Wydział Nauk Humanistycznych
Muzykologia (stacjonarne II stopnia)
Rok akademicki  2020/2021


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady
1Historia form i gatunków muzycznych (wykład)E/3 30 Ks. dr Dariusz Smolarek
2Dzieje myśli o muzyce z elementami estetyki (wykład)E/3 30 dr Kinga Krzymowska-Szacoń
3Metodologia badań muzykologicznych (wykład)Z/2 30 dr Kinga Krzymowska-Szacoń
4Metodologia badań etnomuzykologicznych (wykład)Z/1 15 dr Kinga Strycharz-Bogacz
Ćwiczenia
1Organy (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Jadwiga Kowalska
2Organy (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Elżbieta Charlińska
3Organy (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Grzegorz Pecka
4Komputerowa edycja partytury muzycznej (ćwiczenia)Z/2 30 dr Mieczysław Śmierciak
Seminaria magisterskie
1Etnomuzykologia i hymnologia (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Tomasz Rokosz
2Instrumentologia (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL
3Polifonia religijna (seminarium)Zbo/3 30 Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL
Wykłady do wyboru
1Repertuar gregoriański (wykład)Z/2 30 dr hab. Beata Bodzioch
2Źródła monodii liturgicznej (wykład)Z/2 30 dr Mieczysław Śmierciak
3Historia opery i teatru muzycznego (wykład)Z/2 30 dr hab. Iwona Sawulska
4Zagadnienia wykonawcze muzyki wokalno-instrumentalnej (wykład)Z/2 30 dr hab. Grzegorz Pecka
Specjalizacja: Nauczyciel przedmiotów teoretycznych w szkole muzycznej I i II stopnia
1Dydaktyka nauczania przedmiotu "Audycje muzyczne" i "Literatura muzyczna" (konwersatorium)Z/1 30 mgr Małgorzata Rados
2Pedagogika szkolna z elementami prawa oświatowego (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Adam Maj
3Podstawowe pojęcia psychologii (wykład)E/1 15 dr Andrzej Januszewski
4Psychologia rozwoju, wychowania i uczenia się (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Sabina Więsyk
5Wybrane problemy edukacyjne dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Katarzyna Braun
6Podstawy dydaktyki (wykład)E/2 30 Zawieszone
7Podstawy dydaktyki (wykład)E/2 30 dr Monika Szabłowska-Zaremba
Specjalizacja: Animacja kultury muzycznej
1Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Iwona Sawulska
2Muzyka w kulturze i przestrzeni społecznej (wykład)Z/2 15 dr hab. Tomasz Rokosz
3Muzyka w kulturze i przestrzeni społecznej (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Tomasz Rokosz
4Multimedia a prawa autorskie (ćwiczenia)Z/3 30 dr Mieczysław Śmierciak
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 4) Zbo/0 3 mgr Piotr Kucewicz

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady
1Antropologia muzyki (wykład)E/3 30 dr hab. Tomasz Rokosz
Ćwiczenia
1Obcojęzyczna terminologia muzyczna (ćwiczenia)Z/2 15 dr Kinga Krzymowska-Szacoń
2Muzyczne tradycje Europy (ćwiczenia)Z/3 15 dr Kinga Strycharz-Bogacz
3Ikonografia instrumentów muzycznych (ćwiczenia)Z/3 15 dr Andrzej Gładysz
4Czytanie partytur (ćwiczenia)Z/1 30 dr hab. Grzegorz Pecka
5Zagadnienia wykonawcze muzyki wokalnej (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Iwona Sawulska
6Organy (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Jadwiga Kowalska
7Organy (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Elżbieta Charlińska
Seminaria magisterskie i zajęcia do wyboru
1Etnomuzykologia i hymnologia (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Tomasz Rokosz
2Instrumentologia (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL
3Polifonia religijna (seminarium)Zbo/3 30 Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL
Wykłady do wyboru
1Chóralistyka (wykład)Z/2 30 dr hab. Grzegorz Pecka
2Historia organów w Polsce (wykład)Z/2 30 dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL
3Historia technik kompozytorskich (wykład)Z/2 30 dr hab. Miłosz Aleksandrowicz
4Kultury muzyczne świata (wykład)Z/2 30 dr hab. Tomasz Rokosz
Specjalizacja: Nauczyciel przedmiotów teoretycznych w szkole muzycznej I i II stopnia
1Dydaktyka nauczania przedmiotu "Zasady muzyki z elementami edycji nut" (konwersatorium)Zbo/1 30 mgr Małgorzata Rados
2Emisja głosu w pracy nauczyciela (ćwiczenia)Z/1 30 dr hab. Iwona Sawulska
Specjalizacja: Animacja kultury muzycznej
1Muzyka w przestrzeni sakralnej (wykład)Z/3 30 dr hab. Beata Bodzioch
2Prowadzenie kościelnych zespołów muzycznych (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Grzegorz Pecka

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady i ćwiczenia
1Komputerowa edycja partytury muzycznej (ćwiczenia)Z/4 30 dr Mieczysław Śmierciak
2Style i formy monodii liturgicznej (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Beata Bodzioch
3Literatura chóralna i wokalno-instrumentalna (ćwiczenia)Z/3 30 dr Kinga Strycharz-Bogacz
4Literatura organowa (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Jadwiga Kowalska
5Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 Ks. dr Tomasz Bąk
6Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 30 Ks. dr Marek Wódka
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 169) Z/2 30 mgr Agata Woźniak
2Język rosyjski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 105) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
Seminaria magisterskie
1Etnomuzykologia i hymnologia (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Tomasz Rokosz
2Instrumentologia (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL
3Polifonia religijna (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL
Specjalizacja: Nauczyciel przedmiotów teoretycznych w szkole muzycznej I i II stopnia
1Dydaktyka nauczania przedmiotu "Audycje muzyczne" i "Literatura muzyczna" (konwersatorium)Z/2 30 mgr Małgorzata Rados
2Dydaktyka nauczania przedmiotu "Zasady muzyki z elementami edycji nut" (konwersatorium)Z/2 30 mgr Małgorzata Rados
3Dydaktyka nauczania przedmiotu "Historia muzyki" (konwersatorium)Z/2 30 mgr Małgorzata Rados
4Emisja głosu w pracy nauczyciela (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Iwona Sawulska
5Dydaktyka nauczania przedmiotu "Formy muzyczne" (konwersatorium)Z/2 30 dr Kinga Krzymowska-Szacoń
6Praktyki dydaktyczne (szkoła muzyczna I stopnia, praktyki ciągłe) (praktyki)Zbo/2 40 dr hab. Miłosz Aleksandrowicz
7Praktyki psychologiczno-pedagogiczne (szkoła muzyczna lub szkoła powszechna, praktyki śródroczne) (praktyki)Zbo/1 30 dr hab. Miłosz Aleksandrowicz

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Ćwiczenia
1Archiwistyka źródeł muzycznych (ćwiczenia)Z/2 15 dr Andrzej Gładysz
2Zagadnienia wykonawcze muzyki wokalnej (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Iwona Sawulska
Seminaria magisterskie
1Etnomuzykologia i hymnologia (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Tomasz Rokosz
2Instrumentologia (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL
3Polifonia religijna (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL
4Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Brak obsady
Specjalizacja: Nauczyciel przedmiotów teoretycznych w szkole muzycznej I i II stopnia
1Emisja głosu w pracy nauczyciela (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Iwona Sawulska
2Dydaktyka nauczania przedmiotu "Harmonia" (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Miłosz Aleksandrowicz
3Praktyki dydaktyczne (szkoła muzyczna II stopnia, praktyki ciągłe) (praktyki)Zbo/3 80 dr hab. Miłosz Aleksandrowicz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze