Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok V - Semestr 9   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Negocjacje i mediacje w prawie polskim (wykład)E/5 30 Ks. dr hab. Włodzimierz Broński
2Prawa człowieka i ich ochrona (wykład)E/4 30 Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
3Zarys prawa kanonicznego (wykład)E/4 15 Ks. dr Grzegorz Bzdyrak
Ćwiczenia obowiązkowe
1Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Lidia Fiejdasz-Buczek
2Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Ks. dr Wojciech Witkowski
3Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 Ks. dr Adam Jaszcz
4Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 Ks. dr Adam Jaszcz
5Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 dr Anna Słowikowska
6Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 15 dr Anna Słowikowska
7Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 15 dr Anna Słowikowska
8Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 15 dr Anna Słowikowska
9Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 15 Ks. dr Grzegorz Bzdyrak
10Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 15 dr Lidia Fiejdasz-Buczek
11Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/0 15 dr Lidia Fiejdasz-Buczek
12Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 12) Z/0 15 dr Lidia Fiejdasz-Buczek
13Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 13) Z/0 15 prof. dr hab. Wiesław Bar
14Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 14) Z/0 15 prof. dr hab. Wiesław Bar
15Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Krystian Stolpa
16Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Marek Dąbrowski
17Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Marek Dąbrowski
18Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Marek Dąbrowski
19Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Marek Dąbrowski
20Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Marek Dąbrowski
21Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Marek Dąbrowski
22Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Marek Dąbrowski
23Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 mgr Maciej Buczek
24Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 30 mgr Maciej Buczek
25Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/0 30 mgr Maciej Buczek
26Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa: 12) Z/0 30 mgr Kamil Golema
27Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa: 13) Z/0 30 mgr Kamil Golema
28Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa: 14) Z/0 30 mgr Kamil Golema
29Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa: 15) Z/0 30 mgr Kamil Golema
30Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa: 16) Z/0 30 mgr Kamil Golema
31Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa: 17) Z/0 30 mgr Kamil Golema
32Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa: 18) Z/0 30 mgr Kamil Golema
33Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa: 19) Z/0 30 mgr Kamil Golema
34Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa: 20) Z/0 30 mgr Kamil Golema
35Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa: 21) Z/0 30 mgr Marcin Rokosz
36Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa: 22) Z/0 30 mgr Marcin Rokosz
37Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa: 23) Z/0 30 mgr Marcin Rokosz
38Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Aleksandra Banaszek
39Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Aleksandra Banaszek
40Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Robert Tabaszewski
41Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr Robert Tabaszewski
42Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 dr Robert Tabaszewski
43Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 15 dr Robert Tabaszewski
44Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 15 dr Robert Tabaszewski
45Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 15 dr Robert Tabaszewski
46Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 15 dr Robert Tabaszewski
47Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 15 dr Robert Tabaszewski
48Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/0 15 mgr Aleksandra Dzięcioł
49Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 12) Z/0 15 mgr Aleksandra Dzięcioł
50Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 13) Z/0 15 mgr Mateusz Hypiak
51Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 14) Z/0 15 mgr Martyna Włodkowska
Seminarium magisterskie
1Historia ustroju i prawa (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
2Negocjacje i mediacje prawnicze (seminarium - Grupa: 2) Zbo/2 30 Zawieszone
3Negocjacje i mediacje prawnicze (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Włodzimierz Broński
4Postępowanie cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL
5Postępowanie karne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL
6Prawa człowieka i ich ochrona (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
7Prawo administracyjne (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
8Prawo administracyjne (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
9Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
10Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
11Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL
12Prawo finansowe (seminarium - Grupa: 2) Zbo/2 30 dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL
13Prawo finansowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL
14Prawo handlowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
15Prawo karne (seminarium - Grupa: 2) Zbo/2 30 dr Sławomir Hypś
16Prawo karne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
17Prawo karne wykonawcze (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Jerzy Migdał
18Prawo konkurencji i własności intelektualnej (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. KUL
19Prawo konstytucyjne (seminarium - Grupa: 2) Zbo/2 30 dr hab. Marek Dobrowolski
20Prawo konstytucyjne (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Dariusz Dudek
21Prawo międzynarodowe publiczne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Wojciech Staszewski
22Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Nowik
23Prawo publiczne gospodarcze (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
24Prawo rodzinne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Piotr Telusiewicz
25Prawo rodzinne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
26Prawo rzymskie (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
27Prawo turystyczne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Leszek Ćwikła
28Prawo Unii Europejskiej (seminarium)Zbo/2 30 dr Edyta Krzysztofik
29Prawo wyznaniowe (seminarium)Zbo/2 30 dr Michał Zawiślak
30Systemy prawne państw (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL
31Teoria i filozofia prawa (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
32Ustrojowe prawo administracyjne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Jan Izdebski, prof. KUL
Wykład kluczowy (1 do wyboru wraz z ćwiczeniami)
1Cywilne postępowanie nieprocesowe (wykład)E/5 30 dr Kinga Dróżdż-Chmiel
2Historia ustroju PRL (wykład)E/5 30 dr Emilia Czepczyńska
3Konstytucyjne środki ochrony praw człowieka (wykład)E/5 30 dr hab. Przemysław Czarnek
4Postępowania przed organami ochrony praw człowieka (wykład)E/5 30 dr Robert Tabaszewski
5Prawo dowodowe w postępowaniu karnym (wykład)E/5 30 dr Joanna Dzierżanowska
6Prawo ochrony środowiska (wykład)E/5 30 dr Kamila Sobieraj
7Prawo prywatne międzynarodowe (wykład)E/5 30 dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
8System organów polskiej administracji skarbowej (wykład)E/5 30 dr hab. Monika Münnich
9Ustrój organów wymiaru sprawiedliwości I Rzeczypospolitej (wykład)E/5 30 dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL
10Wykładnia prawa (wykład)E/5 30 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
Ćwiczenia kluczowe (do wykładu kluczowego)
1Cywilne postępowanie nieprocesowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Karolina Klin
2Cywilne postępowanie nieprocesowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Jolanta Turska
3Historia ustroju PRL (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Emilia Czepczyńska
4Historia ustroju PRL (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Emilia Czepczyńska
5Konstytucyjne środki ochrony praw człowieka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Ilona Grądzka
6Konstytucyjne środki ochrony praw człowieka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Ilona Grądzka
7Postępowania przed organami ochrony praw człowieka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Robert Tabaszewski
8Postępowania przed organami ochrony praw człowieka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Robert Tabaszewski
9Prawo dowodowe w postępowaniu karnym (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Joanna Dzierżanowska
10Prawo dowodowe w postępowaniu karnym (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Joanna Dzierżanowska
11Prawo ochrony środowiska (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Kamila Sobieraj
12Prawo ochrony środowiska (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Kamila Sobieraj
13Prawo prywatne międzynarodowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Agnieszka Lasota
14Prawo prywatne międzynarodowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Agnieszka Lasota
15System organów polskiej administracji skarbowej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Rafał Piszel
16System organów polskiej administracji skarbowej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Rafał Piszel
17Ustrój organów wymiaru sprawiedliwości I Rzeczypospolitej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL
18Ustrój organów wymiaru sprawiedliwości I Rzeczypospolitej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL
19Wykładnia prawa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
20Wykładnia prawa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
Konwersatorium (1 do wyboru)
1Czynności materialnoprawne a czynności procesowe (konwersatorium)Z/2 15 dr Agnieszka Kawałko
2Dochodzenie wierzytelności w praktyce - pisanie pism (konwersatorium)Z/2 15 dr Aneta Biały
3Ekspertyza sądowa (konwersatorium)Z/2 15 dr Joanna Dzierżanowska
4Introduction to American legal system (konwersatorium)Z/2 15 mgr Marzena Rzeszót
5Legal reasoning, research and writing (konwersatorium)Z/2 15 mgr Marzena Rzeszót
6Logika w wykładni prawa (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL
7Nauka o przestępstwie (konwersatorium)Z/2 15 dr Damian Szeleszczuk
8Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
9Pisma procesowe w sprawach karnych (konwersatorium)Z/2 15 mgr Adrian Zbiciak
10Podatki pośrednie (konwersatorium)Z/2 15 dr Marcin Burzec
11Polskie i międzynarodowe sądy arbitrażowe (konwersatorium)Z/2 15 dr Kinga Dróżdż-Chmiel
12Postępowanie karnoskarbowe (konwersatorium)Z/2 15 mgr Adrian Zbiciak
13Prawo konstytucyjne Ukrainy (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Leszek Ćwikła
14Sala sądowa (proces cywilny) (konwersatorium)Z/2 15 dr Kinga Dróżdż-Chmiel
15Sprzeciw sumienia. Aspekty prawno-medyczne (konwersatorium)Z/2 15 Ks. mgr Michał Czelny
16Stosowanie prawa cywilnego (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
17Wprowadzenie do prawa chińskiego (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL
Wykład fakultatywny lub laboratorium (1 do wyboru)
1American constitutional law (wykład)Z/6 30 dr Delaine Swenson, prof. KUL
2Comparative constitutional law (wykład)Z/6 30 dr Delaine Swenson, prof. KUL
3Criminal Procedure (wykład)Z/6 30 dr Delaine Swenson, prof. KUL
4International Public Law (wykład)Z/6 30 dr hab. Wojciech Staszewski
5Legal advocacy (wykład)Z/6 30 dr Delaine Swenson, prof. KUL
6Marketing electoral (wykład)Z/6 30 prof. dr hab. Wiesław Bar
7Administracja publiczna w ujęciu systemowym (wykład)Z/3 30 prof. dr hab. Stanisław Wrzosek
8Klinika prawa - sekcja administracyjna (laboratorium)Z/3 30 dr Bartosz Kuś
9Klinika prawa - sekcja cywilna (laboratorium)Z/3 30 dr Aneta Biały
10Klinika prawa - sekcja finansowa (laboratorium)Z/3 30 dr Michał Jędrzejczyk
11Klinika prawa - sekcja karna (laboratorium)Z/3 30 dr Marek Smarzewski
12Klinika prawa - sekcja mediacji i arbitrażu (laboratorium - Grupa: 1) Z/3 30 Ks. dr hab. Włodzimierz Broński
13Klinika prawa - sekcja mediacji i arbitrażu (laboratorium - Grupa: 2) Z/3 30 Ks. dr hab. Włodzimierz Broński
14Klinika prawa - sekcja rodzinna (laboratorium)Z/3 30 Ks. dr Zdzisław Jancewicz
15Klinika prawa - sekcja uchodźcza (laboratorium)Z/3 30 dr Tomasz Sieniow
16Kryminologia (wykład)Z/3 30 dr Sławomir Hypś
17Medycyna sądowa dla prawników (wykład)Z/3 30 dr Grzegorz Skrobotowicz
18Międzynarodowe prawo podatkowe (wykład)Z/3 30 dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL
19Ochrona dóbr osobistych (wykład)Z/3 30 dr Katarzyna Dębińska-Domagała
20Odpowiedzialność odszkodowawcza ubezpieczycieli (wykład)Z/3 30 dr Aneta Biały
21Orzecznictwo sądowe w sprawach z zakresu prawa pracy (wykład)Z/3 30 dr Maciej Jarota
22Prawo farmaceutyczne (wykład)Z/3 30 dr Katarzyna Mełgieś
23Prawo i obyczaje w Nowym Testamencie (wykład)Z/3 30 dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL
24Prawo ochrony danych osobowych (wykład)Z/3 30 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
25Prawo Rady Europy (wykład)Z/3 30 Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
26Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne (wykład)Z/3 30 dr Paweł Wrzaszcz
27Rodzina w kulturze prawnej Europy (wykład)Z/3 30 Ks. dr Zdzisław Jancewicz
28Systemy konstytucyjne wybranych państw świata (wykład)Z/3 30 dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL
29Wybrane zagadnienia dawnego polskiego prawa karnego (wykład)Z/3 30 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
30Zasady opodatkowania nieruchomości w Polsce i Unii Europejskiej (wykład)Z/3 30 dr Marcin Burzec
31Zawody i aplikacje prawnicze (wykład)Z/3 30 dr hab. Przemysław Czarnek
Praktyki studenckie obowiązkowe
1Praktyki studenckie (praktyki - Grupa: 1) Zbo/5 160 dr Marcin Burzec
2Praktyki studenckie (praktyki - Grupa: 2) Zbo/5 160 dr hab. Jerzy Parchomiuk
3Praktyki studenckie (praktyki - Grupa: 3) Zbo/5 160 dr Marek Smarzewski

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze