Wydział Nauk Humanistycznych
Historia Sztuki (stacjonarne II stopnia)
Rok akademicki  2020/2021


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady
1Metodologia historii sztuki (wykład)E/3 30 dr hab. Krzysztof Gombin
2Dzieje myśli o sztuce i doktryn artystycznych (wykład)Zbo/2 30 dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL
3Krytyka artystyczna (wykład)Z/2 30 dr Agnieszka Kuczyńska
4Emblematyka w historii sztuki (wykład)Z/2 30 dr hab. Aneta Kramiszewska
5Sculpture in the Expanded Field (wykład)Z/2 30 Zawieszone
6Wybrane zagadnienia z problematyki nowoczesnej rzeźby polskiej (wykład)Z/2 30 dr Agnieszka Kuczyńska
7Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 Ks. dr Tomasz Bąk
Ćwiczenia obowiązkowe
1Krytyka artystyczna (ćwiczenia)Z/2 30 dr Anna Dzierżyc-Horniak
2Dzieje myśli o sztuce i doktryn artystycznych (ćwiczenia)Z/2 30 dr Agnieszka Kuczyńska
Konwersatoria obowiązkowe
1Recepcja sztuki w kulturze (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Agnieszka Bender
2Współczesna kultura wizualna (konwersatorium)Z/2 30 dr Anna Dzierżyc-Horniak
3Translatorium (konwersatorium)Z/1 30 dr Anna Sadowska
Seminaria
1Sztuka  nowoczesna. Praktyka - teoria - powiązania  artystyczne (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Dorota Kudelska, prof. KUL
2Sztuka dawna. Forma – treść – interpretacje (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Aneta Kramiszewska
Warsztaty
1Warsztaty muzealne (warsztaty)Z/3 30 dr Krzysztof Przylicki
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 4) Zbo/0 3 mgr Piotr Kucewicz

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady
1Patronat i fundacje artystyczne polskich rodów w XVII-XVIII w. (wykład)Z/2 30 Zawieszone
2Zagadnienie recepcji w badaniach nad sztuką (wykład)Z/2 30 dr hab. Agnieszka Bender
3Dzieje myśli o sztuce i doktryn artystycznych (wykład)E/4 30 dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL
4Ochrona własności intelektualnej (wykład)Z/2 15 dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Dzieje myśli o sztuce i doktryn artystycznych (ćwiczenia)Z/2 30 dr Agnieszka Kuczyńska
Konwersatoria obowiązkowe
1Wielokulturowość regionu (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Irena Rolska, prof. KUL
2Translatorium (konwersatorium)Z/1 30 dr Anna Sadowska
Seminaria
1Sztuka  nowoczesna. Praktyka - teoria - powiązania  artystyczne (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Dorota Kudelska, prof. KUL
2Sztuka dawna. Forma – treść – interpretacje (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Aneta Kramiszewska
Objazdy i praktyki
1Objazd zabytkoznawczy (Pomorze) (zajęcia terenowe)Z/3 30 dr hab. Irena Rolska, prof. KUL
2Praktyka kuratorska (praktyki)Zbo/6 85 Brak obsady
3Praktyka muzealna (praktyki)Zbo/6 85 Brak obsady

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady
1Tkaniny w późnym antyku – kontynuacja i zmiana starożytnych tradycji (wykład)Z/2 15 dr Anna Głowa
2Z dziejów popularyzacji sztuki w dziewiętnastowiecznym Lublinie (wykład)Z/2 15 Zawieszone
3Tradycje ikonograficzne w sztuce europejskiej (wykład)Zbo/4 30 dr hab. Aneta Kramiszewska
4Sztuka a nowe media (wykład)Z/4 30 dr Anna Dzierżyc-Horniak
5Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 30 Ks. dr Marek Wódka
Ćwiczenia obowiązkowe
1Sztuka a nowe media (ćwiczenia)Z/3 30 dr Anna Dzierżyc-Horniak
2Tradycje ikonograficzne w sztuce europejskiej (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Aneta Kramiszewska
Konwersatoria obowiązkowe
1Antropologiczne konteksty sztuki. Wybrane zagadnienia (konwersatorium)Z/4 30 dr hab. Agnieszka Bender
2Edukacja muzealna (konwersatorium)Z/4 30 dr hab. Agnieszka Bender
Seminaria
1Sztuka  nowoczesna. Praktyka - teoria - powiązania  artystyczne (seminarium)Z/5 30 dr hab. Dorota Kudelska, prof. KUL
2Sztuka dawna. Forma – treść – interpretacje (seminarium)Z/5 30 dr hab. Aneta Kramiszewska

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady
1Człowiek – przyroda. Rozumienie natury w średniowieczu w XIV i XV wieku. (wykład)Z/2 30 dr Małgorzata Żak-Kulesza
2Świetlista katecheza. Programy ikonograficzne zespołów witraży kościelnych (wykład)Z/2 30 dr hab. Aneta Kramiszewska
Seminaria
1Sztuka  nowoczesna. Praktyka - teoria - powiązania  artystyczne (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Dorota Kudelska, prof. KUL
2Sztuka dawna. Forma – treść – interpretacje (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Aneta Kramiszewska
3Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Brak obsady
4Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Brak obsady
5Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Brak obsady
Objazd naukowy
1Objazd zabytkoznawczy (Śląsk) (zajęcia terenowe)Z/3 30 dr Elżbieta Błotnicka-Mazur

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze