Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok IV - Semestr 8   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Postępowanie cywilne (wykład)E/7 15 dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL
2Prawo pracy (wykład)E/4 45 dr hab. Paweł Nowik
3Prawo publiczne gospodarcze (wykład)E/4 30 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
4Prawo spadkowe (wykład)E/3 30 dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Emil Kowalik
2Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Emil Kowalik
3Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Katarzyna Woch
4Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Paweł Wrzaszcz
5Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Paweł Wrzaszcz
6Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Paweł Wrzaszcz
7Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Paulina Woś
8Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Paulina Woś
9Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 dr Kinga Dróżdż-Chmiel
10Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 30 mgr Anna Haciuk
11Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/0 30 mgr Dominika Wójcik
12Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 12) Z/0 30 dr Paulina Woś
13Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 13) Z/0 30 dr Kinga Dróżdż-Chmiel
14Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 14) Z/0 30 dr Kinga Dróżdż-Chmiel
15Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 15) Z/0 30 mgr Martyna Podolska
16Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 16) Z/0 30 dr Kinga Dróżdż-Chmiel
17Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 17) Z/0 30 dr Kinga Dróżdż-Chmiel
18Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Maciej Jarota
19Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Maciej Jarota
20Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Maciej Jarota
21Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Maciej Jarota
22Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Maciej Jarota
23Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Monika Markisz
24Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 mgr Monika Markisz
25Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 mgr Monika Markisz
26Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 mgr Monika Markisz
27Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 30 mgr Monika Markisz
28Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Jacek Trzewik
29Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Miłosława Malinowska
30Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Jacek Trzewik
31Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr Jacek Trzewik
32Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 mgr Miłosława Malinowska
33Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 15 mgr Szymon Skowerski
34Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 15 mgr Szymon Skowerski
35Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 15 dr Agnieszka Kawałko
36Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 15 mgr Anna Paluszkiewicz
37Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 15 mgr Anna Paluszkiewicz
38Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/0 15 dr Agnieszka Kawałko
39Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 12) Z/0 15 mgr Anna Paluszkiewicz
40Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 13) Z/0 15 mgr Kamila Chmiel
41Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 14) Z/0 15 mgr Kamila Chmiel
42Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 15) Z/0 15 mgr Ewelina Cofór
43Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 16) Z/0 15 mgr Ewelina Cofór
44Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Krzysztof Dobieżyński
45Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Krzysztof Dobieżyński
46Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Krzysztof Dobieżyński
47Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Krzysztof Dobieżyński
48Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Krzysztof Dobieżyński
49Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Krzysztof Dobieżyński
50Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Krzysztof Dobieżyński
51Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Katarzyna Mełgieś
52Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 dr Krzysztof Dobieżyński
53Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 30 mgr Piotr Kobylski
Seminarium magisterskie
1Historia ustroju i prawa (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
2Negocjacje i mediacje prawnicze (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Włodzimierz Broński
3Postępowanie cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL
4Postępowanie karne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL
5Prawa człowieka i ich ochrona (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
6Prawo administracyjne (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
7Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
8Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr Jacek Trzewik
9Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
10Prawo finansowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL
11Prawo handlowe (seminarium)Zbo/2 30 dr Dariusz Bucior
12Prawo karne (seminarium)Zbo/2 30 dr Damian Szeleszczuk
13Prawo karne wykonawcze (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Jerzy Migdał
14Prawo konkurencji i własności intelektualnej (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. KUL
15Prawo konstytucyjne (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Dariusz Dudek
16Prawo międzynarodowe publiczne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Wojciech Staszewski
17Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Nowik
18Prawo publiczne gospodarcze (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
19Prawo rodzinne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Piotr Telusiewicz
20Prawo rzymskie (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL
21Prawo turystyczne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Leszek Ćwikła
22Prawo Unii Europejskiej (seminarium)Zbo/2 30 dr Edyta Krzysztofik
23Prawo wyznaniowe (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL
24Systemy prawne państw (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL
25Teoria i filozofia prawa (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
Wykład kluczowy (1 do wyboru wraz ćwiczeniami)
1Prawo gospodarcze Unii Europejskiej (wykład)E/5 30 dr Anna Szachoń-Pszenny
2Prawo sportowe (wykład)E/5 30 Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
3Prawo umów handlowych (wykład)E/5 30 dr Dariusz Bucior
4Prawo wyznaniowe porównawcze (wykład)E/5 30 dr Michał Zawiślak
5Prawo zabezpieczenia społecznego (wykład)E/5 30 dr hab. Paweł Nowik
6Prawo zamówień publicznych (wykład)E/5 30 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
7Retoryka prawnicza i kultura języka (wykład)E/5 30 dr Piotr Sławicki
8Sądowa ochrona rodziny (wykład)E/5 30 dr hab. Piotr Telusiewicz
9Sądownictwo administracyjne (wykład)E/5 30 dr hab. Jerzy Parchomiuk
10Sądownictwo międzynarodowe (wykład)E/5 30 dr Anna Szarek-Zwijacz
11Typologia przestępstw w Kodeksie karnym (wykład)E/5 30 dr Sławomir Hypś
12Zobowiązania - część szczegółowa (wykład)E/5 30 dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
Ćwiczenia kluczowe (do wykładu kluczowego)
1Prawo gospodarcze Unii Europejskiej (ćwiczenia)Z/0 15 dr Agnieszka Parol
2Prawo sportowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Alicja Kiczor
3Prawo sportowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Alicja Kiczor
4Prawo umów handlowych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Dariusz Bucior
5Prawo wyznaniowe porównawcze (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Konrad Dyda
6Prawo wyznaniowe porównawcze (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Konrad Dyda
7Prawo zabezpieczenia społecznego (ćwiczenia)Z/0 15 dr Maciej Jarota
8Prawo zamówień publicznych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
9Prawo zamówień publicznych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
10Retoryka prawnicza i kultura języka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Kamil Golema
11Retoryka prawnicza i kultura języka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Kamil Golema
12Sądowa ochrona rodziny (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Anna Król-Czarnecka
13Sądowa ochrona rodziny (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Anna Król-Czarnecka
14Sądownictwo administracyjne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Jerzy Parchomiuk
15Sądownictwo międzynarodowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Marzena Rzeszót
16Typologia przestępstw w Kodeksie karnym (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Alicja Gorczowska
17Typologia przestępstw w Kodeksie karnym (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Małgorzata Sztolf
18Zobowiązania - część szczegółowa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Aneta Biały
19Zobowiązania - część szczegółowa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Aneta Biały
Konwersatorium (1 do wyboru)
1Aksjologia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
2Archeologia prawna (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
3Global Health Law (konwersatorium)Z/2 15 Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
4Moot Court (konwersatorium)Z/2 15 mgr Marzena Rzeszót
5Nauka o karze (konwersatorium)Z/2 15 dr Damian Szeleszczuk
6Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Jerzy Parchomiuk
7Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach rodzinnych (konwersatorium)Z/2 15 Ks. dr Zdzisław Jancewicz
8Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Marek Dobrowolski
9Podejmowanie działalności gospodarczej (konwersatorium)Z/2 15 dr Krzysztof Dobieżyński
10Prawo administracyjne ustrojowe (konwersatorium)Z/2 15 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
11Prawo bioetyczne (konwersatorium)Z/2 15 Ks. dr Zdzisław Jancewicz
12Prawo dyplomatyczne i konsularne (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Wojciech Staszewski
13Prawo reklamy (konwersatorium)Z/2 15 dr Marek Dąbrowski
14Prawo spadkowe w orzecznictwie (konwersatorium)Z/2 15 dr Jacek Trzewik
15Street Law - prawo na co dzień (konwersatorium)Z/2 15 mgr Marzena Rzeszót
16Warsztat pracy prawnika (konwersatorium)Z/2 15 dr Piotr Sławicki
17Zbiorowe prawo pracy (konwersatorium)Z/2 15 dr Maciej Jarota
Wykład fakultatywny lub laboratorium (1 do wyboru)
1Cywilno-prawny obrót nieruchomościami (wykład)Z/3 30 dr Agnieszka Kawałko
2European legal systems and competition law - selected issues (wykład)Z/3 60 prof. Juan Palao-Uceda
3Instytucje społeczeństwa obywatelskiego (wykład)Z/3 30 dr hab. Maciej Rudnicki
4Klinika prawa - sekcja administracyjna (laboratorium)Z/3 30 dr Bartosz Kuś
5Klinika prawa - sekcja cywilna (laboratorium)Z/3 30 dr Aneta Biały
6Klinika prawa - sekcja finansowa (laboratorium)Z/3 30 dr Michał Jędrzejczyk
7Klinika prawa - sekcja karna (laboratorium)Z/3 30 dr Marek Smarzewski
8Klinika prawa - sekcja mediacji i arbitrażu (laboratorium - Grupa: 1) Z/3 30 Ks. dr hab. Włodzimierz Broński
9Klinika prawa - sekcja mediacji i arbitrażu (laboratorium - Grupa: 2) Z/3 30 Ks. dr hab. Włodzimierz Broński
10Klinika prawa - sekcja rodzinna (laboratorium)Z/3 30 Ks. dr Zdzisław Jancewicz
11Klinika prawa - sekcja uchodźcza (laboratorium)Z/3 30 dr Tomasz Sieniow
12Kryminalistyka (wykład)Z/3 30 dr Joanna Dzierżanowska
13Odpowiedzialność urzędnika administracji publicznej (wykład)Z/3 30 Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
14Pisma procesowe i sądowe w postępowaniu cywilnym (wykład)Z/3 30 dr Paulina Woś
15Postępowanie egzekucyjne w administracji (wykład)Z/3 30 dr Bartosz Kuś
16Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne (wykład)Z/3 30 dr Paweł Wrzaszcz
17Pozakodeksowe sposoby negocjacyjnego zawarcia umowy cywilnoprawnej (wykład)Z/3 30 dr Piotr Sławicki
18Prawne aspekty bezpieczeństwa rodziny (wykład)Z/3 30 dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
19Prawne sposoby zabezpieczania wierzytelności (wykład)Z/3 30 dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
20Prawo autorskie (wykład)Z/3 30 dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
21Prawo konsumenckie (wykład)Z/3 30 dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. KUL
22Prawo nieletnich (wykład)Z/3 30 dr Sławomir Hypś
23Prawo papierów wartościowych i rynku kapitałowego (wykład)Z/3 30 dr Dariusz Bucior
24Prawo wykroczeń (wykład)Z/3 30 dr Damian Szeleszczuk
25Protokół i korespondencja dyplomatyczna (wykład)Z/3 30 dr Anna Szarek-Zwijacz
26Rozumowanie i argumentacje prawnicze (wykład)Z/3 30 dr Tomasz Barszcz
27Zasady ustroju państwa (wykład)Z/3 30 dr hab. Przemysław Czarnek
28International Human Rights in Practice (wykład)Z/6 30 dr Delaine Swenson, prof. KUL
29Legal Skills Seminar (wykład)Z/6 30 dr Delaine Swenson, prof. KUL
30Negotiations (wykład)Z/6 30 dr Delaine Swenson, prof. KUL
31Torts (wykład)Z/6 30 dr Delaine Swenson, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze