Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Administracja (stacjonarne II stopnia)
Rok akademicki  2020/2021


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Biblia- istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Dariusz Dziadosz, prof. KUL
2Katolicka Nauka Społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Maciej Hułas
3Legislacja administracyjna (wykład)E/4 30 dr Kamila Sobieraj
4Prawo wyznaniowe (wykład)E/5 30 Ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL
5Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 Ks. mgr Michał Czelny
6Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 Ks. mgr Michał Czelny
7Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 Ks. mgr Michał Czelny
8Udostępnianie i ochrona informacji w administracji publicznej (wykład)E/5 30 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
9Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska (wykład)Z/3 30 dr hab. Piotr Zacharczuk
Seminaria magisterskie
1Administrowanie oświatą (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL
2Finanse samorządu terytorialnego (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Rafał Sura, prof. KUL
3Historia administracji (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
4Historia samorządu terytorialnego (seminarium)Zbo/1 30 Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak, prof. KUL
5Informacja w administracji publicznej (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
6Konstytucyjny ustrój administracji publicznej (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL
7Postępowanie administracyjne (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
8Prawo administracyjne (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Jan Izdebski, prof. KUL
9Prawo administracyjne ogólne (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Stanisław Wrzosek
10Prawo rzymskie (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL
11Prawo wykroczeń (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Anna Tunia, prof. KUL
Specjalność: Administracja gospodarcza
1Arbitraż w prawie gospodarczym (konwersatorium)Z/3 30 dr Marek Dąbrowski
2Prawo ochrony konsumentów (wykład)E/5 30 dr hab. Małgorzata Ganczar
Specjalność: Samorząd terytorialny
1Instytucje partycypacji społecznej w samorządzie terytorialnym (wykład)E/5 30 dr hab. Rafał Sura, prof. KUL
2Ustrój samorządu terytorialnego (konwersatorium)Z/3 30 dr Maciej Gapski
Specjalność: Doradztwo podatkowe
1Procesowe i ustrojowe prawo podatkowe (ćwiczenia)Z/0 15 Brak obsady
2Ogólne prawo podatkowe – część materialna (wykład)E/4 30 Brak obsady
3Procesowe i ustrojowe prawo podatkowe (wykład)E/4 15 Brak obsady

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Postępowanie sądowo-administracyjne (wykład)E/6 30 dr hab. Michał Domagała
2Postępowanie sądowo-administracyjne (warsztaty - Grupa: 1) Z/0 30 Brak obsady
3Postępowanie sądowo-administracyjne (warsztaty - Grupa: 2) Z/0 30 Brak obsady
4Postępowanie sądowo-administracyjne (warsztaty - Grupa: 3) Z/0 30 Brak obsady
5Postępowanie sądowo-administracyjne (warsztaty - Grupa: 4) Z/0 30 Brak obsady
6Postępowania dyscyplinarne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Iwona Bień-Węgłowska
7Postępowania dyscyplinarne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Iwona Bień-Węgłowska
8Postępowania dyscyplinarne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Iwona Bień-Węgłowska
9Postępowania dyscyplinarne (wykład)E/4 30 dr Iwona Bień-Węgłowska
10Fundusze strukturalne (wykład)E/2 30 dr hab. Marcin Szewczak
Seminaria magisterskie
1Administrowanie oświatą (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL
2Finanse samorządu terytorialnego (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Rafał Sura, prof. KUL
3Historia administracji (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
4Historia samorządu terytorialnego (seminarium)Zbo/1 30 Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak, prof. KUL
5Informacja w administracji publicznej (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
6Konstytucyjny ustrój administracji publicznej (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL
7Postępowanie administracyjne (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
8Prawo administracyjne (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Jan Izdebski, prof. KUL
9Prawo administracyjne ogólne (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Stanisław Wrzosek
10Prawo rzymskie (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL
11Prawo wykroczeń (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Anna Tunia, prof. KUL
Warsztaty w j. obcym (1 do wyboru)
1Język specjalistyczny z zakresu nauk o administracji (warsztaty w j. angielskim) (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Bożena Czech-Jezierska
2Język specjalistyczny z zakresu nauk o administracji (warsztaty w j. angielskim) (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr Bożena Czech-Jezierska
3Język specjalistyczny z zakresu nauk o administracji (warsztaty w j. angielskim) (warsztaty - Grupa: 3) Z/2 30 dr Kamila Sobieraj
4Język specjalistyczny z zakresu nauk o administracji (warsztaty w j. angielskim) (warsztaty - Grupa: 4) Z/2 30 dr Kamila Sobieraj

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Publiczne prawo konkurencji (wykład)E/4 30 dr hab. Małgorzata Ganczar
2Zarządzanie środowiskowe (wykład)E/6 30 dr Kamila Sobieraj
3Postępowanie egzekucyjne w administracji (wykład)E/5 30 dr hab. Wojciech Wytrążek
4Zarządzanie publiczne (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Stanisław Wrzosek
5Organizacja i funkcjonowanie zakładów publicznych (wykład)E/2 30 dr hab. Rafał Sura, prof. KUL
6Zarządzanie środowiskowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Kamila Sobieraj
Seminaria magisterskie
1Administrowanie oświatą (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL
2Finanse samorządu terytorialnego (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Rafał Sura, prof. KUL
3Historia administracji (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
4Historia samorządu terytorialnego (seminarium)Zbo/1 30 Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak, prof. KUL
5Informacja w administracji publicznej (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
6Konstytucyjny ustrój administracji publicznej (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL
7Postępowanie administracyjne (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
8Prawo administracyjne (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Jan Izdebski, prof. KUL
9Prawo administracyjne ogólne (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Stanisław Wrzosek
10Prawo rzymskie (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL
11Prawo wykroczeń (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Anna Tunia, prof. KUL
Specjalność: Administracja gospodarcza
1Partnerstwo publiczno-prywatne (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Magdalena Kisała
2Prawo celne (wykład)E/4 30 dr hab. Jan Izdebski, prof. KUL
Specjalność: Samorząd terytorialny
1Partnerstwo publiczno-prywatne (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Magdalena Kisała
2Samorząd terytorialny w UE (wykład)E/4 30 dr hab. Marcin Szewczak
Praktyki studenckie
1Praktyki studenckie (praktyki)Zbo/3 120 dr hab. Sebastian Kwiecień

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Planowanie przestrzenne i prawo budowlane (wykład)E/3 30 dr hab. Piotr Zacharczuk
2Polityka społeczna i systemy ubezpieczeń społecznych (wykład)E/2 15 dr hab. Paweł Nowik
3Administracja w świetle praw człowieka (konwersatorium)Z/1 15 dr Robert Tabaszewski
Seminaria magisterskie
1Administrowanie oświatą (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL
2Finanse samorządu terytorialnego (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Rafał Sura, prof. KUL
3Historia administracji (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
4Historia samorządu terytorialnego (seminarium)Zbo/1 30 Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak, prof. KUL
5Informacja w administracji publicznej (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
6Postępowanie administracyjne (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
7Prawo administracyjne (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Jan Izdebski, prof. KUL
8Prawo administracyjne ogólne (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Stanisław Wrzosek
9Prawo rzymskie (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL
10Prawo wykroczeń (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Anna Tunia, prof. KUL
Specjalność: Administracja gospodarcza
1Prawo energetyczne (wykład)E/2 30 dr hab. Michał Domagała
2Udział przedsiębiorcy w postępowaniach administracyjnych i sądowych (konwersatorium)Z/1 30 dr Maciej Gapski
Specjalność: Samorząd terytorialny
1Partycypacyjne zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego (wykład)E/2 30 dr hab. Rafał Sura, prof. KUL
2Współpraca jednostek samorządu terytorialnego (konwersatorium)Z/1 30 dr hab. Marcin Szewczak
Przygotowanie pracy magisterskiej
1Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL
2Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Rafał Sura, prof. KUL
3Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Brak obsady
4Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL
5Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 prof. dr hab. Stanisław Wrzosek
6Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Brak obsady
7Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
8Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
9Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Jan Izdebski, prof. KUL
10Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Anna Tunia, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze