopher Ballengee
11European Criminal Law and Procedure – Introduction (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
12Filosofia dell'amore - dall'antichità ai tempi moderni (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec, prof. KUL
13Grundbegriffe der Pädagogik (konwersatorium)Z/2 30 dr Iwona Szewczak
14Happiness and the good life (konwersatorium)Z/2 30 dr Marcin Iwanicki
15History and Political Culture of Poland (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Marek Wierzbicki
16Human corporeity and sexuality: anthropological controversies (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Zbigniew Pańpuch, prof. KUL
17International protection of human rights (konwersatorium)Z/2 30 dr Robert Tabaszewski
18Introduction to Biblical Coptic Language (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr Tomasz Bąk
19Introduction to critical thinking (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
20Introduction to Music Psychology and Music Therapy (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
21Introduction to the History of the European Legal Culture (konwersatorium)Z/2 30 dr Bożena Czech-Jezierska
22Introduction to the study of language (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Henryk Duda, prof. KUL
23Justice – idea or reality? (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Katarzyna Stępień, prof. KUL
24La libertà di pensiero, di coscienza e di religione (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
25Labour Law and Employment in Poland (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Sebastian Kwiecień
26Modern Hebrew - Beginners Level (konwersatorium)Z/2 30 dr Angelika Adamczyk
27Modern trends in software development (konwersatorium)Z/2 30 mgr inż. Kamil Zieliński
28Philosophy of culture and civilization (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
29Philosophy of the American Political System (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
30Poland: its history and culture (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Mirosław Filipowicz, prof. KUL
31Poland's path towards the European Union - lessons for future enlargements (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
32Political parties and party systems (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
33Psychology at school (konwersatorium)Z/2 30 dr Ewelina Świdrak
34Rationality and cognitive biases (konwersatorium)Z/2 30 dr Paweł Stróżak
35Religion and Law. Changing perspectives and prospects. (konwersatorium)Z/2 30 dr Michał Zawiślak
36Semiotics and music: theory and practice (konwersatorium)Z/2 30 prof. Eero Tarasti
37Spanish Language and Culture for Beginners (A1) (konwersatorium)Z/2 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
38Storytelling across contemporary media (konwersatorium)Z/2 30 mgr Stanisław Dunin-Wilczyński
39The function of moral values in integral development of student (konwersatorium)Z/2 30 dr Ewelina Szlachta
40The Middle East in the 20th and 21st Century (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL
41The personalistic education (konwersatorium)Z/2 30 Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
42Urban green space and health – promoting responsible behaviours and prophylactic (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Tomasz Stuczyński
43Verbraucher im EU-Recht – ein Vorteil oder ein „notwendiges Übel“? (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
44Ведення бізнесу в туристичній галузі в Польщі (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Leszek Ćwikła, prof. KUL
45Становлення української національної ідентичності (ХХ – ХХІ ст. ст.): переломні моменти (konwersatorium)Z/2 30 dr Albert Nowacki

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obowiązkowe
1Archiwistyka źródeł muzycznych (ćwiczenia)Z/3 15 Ks. dr Dariusz Smolarek
2Style i formy monodii liturgicznej (ćwiczenia)Z/3 15 Ks. dr Michał Jędrzejski
3Style i gatunki muzyki wielogłosowej (ćwiczenia)Z/3 15 Ks. dr Dariusz Smolarek
4Literatura chóralna i wokalno-instrumentalna (ćwiczenia)Z/2 30 Ks. dr Dariusz Sobczak
5Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Maciej Hułas
6Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 Ks. dr Tomasz Bąk
Zajęcia do wyboru
1Organy (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 15 dr hab. Jadwiga Kowalska
2Organy (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 15 dr hab. Elżbieta Charlińska
3Fortepian (ćwiczenia)Z/3 15 Zawieszone
4Fortepian (ćwiczenia)Z/3 15 dr hab. Elżbieta Charlińska
5Fortepian (ćwiczenia)Z/3 15 dr hab. Iwona Sawulska
6Fortepian (ćwiczenia)Z/3 15 dr hab. Agnieszka Schulz-Brzyska
Seminaria magisterskie
1Etnomuzykologia i hymnologia (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Tomasz Rokosz, prof. KUL
2Instrumentologia (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL
3Polifonia religijna (seminarium)Zbo/3 30 Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2+ - Kurs specjalistyczny (lektorat - Grupa: 469) Z/2 30 mgr Agata Woźniak
2Język rosyjski - CEF B2+ - Kurs specjalistyczny (lektorat - Grupa: 404) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
Specjalizacja: Nauczyciel przedmiotów teoretycznych w szkole muzycznej I i II stopnia
1Dydaktyka nauczania przedmiotu "Formy muzyczne" (konwersatorium)Z/2 30 mgr Małgorzata Rados
2Dydaktyka nauczania przedmiotu "Historia muzyki" (konwersatorium)Z/3 30 mgr Małgorzata Rados
3Praktyki dydaktyczne (szkoła muzyczna I stopnia, praktyki ciągłe) (praktyki)Zbo/2 40 dr hab. Miłosz Aleksandrowicz, prof. KUL
Specjalizacja: Animacja kultury muzycznej
1Praktyki zawodowe (dowolna instytucja kultury) (praktyka zawodowa)Zbo/1 40 dr Kinga Strycharz-Bogacz
2Organizacja i promocja wydarzeń muzycznych (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Iwona Sawulska
3Tworzenie projektów muzyczno-artystycznych (ćwiczenia)Z/3 30 dr Mariusz Wiktorowski

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obowiązkowe
1Literatura symfoniczna (ćwiczenia)Z/1 15 dr Andrzej Gładysz
Seminaria magisterskie
1Etnomuzykologia i hymnologia (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Tomasz Rokosz, prof. KUL
2Instrumentologia (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL
3Polifonia religijna (seminarium)Zbo/3 30 Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL
4Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL
5Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr Andrzej Gładysz
6Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. dr Dariusz Smolarek
7Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Tomasz Rokosz, prof. KUL
8Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL
9Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr Kinga Krzymowska-Szacoń
Specjalizacja: Nauczyciel przedmiotów teoretycznych w szkole muzycznej I i II stopnia
1Nowoczesne metody dydaktyczne w nauczaniu przedmiotów teoretycznych w szkołach muzycznych (konwersatorium)Z/3 30 dr Andrzej Gładysz
2Praktyki dydaktyczne (szkoła muzyczna II stopnia, praktyki ciągłe) (praktyki)Zbo/3 80 dr hab. Miłosz Aleksandrowicz, prof. KUL
Specjalizacja: Animacja kultury muzycznej
1Podstawy zarządzania w branży muzycznej (wykład)Z/3 30 dr hab. Iwona Sawulska
2Instytucje kultury tradycyjnej (wykład)Z/3 30 dr Kinga Strycharz-Bogacz
Zajęcia dodatkowe
1Organy (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Elżbieta Charlińska
2Fortepian (ćwiczenia)Z/3 15 dr hab. Agnieszka Schulz-Brzyska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze