Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Angielska (stacjonarne II stopnia)
Rok akademicki  2022/2023


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 Ks. dr Tomasz Bąk
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Jerzy Skwarzyński
2Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Joanna Grzybowska
3Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Joanna Grzybowska
4Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr Joanna Grzybowska
5Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 dr Joanna Grzybowska
6Praktyczna nauka języka angielskiego - prezentacje (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Piotr Steinbrich
7Praktyczna nauka języka angielskiego - prezentacje (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Piotr Steinbrich
8Praktyczna nauka języka angielskiego - prezentacje (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Piotr Steinbrich
9Praktyczna nauka języka angielskiego - prezentacje (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr Piotr Steinbrich
10Praktyczna nauka języka angielskiego - prezentacje (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 dr Piotr Steinbrich
Seminaria
1Językoznawstwo (seminarium)Zbo/6 30 dr hab. Artur Bartnik
2Językoznawstwo teoretyczne (seminarium)Zbo/6 30 dr hab. Wojciech Guz
3Kulturoznawstwo angielskiego obszaru językowego (seminarium)Zbo/6 30 dr Mark Ó Fionnáin
4Literatura amerykańska (seminarium)Zbo/6 30 dr Ewelina Bańka
5Literatura anglojęzyczna (seminarium)Zbo/6 30 dr Robert Looby, prof. KUL
6Literaturoznawstwo (seminarium)Zbo/6 30 dr Aleksander Bednarski
Przedmioty do wyboru
1Fonologia (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Krzysztof Jaskuła, prof. KUL
2Literatura angielska (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Joanna Teske, prof. KUL
3Literatura angielska (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Joanna Teske, prof. KUL
4Literatura amerykańska (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Urszula Niewiadomska-Flis, prof. KUL
5Literatura amerykańska (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Urszula Niewiadomska-Flis, prof. KUL
6Morfologia (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Maria Bloch-Trojnar, prof. KUL
7Składnia (ćwiczenia)Z/2 30 prof. dr hab. Anna Bondaruk
8Teoria literatury (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Joanna Teske, prof. KUL
9Teoria literatury (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Joanna Teske, prof. KUL
Specjalizacja nauczycielska
1Wybrane problemy edukacyjne dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Katarzyna Braun
2Pedagogika szkolna z elementami prawa oświatowego (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Adam Maj
3Podstawowe pojęcia psychologii (wykład)E/1 15 dr Justyna Iskra
4Psychologia rozwoju, wychowania i uczenia się (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Agnieszka Żmuda
5Podstawy dydaktyki (wykład)E/2 30 dr Piotr Steinbrich
6Dydaktyka nauczania języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej (ćwiczenia)Z/1 30 dr Izabela Olszak
7Dydaktyka nauczania języka angielskiego na poziomie szkoły ponadpodstawowej (ćwiczenia)Z/1 30 dr Piotr Steinbrich
Specjalizacja tłumaczeniowa
1Funkcjonalna gramatyka kontrastywna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Jolanta Sak-Wernicka
2Funkcjonalna gramatyka kontrastywna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Jolanta Sak-Wernicka
3Tłumaczenie tekstów kultury (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Łukasz Borowiec
4Tłumaczenie tekstów kultury (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Łukasz Borowiec
5Tłumaczenie specjalistyczne: zarządzanie, marketing, prawo w biznesie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Anna Oleszczuk
6Tłumaczenie specjalistyczne: zarządzanie, marketing, prawo w biznesie (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Anna Oleszczuk
7Tłumaczenie tekstów ogólnych i użytkowych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Anna Oleszczuk
8Tłumaczenie tekstów ogólnych i użytkowych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Anna Oleszczuk
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 4) Zbo/0 3 mgr Anna Daszczuk

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Jerzy Skwarzyński
2Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Wojciech Guz
3Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr hab. Wojciech Guz
4Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr hab. Wojciech Guz
5Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 dr hab. Wojciech Guz
6Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Paul Miller-Melamed
7Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Paul Miller-Melamed
8Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Paul Miller-Melamed
9Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr Anna Sadowska
10Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 dr Anna Sadowska
Seminaria
1Językoznawstwo (seminarium)Zbo/6 30 dr hab. Artur Bartnik
2Językoznawstwo teoretyczne (seminarium)Zbo/6 30 dr hab. Wojciech Guz
3Kulturoznawstwo angielskiego obszaru językowego (seminarium)Zbo/6 30 dr Mark Ó Fionnáin
4Literatura amerykańska (seminarium)Zbo/6 30 dr Ewelina Bańka
5Literatura anglojęzyczna (seminarium)Zbo/6 30 dr Robert Looby, prof. KUL
6Literaturoznawstwo (seminarium)Zbo/6 30 dr Aleksander Bednarski
Zajęcia ogólnouniwersyteckie w języku obcym
1Early Medieval Poland (10 – 13th Century). Culture – Spirituality – Archaeology. (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
2Ethnomusicology and Film (konwersatorium)Z/2 30 dr Christopher Ballengee
3Filosofia dell'amore - dall'antichità ai tempi moderni (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec, prof. KUL
4Grundbegriffe der Pädagogik (konwersatorium)Z/2 30 dr Iwona Szewczak
5Happiness and the good life (konwersatorium)Z/2 30 dr Marcin Iwanicki
6Heresy and Literacy. New Approaches to the Study of Religious Heterodoxy in the Middle Ages (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
7Human corporeity and sexuality: anthropological controversies (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Zbigniew Pańpuch, prof. KUL
8Ideas and ideology in Russian literature of early modern period (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
9Introduction to Biblical Coptic Language (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr Tomasz Bąk
10Introduction to critical thinking (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
11Introduction to the History and Culture of Ancient Mesopotamia with the Basics of the Akkadian Language (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
12Jacek Woroniecki Memorial Lectures (wykład)Z/2 30 prof. Arthur Mc Vey
13Knowledge concealment. An analysis in the context of spy literature (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
14Literary and theatrical culture of Belarus (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Beata Siwek, prof. KUL
15Philosophie im Kontext der Neurowissenschaften (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
16Philosophy of emotions (konwersatorium)Z/2 30 dr Anna Dutkowska
17Philosophy of law: justice or legalism? (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
18Poland: its history and culture (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Mirosław Filipowicz, prof. KUL
19Spanish Language and Culture for Beginners (A1) (konwersatorium)Z/2 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
20The Middle East in the 20th and 21st Century (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL
21Польский юридический язык. Основной курс. (konwersatorium)Z/2 30 dr Ewelina Jasińska-Grabowska
22Україна в ХХ та ХХІ столітті: у пошуках незалежності та національної ідентичності (konwersatorium)Z/2 30 dr Albert Nowacki
Ćwiczenia do wyboru
Ćwiczenia do wyboru I
1Językoznawstwo historyczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Artur Bartnik
2Językoznawstwo stosowane w teorii i praktyce (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Jolanta Sak-Wernicka
3Wybrane zagadnienia kulturoznawstwa angielskiego obszaru językowego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Anna Antonowicz
4Wybrane zagadnienia kulturoznawstwa angielskiego obszaru językowego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Anna Antonowicz
5Literatura anglojęzyczna a nowe zjawiska w kulturze współczesnej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL
6Literatura anglojęzyczna a nowe zjawiska w kulturze współczesnej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL
Ćwiczenia do wyboru
Ćwiczenia do wyboru II
1Medialne poszukiwania literatury (ćwiczenia)Z/2 30 dr Kamil Rusiłowicz
2Nowe spojrzenie na metodologię badań literaturoznawczych (ćwiczenia)Z/2 30 dr Kamil Rusiłowicz
3Teksty kultury amerykańskiej (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Urszula Niewiadomska-Flis, prof. KUL
4Wybrane zagadnienia literaturoznawstwa angielskiego (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Joanna Teske, prof. KUL
5Fonologia XXI wieku (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Krzysztof Jaskuła, prof. KUL
6Nowe spojrzenie na metodologię badań językoznawczych (ćwiczenia)Z/2 30 Zawieszone
7Nowe trendy w składni generatywnej (ćwiczenia)Z/2 30 prof. dr hab. Anna Bondaruk
8Współczesne teorie i najnowsze trendy w morfologii (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Maria Bloch-Trojnar, prof. KUL
Specjalizacja nauczycielska
1Emisja głosu (ćwiczenia)Z/1 30 mgr Edyta Michałek
2Dydaktyka nauczania języka angielskiego na poziomie szkoły ponadpodstawowej (ćwiczenia)Z/2 30 dr Piotr Steinbrich
3Dydaktyka nauczania języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej (ćwiczenia)Z/2 30 dr Izabela Olszak
4Psychologia społeczna i komunikacji (wykład)E/1 15 dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
5Psychologia komunikacji i rozwoju osobistego (warsztaty - Grupa: 2) Z/1 30 dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
6Rozwój zawodowy i warsztat pracy nauczyciela – wychowawcy (warsztaty - Grupa: 2) Z/1 30 dr Anna Szudra-Barszcz
7Praktyki psychologiczno-pedagogiczne (praktyki - Grupa: 2) Zbo/1 30 dr Anna Szudra-Barszcz
8Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej (warsztaty - Grupa: 1) Zbo/0 8 dr Beata Chilimoniuk
9Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej (warsztaty - Grupa: 2) Zbo/0 8 dr Beata Chilimoniuk
10Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej (warsztaty - Grupa: 3) Zbo/0 8 dr Beata Chilimoniuk
11Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej (warsztaty - Grupa: 4) Zbo/0 8 dr Beata Chilimoniuk
12Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej (warsztaty - Grupa: 5) Zbo/0 8 dr Beata Chilimoniuk
13Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej (warsztaty - Grupa: 6) Zbo/0 8 dr Beata Chilimoniuk
Specjalizacja tłumaczeniowa
1Tłumaczenie literackie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Jerzy Skwarzyński
2Tłumaczenie literackie (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Jerzy Skwarzyński
3Tłumaczenie audiowizualne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Anna Sadowska
4Tłumaczenie audiowizualne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Anna Sadowska
5Tłumaczenie specjalistyczne: technika i technologie, medycyna, humanistyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Joanna Mirek
6Tłumaczenie specjalistyczne: technika i technologie, medycyna, humanistyka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Joanna Mirek
7Tłumaczenia ustne: podstawy warsztatu (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Joanna Mirek
8Tłumaczenia ustne: podstawy warsztatu (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Joanna Mirek
9Tłumaczenia ustne: podstawy warsztatu (warsztaty - Grupa: 3) Z/2 30 Zawieszone
Egzaminy
1Praktyczna nauka języka angielskiego (egzamin)E/2 0 dr Anna Sadowska

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Maciej Hułas
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka angielskiego - prezentacje (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 30 dr Anna Antonowicz
2Praktyczna nauka języka angielskiego - prezentacje (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 30 dr Anna Antonowicz
3Praktyczna nauka języka angielskiego - prezentacje (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/4 30 dr Anna Antonowicz
4Praktyczna nauka języka angielskiego - prezentacje (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/4 30 dr Anna Antonowicz
5Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 30 dr Paul Miller-Melamed
6Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 30 dr Paul Miller-Melamed
7Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/4 30 dr Paul Miller-Melamed
8Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/4 30 mgr Katarzyna Łogożna-Wypych
Seminaria
1Językoznawstwo (seminarium)Zbo/5 30 dr Sławomir Zdziebko
2Językoznawstwo ogólne (seminarium)Zbo/5 30 prof. dr hab. Eugeniusz Cyran
3Językoznawstwo stosowane (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Wojciech Malec
4Kulturoznawstwo angielskiego obszaru językowego (seminarium)Zbo/5 30 dr Tomasz Niedokos
5Literatura amerykańska (seminarium)Zbo/5 30 dr Patrycja Antoszek
6Literatura anglojęzyczna (seminarium)Zbo/5 30 dr Magdalena Sawa
7Metodyka (seminarium)Zbo/5 30 dr Piotr Steinbrich
Profile filologiczne
Profil: Językoznawstwo
1Językoznawstwo XXI wieku (ćwiczenia)Z/2 30 dr Jolanta Sak-Wernicka
2Typologia językowa (ćwiczenia)Z/2 30 prof. dr hab. Anna Malicka-Kleparska
3Wybrane zagadnienia językoznawstwa angielskiego (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Krzysztof Jaskuła, prof. KUL
Profile filologiczne
Profil: Literaturoznawstwo
1Literatura a film (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Barbara Klonowska, prof. KUL
2Współczesne trendy w literaturze anglojęzycznej (ćwiczenia)Z/2 30 dr Łukasz Borowiec
Specjalizacja nauczycielska
1Dydaktyka nauczania języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 Zawieszone
2Dydaktyka nauczania języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej (ćwiczenia)Z/3 30 dr Izabela Olszak
3Dydaktyka nauczania języka angielskiego na poziomie szkoły ponadpodstawowej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 Zawieszone
4Dydaktyka nauczania języka angielskiego na poziomie szkoły ponadpodstawowej (ćwiczenia)Z/3 30 dr Izabela Olszak
5Praktyki zawodowe (ciągłe) (praktyki)Zbo/6 120 dr Piotr Steinbrich
Specjalizacja tłumaczeniowa
1Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/5 30 dr Anna Sadowska
2Tłumaczenia audiowizualne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 30 dr Anna Sadowska
3Tłumaczenia audiowizualne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 30 dr Anna Sadowska
4Tłumaczenia ustne: podstawy warsztatu II (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Joanna Mirek
5Tłumaczenia ustne: podstawy warsztatu II (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Joanna Mirek
6Tłumaczenia ustne: podstawy warsztatu II (warsztaty - Grupa: 3) Z/2 30 Zawieszone

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Seminaria
1Językoznawstwo (seminarium)Zbo/8 30 dr Sławomir Zdziebko
2Językoznawstwo ogólne (seminarium)Zbo/8 30 prof. dr hab. Eugeniusz Cyran
3Językoznawstwo stosowane (seminarium)Zbo/8 30 dr hab. Wojciech Malec
4Kulturoznawstwo angielskiego obszaru językowego (seminarium)Zbo/8 30 dr Tomasz Niedokos
5Literatura amerykańska (seminarium)Zbo/8 30 dr Patrycja Antoszek
6Literatura anglojęzyczna (seminarium)Zbo/8 30 dr Magdalena Sawa
7Metodyka (seminarium)Zbo/8 30 dr Piotr Steinbrich
8Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr Tomasz Niedokos
9Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr Sławomir Zdziebko
10Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr Piotr Steinbrich
11Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr Patrycja Antoszek
12Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr Magdalena Sawa
13Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Wojciech Malec
14Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 prof. dr hab. Eugeniusz Cyran
Profile filologiczne
Profil: Językoznawstwo
1Dwujęzyczność i akwizycja językowa (ćwiczenia)Z/1 30 dr hab. Artur Bartnik
2Multilingwizm i multikulturowość średniowiecznej Anglii (ćwiczenia)Z/1 30 dr Joanna Grzybowska
Profile filologiczne
Profil: Literaturoznawstwo
1Medialne poszukiwania literatury (ćwiczenia)Z/1 30 dr Łukasz Borowiec
2Wybrane aspekty literatury amerykańskiej (ćwiczenia)Z/1 30 dr Ewelina Bańka
3Teksty kultury angielskiego obszaru językowego (ćwiczenia)Z/2 30 dr Miriam Vieira
Specjalizacja tłumaczeniowa
1Tłumaczenie ustne w zakresie wybranych dziedzin komunikacji specjalistycznej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 30 mgr Joanna Mirek
2Tłumaczenie ustne w zakresie wybranych dziedzin komunikacji specjalistycznej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Joanna Mirek
3Tłumaczenie ustne w zakresie wybranych dziedzin komunikacji specjalistycznej (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Joanna Mirek

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze