Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Angielska (niestacjonarne II stopnia)
Rok akademicki  2022/2023


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)E/2 18 Ks. dr Marcin Zieliński
Seminaria do wyboru
1Dydaktyka (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Anna Bloch-Rozmej, prof. KUL
2Językoznawstwo (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Krzysztof Jaskuła, prof. KUL
3Literaturoznawstwo (seminarium)Zbo/5 30 dr Aleksander Bednarski
4Translatoryka (seminarium)Zbo/5 30 prof. dr hab. Anna Malicka-Kleparska
Profil studiów
Językoznawstwo
1Wybrane zagadnienia językoznawstwa angielskiego (wykład)Zbo/5 15 dr Sławomir Zdziebko
2Dydaktyka (ćwiczenia)Z/6 30 dr hab. Anna Bloch-Rozmej, prof. KUL
3Językoznawstwo (ćwiczenia)Z/6 30 dr hab. Krzysztof Jaskuła, prof. KUL
Profil studiów
Literaturoznawstwo
1Wybrane zagadnienia literaturoznawstwa angielskiego (wykład)Zbo/5 15 dr Aleksander Bednarski
2Literaturoznawstwo (ćwiczenia)Z/6 30 dr Aleksander Bednarski
3Translatoryka (ćwiczenia)Z/6 30 prof. dr hab. Anna Malicka-Kleparska
Specjalizacja translatoryczna
1Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 18 dr Sebastian Wasak
2Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 18 dr Sebastian Wasak
3Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/4 18 dr Sebastian Wasak
4Praktyczna nauka języka angielskiego - język angielski w zastosowaniach specjalistycznych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 18 dr Kinga Lis
5Praktyczna nauka języka angielskiego - język angielski w zastosowaniach specjalistycznych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 18 dr Kinga Lis
6Praktyczna nauka języka angielskiego - język angielski w zastosowaniach specjalistycznych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/4 18 dr Kinga Lis
7Praktyczna nauka języka angielskiego - tłumaczenia pisemne ang.-pol., pol.-ang. (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 18 dr Karolina Drabikowska
8Praktyczna nauka języka angielskiego - tłumaczenia pisemne ang.-pol., pol.-ang. (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 18 dr Karolina Drabikowska
9Praktyczna nauka języka angielskiego - tłumaczenia pisemne ang.-pol., pol.-ang. (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/4 18 dr Karolina Drabikowska
Specjalizacja pedagogiczna
1Podstawy dydaktyki (wykład)E/2 30 dr Tetiana Derkacz-Padiasek
2Pedagogika szkolna z elementami prawa oświatowego (wykład)Z/2 30 Ks. dr hab. Adam Maj
3Podstawowe pojęcia psychologii (wykład)E/1 15 dr Andrzej Januszewski
4Psychologia społeczna i komunikacji (wykład)E/1 15 dr Andrzej Januszewski
5Rozwój zawodowy i warsztat pracy nauczyciela-wychowawcy (warsztaty)Z/4 30 dr Anna Szudra-Barszcz
6Praktyki psychologiczno-pedagogiczne (praktyki)Zbo/5 30 dr Anna Szudra-Barszcz
7Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/5 60 dr Tetiana Derkacz-Padiasek
8Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej (szkolenie)Zbo/0 6 mgr Justyna Horbowska
9Emisja głosu (ćwiczenia)Z/1 30 mgr Edyta Michałek
10Dydaktyka nauczania języka angielskiego - edukacja wczesnoszkolna (ćwiczenia)Z/2 30 dr Tetiana Derkacz-Padiasek
11Dydaktyka nauczania języka angielskiego - I etap edukacyjny, klasy I-III (ćwiczenia)Z/2 30 dr Tetiana Derkacz-Padiasek
12Dydaktyka nauczania języka angielskiego - II etap edukacyjny, klasy IV-VIII (ćwiczenia)Z/2 30 dr Tetiana Derkacz-Padiasek
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 4) Zbo/0 3 mgr Anna Daszczuk

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Konwersatoria obowiązkowe
1Media w Wielkiej Brytanii (konwersatorium)Z/1 36 dr Tomasz Niedokos
Seminaria
1Dydaktyka (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Anna Bloch-Rozmej, prof. KUL
2Językoznawstwo (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Krzysztof Jaskuła, prof. KUL
3Literaturoznawstwo (seminarium)Zbo/5 30 dr Aleksander Bednarski
4Translatoryka (seminarium)Zbo/5 30 prof. dr hab. Anna Malicka-Kleparska
Profil studiów
Językoznawstwo
1Wybrane zagadnienia językoznawstwa angielskiego (wykład)E/5 15 dr Sławomir Zdziebko
2Dydaktyka (ćwiczenia)Z/4 30 dr hab. Anna Bloch-Rozmej, prof. KUL
3Językoznawstwo (ćwiczenia)Z/4 30 dr hab. Krzysztof Jaskuła, prof. KUL
Profil studiów
Literaturoznawstwo
1Wybrane zagadnienia literaturoznawstwa angielskiego (wykład)E/5 15 dr Aleksander Bednarski
2Literaturoznawstwo (ćwiczenia)Z/4 30 dr Aleksander Bednarski
3Translatoryka (ćwiczenia)Z/4 30 prof. dr hab. Anna Malicka-Kleparska
Egzaminy
1Praktyczna nauka języka angielskiego (egzamin)E/2 0 dr Karolina Drabikowska
Specjalizacja translatoryczna
1Praktyczna nauka języka angielskiego - tłumaczenia pisemne ang-pol, pol-ang (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/4 18 dr Karolina Drabikowska
2Praktyczna nauka języka angielskiego - tłumaczenia pisemne ang.-pol., pol.-ang. (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 18 dr Karolina Drabikowska
3Praktyczna nauka języka angielskiego - tłumaczenia pisemne ang.-pol., pol.-ang. (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 18 dr Karolina Drabikowska
4Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 18 dr Sebastian Wasak
5Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 18 dr Sebastian Wasak
6Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 18 dr Sebastian Wasak
7Praktyczna nauka języka angielskiego - język angielski w zastosowaniach specjalistycznych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 18 dr Kinga Lis
8Praktyczna nauka języka angielskiego - język angielski w zastosowaniach specjalistycznych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 18 dr Kinga Lis
9Praktyczna nauka języka angielskiego - język angielski w zastosowaniach specjalistycznych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/4 18 dr Kinga Lis
10Wybrane zagadnienia translatoryki I (konwersatorium)Z/2 24 mgr Oskar Ostaszewski
Specjalizacja pedagogiczna
1Dydaktyka nauczania języka angielskiego na poziomie szkoły ponadpodstawowej (ćwiczenia)Z/2 30 dr Izabela Olszak
2Psychologia rozwoju, wychowania i uczenia się (konwersatorium)Z/2 30 dr Agnieszka Żmuda
3Psychologia komunikacji i rozwoju osobistego (warsztaty)Z/4 30 dr Andrzej Januszewski
4Wybrane problemy edukacyjne dzieci i młodzieży (ćwiczenia)Z/2 30 dr Martyna Strembska
5Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/5 60 dr Izabela Olszak
6Podstawowe zagadnienia dydaktyki nauczania języków obcych (konwersatorium)Z/2 30 dr Izabela Olszak

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)E/2 18 Ks. dr Marcin Zieliński
Seminaria
1Literaturoznawstwo (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Joanna Teske, prof. KUL
2Translatoryka (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Konrad Klimkowski
3Dydaktyka (seminarium)Zbo/5 30 dr Tetiana Derkacz-Padiasek
4Językoznawstwo (seminarium)Zbo/5 30 dr Sławomir Zdziebko
Profil studiów
Językoznawstwo
1Dydaktyka (ćwiczenia)Z/4 30 dr Tetiana Derkacz-Padiasek
2Językoznawstwo (ćwiczenia)Z/4 30 dr Sławomir Zdziebko
Profil studiów
Literaturoznawstwo
1Literaturoznawstwo (ćwiczenia)Z/4 30 dr hab. Joanna Teske, prof. KUL
2Translatoryka (ćwiczenia)Z/4 30 dr hab. Konrad Klimkowski
Specjalizacja translatoryczna
1Wybrane zagadnienia translatoryki II (wykład)E/7 30 dr Mark Ó Fionnáin
2Praktyczna nauka języka angielskiego - tłumaczenia konsekutywne i symultaniczne ang.-pol., pol.-ang. (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/6 18 dr Ewelina Mokrosz
3Praktyczna nauka języka angielskiego - tłumaczenia konsekutywne i symultaniczne ang.-pol., pol.-ang. (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/6 18 dr Ewelina Mokrosz
4Praktyczna nauka języka angielskiego - tłumaczenia konsekutywne i symultaniczne ang.-pol., pol.-ang. (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/6 18 mgr Oskar Ostaszewski
5Praktyczna nauka języka angielskiego - tłumaczenia specjalistyczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/5 18 mgr Oskar Ostaszewski
6Praktyczna nauka języka angielskiego - tłumaczenia specjalistyczne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/5 18 dr Jolanta Sak-Wernicka
7Praktyczna nauka języka angielskiego - tłumaczenia specjalistyczne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/5 18 mgr Joanna Mirek
Specjalizacja pedagogiczna
1Dydaktyka nauczania języka angielskiego - edukacja wczesnoszkolna (ćwiczenia)Z/2 30 dr Tetiana Derkacz-Padiasek
2Dydaktyka nauczania języka angielskiego - I etap edukacyjny, klasy I-III (ćwiczenia)Z/2 30 dr Tetiana Derkacz-Padiasek
3Dydaktyka nauczania języka angielskiego - II etap edukacyjny, klasy IV-VIII (ćwiczenia)Z/2 30 dr Tetiana Derkacz-Padiasek
4Emisja głosu (ćwiczenia)Z/1 30 mgr Edyta Michałek
5Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej (szkolenie)Zbo/0 6 mgr Justyna Horbowska
6Podstawy dydaktyki (wykład)E/2 30 dr Tetiana Derkacz-Padiasek
7Podstawowe pojęcia psychologii (wykład)E/1 15 dr Andrzej Januszewski
8Pedagogika szkolna z elementami prawa oświatowego (wykład)Z/2 30 Ks. dr hab. Adam Maj
9Praktyki psychologiczno-pedagogiczne (praktyki)Zbo/5 30 dr Anna Szudra-Barszcz
10Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/5 60 dr Tetiana Derkacz-Padiasek
11Psychologia społeczna i komunikacji (wykład)E/1 15 dr Andrzej Januszewski
12Rozwój zawodowy i warsztat pracy nauczyciela-wychowawcy (warsztaty)Z/4 30 dr Anna Szudra-Barszcz

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Konwersatoria obowiązkowe
1Wybrane zagadnienia kultury amerykańskiej (konwersatorium)Z/1 36 mgr Maciej Czerniakowski
Seminaria
1Dydaktyka (seminarium)Zbo/5 30 dr Tetiana Derkacz-Padiasek
2Językoznawstwo (seminarium)Zbo/5 30 dr Sławomir Zdziebko
3Literaturoznawstwo (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Joanna Teske, prof. KUL
4Translatoryka (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Konrad Klimkowski
Profil studiów
Językoznawstwo
1Dydaktyka (ćwiczenia)Z/3 30 dr Tetiana Derkacz-Padiasek
2Językoznawstwo (ćwiczenia)Z/3 30 dr Sławomir Zdziebko
Profil studiów
Literaturoznawstwo
1Literaturoznawstwo (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Joanna Teske, prof. KUL
2Translatoryka (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Konrad Klimkowski
Specjalizacja translatoryczna
1Praktyczna nauka języka angielskiego - tłumaczenia konsekutywne i symultaniczne ang.-pol., pol.-ang. (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 18 mgr Daniel Gorbaczuk
2Praktyczna nauka języka angielskiego - tłumaczenia konsekutywne i symultaniczne ang.-pol., pol.-ang. (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 18 mgr Daniel Gorbaczuk
3Praktyczna nauka języka angielskiego - tłumaczenia konsekutywne i symultaniczne ang.-pol., pol.-ang. (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 18 mgr Oskar Ostaszewski
4Praktyczna nauka języka angielskiego - tłumaczenia specjalistyczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 18 mgr Oskar Ostaszewski
5Praktyczna nauka języka angielskiego - tłumaczenia specjalistyczne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 18 dr Jolanta Sak-Wernicka
6Praktyczna nauka języka angielskiego - tłumaczenia specjalistyczne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 18 mgr Joanna Mirek
Specializacja pedagogiczna
1Podstawowe zagadnienia dydaktyki nauczania języków obcych (konwersatorium)Z/2 30 dr Izabela Olszak
2Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/5 60 dr Izabela Olszak
3Psychologia komunikacji i rozwoju osobistego (warsztaty)Z/4 30 dr Andrzej Januszewski
4Psychologia rozwoju, wychowania i uczenia się (konwersatorium)Z/2 30 dr Agnieszka Żmuda
5Wybrane problemy edukacyjne dzieci i młodzieży (ćwiczenia)Z/2 30 dr Martyna Strembska
6Dydaktyka nauczania języka angielskiego na poziomie szkoły ponadpodstawowej (ćwiczenia)Z/2 30 dr Izabela Olszak
Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
1Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr Sławomir Zdziebko
2Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Joanna Teske, prof. KUL
3Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr Tetiana Derkacz-Padiasek
4Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Konrad Klimkowski
5Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Krzysztof Jaskuła, prof. KUL
6Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 prof. dr hab. Anna Malicka-Kleparska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze