Wydział Nauk Humanistycznych
Muzykologia (stacjonarne II stopnia)
Rok akademicki  2022/2023


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady
1Historia form i gatunków muzycznych (wykład)E/3 30 Ks. dr Dariusz Smolarek
2Dzieje myśli o muzyce z elementami estetyki (wykład)E/3 30 dr Andrzej Gładysz
3Metodologia badań muzykologicznych (wykład)Z/2 30 dr Andrzej Gładysz
4Metodologia badań etnomuzykologicznych (wykład)Z/1 15 dr Kinga Strycharz-Bogacz
Ćwiczenia
1Komputerowa edycja partytury muzycznej (ćwiczenia)Z/1 15 dr Mieczysław Śmierciak
2Fortepian (ćwiczenia)Z/2 15 Zawieszone
3Fortepian (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Elżbieta Charlińska
4Fortepian (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Iwona Sawulska
5Fortepian (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Agnieszka Schulz-Brzyska
6Organy (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Jadwiga Kowalska
7Organy (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Elżbieta Charlińska
Seminaria magisterskie
1Etnomuzykologia i hymnologia (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Tomasz Rokosz, prof. KUL
2Instrumentologia (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL
3Polifonia religijna (seminarium)Zbo/3 30 Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL
Wykłady do wyboru
1Historia opery i teatru muzycznego (wykład)Z/2 30 dr hab. Iwona Sawulska
2Repertuar gregoriański (wykład)Z/2 30 Ks. dr Michał Jędrzejski
3Zagadnienia wykonawcze muzyki wokalno-instrumentalnej (wykład)Z/2 30 dr hab. Grzegorz Pecka
4Źródła monodii liturgicznej (wykład)Z/2 30 Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL
Specjalizacja: Nauczyciel przedmiotów teoretycznych w szkole muzycznej I i II stopnia
1Dydaktyka nauczania przedmiotu "Audycje muzyczne" (konwersatorium)Z/1 30 mgr Małgorzata Rados
2Podstawowe pojęcia psychologii (wykład)E/1 15 dr Justyna Iskra
3Pedagogika szkolna z elementami prawa oświatowego (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Adam Maj
4Psychologia rozwoju, wychowania i uczenia się (konwersatorium - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Patrycja Wośko
5Wybrane problemy edukacyjne dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Patrycja Leśniak-Walczuk
6Podstawy dydaktyki (wykład)E/2 30 dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
Specjalizacja: Animacja kultury muzycznej
1Muzyka w kulturze i przestrzeni społecznej (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Tomasz Rokosz, prof. KUL
2Muzyka w kulturze i przestrzeni społecznej (wykład)Z/2 15 dr hab. Tomasz Rokosz, prof. KUL
3Multimedia a prawa autorskie (ćwiczenia)Z/1 15 dr Mieczysław Śmierciak
4Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych (ćwiczenia)Z/1 15 dr Andrzej Gładysz
5Etykieta człowieka sztuki i artystyczny savoire vivre (ćwiczenia)Z/2 15 dr Andrzej Gładysz
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 4) Zbo/0 3 mgr Anna Daszczuk

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady
1Antropologia muzyki (wykład)E/3 30 dr hab. Tomasz Rokosz, prof. KUL
Ćwiczenia
1Czytanie partytur (ćwiczenia)Z/1 30 dr hab. Grzegorz Pecka
2Ikonografia instrumentów muzycznych (ćwiczenia)Z/3 15 Ks. dr Dariusz Sobczak
3Muzyczne tradycje Europy (ćwiczenia)Z/3 15 dr Kinga Strycharz-Bogacz
4Obcojęzyczna terminologia muzyczna (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Elżbieta Charlińska
5Zagadnienia wykonawcze muzyki wokalnej (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Iwona Sawulska
6Komputerowa edycja partytury muzycznej (ćwiczenia)Z/1 15 dr Mieczysław Śmierciak
7Organy (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Jadwiga Kowalska
8Organy (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Elżbieta Charlińska
9Fortepian (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Elżbieta Charlińska
10Fortepian (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Iwona Sawulska
11Fortepian (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Agnieszka Schulz-Brzyska
Seminaria magisterskie
1Etnomuzykologia i hymnologia (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Tomasz Rokosz, prof. KUL
2Instrumentologia (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL
3Polifonia religijna (seminarium)Zbo/3 30 Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL
Wykłady do wyboru
1Chóralistyka (wykład)Z/2 30 dr hab. Grzegorz Pecka
2Harmonia modalna (wykład)Z/2 30 dr hab. Miłosz Aleksandrowicz, prof. KUL
3Historia organów w Polsce (wykład)Z/2 30 dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL
4Kultury muzyczne świata (wykład)Z/2 30 dr Kinga Strycharz-Bogacz
Specjalizacja: Nauczyciel przedmiotów teoretycznych w szkole muzycznej I i II stopnia
1Dydaktyka nauczania przedmiotu "Literatura muzyczna" (konwersatorium)Z/1 30 mgr Małgorzata Rados
2Emisja głosu (ćwiczenia)Z/1 30 dr hab. Iwona Sawulska
3Psychologia społeczna i komunikacji (wykład)E/1 15 dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
4Psychologia komunikacji i rozwoju osobistego (warsztaty - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Patrycja Wośko
5Rozwój zawodowy i warsztat pracy nauczyciela – wychowawcy (warsztaty - Grupa: 3) Z/1 30 dr Martyna Strembska
6Praktyki psychologiczno-pedagogiczne (praktyki - Grupa: 1) Zbo/1 30 dr Martyna Strembska
7Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej (warsztaty - Grupa: 1) Zbo/0 8 dr Beata Chilimoniuk
8Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej (warsztaty - Grupa: 2) Zbo/0 8 dr Beata Chilimoniuk
9Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej (warsztaty - Grupa: 3) Zbo/0 8 dr Beata Chilimoniuk
10Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej (warsztaty - Grupa: 4) Zbo/0 8 dr Beata Chilimoniuk
11Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej (warsztaty - Grupa: 5) Zbo/0 8 dr Beata Chilimoniuk
12Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej (warsztaty - Grupa: 6) Zbo/0 8 dr Beata Chilimoniuk
Specjalizacja: Animacja kultury muzycznej
1Muzyka w przestrzeni sakralnej (wykład)Z/3 30 Ks. dr Dariusz Sobczak
2Prowadzenie kościelnych zespołów muzycznych (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Grzegorz Pecka
3Multimedia a prawa autorskie (ćwiczenia)Z/2 15 dr Mieczysław Śmierciak
Zajęcia ogólnouniwersyteckie w języku obcym
1American Short Story (konwersatorium)Z/2 30 dr Dominika Bugno-Narecka
2Early Medieval Poland (10 – 13th Century). Culture – Spirituality – Archaeology. (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
3Ethnomusicology and Film (konwersatorium)Z/2 30 dr Christopher Ballengee
4Filosofia dell'amore - dall'antichità ai tempi moderni (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec, prof. KUL
5Grundbegriffe der Pädagogik (konwersatorium)Z/2 30 dr Iwona Szewczak
6Happiness and the good life (konwersatorium)Z/2 30 dr Marcin Iwanicki
7Heresy and Literacy. New Approaches to the Study of Religious Heterodoxy in the Middle Ages (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
8Human corporeity and sexuality: anthropological controversies (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Zbigniew Pańpuch, prof. KUL
9Ideas and ideology in Russian literature of early modern period (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
10Introduction to Biblical Coptic Language (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr Tomasz Bąk
11Introduction to critical thinking (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
12Introduction to the History and Culture of Ancient Mesopotamia with the Basics of the Akkadian Language (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
13Jacek Woroniecki Memorial Lectures (wykład)Z/2 30 prof. Arthur Mc Vey
14Knowledge concealment. An analysis in the context of spy literature (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
15Literary and theatrical culture of Belarus (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Beata Siwek, prof. KUL
16Philosophie im Kontext der Neurowissenschaften (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
17Philosophy of emotions (konwersatorium)Z/2 30 dr Anna Dutkowska
18Philosophy of law: justice or legalism? (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
19Poland: its history and culture (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Mirosław Filipowicz, prof. KUL
20Spanish Language and Culture for Beginners (A1) (konwersatorium)Z/2 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
21The Middle East in the 20th and 21st Century (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL
22Польский юридический язык. Основной курс. (konwersatorium)Z/2 30 dr Ewelina Jasińska-Grabowska
23Україна в ХХ та ХХІ столітті: у пошуках незалежності та національної ідентичності (konwersatorium)Z/2 30 dr Albert Nowacki

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady i ćwiczenia
1Archiwistyka źródeł muzycznych (ćwiczenia)Z/3 15 mgr Mariusz Wiktorowski
2Style i formy monodii liturgicznej (ćwiczenia)Z/3 15 Ks. dr Michał Jędrzejski
3Style i gatunki muzyki wielogłosowej (ćwiczenia)Z/3 15 Ks. dr Dariusz Smolarek
4Literatura chóralna i wokalno-instrumentalna (ćwiczenia)Z/2 30 dr Kinga Strycharz-Bogacz
5Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Maciej Hułas
6Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 Ks. dr Tomasz Bąk
7Organy (ćwiczenia - Grupa: 1) E/3 15 dr hab. Elżbieta Charlińska
8Organy (ćwiczenia - Grupa: 2) E/3 15 dr hab. Jadwiga Kowalska
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 369) Z/2 30 mgr Agata Woźniak
Seminaria magisterskie
1Etnomuzykologia i hymnologia (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Tomasz Rokosz, prof. KUL
2Instrumentologia (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL
3Polifonia religijna (seminarium)Zbo/3 30 Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL
Specjalizacja: Nauczyciel przedmiotów teoretycznych w szkole muzycznej I i II stopnia
1Dydaktyka nauczania przedmiotu "Historia muzyki" (konwersatorium)Z/3 30 mgr Małgorzata Rados
2Dydaktyka nauczania przedmiotu "Formy muzyczne" (konwersatorium)Z/2 30 mgr Małgorzata Rados
3Praktyki dydaktyczne (szkoła muzyczna I stopnia, praktyki ciągłe) (praktyki)Zbo/2 40 dr hab. Miłosz Aleksandrowicz, prof. KUL
Specjalizacja: Animacja kultury muzycznej
1Praktyki zawodowe (dowolna instytucja kultury) (praktyka zawodowa)Zbo/1 40 dr Kinga Strycharz-Bogacz
2Organizacja i promocja wydarzeń muzycznych (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Iwona Sawulska
3Tworzenie projektów muzyczno-artystycznych (ćwiczenia)Z/3 30 mgr Mariusz Wiktorowski

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Ćwiczenia
1Literatura symfoniczna (ćwiczenia)Z/1 15 dr Karol Rzepecki
Seminaria magisterskie
1Etnomuzykologia i hymnologia (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Tomasz Rokosz, prof. KUL
2Instrumentologia (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL
3Polifonia religijna (seminarium)Zbo/3 30 Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL
4Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Tomasz Rokosz, prof. KUL
5Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL
6Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL
7Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr Andrzej Gładysz
8Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. dr Dariusz Smolarek
Specjalizacja: Nauczyciel przedmiotów teoretycznych w szkole muzycznej I i II stopnia
1Praktyki dydaktyczne (szkoła muzyczna II stopnia, praktyki ciągłe) (praktyki)Zbo/3 80 dr hab. Miłosz Aleksandrowicz, prof. KUL
2Nowoczesne metody dydaktyczne w nauczaniu przedmiotów teoretycznych w szkołach muzycznych (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Miłosz Aleksandrowicz, prof. KUL
Specjalizacja: Animacja kultury muzycznej
1Instytucje kultury tradycyjnej (wykład)Z/3 30 dr Kinga Strycharz-Bogacz
2Podstawy zarządzania w branży muzycznej (wykład)Z/3 30 dr hab. Iwona Sawulska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze