Wydział Nauk Humanistycznych
Historia Sztuki (stacjonarne II stopnia)
Rok akademicki  2021/2022


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady
1Metodologia historii sztuki (wykład)E/3 30 Zawieszone
2Krytyka artystyczna (wykład)Z/2 30 Zawieszone
3Dzieje myśli o sztuce i doktryn artystycznych (wykład)Zbo/2 30 Zawieszone
4Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 Ks. dr Tomasz Bąk
Ćwiczenia obowiązkowe
1Dzieje myśli o sztuce i doktryn artystycznych (ćwiczenia)Z/2 30 Zawieszone
2Krytyka artystyczna (ćwiczenia)Z/2 30 Zawieszone
Konwersatoria obowiązkowe
1Współczesna kultura wizualna (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
2Sztuka przedmiotu (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
3Translatorium (konwersatorium)Z/1 30 Brak obsady
Seminaria
1Sztuka  nowoczesna. Praktyka - teoria - powiązania  artystyczne (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Dorota Kudelska, prof. KUL
2Sztuka dawna. Forma – treść – interpretacje (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Aneta Kramiszewska
Wykłady monograficzne
1Mecenat, patronat i fundacje artystyczne (wykład)Z/2 30 Zawieszone
2Recepcja sztuki w kulturze (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
3Słowo i obraz (wykład)Z/2 30 Zawieszone
Warsztaty
1Warsztaty kuratorskie (warsztaty)Z/3 30 Zawieszone
2Warsztaty muzealne (warsztaty)Z/3 30 Zawieszone

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady
1Ochrona własności intelektualnej (wykład)Z/2 15 Zawieszone
2Dzieje myśli o sztuce i doktryn artystycznych (wykład)E/4 30 Zawieszone
Ćwiczenia obowiązkowe
1Dzieje myśli o sztuce i doktryn artystycznych (ćwiczenia)Z/2 30 Zawieszone
Konwersatoria obowiązkowe
1Wielokulturowość regionu (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
2Translatorium (konwersatorium)Z/1 30 Zawieszone
Seminaria
1Sztuka  nowoczesna. Praktyka - teoria - powiązania  artystyczne (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Dorota Kudelska, prof. KUL
2Sztuka dawna. Forma – treść – interpretacje (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Aneta Kramiszewska
Wykłady monograficzne
1Zagadnienie recepcji w badaniach nad sztuką (wykład)Z/2 30 Zawieszone
2Polsko-włoskie relacje artystyczne (wykład)Z/2 30 Zawieszone
Objazdy i praktyki
1Objazd zabytkoznawczy (Pomorze) (zajęcia terenowe)Z/3 30 Zawieszone
2Praktyka kuratorska (praktyki)Zbo/6 85 Zawieszone
3Praktyka muzealna (praktyki)Zbo/6 85 Zawieszone

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady
1Sztuka a nowe media (wykład)Z/4 30 dr Anna Dzierżyc-Horniak
2Tradycje ikonograficzne w sztuce europejskiej (wykład)Zbo/3 30 dr hab. Aneta Kramiszewska
3Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 30 Ks. dr Marek Wódka
Ćwiczenia obowiązkowe
1Tradycje ikonograficzne w sztuce europejskiej (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Aneta Kramiszewska
2Sztuka a nowe media (ćwiczenia)Z/3 30 dr Anna Dzierżyc-Horniak
Konwersatoria obowiązkowe
1Semantyka architektury (konwersatorium)Z/4 30 dr hab. Agnieszka Bender
2Edukacja muzealna (konwersatorium)Z/4 30 dr Krzysztof Przylicki
Seminaria
1Sztuka  nowoczesna. Praktyka - teoria - powiązania  artystyczne (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Dorota Kudelska, prof. KUL
2Sztuka dawna. Forma – treść – interpretacje (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Aneta Kramiszewska
Wykłady monograficzne
1Tkaniny w późnym antyku – kontynuacja i zmiana starożytnych tradycji (wykład)Z/2 15 dr Anna Głowa
2Z dziejów popularyzacji sztuki w dziewiętnastowiecznym Lublinie (wykład)Z/2 15 dr hab. Krzysztof Gombin

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady monograficzne
1Rzeźba XIX-XX wieku (wykład)Z/2 30 dr Agnieszka Kuczyńska
2Świetlista katecheza. Programy ikonograficzne zespołów witraży kościelnych (wykład)Z/2 30 dr hab. Agnieszka Bender
Seminaria
1Sztuka  nowoczesna. Praktyka - teoria - powiązania  artystyczne (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Dorota Kudelska, prof. KUL
2Sztuka dawna. Forma – treść – interpretacje (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Aneta Kramiszewska
3Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Aneta Kramiszewska
4Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Dorota Kudelska, prof. KUL
Objazd naukowy
1Objazd zabytkoznawczy (Śląsk) (zajęcia terenowe)Z/3 30 dr hab. Agnieszka Bender

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze