Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Informatyka (stacjonarne II stopnia)
Rok akademicki  2017/2018


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady i konwersatoria obowiązkowe
1Aplikacje w środowisku Java (wykład)E/6 30 dr Dorota Pylak
2Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 Ks. dr Krzysztof Napora
3Modelowanie i analiza systemów informatycznych (wykład)E/6 30 dr Viktor Melnyk
4Projektowanie logiczne układów cyfrowych (wykład)E/6 30 dr hab. Siergiej Nowikow
Ćwiczenia obowiązkowe
1Aplikacje w środowisku Java (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Dorota Pylak
2Aplikacje w środowisku Java (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Dorota Pylak
3Aplikacje w środowisku Java (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Dorota Pylak
4Aplikacje w środowisku Java (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Dorota Pylak
5Modelowanie i analiza systemów informatycznych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Viktor Melnyk
6Modelowanie i analiza systemów informatycznych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr inż. Rafał Lizut
7Modelowanie i analiza systemów informatycznych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Michał Horodelski
8Modelowanie i analiza systemów informatycznych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Michał Horodelski
9Projektowanie logiczne układów cyfrowych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Siergiej Nowikow
10Projektowanie logiczne układów cyfrowych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Siergiej Nowikow
11Projektowanie logiczne układów cyfrowych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr hab. Siergiej Nowikow
Zajęcia seminaryjne
(do wyboru jedno seminarium i odpowiednia pracownia dyplomowa)
1Algorytmizacja i modelowanie (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Matus
2Algorytmizacja i złożoność obliczeniowa (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Ryszard Smarzewski
3Architektura komputerów (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
4Bezpieczeństwo danych (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Pavel Urbanovich
5Metody statystyczne w informatyce (seminarium)Zbo/2 30 dr Maciej Romaniuk
6Modelowanie i symulacje komputerowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Aliaksandr Chychuryn
7Projektowanie programowalnych układów cyfrowych (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Siergiej Nowikow
8Rozpoznawanie obrazów (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Witold Pedrycz
9Statystyczne systemy uczące się (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Małgorzata Charytanowicz
10Systemy multimedialne (seminarium)Zbo/2 30 dr Viktor Melnyk
11Sztuczna inteligencja (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Ryszard Kozera
12Teoria gier (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Victor Bakhtin
13Algorytmizacja i modelowanie (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Matus
14Algorytmizacja i złożoność obliczeniowa (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 dr hab. Ryszard Smarzewski
15Architektura komputerów (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
16Bezpieczeństwo danych (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 prof. dr hab. Pavel Urbanovich
17Metody statystyczne w informatyce (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 dr Maciej Romaniuk
18Modelowanie i symulacje komputerowe (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 dr hab. Aliaksandr Chychuryn
19Projektowanie programowalnych układów cyfrowych (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 dr hab. Siergiej Nowikow
20Rozpoznawanie obrazów (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 prof. dr hab. Witold Pedrycz
21Statystyczne systemy uczące się (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 dr hab. Małgorzata Charytanowicz
22Systemy multimedialne (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 dr Viktor Melnyk
23Sztuczna inteligencja (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 dr hab. Ryszard Kozera
24Teoria gier (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 dr hab. Victor Bakhtin
Zajęcia monograficzne
(do wyboru 30 godz. wykładu/konwersatorium i 30 godz. ćwiczeń w semestrze)
1Programowanie grafiki komputerowej (wykład)E/6 30 dr Armen Grigoryan
2Programowanie w środowisku .NET (wykład)E/6 30 dr Henryk Malinowski
3Sieci komputerowe II (wykład)E/6 30 dr Waldemar Suszyński
4Zaawansowane aplikacje sieciowe (wykład)E/6 30 dr Rafał Stęgierski
5Zaawansowane metody analizy obrazów (wykład)E/6 30 prof. dr hab. Witold Pedrycz
6Programowanie grafiki komputerowej (ćwiczenia)Z/0 30 dr Armen Grigoryan
7Programowanie w środowisku .NET (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Henryk Malinowski
8Programowanie w środowisku .NET (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Krzysztof Bartyzel
9Sieci komputerowe II (ćwiczenia)Z/0 30 dr Waldemar Suszyński
10Zaawansowane aplikacje sieciowe (ćwiczenia)Z/0 30 dr Rafał Stęgierski
11Zaawansowane metody analizy obrazów (ćwiczenia)Z/0 30 mgr Krzysztof Buszowski
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 2) Zbo/0 3 mgr Iwona Kędzierska

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady i konwersatoria obowiązkowe
1Projektowanie witryn internetowych (konwersatorium)E/6 30 dr Rafał Stęgierski
2Zaawansowane systemy baz danych (wykład)E/6 30 dr Joanna Kapusta
Ćwiczenia obowiązkowe
1Laboratorium specjalistyczne I (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 45 mgr Krzysztof Buszowski
2Laboratorium specjalistyczne I (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 45 dr Michał Dolecki
3Laboratorium specjalistyczne I (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/4 45 mgr Paweł Pylak
4Laboratorium specjalistyczne I (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/4 45 mgr Paweł Pylak
5Projektowanie witryn internetowych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Rafał Stęgierski
6Projektowanie witryn internetowych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Rafał Stęgierski
7Projektowanie witryn internetowych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Rafał Stęgierski
8Projektowanie witryn internetowych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Rafał Stęgierski
9Zaawansowane systemy baz danych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Joanna Kapusta
10Zaawansowane systemy baz danych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Joanna Kapusta
11Zaawansowane systemy baz danych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Joanna Kapusta
12Zaawansowane systemy baz danych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Joanna Kapusta
Zajęcia seminaryjne
(do wyboru jedno seminarium i odpowiednia pracownia dyplomowa)
1Algorytmizacja i modelowanie (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Piotr Matus
2Algorytmizacja i złożoność obliczeniowa (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Ryszard Smarzewski
3Architektura komputerów (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
4Bezpieczeństwo danych (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Pavel Urbanovich
5Metody statystyczne w informatyce (seminarium)Zbo/4 30 dr Maciej Romaniuk
6Modelowanie i symulacje komputerowe (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Aliaksandr Chychuryn
7Projektowanie programowalnych układów cyfrowych (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Siergiej Nowikow
8Rozpoznawanie obrazów (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Witold Pedrycz
9Statystyczne systemy uczące się (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Małgorzata Charytanowicz
10Systemy multimedialne (seminarium)Zbo/4 30 dr Viktor Melnyk
11Sztuczna inteligencja (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Ryszard Kozera
12Teoria gier (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Victor Bakhtin
13Algorytmizacja i modelowanie (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 prof. dr hab. Piotr Matus
14Algorytmizacja i złożoność obliczeniowa (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 dr hab. Ryszard Smarzewski
15Architektura komputerów (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
16Bezpieczeństwo danych (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 prof. dr hab. Pavel Urbanovich
17Metody statystyczne w informatyce (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 dr Maciej Romaniuk
18Modelowanie i symulacje komputerowe (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 dr hab. Aliaksandr Chychuryn
19Projektowanie programowalnych układów cyfrowych (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 dr hab. Siergiej Nowikow
20Rozpoznawanie obrazów (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 prof. dr hab. Witold Pedrycz
21Statystyczne systemy uczące się (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 dr hab. Małgorzata Charytanowicz
22Systemy multimedialne (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 dr Viktor Melnyk
23Sztuczna inteligencja (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 dr hab. Ryszard Kozera
24Teoria gier (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 dr hab. Victor Bakhtin
Zajęcia monograficzne
(do wyboru 30 godz. wykładu/konwersatorium i 30 godz. ćwiczeń w semestrze)
1Matematyka finansowa (ćwiczenia)Z/0 30 dr Wiesław Główczyński
2Sieci lokalne (LAN) (ćwiczenia)Z/0 30 dr Waldemar Suszyński
3Systemy informacji przestrzennej GIS (ćwiczenia)Z/0 30 dr hab. Małgorzata Charytanowicz
4Zaawansowane aspekty programowania w środowisku .NET (ćwiczenia)Z/0 30 dr Krzysztof Bartyzel
5Matematyka finansowa (wykład)E/6 30 dr Wiesław Główczyński
6Sieci lokalne (LAN) (wykład)E/6 30 dr Waldemar Suszyński
7Systemy informacji przestrzennej GIS (wykład)E/6 30 dr hab. Małgorzata Charytanowicz
8Zaawansowane aspekty programowania w środowisku .NET (wykład)E/6 30 dr Krzysztof Bartyzel

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 30 Ks. dr Marek Wódka
2Komputerowe symulacje statystyczne (wykład)E/6 30 dr Maciej Romaniuk
3Zaawansowane metody sztucznej inteligencji (wykład)E/6 30 dr hab. Ryszard Kozera
Ćwiczenia obowiązkowe
1Komputerowe symulacje statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Victor Bakhtin
2Komputerowe symulacje statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Victor Bakhtin
3Komputerowe symulacje statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Armen Grigoryan
4Laboratorium specjalistyczne II (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 mgr Krzysztof Buszowski
5Laboratorium specjalistyczne II (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 15 mgr Krzysztof Buszowski
6Laboratorium specjalistyczne II (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 15 dr Michał Dolecki
7Zaawansowane metody sztucznej inteligencji (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Ryszard Kozera
8Zaawansowane metody sztucznej inteligencji (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Michał Horodelski
9Zaawansowane metody sztucznej inteligencji (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Michał Horodelski
Zajęcia seminaryjne
(do wyboru jedno seminarium i odpowiednia pracownia dyplomowa, wymagane jest przygotowanie pracy magisterskiej)
1Algorytmizacja i modelowanie (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Piotr Matus
2Algorytmizacja i złożoność obliczeniowa (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Ryszard Smarzewski
3Architektura komputerów (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
4Bezpieczeństwo danych (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Pavel Urbanovich
5Metody statystyczne w informatyce (seminarium)Zbo/4 30 dr Maciej Romaniuk
6Modelowanie i symulacje komputerowe (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Aliaksandr Chychuryn
7Projektowanie programowalnych układów cyfrowych (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Siergiej Nowikow
8Rozpoznawanie obrazów (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Witold Pedrycz
9Statystyczne systemy uczące się (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Małgorzata Charytanowicz
10Systemy multimedialne (seminarium)Zbo/4 30 dr Viktor Melnyk
11Sztuczna inteligencja (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Ryszard Kozera
12Teoria gier (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Victor Bakhtin
13Algorytmizacja i modelowanie (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 prof. dr hab. Piotr Matus
14Algorytmizacja i złożoność obliczeniowa (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 dr hab. Ryszard Smarzewski
15Architektura komputerów (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
16Bezpieczeństwo danych (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 prof. dr hab. Pavel Urbanovich
17Metody statystyczne w informatyce (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 dr Maciej Romaniuk
18Modelowanie i symulacje komputerowe (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 dr hab. Aliaksandr Chychuryn
19Projektowanie programowalnych układów cyfrowych (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 dr hab. Siergiej Nowikow
20Rozpoznawanie obrazów (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 prof. dr hab. Witold Pedrycz
21Statystyczne systemy uczące się (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 dr hab. Małgorzata Charytanowicz
22Systemy multimedialne (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 dr Viktor Melnyk
23Sztuczna inteligencja (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 dr hab. Ryszard Kozera
24Teoria gier (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 dr hab. Victor Bakhtin
Zajęcia monograficzne
(do wyboru 30 godz. wykładu/konwersatorium i 30 godz. ćwiczeń w semestrze zimowym)
1Programowanie grafiki komputerowej (ćwiczenia)Z/0 30 dr Armen Grigoryan
2Programowanie w środowisku .NET (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Henryk Malinowski
3Programowanie w środowisku .NET (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Krzysztof Bartyzel
4Sieci komputerowe II (ćwiczenia)Z/0 30 dr Waldemar Suszyński
5Zaawansowane aplikacje sieciowe (ćwiczenia)Z/0 30 dr Rafał Stęgierski
6Zaawansowane metody analizy obrazów (ćwiczenia)Z/0 30 mgr Krzysztof Buszowski
7Zarządzanie sieciami komputerowymi (ćwiczenia)Z/0 30 dr Marcin Płonkowski
8Programowanie grafiki komputerowej (wykład)E/6 30 dr Armen Grigoryan
9Programowanie w środowisku .NET (wykład)E/6 30 dr Henryk Malinowski
10Sieci komputerowe II (wykład)E/6 30 dr Waldemar Suszyński
11Zaawansowane aplikacje sieciowe (wykład)E/6 30 dr Rafał Stęgierski
12Zaawansowane metody analizy obrazów (wykład)E/6 30 prof. dr hab. Witold Pedrycz
13Zarządzanie sieciami komputerowymi (wykład)E/6 30 dr Marcin Płonkowski

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Ochrona informacji w sieciach komputerowych (wykład)E/6 30 prof. dr hab. Pavel Urbanovich
Ćwiczenia obowiązkowe
1Ochrona informacji w sieciach komputerowych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Marcin Płonkowski
2Ochrona informacji w sieciach komputerowych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Marcin Płonkowski
3Ochrona informacji w sieciach komputerowych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Marcin Płonkowski
Zajęcia seminaryjne
(do wyboru jedno seminarium i odpowiednia pracownia dyplomowa, wymagane jest przygotowanie pracy magisterskiej)
1Algorytmizacja i modelowanie (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Piotr Matus
2Algorytmizacja i złożoność obliczeniowa (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Ryszard Smarzewski
3Architektura komputerów (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
4Bezpieczeństwo danych (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Pavel Urbanovich
5Metody statystyczne w informatyce (seminarium)Zbo/1 30 dr Maciej Romaniuk
6Modelowanie i symulacje komputerowe (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Aliaksandr Chychuryn
7Projektowanie programowalnych układów cyfrowych (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Siergiej Nowikow
8Rozpoznawanie obrazów (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Witold Pedrycz
9Statystyczne systemy uczące się (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Małgorzata Charytanowicz
10Systemy multimedialne (seminarium)Zbo/1 30 dr Viktor Melnyk
11Sztuczna inteligencja (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Ryszard Kozera
12Teoria gier (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Victor Bakhtin
13Algorytmizacja i modelowanie (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Matus
14Algorytmizacja i złożoność obliczeniowa (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 dr hab. Ryszard Smarzewski
15Architektura komputerów (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
16Bezpieczeństwo danych (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 prof. dr hab. Pavel Urbanovich
17Metody statystyczne w informatyce (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 dr Maciej Romaniuk
18Modelowanie i symulacje komputerowe (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 dr hab. Aliaksandr Chychuryn
19Projektowanie programowalnych układów cyfrowych (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 dr hab. Siergiej Nowikow
20Rozpoznawanie obrazów (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 prof. dr hab. Witold Pedrycz
21Statystyczne systemy uczące się (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 dr hab. Małgorzata Charytanowicz
22Systemy multimedialne (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 dr Viktor Melnyk
23Sztuczna inteligencja (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 dr hab. Ryszard Kozera
24Teoria gier (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 dr hab. Victor Bakhtin
25Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 prof. dr hab. Pavel Urbanovich
26Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 prof. dr hab. Piotr Matus
27Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Ryszard Smarzewski
28Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Siergiej Nowikow
29Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr Viktor Melnyk
30Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr Maciej Romaniuk
31Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Aliaksandr Chychuryn
32Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 prof. dr hab. Witold Pedrycz
33Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Małgorzata Charytanowicz
34Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Ryszard Kozera
35Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Victor Bakhtin
36Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 103) Zbo/1 30 mgr Anna Zarańska
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 104) Zbo/1 30 mgr Anna Zarańska
3Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/1 60 mgr Wojciech Paszek
4Wychowanie fizyczne - tenis stołowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/1 60 mgr Adam Piwiński

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze