Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok IV - Semestr 8   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Kościelne prawo publiczne (wykład)E/7 30 dr Agnieszka Romanko
2Procesy małżeńskie (wykład)E/10 30 Ks. dr Grzegorz Bzdyrak
3Kościelne prawo majątkowe (wykład)E/8 30 Ks. dr hab. Paweł Kaleta
Ćwiczenia obowiązkowe
1Kościelne prawo publiczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Agnieszka Romanko
2Kościelne prawo majątkowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 Ks. dr hab. Paweł Kaleta
3Procesy małżeńskie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 Ks. dr Grzegorz Bzdyrak
Seminarium magisterskie
1Kościelne prawo karne oraz kościelne postępowanie karne i administracyjne (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. KUL
2Kościelne prawo małżeńskie i prawo katolickich Kościołów wschodnich (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Leszek Adamowicz
3Kościelne prawo procesowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. KUL
4Prawo rzymskie (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL
5Prawo wyznaniowe (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL
Wykłady fakultatywne
1Derecho eclesiástico del Estado polaco - fakultet (wykład)Z/6 30 Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski
2Etyka biznesu (konwersatorium)Z/2 15 Brak obsady
3Instytucja małżeństwa w kulturze prawnej Wschodu i Zachodu - fakultet (wykład)Z/3 30 Zawieszone
4Instytuty świeckie - fakultet (wykład)Z/3 30 Zawieszone
5Iuris Canonici Capita Selecta (wykład)Z/4 60 Zawieszone
6Klinika prawa - fakultet (wykład)Z/3 30 Zawieszone
7Małżeństwo i rodzina w religiach Europy - fakultet (wykład)Z/3 30 Zawieszone
8Prawo konkordatowe - fakultet (wykład)Z/3 30 Zawieszone
9Zarządzanie majątkiem kościelnym - fakultet (wykład)Z/3 30 Zawieszone
10Zasady procesowe w sądownictwie powszechnym i kościelnym - fakultet (wykład)Z/3 30 dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. KUL
11Zasady techniki prawodawczej w prawie polskim i kanonicznym - fakultet (wykład)Z/3 30 Zawieszone

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze