Faculty of Philosophy
Philosophy (residential, third cycle programme)
Rok IV - Semester 8   2019/2020

Programme, Learning Outcomes & Course Syllabus
NoCourseECTS creditsHoursLecturer
Memorial Lectures and Tutorials
1Current Debates in Philosophy of Religion (tutorial)Z/2 30 Suspended
2Jacek Woroniecki Memorial Lectures (lecture)E/2 30 prof. John Hittinger
3Karol Wojtyła Memorial Lectures (lecture)E/2 30 Suspended
4Metaphysics of Relations (tutorial)Z/2 30 Suspended
5Mind-body Problem in Contemporary Philosophy (tutorial)Z/2 30 Suspended
6Philosophy of Education (tutorial)Z/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
7Research Ethics (tutorial)Z/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
8Stanislaw Kaminski Memorial Lectures (lecture)E/2 30 prof. Steve Fuller
9Current Debates in Philosophy of Religion (tutorial)Zbo/2 30 Suspended
10Jacek Woroniecki Memorial Lectures (lecture)Zbo/2 30 prof. John Hittinger
11Karol Wojtyła Memorial Lectures (lecture)Zbo/2 30 Suspended
12Metaphysics of Relations (tutorial)Zbo/2 30 Suspended
13Mind-body Problem in Contemporary Philosophy (tutorial)Zbo/2 30 Suspended
14Philosophy of Education (tutorial)Zbo/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
15Research Ethics (tutorial)Zbo/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
16Stanislaw Kaminski Memorial Lectures (lecture)Zbo/2 30 prof. Steve Fuller
Obligatory Courses that Develop Professional and Didactic Skills and Prepare for Doctoral Examination
1Brak wersji językowej (lecture)Zbo/2 30 prof. dr hab. Stanisława Steuden
Tutorials in Foreign Language
1Doktryny etyczne (tutorial)Z/2 30 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
2Filozofia logiki (tutorial)Z/2 30 Suspended
3Filozofia przyrody (tutorial)Z/2 30 Suspended
4Filozofia religii (tutorial)Z/2 30 Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
5Filozofia umysłu i języka (tutorial)Z/2 30 Suspended
6Filozoficzne koncepcje prawa naturalnego (tutorial)Z/2 30 dr hab. Katarzyna Stępień
7Filozoficzno-antropologiczne podstawy sporu o kulturę (tutorial)Z/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
8Historia filozofii najnowszej (tutorial)Z/2 30 dr hab. Anna Głąb, prof. KUL
9Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (tutorial)Z/2 30 Suspended
10Historia nauki (tutorial)Z/2 30 prof. dr hab. Zenon Roskal
11Logika sztucznej inteligencji (tutorial)Z/2 30 Suspended
12Metalogika (tutorial)Z/2 30 Suspended
13Metodologia filozofii i nauk społecznych (tutorial)Z/2 30 Suspended
14Metodologia nauk i semiotyka (tutorial)Z/2 30 Suspended
15Metodologia nauk o kulturze (tutorial)Z/2 30 dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
16Myśl antropologiczna Karola Wojtyły / Jana Pawła II (tutorial)Z/2 30 Suspended
17Podstawy informatyki (tutorial)Z/2 30 Suspended
18Problem jedności bytowej człowieka (tutorial)Z/2 30 Suspended
19Problemy autonomii filozofii w ujęciu Lubelskiej Szkoły Filozoficznej (tutorial)Z/2 30 Suspended
20Teoria poznania (tutorial)Z/2 30 Suspended
21XX-wieczne interpretacje problematyki filozoficznej w dziełach Szekspira (tutorial)Z/2 30 Suspended
22Doktryny etyczne (tutorial)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
23Filozofia logiki (tutorial)Zbo/2 30 Suspended
24Filozofia przyrody (tutorial)Zbo/2 30 Suspended
25Filozofia religii (tutorial)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
26Filozofia umysłu i języka (tutorial)Zbo/2 30 Suspended
27Filozoficzne koncepcje prawa naturalnego (tutorial)Zbo/2 30 dr hab. Katarzyna Stępień
28Filozoficzno-antropologiczne podstawy sporu o kulturę (tutorial)Zbo/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
29Historia filozofii najnowszej (tutorial)Zbo/2 30 dr hab. Anna Głąb, prof. KUL
30Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (tutorial)Zbo/2 30 Suspended
31Historia nauki (tutorial)Zbo/2 30 prof. dr hab. Zenon Roskal
32Logika sztucznej inteligencji (tutorial)Zbo/2 30 Suspended
33Metalogika (tutorial)Zbo/2 30 Suspended
34Metodologia filozofii i nauk społecznych (tutorial)Zbo/2 30 Suspended
35Metodologia nauk i semiotyka (tutorial)Zbo/2 30 Suspended
36Metodologia nauk o kulturze (tutorial)Zbo/2 30 dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
37Myśl antropologiczna Karola Wojtyły / Jana Pawła II (tutorial)Zbo/2 30 Suspended
38Podstawy informatyki (tutorial)Zbo/2 30 Suspended
39Problem jedności bytowej człowieka (tutorial)Zbo/2 30 Suspended
40Problemy autonomii filozofii w ujęciu Lubelskiej Szkoły Filozoficznej (tutorial)Zbo/2 30 Suspended
41Teoria poznania (tutorial)Zbo/2 30 Suspended
42XX-wieczne interpretacje problematyki filozoficznej w dziełach Szekspira (tutorial)Zbo/2 30 Suspended
Seminar
1Metaphysics and Philosophical Anthropology (seminar)Zbo/2 15 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
2Methodological Research Seminar (General Methodology of Science) (seminar)Zbo/2 15 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
3Problems and History of Ethics (seminar)Zbo/2 15 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
Internship
1Student teaching - Teachers assistant (practical placement)Zbo/0 10 Vacancy
2Student teaching - Teaching as a main instructor (practical placement)Zbo/0 30 Vacancy
3Student teaching - Teaching as a main instructor (practical placement)Zbo/0 45 Vacancy
4Student teaching - Teaching as a main instructor (practical placement)Zbo/0 60 Vacancy
5Student teaching - Teaching as a main instructor (practical placement)Zbo/0 75 Vacancy
6Student teaching - Teaching as a main instructor (practical placement)Zbo/0 90 Vacancy
7Student teaching - Teaching as a main instructor (practical placement)Zbo/0 15 Vacancy
Brak wersji językowej
1General Ethics (examination)E/0 0 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
2History of Ancient Philosophy (examination)E/0 0 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
3History of Contemporary Philosophy (examination)E/0 0 prof. dr hab. Piotr Gutowski
4History of Medieval Philosophy (examination)E/0 0 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
5History of Modern Philosophy (examination)E/0 0 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
6Logic (examination)E/0 0 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
7Metaphysics (examination)E/0 0 Ks. dr hab. Tomasz Duma
8Methodology of Science (examination)E/0 0 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
9Philosophical Anthropology (examination)E/0 0 dr hab. Arkadiusz Gudaniec, prof. KUL
10Philosophy of God (examination)E/0 0 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
11Philosophy of Nature (examination)E/0 0 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
12Theory of Knowledge (examination)E/0 0 prof. dr hab. Jacek Wojtysiak

Notes:
Form of assessment / Number of ECTS credits
E - Exam
Z - Credit with grade
Zbo - Credit without grade (Pass/Fail)
Hours - Number of hours per semester