Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Germańska (stacjonarne II stopnia)
Rok akademicki  2020/2021


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Epoki literackie (wykład)Z/2 30 dr hab. Marek Jakubów, prof. KUL
2Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Adam Kubiś
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka niemieckiego: pisanie/ćwiczenia stylistyczne (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Małgorzata Dubrowska, prof. KUL
2Praktyczna nauka języka niemieckiego: komunikacja interkulturowa (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Ewa Grzesiuk, prof. KUL
3Praktyczna nauka języka niemieckiego: gramatyka praktyczna dla zaawansowanych I (ćwiczenia)Z/3 30 dr Monika Grzeszczak
4Praktyczna nauka języka niemieckiego: praktyczne ćwiczenia idiomatyczne (ćwiczenia)Z/3 30 dr Marta Pudło
5Praktyczna nauka języka niemieckiego: teksty publicystyczne - analiza/dyskusja I (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Anna Rutka, prof. KUL
Konwersatoria obowiązkowe
1Aktualne zagadnienia polityczno-społeczne krajów niemieckojęzycznych (konwersatorium)Z/2 30 dr Justyna Ofierska
Seminaria
1Kulturoznawstwo/Medioznawstwo (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Anna Rutka, prof. KUL
2Literatura niemieckojęzyczna (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Marek Jakubów, prof. KUL
Specjalizacja nauczycielska
1Dydaktyka języka niemieckiego (konwersatorium)Z/2 30 dr Lucyna Krzysiak
2Podstawowe pojęcia psychologii (wykład)E/1 15 dr Andrzej Januszewski
3Pedagogika szkolna z elementami prawa oświatowego (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Adam Maj
4Psychologia rozwoju, wychowania i uczenia się (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Sabina Więsyk
5Wybrane problemy edukacyjne dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Katarzyna Braun
6Podstawy dydaktyki (wykład)E/2 30 dr Monika Szabłowska-Zaremba
Specjalizacja translatologiczna
1Warsztat tłumacza przysięgłego (ćwiczenia)Z/4 30 dr Katarzyna Jakubów
Specjalizacja: Język angielski w komunikacji zawodowej B1-B2
1Język angielski w komunikacji zawodowej: zintegrowane sprawności językowe B1-B2 (ćwiczenia)Z/4 30 mgr Joanna Mirek
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 4) Zbo/0 3 mgr Piotr Kucewicz

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Epoki literackie (wykład)Z/2 30 dr hab. Anna Rutka, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka niemieckiego: media/ćwiczenia audiowizualne (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Dorota Tomczuk, prof. KUL
2Praktyczna nauka języka niemieckiego: komunikacja interkulturowa (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Ewa Grzesiuk, prof. KUL
3Praktyczna nauka języka niemieckiego: gramatyka praktyczna dla zaawansowanych I (ćwiczenia)Z/2 30 dr Monika Grzeszczak
4Praktyczna nauka języka niemieckiego: praktyczne ćwiczenia idiomatyczne (ćwiczenia)Z/2 30 dr Marta Pudło
5Praktyczna nauka języka niemieckiego: teksty publicystyczne - analiza/dyskusja I (ćwiczenia)Z/2 30 dr Eliza Chabros
Konwersatoria obowiązkowe
1Aktualne zagadnienia polityczno-społeczne krajów niemieckojęzycznych (konwersatorium)Z/2 30 dr Justyna Ofierska
Seminaria
1Kulturoznawstwo/Medioznawstwo (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Anna Rutka, prof. KUL
2Literatura niemieckojęzyczna (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Marek Jakubów, prof. KUL
Egzaminy
1Praktyczna nauka języka niemieckiego (egzamin)E/1 0 dr hab. Ewa Grzesiuk, prof. KUL
Specjalizacja nauczycielska
1Dydaktyka języka niemieckiego (konwersatorium)Z/3 45 dr Lucyna Krzysiak
2Psychologia komunikacji i rozwoju osobistego (warsztaty - Grupa: 1) Z/1 30 dr Katarzyna Litwińska-Rączka
3Psychologia społeczna i komunikacji (wykład)E/1 15 dr Stanisław Mamcarz
4Rozwój zawodowy i warsztat pracy nauczyciela – wychowawcy (warsztaty - Grupa: 1) Z/1 30 dr Marta Buk-Cegiełka
5Emisja głosu (ćwiczenia)Z/1 30 mgr Edyta Michałek
6Praktyki psychologiczno-pedagogiczne (praktyki - Grupa: 2) Zbo/1 30 dr Agnieszka Linca-Ćwikła
Specjalizacja translatologiczna
1Tłumaczenie prawnicze i ekonomiczne (ćwiczenia)Z/4 30 dr Katarzyna Jakubów
2Tłumaczenie literatury pięknej z elementami teorii przekładu (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Ewa Grzesiuk, prof. KUL
Specjalizacja: Język angielski w komunikacji zawodowej B1-B2
1Język angielski w komunikacji zawodowej: wypowiedź ustna B1-B2 (ćwiczenia)Z/4 30 mgr Agnieszka Turska
Zajęcia ogólnouniwersyteckie w języku obcym
1Advances in theory and research of personality (wykład)Z/2 30 dr Jan Kutnik
2Ancient Greece and Rome – Cultural Tour at the Basis of European Tradition (konwersatorium)Z/2 30 dr Aleksandra Krauze-Kołodziej
3Application of natural substances in biotechnology and medicine (wykład)Z/2 30 dr Radosław Mencfel
4Biblical Hebrew and the World of Hebrew Bible (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr Krzysztof Napora
5Climate protection. European Union legal activities towards climate protection (konwersatorium)Z/2 30 dr Kamila Sobieraj
6Contemporary Political Systems (wykład)Z/2 30 dr hab. Jacek Wołoszyn
7Critical thinking (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
8Cross-cultural communication in management (wykład)Z/2 30 dr Mariusz Wołońciej
9Current trends in psychotherapy (wykład)Z/2 30 dr Krzysztof Ciepliński
10Early Medieval Poland (10 – 13th Century). Culture – Spirituality – Archaeology. (wykład)Z/2 30 dr hab. Piotr Plisiecki
11Epidemiology (wykład)Z/2 30 dr Urszula Bojakowska-Komsta
12EU Justice System (konwersatorium)Z/2 30 dr Edyta Krzysztofik
13European music in the light of historical and cultural changes (wykład)Z/2 30 dr Kinga Krzymowska-Szacoń
14Family Psychology (wykład)Z/2 30 dr Krzysztof Ciepliński
15Film and Ideologies of the Modern (konwersatorium)Z/2 30 dr Anna Antonowicz
16Filosofia dell'amore - dall'antichità ai tempi moderni (wykład)Z/2 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec, prof. KUL
17Happiness: Christanity and other worldviews (wykład)Z/2 30 dr Marcin Iwanicki
18History and Political Culture of Poland (wykład)Z/2 30 prof. dr hab. Marek Wierzbicki
19International business (konwersatorium)Z/2 30 dr Piotr Rubaj
20Introduction to Biblical Coptic (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr Tomasz Bąk
21Italian Language and Culture for Beginners (A1) (konwersatorium)Z/2 30 dr Aleksandra Krauze-Kołodziej
22Le regard français – expression orale (konwersatorium)Z/2 30 mgr Stanisław Świtlik
23Modern trends in software development (konwersatorium)Z/2 30 mgr inż. Kamil Zieliński
24Music therapy – theoretical models and clinical applications (wykład)Z/2 30 dr Monika Toczyńska
25Oral Communication Skills (konwersatorium)Z/2 30 dr Anna Sadowska
26Polska auf Deutsch (konwersatorium)Z/2 30 dr Amelia Szuba-Wenek
27Positive Education (wykład)Z/2 30 dr Klaudia Martynowska
28Saint Paul on Women, Marriage, and Celibacy: Socio-Rhetorical Reading of 1 Corinthians 7 (wykład)Z/2 30 Ks. dr hab. Marcin Kowalski
29Science, technology and human values (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
30Selected topics on accessibility (wykład)Z/2 30 Zawieszone
31Storytelling across contemporary media (konwersatorium)Z/2 30 mgr Stanisław Dunin-Wilczyński
32The 21st-century Literature in English (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
33The European Union as a community of values (wykład)Z/2 30 dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL
34The Middle East in the 20th and 21st Century (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL
35The personalistic education (wykład)Z/2 30 Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
36Urban green space and health – promoting responsible behaviours and prophylactic (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Tomasz Stuczyński
37Utopia and Dystopia across Media (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
38Майстерня перекладача іноземних мов у XXI столітті (konwersatorium)Z/2 30 dr Albert Nowacki
39Русский язык в бизнесе (konwersatorium)Z/2 30 dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak
40Сучасна українська література – тексти і контексти (konwersatorium)Z/2 30 dr Marta Kaczmarczyk
41Україна в ХХ та ХХІ столітті (українське реалієзнавство) (konwersatorium)Z/2 30 dr Albert Nowacki

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 30 Ks. dr Marek Wódka
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka niemieckiego: teksty publicystyczne - analiza/dyskusja II (ćwiczenia)Z/10 30 dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska, prof. KUL
Seminaria
1Kulturoznawstwo/Medioznawstwo (seminarium)Zbo/12 30 dr hab. Dorota Tomczuk, prof. KUL
2Literatura niemieckojęzyczna (seminarium)Zbo/12 30 dr hab. Małgorzata Dubrowska, prof. KUL
Specjalizacja nauczycielska
1Dydaktyka języka niemieckiego w szkołach ponadpodstawowych (warsztaty)Z/3 45 dr Lucyna Krzysiak
2Zajęcia zintegrowane z realizacją praktyki psychologiczno- pedagogicznej Komunikacja w pracy nauczyciela (nauczyciel-uczeń) (laboratorium)Z/1 30 dr Lucyna Krzysiak
3Zajęcia zintegrowane z realizacją praktyki psychologiczno-pedagogicznej - Praca z uczniem trudnym wychowawczo (laboratorium)Z/1 15 dr Lucyna Krzysiak
4Praktyki zawodowe (dydaktyczne II) (praktyki)Z/3 90 dr Lucyna Krzysiak
5Praktyki zawodowe (psychologiczno-pedagogiczne) (praktyki)Zbo/1 30 dr Lucyna Krzysiak
Specjalizacja translatologiczna
1Tłumaczenie ustne: konsekutywne/symultaniczne (ćwiczenia)Z/2 30 dr Katarzyna Jakubów
2Praktyka ciągła (praktyki)Z/2 60 dr Eliza Chabros
Język angielski w komunikacji zawodowej B1-B2
1Język angielski w komunikacji zawodowej: język angielski w biurze – konwersacja/tłumaczenie B1-B2 (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Joanna Mirek

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka niemieckiego: teksty publicystyczne - analiza/dyskusja II (ćwiczenia)Z/4 30 dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska, prof. KUL
Seminaria
1Kulturoznawstwo/Medioznawstwo (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Dorota Tomczuk, prof. KUL
2Literatura niemieckojęzyczna (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Małgorzata Dubrowska, prof. KUL
3Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Dorota Tomczuk, prof. KUL
4Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Małgorzata Dubrowska, prof. KUL
5Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 prof. dr hab. Marzena Górecka
6Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska, prof. KUL
Specjalizacja nauczycielska
1Dydaktyka języka niemieckiego w szkołach ponadpodstawowych (spec.nauczycielska) (konwersatorium)Z/2 30 dr Lucyna Krzysiak
2Emisja głosu (ćwiczenia)Z/1 30 mgr Edyta Michałek
3Praktyki zawodowe (dydaktyczne I) (praktyki)Zbo/1 30 dr Lucyna Krzysiak
Specjalizacja translatologiczna
1Tłumaczenie naukowo-techniczne (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Marek Jakubów, prof. KUL
Język angielski w komunikacji zawodowej B1-B2
1Język angielski w komunikacji zawodowej: wypowiedź pisemna B1-B2 (ćwiczenia)Z/3 30 mgr Joanna Mirek

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze