Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok IV - Semestr 7   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich (wykład)E/8 45 Ks. dr hab. Leszek Adamowicz
2Kościelne prawo publiczne (wykład)Zbo/4 30 dr Agnieszka Romanko
3Kościelny proces karny (wykład)E/5 30 Ks. dr Adam Jaszcz
4Kościelny proces administracyjny (wykład)E/5 30 Ks. dr Adam Jaszcz
5Procesy małżeńskie (wykład)Zbo/0 30 Ks. dr Grzegorz Bzdyrak
6Kościelne prawo majątkowe (wykład)Zbo/6 30 Ks. dr hab. Paweł Kaleta
Ćwiczenia obowiązkowe
1Prawo katolickich Kościołów Wschodnich (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 45 Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski
2Kościelne prawo publiczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 15 dr Agnieszka Romanko
3Procesy małżeńskie (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 Ks. dr Grzegorz Bzdyrak
Seminarium magisterskie
1Kościelne prawo karne oraz kościelne postępowanie karne i administracyjne (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. KUL
2Kościelne prawo małżeńskie i prawo katolickich Kościołów wschodnich (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Leszek Adamowicz
3Kościelne prawo procesowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. KUL
4Prawo o sakramentach świętych (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze