Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Angielska (stacjonarne II stopnia)
Rok akademicki  2018/2019


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 Ks. dr Krzysztof Napora
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka angielskiego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 30 dr Robert Looby, prof. KUL
2Praktyczna nauka języka angielskiego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 30 dr Anna Sadowska
3Praktyczna nauka języka angielskiego (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/4 30 dr Wojciech Guz
4Praktyczna nauka języka angielskiego (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/4 30 dr Wojciech Guz
5Praktyczna nauka języka angielskiego (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/4 30 Zawieszone
6Praktyczna nauka języka angielskiego - języki specjalistyczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Dominika Bugno-Narecka
7Praktyczna nauka języka angielskiego - języki specjalistyczne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Dominika Bugno-Narecka
8Praktyczna nauka języka angielskiego - języki specjalistyczne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr Dominika Bugno-Narecka
9Praktyczna nauka języka angielskiego - języki specjalistyczne (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 30 dr Dominika Bugno-Narecka
10Praktyczna nauka języka angielskiego - języki specjalistyczne (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/3 30 Zawieszone
11Kulturoznawstwo brytyjsko-amerykańskie (ćwiczenia)Z/2 30 dr Anna Antonowicz
12Kulturoznawstwo celtycko-amerykańskie (ćwiczenia)Z/2 30 dr Mark Ó Fionnáin
13Kulturoznawstwo celtycko-brytyjskie (ćwiczenia)Z/2 30 dr Mark Ó Fionnáin
Seminaria
1Językoznawstwo (seminarium)Zbo/5 30 dr Wojciech Guz
2Językoznawstwo ogólne (seminarium)Zbo/5 30 dr Sławomir Zdziebko
3Językoznawstwo stosowane (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Anna Bloch-Rozmej, prof. KUL
4Językoznawstwo teoretyczne (seminarium)Zbo/5 30 Zawieszone
5Komparatystyka językowa w tłumaczeniach (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Konrad Klimkowski
6Kulturoznawstwo angielskiego i celtyckiego obszaru językowego (seminarium)Zbo/5 30 dr Mark Ó Fionnáin
7Literatura amerykańska (seminarium)Zbo/5 30 dr Ewelina Bańka
8Literatura anglojęzyczna (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Joanna Teske
9Literaturoznawstwo (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Barbara Klonowska
10Metodyka (seminarium)Zbo/5 30 Zawieszone
Profile filologiczne
Profil: Językoznawstwo
1Fonologia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Krzysztof Jaskuła
2Fonologia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 prof. dr hab. Eugeniusz Cyran
3Morfologia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 prof. dr hab. Bogdan Szymanek
4Morfologia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Magdalena Chudak
5Składnia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 prof. dr hab. Anna Bondaruk
6Składnia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Ewelina Mokrosz
Profile filologiczne
Profil: Literatura/kultura/media
1Literatura amerykańska (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Urszula Niewiadomska-Flis
2Literatura amerykańska (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Urszula Niewiadomska-Flis
3Literatura angielska (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Joanna Teske
4Literatura angielska (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Joanna Teske
5Wybrane zagadnienia kulturoznawstwa angielskiego obszaru językowego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Ewa Ziomek
6Wybrane zagadnienia kulturoznawstwa angielskiego obszaru językowego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Ewa Ziomek
Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela
1Wybrane problemy edukacyjne młodzieży (konwersatorium)Z/1 30 dr Piotr Magier
2Dydaktyka języka angielskiego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Piotr Steinbrich
3Dydaktyka języka angielskiego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Piotr Steinbrich
4Podstawy dydaktyki (konwersatorium)Z/2 30 dr Piotr Steinbrich
Przygotowanie do wykonywania zawodu tłumacza
1Funkcjonalna gramatyka kontrastywna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Marietta Izdebska
2Funkcjonalna gramatyka kontrastywna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Marietta Izdebska
3Media jako kontekst i narzędzie komunikacji (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL
4Media jako kontekst i narzędzie komunikacji (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL
5Zarządzanie informacją i terminologią (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 30 dr hab. Konrad Klimkowski
6Zarządzanie informacją i terminologią (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 30 dr hab. Konrad Klimkowski
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 3) Zbo/0 3 mgr inż. Karolina Gajewska

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka angielskiego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Robert Looby, prof. KUL
2Praktyczna nauka języka angielskiego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Anna Sadowska
3Praktyczna nauka języka angielskiego (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Wojciech Guz
4Praktyczna nauka języka angielskiego (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr Wojciech Guz
5Praktyczna nauka języka angielskiego - języki specjalistyczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Dominika Bugno-Narecka
6Praktyczna nauka języka angielskiego - języki specjalistyczne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Dominika Bugno-Narecka
7Praktyczna nauka języka angielskiego - języki specjalistyczne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Dominika Bugno-Narecka
8Praktyczna nauka języka angielskiego - języki specjalistyczne (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 mgr Katarzyna Łogożna-Wypych
9Kulturoznawstwo brytyjsko-amerykańskie (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Urszula Niewiadomska-Flis
10Kulturoznawstwo celtycko-amerykańskie (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Urszula Niewiadomska-Flis
11Kulturoznawstwo celtycko-brytyjskie (ćwiczenia)Z/2 30 dr Anna Antonowicz
Seminaria
1Językoznawstwo (seminarium)Zbo/3 30 dr Wojciech Guz
2Językoznawstwo ogólne (seminarium)Zbo/3 30 dr Sławomir Zdziebko
3Językoznawstwo stosowane (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Anna Bloch-Rozmej, prof. KUL
4Komparatystyka językowa w tłumaczeniach (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Konrad Klimkowski
5Kulturoznawstwo angielskiego i celtyckiego obszaru językowego (seminarium)Zbo/3 30 dr Mark Ó Fionnáin
6Literatura amerykańska (seminarium)Zbo/3 30 dr Ewelina Bańka
7Literatura anglojęzyczna (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Joanna Teske
8Literaturoznawstwo (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Barbara Klonowska
Profile filologiczne
Profil: Językoznawstwo
1Językoznawstwo historyczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Artur Bartnik
2Językoznawstwo historyczne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Artur Bartnik
3Językoznawstwo stosowane w teorii i praktyce (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Jolanta Sak-Wernicka
4Językoznawstwo stosowane w teorii i praktyce (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Jolanta Sak-Wernicka
5Fonologia XXI wieku (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Krzysztof Jaskuła
6Nowe trendy w składni generatywnej (ćwiczenia)Z/2 30 prof. dr hab. Anna Bondaruk
7Współczesne teorie i najnowsze trendy w morfologii (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Maria Bloch-Trojnar, prof. KUL
Profile filologiczne
Profil: Literatura/kultura/media
1Media w kulturze angloamerykańskiej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Ewelina Bańka
2Media w kulturze angloamerykańskiej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Ewelina Bańka
3Literatura anglojęzyczna a nowe zjawiska w kulturze współczesnej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL
4Literatura anglojęzyczna a nowe zjawiska w kulturze współczesnej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL
5Teksty kultury amerykańskiej (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Urszula Niewiadomska-Flis
6Teoria literatury (ćwiczenia)Z/2 30 dr Kamil Rusiłowicz
7Wybrane zagadnienia literaturoznawstwa angielskiego (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Joanna Teske
Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela
1Dydaktyka języka angielskiego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Piotr Steinbrich
2Dydaktyka języka angielskiego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Piotr Steinbrich
3Praktyki śródroczne (praktyki)Zbo/2 30 dr Piotr Steinbrich
4Pedagogika ogólna (wykład)E/2 30 dr Piotr Magier
5Psychologia ogólna (wykład)E/2 30 dr Justyna Iskra
6Psychologia rozwojowa i wychowawcza młodzieży (konwersatorium - Grupa: 1) Z/1 30 dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
7Psychologia rozwojowa i wychowawcza młodzieży (konwersatorium - Grupa: 2) Z/1 30 Brak obsady
Przygotowanie do wykonywania zawodu tłumacza
1Tłumaczenie literackie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Robert Looby, prof. KUL
2Tłumaczenie literackie (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Robert Looby, prof. KUL
3Tłumaczenie audiowizualne i medialne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Anna Sadowska
4Tłumaczenie audiowizualne i medialne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Anna Sadowska
5Tłumaczenie specjalistyczne: zarządzanie, marketing, prawo w biznesie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Joanna Mirek
6Tłumaczenie specjalistyczne: zarządzanie, marketing, prawo w biznesie (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Joanna Mirek
7Tłumaczenia ustne: podstawy warsztatu (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Joanna Mirek
8Tłumaczenia ustne: podstawy warsztatu (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Joanna Mirek
Egzaminy
1Praktyczna nauka języka angielskiego (egzamin)E/2 0 dr Wojciech Guz

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 30 dr Katarzyna Lenart-Kłoś
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka angielskiego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Robert Looby, prof. KUL
2Praktyczna nauka języka angielskiego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Robert Looby, prof. KUL
3Praktyczna nauka języka angielskiego (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr Robert Looby, prof. KUL
4Praktyczna nauka języka angielskiego (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 30 mgr Katarzyna Łogożna-Wypych
5Praktyczna nauka języka angielskiego (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/3 30 Zawieszone
Seminaria
1Językoznawstwo (seminarium)Zbo/14 30 dr Wojciech Malec
2Językoznawstwo stosowane (seminarium)Zbo/14 30 dr Piotr Steinbrich
3Językoznawstwo teoretyczne (seminarium)Zbo/14 30 dr hab. Krzysztof Jaskuła
4Komparatystyka językowa w tłumaczeniach (seminarium)Zbo/14 30 prof. dr hab. Anna Malicka-Kleparska
5Kulturoznawstwo angielskiego i celtyckiego obszaru językowego (seminarium)Zbo/14 30 dr Tomasz Niedokos
6Literatura anglojęzyczna (seminarium)Zbo/14 30 dr Magdalena Sawa
7Literaturoznawstwo (seminarium)Zbo/14 30 dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL
Profile filologiczne
Profil: Językoznawstwo
1Narzędzia cyfrowe w językoznawstwie (ćwiczenia)Z/2 30 dr Wojciech Guz
2Typologia językowa (ćwiczenia)Z/2 30 prof. dr hab. Bogdan Szymanek
3Wybrane zagadnienia językoznawstwa angielskiego (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Krzysztof Jaskuła
Profile filologiczne
Profil: Literatura/kultura/media
1Literatura a film (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Barbara Klonowska
2Literatura anglo-irlandzka/walijska (ćwiczenia)Z/2 30 dr Robert Looby, prof. KUL
3Współczesne trendy w literaturze anglojęzycznej (ćwiczenia)Z/2 30 dr Łukasz Borowiec
Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela
1Dydaktyka języka angielskiego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Piotr Steinbrich
2Dydaktyka języka angielskiego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Piotr Steinbrich
3Praktyki ciagłe (praktyki)Z/5 120 dr Piotr Steinbrich
Przygotowanie do wykonywania zawodu tłumacza
1Tłumaczenie specjalistyczne: technika i technologie, medycyna, humanistyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 30 dr Łukasz Borowiec
2Tłumaczenie specjalistyczne: technika i technologie, medycyna, humanistyka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 30 dr Łukasz Borowiec
3Praktyki (praktyki)Zbo/3 30 dr Anna Sadowska

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Seminaria
1Językoznawstwo (seminarium)Zbo/4 30 dr Wojciech Malec
2Językoznawstwo stosowane (seminarium)Zbo/4 30 dr Piotr Steinbrich
3Językoznawstwo teoretyczne (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Krzysztof Jaskuła
4Komparatystyka językowa w tłumaczeniach (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Anna Malicka-Kleparska
5Kulturoznawstwo angielskiego i celtyckiego obszaru językowego (seminarium)Zbo/4 30 dr Tomasz Niedokos
6Literatura anglojęzyczna (seminarium)Zbo/4 30 dr Magdalena Sawa
7Literaturoznawstwo (seminarium)Zbo/4 30 dr Aleksander Bednarski
8Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr Aleksander Bednarski
9Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr Magdalena Sawa
10Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr Tomasz Niedokos
11Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 prof. dr hab. Anna Malicka-Kleparska
12Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Krzysztof Jaskuła
13Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr Piotr Steinbrich
14Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr Wojciech Malec
15Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr Patrycja Antoszek
Profile filologiczne
Profil: Językoznawstwo
1Fonetyka akustyczna (ćwiczenia)Z/2 30 dr Sławomir Zdziebko
2Multilingwizm i multikulturowość średniowiecznej Anglii (ćwiczenia)Z/2 30 dr Kinga Lis
Profile filologiczne
Profil: Literatura/kultura/media
1Literatura i kultura pogranicza amerykańsko-meksykańskiego (ćwiczenia)Z/2 30 dr Ewelina Bańka
2Medialne poszukiwania literatury (ćwiczenia)Z/2 30 dr Łukasz Borowiec
Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela
1Warsztat pracy nauczyciela w warunkach edukacji włączającej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 30 dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL
2Warsztat pracy nauczyciela w warunkach edukacji włączającej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 30 dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL
Przygotowanie do wykonywania zawodu tłumacza
1Tłumaczenie ustne w zakresie wybranych dziedzin komunikacji specjalistycznej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 30 mgr Joanna Mirek
2Tłumaczenie ustne w zakresie wybranych dziedzin komunikacji specjalistycznej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 30 mgr Joanna Mirek
3Tłumaczenie ustne w zakresie wybranych dziedzin komunikacji specjalistycznej (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/4 30 mgr Joanna Mirek

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze