Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Informatyka (stacjonarne II stopnia)
Rok akademicki  2018/2019


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady i konwersatoria obowiązkowe
1Aplikacje w środowisku Java (wykład)E/6 30 dr Dorota Pylak
2Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 Ks. dr Krzysztof Napora
3Modelowanie i analiza systemów informatycznych (wykład)E/6 30 dr Viktor Melnyk, prof. KUL
4Projektowanie logiczne układów cyfrowych (wykład)E/6 30 dr Viktor Melnyk, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Aplikacje w środowisku Java (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Dorota Pylak
2Aplikacje w środowisku Java (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr inż. Kamil Zieliński
3Aplikacje w środowisku Java (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Krzysztof Buszowski
4Aplikacje w środowisku Java (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Krzysztof Buszowski
5Modelowanie i analiza systemów informatycznych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr inż. Rafał Lizut
6Modelowanie i analiza systemów informatycznych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr inż. Rafał Lizut
7Modelowanie i analiza systemów informatycznych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr inż. Rafał Lizut
8Modelowanie i analiza systemów informatycznych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr inż. Rafał Lizut
9Projektowanie logiczne układów cyfrowych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr inż. Kamil Zieliński
10Projektowanie logiczne układów cyfrowych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr inż. Kamil Zieliński
Zajęcia seminaryjne
(do wyboru jedno seminarium i odpowiednia pracownia dyplomowa)
1Algorytmizacja i modelowanie (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Matus
2Algorytmizacja i złożoność obliczeniowa (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Ihor Korol, prof. KUL
3Aplikacje internetowe (seminarium)Zbo/2 30 dr Marcin Płonkowski
4Architektura komputerów (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
5Bezpieczeństwo danych (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Pavel Urbanovich
6Metody statystyczne w informatyce (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Zbigniew Pasternak-Winiarski, prof. KUL
7Modelowanie i symulacje komputerowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Aliaksandr Chychuryn, prof. KUL
8Projektowanie programowalnych układów cyfrowych (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
9Rozpoznawanie obrazów (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Witold Pedrycz
10Systemy multimedialne (seminarium)Zbo/2 30 dr Viktor Melnyk, prof. KUL
11Sztuczna inteligencja (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Ryszard Kozera, prof. KUL
12Teoria gier (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Victor Bakhtin, prof. KUL
13Algorytmizacja i modelowanie (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Matus
14Algorytmizacja i złożoność obliczeniowa (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 dr hab. Ihor Korol, prof. KUL
15Aplikacje internetowe (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 dr Marcin Płonkowski
16Architektura komputerów (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
17Bezpieczeństwo danych (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 prof. dr hab. Pavel Urbanovich
18Metody statystyczne w informatyce (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 dr hab. Zbigniew Pasternak-Winiarski, prof. KUL
19Modelowanie i symulacje komputerowe (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 dr hab. Aliaksandr Chychuryn, prof. KUL
20Projektowanie programowalnych układów cyfrowych (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 Zawieszone
21Rozpoznawanie obrazów (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 prof. dr hab. Witold Pedrycz
22Systemy multimedialne (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 dr Viktor Melnyk, prof. KUL
23Sztuczna inteligencja (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 dr hab. Ryszard Kozera, prof. KUL
24Teoria gier (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 dr hab. Victor Bakhtin, prof. KUL
Zajęcia monograficzne
(do wyboru 30 godz. wykładu/konwersatorium i 30 godz. ćwiczeń w semestrze)
1Programowanie grafiki komputerowej (wykład)E/6 30 dr Armen Grigoryan
2Programowanie w środowisku .NET (wykład)E/6 30 dr Przemysław Rutka
3Sieci komputerowe II (wykład)E/6 30 dr Waldemar Suszyński
4Zaawansowane aplikacje sieciowe (wykład)E/6 30 dr Rafał Stęgierski
5Zaawansowane aspekty programowania w środowisku .NET (wykład)E/6 30 dr Krzysztof Bartyzel
6Programowanie grafiki komputerowej (ćwiczenia)Z/0 30 dr Armen Grigoryan
7Programowanie w środowisku .NET (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Przemysław Rutka
8Programowanie w środowisku .NET (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Krzysztof Bartyzel
9Sieci komputerowe II (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Waldemar Suszyński
10Zaawansowane aplikacje sieciowe (ćwiczenia)Z/0 30 dr Rafał Stęgierski
11Zaawansowane aspekty programowania w środowisku .NET (ćwiczenia)Z/0 30 dr Krzysztof Bartyzel

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady i konwersatoria obowiązkowe
1Projektowanie witryn internetowych (konwersatorium)E/6 30 Brak obsady
2Zaawansowane systemy baz danych (wykład)E/6 30 dr Joanna Kapusta
Ćwiczenia obowiązkowe
1Laboratorium specjalistyczne I (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 45 dr Michał Dolecki
2Laboratorium specjalistyczne I (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 45 mgr inż. Kamil Zieliński
3Laboratorium specjalistyczne I (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/4 45 mgr inż. Kamil Zieliński
4Laboratorium specjalistyczne I (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/4 45 Brak obsady
5Projektowanie witryn internetowych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 Brak obsady
6Projektowanie witryn internetowych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 Brak obsady
7Projektowanie witryn internetowych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 Brak obsady
8Projektowanie witryn internetowych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 Brak obsady
9Zaawansowane systemy baz danych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Joanna Kapusta
10Zaawansowane systemy baz danych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Joanna Kapusta
11Zaawansowane systemy baz danych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Joanna Kapusta
12Zaawansowane systemy baz danych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 Brak obsady
Zajęcia seminaryjne
(do wyboru jedno seminarium i odpowiednia pracownia dyplomowa)
1Algorytmizacja i modelowanie (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Piotr Matus
2Algorytmizacja i złożoność obliczeniowa (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Ihor Korol, prof. KUL
3Aplikacje internetowe (seminarium)Zbo/4 30 dr Marcin Płonkowski
4Architektura komputerów (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
5Bezpieczeństwo danych (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Pavel Urbanovich
6Metody statystyczne w informatyce (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Zbigniew Pasternak-Winiarski, prof. KUL
7Modelowanie i symulacje komputerowe (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Aliaksandr Chychuryn, prof. KUL
8Projektowanie programowalnych układów cyfrowych (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
9Rozpoznawanie obrazów (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Witold Pedrycz
10Systemy multimedialne (seminarium)Zbo/4 30 dr Viktor Melnyk, prof. KUL
11Sztuczna inteligencja (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Ryszard Kozera, prof. KUL
12Teoria gier (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Victor Bakhtin, prof. KUL
13Algorytmizacja i modelowanie (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 prof. dr hab. Piotr Matus
14Algorytmizacja i złożoność obliczeniowa (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 dr hab. Ihor Korol, prof. KUL
15Aplikacje internetowe (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 dr Marcin Płonkowski
16Architektura komputerów (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
17Bezpieczeństwo danych (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 prof. dr hab. Pavel Urbanovich
18Metody statystyczne w informatyce (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 dr hab. Zbigniew Pasternak-Winiarski, prof. KUL
19Modelowanie i symulacje komputerowe (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 dr hab. Aliaksandr Chychuryn, prof. KUL
20Projektowanie programowalnych układów cyfrowych (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 Zawieszone
21Rozpoznawanie obrazów (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 prof. dr hab. Witold Pedrycz
22Systemy multimedialne (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 dr Viktor Melnyk, prof. KUL
23Sztuczna inteligencja (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 dr hab. Ryszard Kozera, prof. KUL
24Teoria gier (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 dr hab. Victor Bakhtin, prof. KUL
Zajęcia monograficzne
(do wyboru 30 godz. wykładu/konwersatorium i 30 godz. ćwiczeń w semestrze)
1Curve and surface reconstruction (wykład)E/6 30 dr hab. Ryszard Kozera, prof. KUL
2Software systems analysis and design (wykład)E/6 30 dr inż. Rafał Lizut
3Curve and surface reconstruction (ćwiczenia)Z/0 30 dr hab. Ryszard Kozera, prof. KUL
4Software systems analysis and design (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr inż. Rafał Lizut
5Software systems analysis and design (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr inż. Rafał Lizut

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 30 dr Katarzyna Lenart-Kłoś
2Komputerowe symulacje statystyczne (wykład)E/6 30 dr Armen Grigoryan
3Zaawansowane metody sztucznej inteligencji (wykład)E/6 30 dr hab. Ryszard Kozera, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Komputerowe symulacje statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Victor Bakhtin, prof. KUL
2Komputerowe symulacje statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Victor Bakhtin, prof. KUL
3Komputerowe symulacje statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Krystyna Kiersztyn
4Komputerowe symulacje statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Krystyna Kiersztyn
5Laboratorium specjalistyczne II (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 mgr Krzysztof Buszowski
6Laboratorium specjalistyczne II (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 15 mgr Krzysztof Buszowski
7Laboratorium specjalistyczne II (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 15 dr Michał Dolecki
8Laboratorium specjalistyczne II (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 15 dr Marcin Płonkowski
9Zaawansowane metody sztucznej inteligencji (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Krystyna Kiersztyn
10Zaawansowane metody sztucznej inteligencji (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Krystyna Kiersztyn
11Zaawansowane metody sztucznej inteligencji (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Krystyna Kiersztyn
12Zaawansowane metody sztucznej inteligencji (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Michał Horodelski
Zajęcia seminaryjne
(do wyboru jedno seminarium i odpowiednia pracownia dyplomowa, wymagane jest przygotowanie pracy magisterskiej)
1Algorytmizacja i modelowanie (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Piotr Matus
2Algorytmizacja i złożoność obliczeniowa (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Ihor Korol, prof. KUL
3Aplikacje internetowe (seminarium)Zbo/4 30 dr Marcin Płonkowski
4Architektura komputerów (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
5Bezpieczeństwo danych (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Pavel Urbanovich
6Metody statystyczne w informatyce (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Zbigniew Pasternak-Winiarski, prof. KUL
7Modelowanie i symulacje komputerowe (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Aliaksandr Chychuryn, prof. KUL
8Projektowanie programowalnych układów cyfrowych (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
9Rozpoznawanie obrazów (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Witold Pedrycz
10Systemy multimedialne (seminarium)Zbo/4 30 dr Viktor Melnyk, prof. KUL
11Sztuczna inteligencja (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Ryszard Kozera, prof. KUL
12Teoria gier (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Victor Bakhtin, prof. KUL
13Algorytmizacja i modelowanie (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 prof. dr hab. Piotr Matus
14Algorytmizacja i złożoność obliczeniowa (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 dr hab. Ihor Korol, prof. KUL
15Aplikacje internetowe (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 dr Marcin Płonkowski
16Architektura komputerów (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
17Bezpieczeństwo danych (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 prof. dr hab. Pavel Urbanovich
18Metody statystyczne w informatyce (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 dr hab. Zbigniew Pasternak-Winiarski, prof. KUL
19Modelowanie i symulacje komputerowe (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 dr hab. Aliaksandr Chychuryn, prof. KUL
20Projektowanie programowalnych układów cyfrowych (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 Zawieszone
21Rozpoznawanie obrazów (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 prof. dr hab. Witold Pedrycz
22Systemy multimedialne (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 dr Viktor Melnyk, prof. KUL
23Sztuczna inteligencja (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 dr hab. Ryszard Kozera, prof. KUL
24Teoria gier (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 dr hab. Victor Bakhtin, prof. KUL
Zajęcia monograficzne
(do wyboru 30 godz. wykładu/konwersatorium i 30 godz. ćwiczeń w semestrze zimowym)
1Programowanie grafiki komputerowej (wykład)E/6 30 dr Armen Grigoryan
2Programowanie w środowisku .NET (wykład)E/6 30 dr Przemysław Rutka
3Sieci komputerowe II (wykład)E/6 30 dr Waldemar Suszyński
4Zaawansowane aplikacje sieciowe (wykład)E/6 30 dr Rafał Stęgierski
5Zaawansowane aspekty programowania w środowisku .NET (wykład)E/6 30 dr Krzysztof Bartyzel
6Zarządzanie sieciami komputerowymi (wykład)E/6 30 dr Marcin Płonkowski
7Programowanie grafiki komputerowej (ćwiczenia)Z/0 30 dr Armen Grigoryan
8Programowanie w środowisku .NET (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Przemysław Rutka
9Programowanie w środowisku .NET (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Krzysztof Bartyzel
10Sieci komputerowe II (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Waldemar Suszyński
11Zaawansowane aplikacje sieciowe (ćwiczenia)Z/0 30 dr Rafał Stęgierski
12Zaawansowane aspekty programowania w środowisku .NET (ćwiczenia)Z/0 30 dr Krzysztof Bartyzel
13Zarządzanie sieciami komputerowymi (ćwiczenia)Z/0 30 dr Marcin Płonkowski

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Ochrona informacji w sieciach komputerowych (wykład)E/6 30 prof. dr hab. Pavel Urbanovich
Ćwiczenia obowiązkowe
1Ochrona informacji w sieciach komputerowych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Krystyna Kiersztyn
2Ochrona informacji w sieciach komputerowych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Krystyna Kiersztyn
3Ochrona informacji w sieciach komputerowych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Krystyna Kiersztyn
4Ochrona informacji w sieciach komputerowych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Krystyna Kiersztyn
Zajęcia seminaryjne
(do wyboru jedno seminarium i odpowiednia pracownia dyplomowa, wymagane jest przygotowanie pracy magisterskiej)
1Algorytmizacja i modelowanie (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Matus
2Algorytmizacja i złożoność obliczeniowa (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Ihor Korol, prof. KUL
3Aplikacje internetowe (seminarium)Zbo/2 30 dr Marcin Płonkowski
4Architektura komputerów (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
5Bezpieczeństwo danych (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Pavel Urbanovich
6Metody statystyczne w informatyce (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Zbigniew Pasternak-Winiarski, prof. KUL
7Modelowanie i symulacje komputerowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Aliaksandr Chychuryn, prof. KUL
8Projektowanie programowalnych układów cyfrowych (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
9Rozpoznawanie obrazów (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Witold Pedrycz
10Systemy multimedialne (seminarium)Zbo/2 30 dr Viktor Melnyk, prof. KUL
11Sztuczna inteligencja (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Ryszard Kozera, prof. KUL
12Teoria gier (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Victor Bakhtin, prof. KUL
13Algorytmizacja i modelowanie (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Matus
14Algorytmizacja i złożoność obliczeniowa (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 dr hab. Ihor Korol, prof. KUL
15Aplikacje internetowe (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 dr Marcin Płonkowski
16Architektura komputerów (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
17Bezpieczeństwo danych (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 prof. dr hab. Pavel Urbanovich
18Metody statystyczne w informatyce (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 dr hab. Zbigniew Pasternak-Winiarski, prof. KUL
19Modelowanie i symulacje komputerowe (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 dr hab. Aliaksandr Chychuryn, prof. KUL
20Projektowanie programowalnych układów cyfrowych (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 Zawieszone
21Rozpoznawanie obrazów (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 prof. dr hab. Witold Pedrycz
22Systemy multimedialne (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 dr Viktor Melnyk, prof. KUL
23Sztuczna inteligencja (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 dr hab. Ryszard Kozera, prof. KUL
24Teoria gier (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 dr hab. Victor Bakhtin, prof. KUL
25Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 prof. dr hab. Pavel Urbanovich
26Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 prof. dr hab. Piotr Matus
27Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Ihor Korol, prof. KUL
28Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Zawieszone
29Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr Viktor Melnyk, prof. KUL
30Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Zbigniew Pasternak-Winiarski, prof. KUL
31Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Aliaksandr Chychuryn, prof. KUL
32Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 prof. dr hab. Witold Pedrycz
33Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr Marcin Płonkowski
34Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Ryszard Kozera, prof. KUL
35Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Victor Bakhtin, prof. KUL
36Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 prof. dr hab. Anatoliy Melnyk

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze