Wydział Nauk Społecznych
Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok IV - Semestr 8   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Blok wykładów ogólnych
1Poradnictwo psychologiczne (wykład)E/4 30 dr Elżbieta Januszewska
2Psychiatria (wykład)E/6 30 prof. dr hab. Andrzej Czernikiewicz
Warsztat obowiązkowy (blok podstawowy)
1Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Dorota Kuncewicz
2Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr Dorota Kuncewicz
3Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa: 3) Z/2 30 dr Dorota Kuncewicz
4Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa: 4) Z/2 30 dr Dorota Kuncewicz
5Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa: 5) Z/2 30 dr Dorota Kuncewicz
6Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa: 6) Z/2 30 dr Maria Gałkowska-Bachanek
7Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa: 7) Z/2 30 dr Maria Gałkowska-Bachanek
8Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa: 8) Z/2 30 dr Maria Gałkowska-Bachanek
9Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa: 9) Z/2 30 dr Maria Gałkowska-Bachanek
10Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa: 10) Z/2 30 dr Maria Gałkowska-Bachanek
11Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa: 11) Z/2 30 dr Maria Gałkowska-Bachanek
12Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa: 12) Z/2 30 Ks. dr Paweł Brudek
13Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa: 13) Z/2 30 Ks. dr Paweł Brudek
14Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa: 14) Z/2 30 Ks. dr Paweł Brudek
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Wykłady
1Neuropsychologia (wykład)E/2 15 dr Joanna Kuryłowicz
2Psychologia religii (wykład)E/1 30 Ks. dr Radosław Rybarski
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Ćwiczenia
1Neuropsychologia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Dorota Kuncewicz
2Neuropsychologia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Dorota Kuncewicz
3Neuropsychologia (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Ewa Sokołowska
4Neuropsychologia (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr Ewa Sokołowska
5Neuropsychologia (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 dr Ewa Sokołowska
6Psychiatria dziecięca (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 2 dr hab. Kinga Szymona
7Psychiatria dziecięca (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 2 dr hab. Kinga Szymona
8Psychiatria dziecięca (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 2 dr hab. Kinga Szymona
9Psychiatria dziecięca (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 2 dr hab. Kinga Szymona
10Psychiatria dziecięca (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/1 2 dr hab. Kinga Szymona
11Psychiatria dziecięca (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/1 2 dr hab. Kinga Szymona
12Psychiatria dziecięca (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/1 2 dr hab. Kinga Szymona
13Psychiatria dziecięca (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/1 2 dr hab. Kinga Szymona
14Psychiatria dziecięca (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/1 2 dr hab. Kinga Szymona
15Psychiatria dziecięca (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/1 2 dr hab. Kinga Szymona
16Psychiatria sądowa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 2 mgr Aleksandra Iwanicka
17Psychiatria sądowa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 2 mgr Aleksandra Iwanicka
18Psychiatria sądowa (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 2 mgr Aleksandra Iwanicka
19Psychiatria sądowa (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 2 mgr Aleksandra Iwanicka
20Psychiatria sądowa (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/1 2 mgr Aleksandra Iwanicka
21Psychiatria sądowa (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/1 2 mgr Aleksandra Iwanicka
22Psychiatria sądowa (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/1 2 mgr Aleksandra Iwanicka
23Psychiatria sądowa (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/1 2 mgr Aleksandra Iwanicka
24Psychiatria sądowa (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/1 2 mgr Aleksandra Iwanicka
25Psychiatria sądowa (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/1 2 mgr Aleksandra Iwanicka
26Psychologia religii (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 Ks. dr Radosław Rybarski
27Psychologia religii (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 Ks. dr Radosław Rybarski
28Psychologia religii (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 Ks. dr Radosław Rybarski
29Psychologia religii (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 mgr Aleksandra Bednarczyk
30Psychologia religii (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 mgr Aleksandra Bednarczyk
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 1: Psychologia kliniczna i osobowości
Wykład
1Psychologia sądowa (wykład)E/2 30 prof. dr hab. Stanisława Steuden
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 1: Psychologia kliniczna i osobowości
Konwersatorium
1Psychiatria (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 prof. dr hab. Andrzej Czernikiewicz
2Psychiatria (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 prof. dr hab. Andrzej Czernikiewicz
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 2: Psychologia edukacji i komunikacji
Wykład
1Metody pracy w rehabilitacji kompleksowej (wykład)E/2 30 dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 2: Psychologia edukacji i komunikacji
Warsztat
1Warsztat psychologa w pracy z uczniem niepełnosprawnym (CE) (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Karolina Krzysztofik
2Warsztat psychologa w pracy z uczniem niepełnosprawnym (CE) (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr Karolina Krzysztofik
3Warsztat psychologa w pracy z uczniem niepełnosprawnym (CE) (warsztaty - Grupa: 3) Z/2 30 dr Karolina Krzysztofik
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 3: Zdrowie, psychoprofilaktyka i psychoterapia
Wykład
1Wybrane zagadnienia psychopatologii (wykład)E/2 30 dr hab. Agnieszka Kulik
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 3: Zdrowie, psychoprofilaktyka i psychoterapia
Konwersatorium
1Psychoterapia integralna (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Krzysztof Ciepliński
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 4: Psychologia społeczna i kulturowa
Wykład
1Psychologia kultury (wykład)E/2 30 dr Michał Wiechetek
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 4: Psychologia społeczna i kulturowa
Konwersatorium
1Społeczna geneza indywidualnych ścieżek rozwoju (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Bogumiła Krawiec
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 5: Psychologia Jakości życia
Wykład
1Zespół wypalenia a jakość życia w opiece (wykład)E/2 30 Ks. dr Paweł Brudek
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 5: Psychologia Jakości życia
Konwersatorium
1Pozytywne funkcje negatywnych doświadczeń: stresu, kryzysu, traumy (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Elżbieta Talik
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Seminarium magisterskie
1Perspektywa poznawcza w psychologii klinicznej (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Dorota Mącik
2Poznawcza psychologia Ja (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Wacław Bąk, prof. KUL
3Poznawcza psychologia osobowości (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Tomasz Jankowski
4Procesy rozwoju psychicznego człowieka (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
5Psychologia biegu życia: wzorce i transformacje (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Ewa Rzechowska
6Psychologia emocji i motywacji (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL
7Psychologia kliniczna dorosłych (seminarium)Zbo/5 30 prof. dr hab. Stanisława Steuden
8Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
9Psychologia międzykulturowa (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL
10Psychologia osobowości (seminarium)Zbo/5 30 prof. dr hab. Piotr Oleś
11Psychologia pracy i migracji (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
12Psychologia procesów poznawczych (seminarium)Zbo/5 30 dr Paweł Stróżak
13Psychologia rehabilitacji (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
14Psychologia religii i duchowości (seminarium)Zbo/5 30 S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
15Psychologia różnic indywidualnych (seminarium)Zbo/5 30 prof. dr hab. Andrzej Sękowski
16Psychologia społeczna i religii (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
17Psychologia spostrzegania społecznego (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL
18Psychologia wychowawcza i rodziny (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
19Psychologia zachowań konsumenckich i reklamy (seminarium)Zbo/5 30 dr Wiktor Razmus
20Psychologia zdrowia i psychoterapia (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Agnieszka Kulik
21Psychoprofilaktyka patologii społecznej (seminarium)Zbo/5 30 dr Joanna Chwaszcz
22Rozwój człowieka w cyklu życia (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
23Społeczna psychologia osobowości (seminarium)Zbo/5 30 prof. dr hab. Mariola Łaguna
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Wykłady
1Psychologiczne doradztwo zawodowe (wykład)E/3 15 dr Grzegorz Kida
2Motywacja osiągnięć w karierze zawodowej (wykład)E/4 15 dr Barbara Cichy-Jasiocha
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Ćwiczenia
1Motywacja osiągnięć w karierze zawodowej (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/1 15 mgr Izabela Szymczak
2Motywacja osiągnięć w karierze zawodowej (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/1 15 mgr Izabela Szymczak
3Motywacja osiągnięć w karierze zawodowej (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/1 15 mgr Izabela Szymczak
4Motywacja osiągnięć w karierze zawodowej (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/1 15 mgr Izabela Szymczak
5Psychologiczne doradztwo zawodowe (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/1 15 mgr Mirosław Górczyński
6Psychologiczne doradztwo zawodowe (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/1 15 mgr Mirosław Górczyński
7Psychologiczne doradztwo zawodowe (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/1 15 mgr Mirosław Górczyński
8Psychologiczne doradztwo zawodowe (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/1 15 mgr Mirosław Górczyński
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 1: Marketing i reklama
Wykład
1Neuropoznawcze uwarunkowania mediów audio-wizualnych (wykład)E/2 30 dr Paweł Fortuna
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 1: Marketing i reklama
Konwersatorium
1Kreowanie wizerunku (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Paweł Fortuna
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 2: Organizacja i zarządzanie
Wykład
1Narzędzia zarządzania personelem (wykład)E/2 30 dr Jacek Sobek
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 2: Organizacja i zarządzanie
Konwersatorium
1Psychologiczne aspekty wynagradzania i oceny pracowników (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Jacek Sobek
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 3: Podmiotowe uwarunkowania aktywności ludzkiej
Wykład
1Mechanizmy motywacyjne w organizacjach (wykład)E/2 30 dr Małgorzata Torój
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 3: Podmiotowe uwarunkowania aktywności ludzkiej
Konwersatorium
1Zarządzanie czasem: diagnostyka postaw temporalnych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Mariusz Wołońciej
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 4: Mediacje w biznesie
Wykład
1Kreatywne zachowanie i twórcze myślenie w mediacjach (wykład)E/2 30 dr Martyna Płudowska
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 4: Mediacje w biznesie
Konwersatorium
1Interwencja kryzysowa w organizacji (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Katarzyna Litwińska-Rączka
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Seminarium magisterskie
1Kierowanie motywacją pracownika w biznesie (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL
2Osoba niepełnosprawna na rynku pracy (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
3Osobowość: giętkość adaptacyjna (seminarium)Zbo/5 30 prof. dr hab. Piotr Oleś
4Perspektywa poznawcza w psychologii klinicznej środowiska zawodowego (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Dorota Mącik
5Procesy i uwarunkowania rozwoju psychicznego człowieka (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
6Psychologia jakości życia (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
7Psychologia kliniczna w środowisku pracy (seminarium)Zbo/5 30 prof. dr hab. Stanisława Steuden
8Psychologia percepcji (seminarium)Zbo/5 30 dr Paweł Stróżak
9Psychologia pracy i organizacji (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
10Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
11Psychologia różnic indywidualnych w biznesie (seminarium)Zbo/5 30 prof. dr hab. Andrzej Sękowski
12Psychologia społeczna (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
13Psychologia zachowań konsumenckich (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL
14Psychologia zarządzania personelem (seminarium)Zbo/5 30 prof. dr hab. Mariola Łaguna
15Psychologia zdrowia w środowisku pracy (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Agnieszka Kulik
16Psychoprofilaktyka patologii społecznej w biznesie i w środowisku pracy (seminarium)Zbo/5 30 dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
17Religijność, duchowość i moralność w miejscu pracy (seminarium)Zbo/5 30 S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
18Rozwój człowieka w biegu życia (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
19Transformacje ludzkich zachowań w kontekstach społecznych (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Ewa Rzechowska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze