Wydział Nauk Humanistycznych
Muzykologia (stacjonarne II stopnia)
Rok akademicki  2021/2022


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady
1Historia form i gatunków muzycznych (wykład)E/3 30 Ks. dr Dariusz Smolarek
2Dzieje myśli o muzyce z elementami estetyki (wykład)E/3 30 dr hab. Beata Bodzioch
3Metodologia badań muzykologicznych (wykład)Z/2 30 dr Kinga Krzymowska-Szacoń
4Metodologia badań etnomuzykologicznych (wykład)Z/1 15 dr Kinga Strycharz-Bogacz
Ćwiczenia
1Organy (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Jadwiga Kowalska
2Organy (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Elżbieta Charlińska
3Organy (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Grzegorz Pecka
4Komputerowa edycja partytury muzycznej (ćwiczenia)Z/2 30 dr Mieczysław Śmierciak
Seminaria magisterskie
1Etnomuzykologia i hymnologia (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Tomasz Rokosz, prof. KUL
2Instrumentologia (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL
3Polifonia religijna (seminarium)Zbo/3 30 Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL
Wykłady do wyboru
1Repertuar gregoriański (wykład)Z/2 30 dr hab. Beata Bodzioch
2Źródła monodii liturgicznej (wykład)Z/2 30 dr Mieczysław Śmierciak
3Historia opery i teatru muzycznego (wykład)Z/2 30 dr hab. Iwona Sawulska
4Zagadnienia wykonawcze muzyki wokalno-instrumentalnej (wykład)Z/2 30 dr hab. Grzegorz Pecka
Specjalizacja: Nauczyciel przedmiotów teoretycznych w szkole muzycznej I i II stopnia
1Dydaktyka nauczania przedmiotu "Audycje muzyczne" i "Literatura muzyczna" (konwersatorium)Z/1 30 Brak obsady
2Podstawy dydaktyki (wykład)E/2 30 dr Monika Szabłowska-Zaremba
3Podstawowe pojęcia psychologii (wykład)E/1 15 dr Justyna Iskra
4Psychologia rozwoju, wychowania i uczenia się (konwersatorium - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Patrycja Wośko
5Pedagogika szkolna z elementami prawa oświatowego (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Adam Maj
6Wybrane problemy edukacyjne dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr hab. Ryszard Skrzyniarz
Specjalizacja: Animacja kultury muzycznej
1Muzyka w kulturze i przestrzeni społecznej (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Tomasz Rokosz, prof. KUL
2Muzyka w kulturze i przestrzeni społecznej (wykład)Z/2 15 dr hab. Tomasz Rokosz, prof. KUL
3Multimedia a prawa autorskie (ćwiczenia)Z/3 30 dr Mieczysław Śmierciak
4Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych (ćwiczenia)Z/3 30 dr Andrzej Gładysz
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 4) Zbo/0 3 Brak obsady

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady
1Antropologia muzyki (wykład)E/3 30 dr hab. Tomasz Rokosz, prof. KUL
Ćwiczenia
1Organy (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Jadwiga Kowalska
2Organy (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Elżbieta Charlińska
3Organy (ćwiczenia)Z/2 15 Brak obsady
4Obcojęzyczna terminologia muzyczna (ćwiczenia)Z/2 15 Ks. dr Dariusz Smolarek
5Muzyczne tradycje Europy (ćwiczenia)Z/3 15 dr Kinga Strycharz-Bogacz
6Ikonografia instrumentów muzycznych (ćwiczenia)Z/3 15 dr Andrzej Gładysz
7Zagadnienia wykonawcze muzyki wokalnej (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Iwona Sawulska
8Czytanie partytur (ćwiczenia)Z/1 30 dr hab. Grzegorz Pecka
Seminaria magisterskie
1Etnomuzykologia i hymnologia (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Tomasz Rokosz, prof. KUL
2Instrumentologia (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL
3Polifonia religijna (seminarium)Zbo/3 30 Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL
Wykłady do wyboru
1Chóralistyka (wykład)Z/2 30 dr hab. Grzegorz Pecka
2Historia organów w Polsce (wykład)Z/2 30 dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL
3Historia technik kompozytorskich (wykład)Z/2 30 dr hab. Miłosz Aleksandrowicz
4Kultury muzyczne świata (wykład)Z/2 30 dr hab. Tomasz Rokosz, prof. KUL
Specjalizacja: Nauczyciel przedmiotów teoretycznych w szkole muzycznej I i II stopnia
1Emisja głosu (ćwiczenia)Z/1 30 dr hab. Iwona Sawulska
2Dydaktyka nauczania przedmiotu "Zasady muzyki z elementami edycji nut" (konwersatorium)Z/1 30 Brak obsady
3Psychologia społeczna i komunikacji (wykład)E/1 15 dr Stanisław Mamcarz
4Psychologia komunikacji i rozwoju osobistego (warsztaty - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Patrycja Wośko
5Rozwój zawodowy i warsztat pracy nauczyciela – wychowawcy (warsztaty - Grupa: 3) Z/1 30 dr hab. Ryszard Skrzyniarz
6Praktyki psychologiczno-pedagogiczne (praktyki - Grupa: 1) Zbo/1 30 dr Marta Buk-Cegiełka
Specjalizacja: Animacja kultury muzycznej
1Muzyka w przestrzeni sakralnej (wykład)Z/3 30 dr hab. Beata Bodzioch
2Prowadzenie kościelnych zespołów muzycznych (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Grzegorz Pecka

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady i ćwiczenia
1Archiwistyka źródeł muzycznych (ćwiczenia)Z/3 15 dr Andrzej Gładysz
2Style i formy monodii liturgicznej (ćwiczenia)Z/3 15 dr hab. Beata Bodzioch
3Style i gatunki muzyki wielogłosowej (ćwiczenia)Z/3 15 Ks. dr Dariusz Smolarek
4Literatura chóralna i wokalno-instrumentalna (ćwiczenia)Z/2 30 dr Kinga Strycharz-Bogacz
5Organy (ćwiczenia)E/3 15 dr hab. Jadwiga Kowalska
6Organy (ćwiczenia)E/3 15 dr hab. Elżbieta Charlińska
7Organy (ćwiczenia)E/3 15 dr hab. Grzegorz Pecka
8Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 Ks. dr Tomasz Bąk
9Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 30 Ks. dr Marek Wódka
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 275) Z/2 30 mgr Agata Woźniak
Seminaria magisterskie
1Etnomuzykologia i hymnologia (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Tomasz Rokosz, prof. KUL
2Instrumentologia (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL
3Polifonia religijna (seminarium)Zbo/3 30 Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL
Specjalizacja: Nauczyciel przedmiotów teoretycznych w szkole muzycznej I i II stopnia
1Praktyki dydaktyczne (szkoła muzyczna I stopnia, praktyki ciągłe) (praktyki)Zbo/2 40 dr hab. Miłosz Aleksandrowicz
2Dydaktyka nauczania przedmiotu "Historia muzyki" (konwersatorium)Z/3 30 Brak obsady
3Dydaktyka nauczania przedmiotu "Formy muzyczne" (konwersatorium)Z/2 30 Brak obsady
Specjalizacja: Animacja kultury muzycznej
1Tworzenie projektów muzyczno-artystycznych (ćwiczenia)Z/3 30 dr Andrzej Gładysz
2Praktyki zawodowe (dowolna instytucja kultury) (praktyka zawodowa)Zbo/1 40 dr Kinga Strycharz-Bogacz
3Organizacja i promocja wydarzeń muzycznych (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Iwona Sawulska

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Ćwiczenia
1Literatura symfoniczna (ćwiczenia)Z/1 15 Brak obsady
Seminaria magisterskie
1Etnomuzykologia i hymnologia (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Tomasz Rokosz, prof. KUL
2Instrumentologia (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL
3Polifonia religijna (seminarium)Zbo/3 30 Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL
Specjalizacja: Nauczyciel przedmiotów teoretycznych w szkole muzycznej I i II stopnia
1Dydaktyka nauczania przedmiotu "Harmonia" (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Miłosz Aleksandrowicz
2Praktyki dydaktyczne (szkoła muzyczna II stopnia, praktyki ciągłe) (praktyki)Zbo/3 80 dr hab. Miłosz Aleksandrowicz
Specjalizacja: Animacja kultury muzycznej
1Podstawy zarządzania w branży muzycznej (wykład)Z/3 30 dr hab. Iwona Sawulska
2Instytucje kultury tradycyjnej (wykład)Z/3 30 dr hab. Tomasz Rokosz, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze