Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Angielska (niestacjonarne II stopnia)
Rok akademicki  2018/2019


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)E/2 18 Ks. dr Marcin Zieliński
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka angielskiego - tłumaczenia pisemne ang.-pol., pol.-ang. (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 18 dr Karolina Drabikowska
2Praktyczna nauka języka angielskiego - tłumaczenia pisemne ang.-pol., pol.-ang. (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 18 dr Karolina Drabikowska
3Praktyczna nauka języka angielskiego - tłumaczenia pisemne ang.-pol., pol.-ang. (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/4 18 dr Karolina Drabikowska
4Praktyczna nauka języka angielskiego - język angielski w zastosowaniach specjalistycznych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 18 mgr Joanna Grzybowska
5Praktyczna nauka języka angielskiego - język angielski w zastosowaniach specjalistycznych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 18 mgr Joanna Grzybowska
6Praktyczna nauka języka angielskiego - język angielski w zastosowaniach specjalistycznych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/4 18 mgr Joanna Grzybowska
7Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 18 dr Wojciech Guz
8Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 18 dr Wojciech Guz
9Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/4 18 dr Wojciech Guz
Profil studiów
Językoznawstwo
1Dydaktyka (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Anna Bloch-Rozmej, prof. KUL
2Językoznawstwo (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Krzysztof Jaskuła
3Dydaktyka (ćwiczenia)Z/6 30 dr hab. Anna Bloch-Rozmej, prof. KUL
4Językoznawstwo (ćwiczenia)Z/6 30 dr hab. Krzysztof Jaskuła
5Wybrane zagadnienia językoznawstwa angielskiego (wykład)Z/5 15 dr Sławomir Zdziebko
Profil studiów
Literaturoznawstwo
1Literaturoznawstwo (ćwiczenia)Z/6 30 dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL
2Translatoryka (ćwiczenia)Z/6 30 prof. dr hab. Anna Malicka-Kleparska
3Literaturoznawstwo (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL
4Translatoryka (seminarium)Zbo/5 30 prof. dr hab. Anna Malicka-Kleparska
5Wybrane zagadnienia literaturoznawstwa angielskiego (wykład)Zbo/5 15 dr Ewelina Bańka
Specjalizacja nauczycielska
1Psychologia ogólna (konwersatorium)Z/2 30 dr Monika Dacka
2Psychologia rozwojowa i wychowawcza młodzieży w wieku szkolnym (konwersatorium)Zbo/1 30 dr Monika Dacka
3Dydaktyka ogólna (konwersatorium)E/1 30 dr Ewa Guz
4Dydaktyka nauczania języka angielskiego (konwersatorium)Z/2 30 dr Ewa Guz
5Praktyka śródroczna (praktyki)Zbo/2 30 dr Ewa Guz
6Praktyki ciągłe (praktyki)Z/2 60 dr Ewa Guz
7Pedagogika ogólna (konwersatorium)Z/2 30 dr Piotr Magier
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 3) Zbo/0 3 mgr inż. Karolina Gajewska

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka angielskiego - tłumaczenia pisemne ang.-pol., pol.-ang. (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 18 dr Karolina Drabikowska
2Praktyczna nauka języka angielskiego - tłumaczenia pisemne ang.-pol., pol.-ang. (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 18 dr Karolina Drabikowska
3Praktyczna nauka języka angielskiego - tłumaczenia pisemne ang.-pol., pol.-ang. (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/4 18 dr Karolina Drabikowska
4Praktyczna nauka języka angielskiego - język angielski w zastosowaniach specjalistycznych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 18 mgr Joanna Grzybowska
5Praktyczna nauka języka angielskiego - język angielski w zastosowaniach specjalistycznych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 18 mgr Joanna Grzybowska
6Praktyczna nauka języka angielskiego - język angielski w zastosowaniach specjalistycznych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/4 18 mgr Joanna Grzybowska
7Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 18 dr Wojciech Guz
8Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 18 dr Wojciech Guz
9Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/4 18 dr Wojciech Guz
Konwersatoria obowiązkowe
1Wybrane zagadnienia translatoryki I (konwersatorium)Z/2 24 dr Anna Sadowska
Profil studiów
Językoznawstwo
1Wybrane zagadnienia językoznawstwa angielskiego (wykład)E/5 15 dr Sławomir Zdziebko
2Dydaktyka (ćwiczenia)Z/4 30 dr hab. Anna Bloch-Rozmej, prof. KUL
3Językoznawstwo (ćwiczenia)Z/4 30 dr hab. Krzysztof Jaskuła
4Dydaktyka (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Anna Bloch-Rozmej, prof. KUL
5Językoznawstwo (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Krzysztof Jaskuła
Profil studiów
Literaturoznawstwo
1Literaturoznawstwo (ćwiczenia)Z/4 30 dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL
2Translatoryka (ćwiczenia)Z/4 30 prof. dr hab. Anna Malicka-Kleparska
3Literaturoznawstwo (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL
4Translatoryka (seminarium)Zbo/5 30 prof. dr hab. Anna Malicka-Kleparska
5Wybrane zagadnienia literaturoznawstwa angielskiego (wykład)E/5 15 dr Aleksander Bednarski
Egzaminy
1Praktyczna nauka języka angielskiego (egzamin)E/2 0 dr Wojciech Guz
Specjalizacja nauczycielska
1Etyka zawodu nauczyciela (konwersatorium)E/2 30 dr Jacek Frydrych
2Dydaktyka nauczania języka angielskiego (ćwiczenia)Z/8 60 dr Ewa Guz
3Pedagogika szkolna z elementami pedagogiki społecznej (konwersatorium)Zbo/1 30 dr Piotr Magier
4Praktyki ciągłe (praktyki)Z/2 60 dr Ewa Guz
5Dydaktyka nauczania języka angielskiego (egzamin)E/2 0 dr Ewa Guz

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)E/2 18 Ks. dr Marcin Zieliński
2Wybrane zagadnienia translatoryki II (wykład)E/7 30 dr Mark Ó Fionnáin
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka angielskiego - tłumaczenia konsekutywne i symultaniczne ang.-pol., pol.-ang. (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/6 18 dr Ewelina Mokrosz
2Praktyczna nauka języka angielskiego - tłumaczenia konsekutywne i symultaniczne ang.-pol., pol.-ang. (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/6 18 dr Ewelina Mokrosz
3Praktyczna nauka języka angielskiego - tłumaczenia konsekutywne i symultaniczne ang.-pol., pol.-ang. (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/6 18 mgr Oskar Ostaszewski
4Praktyczna nauka języka angielskiego - tłumaczenia specjalistyczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/6 18 dr Dominika Bugno-Narecka
5Praktyczna nauka języka angielskiego - tłumaczenia specjalistyczne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/6 18 dr Dominika Bugno-Narecka
6Praktyczna nauka języka angielskiego - tłumaczenia specjalistyczne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/6 18 mgr Magdalena Rzeczycka
Profil studiów
Językoznawstwo
1Językoznawstwo (ćwiczenia)Z/4 30 dr Sławomir Zdziebko
2Metodyka (ćwiczenia)Z/4 30 dr Tetiana Derkacz-Padiasek
3Językoznawstwo (seminarium)Zbo/5 30 dr Sławomir Zdziebko
4Metodyka (seminarium)Zbo/5 30 dr Tetiana Derkacz-Padiasek
Profil studiów
Literaturoznawstwo
1Literaturoznawstwo (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Joanna Teske
2Translatoryka (seminarium)Zbo/5 30 dr Karolina Majkowska
3Literaturoznawstwo (ćwiczenia)Z/4 30 dr hab. Joanna Teske
4Translatoryka (ćwiczenia)Z/4 30 dr Karolina Majkowska
Specjalizacja nauczycielska
1Psychologia ogólna (konwersatorium)Z/2 30 dr Monika Dacka
2Psychologia rozwojowa i wychowawcza młodzieży w wieku szkolnym (konwersatorium)Zbo/1 30 dr Monika Dacka
3Dydaktyka ogólna (konwersatorium)E/1 30 dr Ewa Guz
4Dydaktyka nauczania języka angielskiego (konwersatorium)Z/2 30 dr Ewa Guz
5Praktyka śródroczna (praktyki)Zbo/2 30 dr Ewa Guz
6Praktyki ciągłe (praktyki)Z/2 60 dr Ewa Guz
7Pedagogika ogólna (konwersatorium)Z/2 30 dr Piotr Magier

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka angielskiego - tłumaczenia konsekutywne i symultaniczne ang.-pol., pol.-ang. (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 18 mgr Oskar Ostaszewski
2Praktyczna nauka języka angielskiego - tłumaczenia konsekutywne i symultaniczne ang.-pol., pol.-ang. (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 18 mgr Oskar Ostaszewski
3Praktyczna nauka języka angielskiego - tłumaczenia konsekutywne i symultaniczne ang.-pol., pol.-ang. (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 18 mgr Joanna Mirek
4Praktyczna nauka języka angielskiego - tłumaczenia specjalistyczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 18 dr Dominika Bugno-Narecka
5Praktyczna nauka języka angielskiego - tłumaczenia specjalistyczne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 18 dr Dominika Bugno-Narecka
6Praktyczna nauka języka angielskiego - tłumaczenia specjalistyczne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 18 mgr Magdalena Rzeczycka
Profil studiów
Językoznawstwo
1Językoznawstwo (ćwiczenia)Z/3 30 dr Sławomir Zdziebko
2Metodyka (ćwiczenia)Z/3 30 dr Tetiana Derkacz-Padiasek
3Językoznawstwo (seminarium)Zbo/5 30 dr Sławomir Zdziebko
4Metodyka (seminarium)Zbo/5 30 dr Tetiana Derkacz-Padiasek
Profil studiów
Literaturoznawstwo
1Literaturoznawstwo (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Joanna Teske
2Translatoryka (ćwiczenia)Z/3 30 dr Karolina Majkowska
3Literaturoznawstwo (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Joanna Teske
4Translatoryka (seminarium)Zbo/5 30 dr Karolina Majkowska
Specjalizacja nauczycielska
1Etyka zawodu nauczyciela (konwersatorium)E/2 30 dr Jacek Frydrych
2Pedagogika szkolna z elementami pedagogiki społecznej (konwersatorium)Zbo/1 30 dr Piotr Magier
3Dydaktyka nauczania języka angielskiego (ćwiczenia)Z/8 60 dr Ewa Guz
4Praktyki ciągłe (praktyki)Z/2 60 dr Ewa Guz
5Dydaktyka nauczania języka angielskiego (egzamin)E/2 0 dr Ewa Guz
Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
1Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/2 0 dr Tetiana Derkacz-Padiasek
2Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/2 0 dr hab. Joanna Teske
3Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/2 0 dr Karolina Majkowska
4Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/2 0 dr Sławomir Zdziebko

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze