Wydział Nauk Humanistycznych
Historia Sztuki (stacjonarne II stopnia)
Rok akademicki  2020/2021


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady
1Metodologia historii sztuki (wykład)E/3 30 dr hab. Krzysztof Gombin
2Dzieje myśli o sztuce i doktryn artystycznych (wykład)Zbo/2 30 dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL
3Krytyka artystyczna (wykład)Z/2 30 dr Agnieszka Kuczyńska
4Emblematyka w historii sztuki (wykład)Z/2 30 dr hab. Aneta Kramiszewska
5Sculpture in the Expanded Field (wykład)Z/2 30 Zawieszone
6Wybrane zagadnienia z problematyki nowoczesnej rzeźby polskiej (wykład)Z/2 30 dr Agnieszka Kuczyńska
7Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 Ks. dr Tomasz Bąk
Ćwiczenia obowiązkowe
1Krytyka artystyczna (ćwiczenia)Z/2 30 dr Anna Dzierżyc-Horniak
2Dzieje myśli o sztuce i doktryn artystycznych (ćwiczenia)Z/2 30 dr Agnieszka Kuczyńska
Konwersatoria obowiązkowe
1Recepcja sztuki w kulturze (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Agnieszka Bender
2Współczesna kultura wizualna (konwersatorium)Z/2 30 dr Anna Dzierżyc-Horniak
3Translatorium (konwersatorium)Z/1 30 dr Anna Sadowska
Seminaria
1Sztuka  nowoczesna. Praktyka - teoria - powiązania  artystyczne (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Dorota Kudelska, prof. KUL
2Sztuka dawna. Forma – treść – interpretacje (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Aneta Kramiszewska
Warsztaty
1Warsztaty muzealne (warsztaty)Z/3 30 dr Krzysztof Przylicki
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 4) Zbo/0 3 mgr Piotr Kucewicz

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady
1Patronat i fundacje artystyczne polskich rodów w XVII-XVIII w. (wykład)Z/2 30 Zawieszone
2Zagadnienie recepcji w badaniach nad sztuką (wykład)Z/2 30 dr hab. Agnieszka Bender
3Dzieje myśli o sztuce i doktryn artystycznych (wykład)E/4 30 dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL
4Ochrona własności intelektualnej (wykład)Z/2 15 prof. dr hab. Marcin Trzebiatowski
Ćwiczenia obowiązkowe
1Dzieje myśli o sztuce i doktryn artystycznych (ćwiczenia)Z/2 30 dr Agnieszka Kuczyńska
Konwersatoria obowiązkowe
1Wielokulturowość regionu (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Irena Rolska, prof. KUL
2Translatorium (konwersatorium)Z/1 30 dr Anna Sadowska
Seminaria
1Sztuka  nowoczesna. Praktyka - teoria - powiązania  artystyczne (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Dorota Kudelska, prof. KUL
2Sztuka dawna. Forma – treść – interpretacje (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Aneta Kramiszewska
Objazdy i praktyki
1Objazd zabytkoznawczy (Pomorze) (zajęcia terenowe)Z/3 30 dr hab. Irena Rolska, prof. KUL
2Praktyka kuratorska (praktyki)Zbo/6 85 dr hab. Aneta Kramiszewska
3Praktyka kuratorska (praktyki)Zbo/6 85 dr hab. Dorota Kudelska, prof. KUL
4Praktyka muzealna (praktyki)Zbo/6 85 dr hab. Dorota Kudelska, prof. KUL
5Praktyka muzealna (praktyki)Zbo/6 85 dr hab. Aneta Kramiszewska
Zajęcia ogólnouniwersyteckie w języku obcym
1Advances in theory and research of personality (wykład)Z/2 30 dr Jan Kutnik
2Ancient Greece and Rome – Cultural Tour at the Basis of European Tradition (konwersatorium)Z/2 30 dr Aleksandra Krauze-Kołodziej
3Application of natural substances in biotechnology and medicine (wykład)Z/2 30 dr Radosław Mencfel
4Biblical Hebrew and the World of Hebrew Bible (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr Krzysztof Napora
5Climate protection. European Union legal activities towards climate protection (konwersatorium)Z/2 30 dr Kamila Sobieraj
6Contemporary Political Systems (wykład)Z/2 30 dr hab. Jacek Wołoszyn
7Critical thinking (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
8Cross-cultural communication in management (wykład)Z/2 30 dr Mariusz Wołońciej
9Current trends in psychotherapy (wykład)Z/2 30 dr Krzysztof Ciepliński
10Early Medieval Poland (10 – 13th Century). Culture – Spirituality – Archaeology. (wykład)Z/2 30 dr hab. Piotr Plisiecki
11Epidemiology (wykład)Z/2 30 dr Urszula Bojakowska-Komsta
12EU Justice System (konwersatorium)Z/2 30 dr Edyta Krzysztofik
13European music in the light of historical and cultural changes (wykład)Z/2 30 dr Kinga Krzymowska-Szacoń
14Family Psychology (wykład)Z/2 30 dr Krzysztof Ciepliński
15Film and Ideologies of the Modern (konwersatorium)Z/2 30 dr Anna Antonowicz
16Filosofia dell'amore - dall'antichità ai tempi moderni (wykład)Z/2 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec, prof. KUL
17Happiness: Christanity and other worldviews (wykład)Z/2 30 dr Marcin Iwanicki
18History and Political Culture of Poland (wykład)Z/2 30 prof. dr hab. Marek Wierzbicki
19International business (konwersatorium)Z/2 30 dr Piotr Rubaj
20Introduction to Biblical Coptic (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr Tomasz Bąk
21Italian Language and Culture for Beginners (A1) (konwersatorium)Z/2 30 dr Aleksandra Krauze-Kołodziej
22Le regard français – expression orale (konwersatorium)Z/2 30 mgr Stanisław Świtlik
23Modern trends in software development (konwersatorium)Z/2 30 mgr inż. Kamil Zieliński
24Music therapy – theoretical models and clinical applications (wykład)Z/2 30 dr Monika Toczyńska
25Oral Communication Skills (konwersatorium)Z/2 30 dr Anna Sadowska
26Polska auf Deutsch (konwersatorium)Z/2 30 dr Amelia Szuba-Wenek
27Positive Education (wykład)Z/2 30 dr Klaudia Martynowska
28Saint Paul on Women, Marriage, and Celibacy: Socio-Rhetorical Reading of 1 Corinthians 7 (wykład)Z/2 30 Ks. dr hab. Marcin Kowalski
29Science, technology and human values (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
30Selected topics on accessibility (wykład)Z/2 30 Zawieszone
31Storytelling across contemporary media (konwersatorium)Z/2 30 mgr Stanisław Dunin-Wilczyński
32The 21st-century Literature in English (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
33The European Union as a community of values (wykład)Z/2 30 dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL
34The Middle East in the 20th and 21st Century (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL
35The personalistic education (wykład)Z/2 30 Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
36Urban green space and health – promoting responsible behaviours and prophylactic (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Tomasz Stuczyński
37Utopia and Dystopia across Media (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
38Майстерня перекладача іноземних мов у XXI столітті (konwersatorium)Z/2 30 dr Albert Nowacki
39Русский язык в бизнесе (konwersatorium)Z/2 30 dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak
40Сучасна українська література – тексти і контексти (konwersatorium)Z/2 30 dr Marta Kaczmarczyk
41Україна в ХХ та ХХІ столітті (українське реалієзнавство) (konwersatorium)Z/2 30 dr Albert Nowacki

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady
1Tkaniny w późnym antyku – kontynuacja i zmiana starożytnych tradycji (wykład)Z/2 15 dr Anna Głowa
2Z dziejów popularyzacji sztuki w dziewiętnastowiecznym Lublinie (wykład)Z/2 15 Zawieszone
3Tradycje ikonograficzne w sztuce europejskiej (wykład)Zbo/4 30 dr hab. Aneta Kramiszewska
4Sztuka a nowe media (wykład)Z/4 30 dr Anna Dzierżyc-Horniak
5Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 30 Ks. dr Marek Wódka
Ćwiczenia obowiązkowe
1Sztuka a nowe media (ćwiczenia)Z/3 30 dr Anna Dzierżyc-Horniak
2Tradycje ikonograficzne w sztuce europejskiej (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Aneta Kramiszewska
Konwersatoria obowiązkowe
1Antropologiczne konteksty sztuki. Wybrane zagadnienia (konwersatorium)Z/4 30 dr hab. Agnieszka Bender
2Edukacja muzealna (konwersatorium)Z/4 30 dr hab. Agnieszka Bender
Seminaria
1Sztuka  nowoczesna. Praktyka - teoria - powiązania  artystyczne (seminarium)Z/5 30 dr hab. Dorota Kudelska, prof. KUL
2Sztuka dawna. Forma – treść – interpretacje (seminarium)Z/5 30 dr hab. Aneta Kramiszewska

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady
1Człowiek – przyroda. Rozumienie natury w średniowieczu w XIV i XV wieku. (wykład)Z/2 30 dr Małgorzata Żak-Kulesza
2Świetlista katecheza. Programy ikonograficzne zespołów witraży kościelnych (wykład)Z/2 30 Zawieszone
Seminaria
1Sztuka  nowoczesna. Praktyka - teoria - powiązania  artystyczne (seminarium)Z/5 30 dr hab. Dorota Kudelska, prof. KUL
2Sztuka dawna. Forma – treść – interpretacje (seminarium)Z/5 30 dr hab. Aneta Kramiszewska
3Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
4Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Dorota Kudelska, prof. KUL
5Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Aneta Kramiszewska
6Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Krzysztof Gombin
7Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Irena Rolska, prof. KUL
Objazd naukowy
1Objazd zabytkoznawczy (Śląsk) (zajęcia terenowe)Z/3 30 dr Elżbieta Błotnicka-Mazur

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze