Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok IV - Semestr 8   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Postępowanie cywilne (wykład)E/7 15 prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka
2Prawo pracy (wykład)E/4 30 dr hab. Paweł Nowik
3Prawo publiczne gospodarcze (wykład)E/4 30 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
4Prawo spadkowe (wykład)E/3 30 dr Agnieszka Kawałko
Ćwiczenia obowiązkowe
1Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Paulina Woś
2Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Katarzyna Woch
3Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Paweł Wrzaszcz
4Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Kinga Dróżdż-Chmiel
5Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Kinga Dróżdż-Chmiel
6Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Katarzyna Woch
7Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Paweł Wrzaszcz
8Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Paweł Wrzaszcz
9Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 dr Paweł Wrzaszcz
10Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 30 dr Paulina Woś
11Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/0 30 dr Paulina Woś
12Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 12) Z/0 30 dr Kinga Dróżdż-Chmiel
13Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 13) Z/0 30 dr Kinga Dróżdż-Chmiel
14Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 14) Z/0 30 mgr Katarzyna Woch
15Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 15) Z/0 30 dr Paulina Woś
16Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 45 dr Maciej Jarota
17Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 45 dr Maciej Jarota
18Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 45 dr Maciej Jarota
19Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 45 dr Maciej Jarota
20Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 45 mgr Milena Kloczkowska
21Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 45 dr Maciej Jarota
22Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 45 mgr Milena Kloczkowska
23Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 45 mgr Milena Kloczkowska
24Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 45 mgr Milena Kloczkowska
25Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 45 mgr Milena Kloczkowska
26Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/0 45 mgr Milena Kloczkowska
27Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa: 12) Z/0 45 dr hab. Sebastian Kwiecień
28Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa: 13) Z/0 45 dr hab. Sebastian Kwiecień
29Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa: 14) Z/0 45 dr hab. Sebastian Kwiecień
30Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa: 15) Z/0 45 dr hab. Sebastian Kwiecień
31Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Krzysztof Dobieżyński
32Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Krzysztof Dobieżyński
33Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Krzysztof Dobieżyński
34Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Krzysztof Dobieżyński
35Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Krzysztof Dobieżyński
36Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Krzysztof Dobieżyński
37Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Krzysztof Dobieżyński
38Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Katarzyna Mełgieś
39Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 dr Krzysztof Dobieżyński
40Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Jacek Trzewik
41Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Marcin Jędrejek
42Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 mgr Marcin Jędrejek
43Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 mgr Marcin Jędrejek
44Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 mgr Szymon Skowerski
45Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 15 mgr Marcin Jędrejek
46Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 15 dr Jacek Trzewik
47Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 15 dr Marta Stepnowska
48Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 15 dr Marta Stepnowska
49Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 15 dr Marta Stepnowska
50Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/0 15 dr Marta Stepnowska
51Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 12) Z/0 15 dr Marta Stepnowska
52Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 13) Z/0 15 dr Jacek Trzewik
53Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 14) Z/0 15 dr Jacek Trzewik
54Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 15) Z/0 15 Zawieszone
Seminarium magisterskie
1Historia ustroju i prawa (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
2Negocjacje i mediacje prawnicze (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
3Postępowanie cywilne (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka
4Postępowanie karne (seminarium)Zbo/2 30 dr Marek Smarzewski
5Prawa człowieka i ich ochrona (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
6Prawo administracyjne (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
7Prawo administracyjne (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
8Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
9Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr Jacek Trzewik
10Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
11Prawo finansowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL
12Prawo handlowe (seminarium)Zbo/2 30 dr Dariusz Bucior
13Prawo karne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
14Prawo karne wykonawcze (seminarium)Zbo/2 30 dr Iwona Bień-Węgłowska
15Prawo konkurencji i własności intelektualnej (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
16Prawo konstytucyjne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Marek Dobrowolski
17Prawo międzynarodowe publiczne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Wojciech Staszewski, prof. KUL
18Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Nowik
19Prawo publiczne gospodarcze (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
20Prawo rodzinne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Piotr Telusiewicz
21Prawo rzymskie (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL
22Prawo Unii Europejskiej (seminarium)Zbo/2 30 dr Edyta Krzysztofik
23Prawo wyznaniowe (seminarium)Zbo/2 30 dr Michał Zawiślak
24Systemy prawne państw (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
25Teoria i filozofia prawa (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
Wykład kluczowy (1 do wyboru wraz ćwiczeniami)
1Prawo gospodarcze Unii Europejskiej (wykład)E/5 30 dr Edyta Krzysztofik
2Prawo sportowe (wykład)E/5 30 Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
3Prawo umów handlowych (wykład)E/5 30 dr Dariusz Bucior
4Prawo wyznaniowe porównawcze (wykład)E/5 30 dr Michał Zawiślak
5Prawo zabezpieczenia społecznego (wykład)E/5 30 Zawieszone
6Prawo zamówień publicznych (wykład)E/5 30 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
7Retoryka prawnicza i kultura języka (wykład)E/5 30 dr Piotr Sławicki
8Sądowa ochrona rodziny (wykład)E/5 30 Ks. dr Zdzisław Jancewicz
9Sądownictwo administracyjne (wykład)E/5 30 dr hab. Jerzy Parchomiuk
10Sądownictwo międzynarodowe (wykład)E/5 30 dr Anna Szarek-Zwijacz
11Typologia przestępstw w Kodeksie karnym (wykład)E/5 30 dr Zuzanna Gądzik
12Zobowiązania - część szczegółowa (wykład)E/5 30 dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
Ćwiczenia kluczowe (do wykładu kluczowego)
1Prawo gospodarcze Unii Europejskiej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Katarzyna Woch
2Prawo sportowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Alicja Kiczor
3Prawo sportowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Alicja Kiczor
4Prawo umów handlowych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Zuzanna Pyryt
5Prawo wyznaniowe porównawcze (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Ks. mgr Michał Czelny
6Prawo wyznaniowe porównawcze (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Aneta Abramowicz
7Prawo zamówień publicznych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
8Prawo zamówień publicznych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
9Retoryka prawnicza i kultura języka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Piotr Sławicki
10Retoryka prawnicza i kultura języka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Piotr Sławicki
11Sądowa ochrona rodziny (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Anna Król-Czarnecka
12Sądowa ochrona rodziny (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Anna Król-Czarnecka
13Sądownictwo administracyjne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Jerzy Parchomiuk
14Sądownictwo międzynarodowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Anna Szarek-Zwijacz
15Sądownictwo międzynarodowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Anna Szarek-Zwijacz
16Typologia przestępstw w Kodeksie karnym (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Alicja Syroka
17Typologia przestępstw w Kodeksie karnym (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Zuzanna Gądzik
18Zobowiązania - część szczegółowa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Aneta Biały
Konwersatorium (1 do wyboru)
1Aksjologia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
2Archeologia prawna (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
3Nauka o karze (konwersatorium)Z/2 15 dr Damian Szeleszczuk
4Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (konwersatorium)Z/2 15 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
5Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach rodzinnych (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
6Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego (konwersatorium)Z/2 15 dr Ilona Grądzka
7Podejmowanie działalności gospodarczej (konwersatorium)Z/2 15 dr Krzysztof Dobieżyński
8Prawa podstawowe w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (konwersatorium)Z/2 15 dr Robert Tabaszewski
9Prawo bioetyczne (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
10Prawo cmentarne (konwersatorium)Z/2 15 Ks. mgr Michał Czelny
11Prawo dyplomatyczne i konsularne (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Wojciech Staszewski, prof. KUL
12Prawo reklamy (konwersatorium)Z/2 15 dr Marek Dąbrowski
13Prawo samorządu terytorialnego (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Jan Izdebski, prof. KUL
14Prawo spadkowe w orzecznictwie (konwersatorium)Z/2 15 dr Jacek Trzewik
15Warsztat pracy prawnika (konwersatorium)Z/2 15 dr Piotr Sławicki
Wykład fakultatywny lub laboratorium (1 do wyboru)
1Derecho eclesiástico del Estado polaco - fakultet (wykład)Z/3 30 Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski
2International Human Rights in Practice (wykład)Z/3 30 dr Delaine Swenson, prof. KUL
3International systems of human rights protection (wykład)Z/3 30 prof. Álvaro Paúl Díaz
4Klinika prawa - sekcja administracyjna (laboratorium)Z/3 30 dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz
5Klinika prawa - sekcja cywilna (laboratorium)Z/3 30 dr Aneta Biały
6Klinika prawa - sekcja finansowa (laboratorium)Z/3 30 dr Michał Jędrzejczyk
7Klinika prawa - sekcja karna (laboratorium)Z/3 30 dr Marek Smarzewski
8Klinika prawa - sekcja mediacji i arbitrażu (laboratorium - Grupa: 1) Z/3 30 Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
9Klinika prawa - sekcja mediacji i arbitrażu (laboratorium - Grupa: 2) Z/3 30 Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
10Klinika prawa - sekcja rodzinna (laboratorium)Z/3 30 Ks. dr Zdzisław Jancewicz
11Kryminalistyka (wykład)Z/3 30 dr Joanna Dzierżanowska
12Legal Skills Seminar (wykład)Z/3 30 dr Delaine Swenson, prof. KUL
13Negotiations (wykład)Z/3 30 dr Delaine Swenson, prof. KUL
14Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne (wykład)Z/3 30 dr Paulina Woś
15Prawo autorskie (wykład)Z/3 30 Zawieszone
16Prawo konsumenckie (wykład)Z/3 30 dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. KUL
17Prawo nieletnich (wykład)Z/3 30 dr Sławomir Hypś
18Prawo papierów wartościowych i rynku kapitałowego (wykład)Z/3 30 dr Dariusz Bucior
19Prawo wykroczeń (wykład)Z/3 30 dr Damian Szeleszczuk
20Religious freedom in the case-law of the European Court of Human Rights (wykład)Z/3 30 dr Aneta Abramowicz
21Torts (wykład)Z/3 30 dr Delaine Swenson, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze