Wydział Nauk Humanistycznych
Muzykologia (stacjonarne II stopnia)
Rok akademicki  2020/2021


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady
1Historia form i gatunków muzycznych (wykład)E/3 30 Ks. dr Dariusz Smolarek
2Dzieje myśli o muzyce z elementami estetyki (wykład)E/3 30 dr Kinga Krzymowska-Szacoń
3Metodologia badań muzykologicznych (wykład)Z/2 30 dr Kinga Krzymowska-Szacoń
4Metodologia badań etnomuzykologicznych (wykład)Z/1 15 dr Kinga Strycharz-Bogacz
Ćwiczenia
1Organy (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Jadwiga Kowalska
2Organy (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Elżbieta Charlińska
3Organy (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Grzegorz Pecka
4Komputerowa edycja partytury muzycznej (ćwiczenia)Z/2 30 dr Mieczysław Śmierciak
Seminaria magisterskie
1Etnomuzykologia i hymnologia (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Tomasz Rokosz
2Instrumentologia (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL
3Polifonia religijna (seminarium)Zbo/3 30 Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL
Wykłady do wyboru
1Repertuar gregoriański (wykład)Z/2 30 dr hab. Beata Bodzioch
2Źródła monodii liturgicznej (wykład)Z/2 30 dr Mieczysław Śmierciak
3Historia opery i teatru muzycznego (wykład)Z/2 30 dr hab. Iwona Sawulska
4Zagadnienia wykonawcze muzyki wokalno-instrumentalnej (wykład)Z/2 30 dr hab. Grzegorz Pecka
Specjalizacja: Nauczyciel przedmiotów teoretycznych w szkole muzycznej I i II stopnia
1Dydaktyka nauczania przedmiotu "Audycje muzyczne" i "Literatura muzyczna" (konwersatorium)Z/1 30 mgr Małgorzata Rados
2Pedagogika szkolna z elementami prawa oświatowego (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Adam Maj
3Podstawowe pojęcia psychologii (wykład)E/1 15 dr Andrzej Januszewski
4Psychologia rozwoju, wychowania i uczenia się (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Sabina Więsyk
5Wybrane problemy edukacyjne dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Katarzyna Braun
6Podstawy dydaktyki (wykład)E/2 30 Zawieszone
7Podstawy dydaktyki (wykład)E/2 30 dr Monika Szabłowska-Zaremba
Specjalizacja: Animacja kultury muzycznej
1Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Iwona Sawulska
2Muzyka w kulturze i przestrzeni społecznej (wykład)Z/2 15 dr hab. Tomasz Rokosz
3Muzyka w kulturze i przestrzeni społecznej (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Tomasz Rokosz
4Multimedia a prawa autorskie (ćwiczenia)Z/3 30 dr Mieczysław Śmierciak
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 4) Zbo/0 3 mgr Piotr Kucewicz

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady
1Antropologia muzyki (wykład)E/3 30 dr hab. Tomasz Rokosz
Ćwiczenia
1Obcojęzyczna terminologia muzyczna (ćwiczenia)Z/2 15 dr Kinga Krzymowska-Szacoń
2Muzyczne tradycje Europy (ćwiczenia)Z/3 15 dr Kinga Strycharz-Bogacz
3Ikonografia instrumentów muzycznych (ćwiczenia)Z/3 15 dr Andrzej Gładysz
4Czytanie partytur (ćwiczenia)Z/1 30 dr hab. Grzegorz Pecka
5Zagadnienia wykonawcze muzyki wokalnej (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Iwona Sawulska
6Organy (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Jadwiga Kowalska
7Organy (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Elżbieta Charlińska
8Organy (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Grzegorz Pecka
Seminaria magisterskie i zajęcia do wyboru
1Etnomuzykologia i hymnologia (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Tomasz Rokosz
2Instrumentologia (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL
3Polifonia religijna (seminarium)Zbo/3 30 Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL
Wykłady do wyboru
1Chóralistyka (wykład)Z/2 30 dr hab. Grzegorz Pecka
2Historia organów w Polsce (wykład)Z/2 30 dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL
3Historia technik kompozytorskich (wykład)Z/2 30 dr hab. Miłosz Aleksandrowicz
4Kultury muzyczne świata (wykład)Z/2 30 dr hab. Tomasz Rokosz
Specjalizacja: Nauczyciel przedmiotów teoretycznych w szkole muzycznej I i II stopnia
1Dydaktyka nauczania przedmiotu "Zasady muzyki z elementami edycji nut" (konwersatorium)Z/1 30 mgr Małgorzata Rados
2Psychologia komunikacji i rozwoju osobistego (warsztaty - Grupa: 1) Z/1 30 dr Katarzyna Litwińska-Rączka
3Psychologia społeczna i komunikacji (wykład)E/1 15 dr Stanisław Mamcarz
4Rozwój zawodowy i warsztat pracy nauczyciela – wychowawcy (warsztaty - Grupa: 1) Z/1 30 dr Marta Buk-Cegiełka
5Emisja głosu (ćwiczenia)Z/1 30 dr hab. Iwona Sawulska
6Praktyki psychologiczno-pedagogiczne (praktyki - Grupa: 1) Zbo/1 30 dr Marta Buk-Cegiełka
Specjalizacja: Animacja kultury muzycznej
1Muzyka w przestrzeni sakralnej (wykład)Z/3 30 dr hab. Beata Bodzioch
2Prowadzenie kościelnych zespołów muzycznych (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Grzegorz Pecka
Zajęcia ogólnouniwersyteckie w języku obcym
1Advances in theory and research of personality (wykład)Z/2 30 dr Jan Kutnik
2Ancient Greece and Rome – Cultural Tour at the Basis of European Tradition (konwersatorium)Z/2 30 dr Aleksandra Krauze-Kołodziej
3Application of natural substances in biotechnology and medicine (wykład)Z/2 30 dr Radosław Mencfel
4Biblical Hebrew and the World of Hebrew Bible (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr Krzysztof Napora
5Climate protection. European Union legal activities towards climate protection (konwersatorium)Z/2 30 dr Kamila Sobieraj
6Contemporary Political Systems (wykład)Z/2 30 dr hab. Jacek Wołoszyn
7Critical thinking (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
8Cross-cultural communication in management (wykład)Z/2 30 dr Mariusz Wołońciej
9Current trends in psychotherapy (wykład)Z/2 30 dr Krzysztof Ciepliński
10Early Medieval Poland (10 – 13th Century). Culture – Spirituality – Archaeology. (wykład)Z/2 30 dr hab. Piotr Plisiecki
11Epidemiology (wykład)Z/2 30 dr Urszula Bojakowska-Komsta
12EU Justice System (konwersatorium)Z/2 30 dr Edyta Krzysztofik
13European music in the light of historical and cultural changes (wykład)Z/2 30 dr Kinga Krzymowska-Szacoń
14Family Psychology (wykład)Z/2 30 dr Krzysztof Ciepliński
15Film and Ideologies of the Modern (konwersatorium)Z/2 30 dr Anna Antonowicz
16Filosofia dell'amore - dall'antichità ai tempi moderni (wykład)Z/2 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec, prof. KUL
17Happiness: Christanity and other worldviews (wykład)Z/2 30 dr Marcin Iwanicki
18History and Political Culture of Poland (wykład)Z/2 30 prof. dr hab. Marek Wierzbicki
19International business (konwersatorium)Z/2 30 dr Piotr Rubaj
20Introduction to Biblical Coptic (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr Tomasz Bąk
21Italian Language and Culture for Beginners (A1) (konwersatorium)Z/2 30 dr Aleksandra Krauze-Kołodziej
22Le regard français – expression orale (konwersatorium)Z/2 30 mgr Stanisław Świtlik
23Modern trends in software development (konwersatorium)Z/2 30 mgr inż. Kamil Zieliński
24Music therapy – theoretical models and clinical applications (wykład)Z/2 30 dr Monika Toczyńska
25Oral Communication Skills (konwersatorium)Z/2 30 dr Anna Sadowska
26Polska auf Deutsch (konwersatorium)Z/2 30 dr Amelia Szuba-Wenek
27Positive Education (wykład)Z/2 30 dr Klaudia Martynowska
28Saint Paul on Women, Marriage, and Celibacy: Socio-Rhetorical Reading of 1 Corinthians 7 (wykład)Z/2 30 Ks. dr hab. Marcin Kowalski
29Science, technology and human values (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
30Selected topics on accessibility (wykład)Z/2 30 Zawieszone
31Storytelling across contemporary media (konwersatorium)Z/2 30 mgr Stanisław Dunin-Wilczyński
32The 21st-century Literature in English (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
33The European Union as a community of values (wykład)Z/2 30 dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL
34The Middle East in the 20th and 21st Century (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL
35The personalistic education (wykład)Z/2 30 Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
36Urban green space and health – promoting responsible behaviours and prophylactic (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Tomasz Stuczyński
37Utopia and Dystopia across Media (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
38Майстерня перекладача іноземних мов у XXI столітті (konwersatorium)Z/2 30 dr Albert Nowacki
39Русский язык в бизнесе (konwersatorium)Z/2 30 dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak
40Сучасна українська література – тексти і контексти (konwersatorium)Z/2 30 dr Marta Kaczmarczyk
41Україна в ХХ та ХХІ столітті (українське реалієзнавство) (konwersatorium)Z/2 30 dr Albert Nowacki

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady i ćwiczenia
1Komputerowa edycja partytury muzycznej (ćwiczenia)Z/4 30 dr Mieczysław Śmierciak
2Style i formy monodii liturgicznej (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Beata Bodzioch
3Literatura chóralna i wokalno-instrumentalna (ćwiczenia)Z/3 30 dr Kinga Strycharz-Bogacz
4Literatura organowa (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Jadwiga Kowalska
5Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 Ks. dr Tomasz Bąk
6Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 30 Ks. dr Marek Wódka
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 169) Z/2 30 mgr Agata Woźniak
2Język rosyjski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 105) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
Seminaria magisterskie
1Etnomuzykologia i hymnologia (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Tomasz Rokosz
2Instrumentologia (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL
3Polifonia religijna (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL
Specjalizacja: Nauczyciel przedmiotów teoretycznych w szkole muzycznej I i II stopnia
1Dydaktyka nauczania przedmiotu "Audycje muzyczne" i "Literatura muzyczna" (konwersatorium)Z/2 30 mgr Małgorzata Rados
2Dydaktyka nauczania przedmiotu "Zasady muzyki z elementami edycji nut" (konwersatorium)Z/2 30 mgr Małgorzata Rados
3Dydaktyka nauczania przedmiotu "Historia muzyki" (konwersatorium)Z/2 30 mgr Małgorzata Rados
4Emisja głosu w pracy nauczyciela (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Iwona Sawulska
5Dydaktyka nauczania przedmiotu "Formy muzyczne" (konwersatorium)Z/2 30 dr Kinga Krzymowska-Szacoń
6Praktyki dydaktyczne (szkoła muzyczna I stopnia, praktyki ciągłe) (praktyki)Zbo/2 40 dr hab. Miłosz Aleksandrowicz
7Praktyki psychologiczno-pedagogiczne (szkoła muzyczna lub szkoła powszechna, praktyki śródroczne) (praktyki)Zbo/1 30 dr hab. Miłosz Aleksandrowicz

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Ćwiczenia
1Archiwistyka źródeł muzycznych (ćwiczenia)Z/2 15 dr Andrzej Gładysz
2Zagadnienia wykonawcze muzyki wokalnej (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Iwona Sawulska
Seminaria magisterskie
1Etnomuzykologia i hymnologia (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Tomasz Rokosz
2Instrumentologia (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL
3Polifonia religijna (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL
4Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Tomasz Rokosz
5Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Tomasz Rokosz
6Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL
7Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL
8Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr Kinga Krzymowska-Szacoń
9Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr Andrzej Gładysz
10Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Beata Bodzioch
Specjalizacja: Nauczyciel przedmiotów teoretycznych w szkole muzycznej I i II stopnia
1Emisja głosu w pracy nauczyciela (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Iwona Sawulska
2Dydaktyka nauczania przedmiotu "Harmonia" (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Miłosz Aleksandrowicz
3Praktyki dydaktyczne (szkoła muzyczna II stopnia, praktyki ciągłe) (praktyki)Zbo/3 80 dr hab. Miłosz Aleksandrowicz
4Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (szkolenie)Zbo/0 5 mgr Justyna Horbowska
5Praktyki dydaktyczne (szkoła muzyczna I stopnia, praktyki ciągłe) (praktyki)Zbo/2 40 dr hab. Miłosz Aleksandrowicz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze