Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok IV - Semestr 7   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne (wykład)E/7 45 Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
2Prawo rodzinne i opiekuńcze (wykład)E/4 30 dr hab. Piotr Telusiewicz
3Postępowanie cywilne (wykład)Zbo/0 30 dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL
4Prawo handlowe (wykład)E/7 45 dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 45 dr Katarzyna Mełgieś
2Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 45 dr Katarzyna Mełgieś
3Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 45 dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz
4Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 45 dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz
5Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 45 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
6Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 45 dr hab. Jerzy Parchomiuk
7Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 45 dr hab. Jerzy Parchomiuk
8Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 45 dr hab. Jerzy Parchomiuk
9Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 45 dr hab. Jerzy Parchomiuk
10Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 45 mgr Angelika Kurzawa
11Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/0 45 mgr Małgorzata Nowińska
12Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa: 12) Z/0 45 mgr Andrzej Lutyński
13Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa: 13) Z/0 45 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
14Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa: 14) Z/0 45 dr hab. Tomasz Sienkiewicz, prof. KUL
15Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa: 15) Z/0 45 dr hab. Tomasz Sienkiewicz, prof. KUL
16Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa: 16) Z/0 45 dr hab. Tomasz Sienkiewicz, prof. KUL
17Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Woch
18Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Woch
19Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Woch
20Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 dr Paweł Wrzaszcz
21Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 dr Paweł Wrzaszcz
22Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 dr Paweł Wrzaszcz
23Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 dr Paulina Woś
24Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 dr Paulina Woś
25Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 dr Kinga Dróżdż-Chmiel
26Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 dr Kinga Dróżdż-Chmiel
27Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 dr Paulina Woś
28Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 dr Paulina Woś
29Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 dr Kinga Dróżdż-Chmiel
30Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 14) Zbo/0 30 dr Kinga Dróżdż-Chmiel
31Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 15) Zbo/0 30 mgr Karolina Szydłowska
32Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 16) Zbo/0 30 dr Kinga Dróżdż-Chmiel
33Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 17) Zbo/0 30 dr Kinga Dróżdż-Chmiel
34Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 45 dr Paweł Zdanikowski
35Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 45 dr Paweł Zdanikowski
36Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 45 dr Paweł Zdanikowski
37Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 45 dr Paweł Zdanikowski
38Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 45 dr Piotr Kędzierski
39Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 45 dr Paweł Zdanikowski
40Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 45 dr Dariusz Bucior
41Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 45 dr Dariusz Bucior
42Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 45 dr Piotr Kędzierski
43Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 45 dr Paweł Zdanikowski
44Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/0 45 dr Kinga Dróżdż-Chmiel
45Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 12) Z/0 45 mgr Adrian Dziekan
46Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 13) Z/0 45 mgr Konrad Węgliński
47Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 14) Z/0 45 mgr Wojciech Bartnik
48Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 15) Z/0 45 mgr Wojciech Bartnik
49Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 16) Z/0 45 mgr Konrad Węgliński
50Prawo rodzinne i opiekuńcze (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
51Prawo rodzinne i opiekuńcze (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
52Prawo rodzinne i opiekuńcze (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 Ks. dr Zdzisław Jancewicz
53Prawo rodzinne i opiekuńcze (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 Ks. dr Zdzisław Jancewicz
54Prawo rodzinne i opiekuńcze (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 Ks. dr Zdzisław Jancewicz
55Prawo rodzinne i opiekuńcze (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 15 Ks. dr Zdzisław Jancewicz
56Prawo rodzinne i opiekuńcze (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 15 Ks. dr Zdzisław Jancewicz
57Prawo rodzinne i opiekuńcze (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 15 mgr Aleksandra Gierlińska
58Prawo rodzinne i opiekuńcze (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 15 mgr Magdalena Hasiec
59Prawo rodzinne i opiekuńcze (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 15 mgr Magdalena Hasiec
Seminarium magisterskie
1Historia ustroju i prawa (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
2Negocjacje i mediacje prawnicze (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Włodzimierz Broński
3Postępowanie cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL
4Postępowanie karne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL
5Prawa człowieka i ich ochrona (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
6Prawo administracyjne (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
7Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr Jacek Trzewik
8Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
9Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
10Prawo finansowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL
11Prawo handlowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
12Prawo karne (seminarium)Zbo/2 30 dr Damian Szeleszczuk
13Prawo karne wykonawcze (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Jerzy Migdał
14Prawo konkurencji i własności intelektualnej (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. KUL
15Prawo konstytucyjne (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Dariusz Dudek
16Prawo międzynarodowe publiczne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Wojciech Staszewski
17Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Nowik
18Prawo publiczne gospodarcze (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
19Prawo rodzinne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Piotr Telusiewicz
20Prawo rzymskie (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
21Prawo turystyczne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Leszek Ćwikła
22Prawo Unii Europejskiej (seminarium)Zbo/2 30 dr Edyta Krzysztofik
23Prawo wyznaniowe (seminarium)Zbo/2 30 dr Michał Zawiślak
24Systemy prawne państw (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL
25Teoria i filozofia prawa (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
Wykład kluczowy (1 do wyboru wraz z ćwiczeniami)
1Cywilne postępowanie nieprocesowe (wykład)E/5 30 dr Kinga Dróżdż-Chmiel
2Historia ustroju PRL (wykład)E/5 30 dr Emilia Czepczyńska
3Konstytucyjne środki ochrony praw człowieka (wykład)E/5 30 dr hab. Przemysław Czarnek
4Postępowania przed organami ochrony praw człowieka (wykład)E/5 30 dr Robert Tabaszewski
5Prawo dowodowe w postępowaniu karnym (wykład)E/5 30 dr Joanna Dzierżanowska
6Prawo ochrony środowiska (wykład)E/5 30 dr Kamila Sobieraj
7Prawo prywatne międzynarodowe (wykład)E/5 30 dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
8System organów polskiej administracji skarbowej (wykład)E/5 30 dr hab. Monika Münnich
9Ustrój organów wymiaru sprawiedliwości I Rzeczypospolitej (wykład)E/5 30 dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL
10Wykładnia prawa (wykład)E/5 30 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
Ćwiczenia kluczowe (do wykładu kluczowego)
1Cywilne postępowanie nieprocesowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Karolina Klin
2Cywilne postępowanie nieprocesowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Jolanta Turska
3Historia ustroju PRL (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Emilia Czepczyńska
4Historia ustroju PRL (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Emilia Czepczyńska
5Konstytucyjne środki ochrony praw człowieka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Ilona Grądzka
6Konstytucyjne środki ochrony praw człowieka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Ilona Grądzka
7Postępowania przed organami ochrony praw człowieka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Robert Tabaszewski
8Postępowania przed organami ochrony praw człowieka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Robert Tabaszewski
9Prawo dowodowe w postępowaniu karnym (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Joanna Dzierżanowska
10Prawo dowodowe w postępowaniu karnym (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Joanna Dzierżanowska
11Prawo ochrony środowiska (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Kamila Sobieraj
12Prawo ochrony środowiska (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Kamila Sobieraj
13Prawo prywatne międzynarodowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Agnieszka Lasota
14Prawo prywatne międzynarodowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Agnieszka Lasota
15System organów polskiej administracji skarbowej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Rafał Piszel
16System organów polskiej administracji skarbowej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Rafał Piszel
17Ustrój organów wymiaru sprawiedliwości I Rzeczypospolitej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL
18Ustrój organów wymiaru sprawiedliwości I Rzeczypospolitej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL
19Wykładnia prawa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
20Wykładnia prawa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
Konwersatorium (1 do wyboru)
1Czynności materialnoprawne a czynności procesowe (konwersatorium)Z/2 15 dr Agnieszka Kawałko
2Dochodzenie wierzytelności w praktyce - pisanie pism (konwersatorium)Z/2 15 dr Aneta Biały
3Ekspertyza sądowa (konwersatorium)Z/2 15 dr Joanna Dzierżanowska
4Introduction to American legal system (konwersatorium)Z/2 15 mgr Marzena Rzeszót
5Legal reasoning, research and writing (konwersatorium)Z/2 15 mgr Marzena Rzeszót
6Logika w wykładni prawa (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL
7Nauka o przestępstwie (konwersatorium)Z/2 15 dr Damian Szeleszczuk
8Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
9Pisma procesowe w sprawach karnych (konwersatorium)Z/2 15 mgr Adrian Zbiciak
10Podatki pośrednie (konwersatorium)Z/2 15 dr Marcin Burzec
11Polskie i międzynarodowe sądy arbitrażowe (konwersatorium)Z/2 15 dr Kinga Dróżdż-Chmiel
12Postępowanie karnoskarbowe (konwersatorium)Z/2 15 mgr Adrian Zbiciak
13Prawo konstytucyjne Ukrainy (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Leszek Ćwikła
14Sala sądowa (proces cywilny) (konwersatorium)Z/2 15 dr Kinga Dróżdż-Chmiel
15Sprzeciw sumienia. Aspekty prawno-medyczne (konwersatorium)Z/2 15 Ks. mgr Michał Czelny
16Stosowanie prawa cywilnego (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
17Wprowadzenie do prawa chińskiego (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL
Wykład fakultatywny lub laboratorium (1 do wyboru)
1Administracja publiczna w ujęciu systemowym (wykład)Z/3 30 prof. dr hab. Stanisław Wrzosek
2Klinika prawa - sekcja administracyjna (laboratorium)Z/3 30 dr Bartosz Kuś
3Klinika prawa - sekcja cywilna (laboratorium)Z/3 30 dr Aneta Biały
4Klinika prawa - sekcja finansowa (laboratorium)Z/3 30 dr Michał Jędrzejczyk
5Klinika prawa - sekcja karna (laboratorium)Z/3 30 dr Marek Smarzewski
6Klinika prawa - sekcja mediacji i arbitrażu (laboratorium - Grupa: 1) Z/3 30 Ks. dr hab. Włodzimierz Broński
7Klinika prawa - sekcja mediacji i arbitrażu (laboratorium - Grupa: 2) Z/3 30 Ks. dr hab. Włodzimierz Broński
8Klinika prawa - sekcja rodzinna (laboratorium)Z/3 30 Ks. dr Zdzisław Jancewicz
9Klinika prawa - sekcja uchodźcza (laboratorium)Z/3 30 dr Tomasz Sieniow
10Kryminologia (wykład)Z/3 30 dr Sławomir Hypś
11Medycyna sądowa dla prawników (wykład)Z/3 30 dr Grzegorz Skrobotowicz
12Międzynarodowe prawo podatkowe (wykład)Z/3 30 dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL
13Ochrona dóbr osobistych (wykład)Z/3 30 dr Katarzyna Dębińska-Domagała
14Odpowiedzialność odszkodowawcza ubezpieczycieli (wykład)Z/3 30 dr Aneta Biały
15Orzecznictwo sądowe w sprawach z zakresu prawa pracy (wykład)Z/3 30 dr Maciej Jarota
16Prawo farmaceutyczne (wykład)Z/3 30 dr Katarzyna Mełgieś
17Prawo i obyczaje w Nowym Testamencie (wykład)Z/3 30 dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL
18Prawo ochrony danych osobowych (wykład)Z/3 30 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
19Prawo Rady Europy (wykład)Z/3 30 Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
20Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne (wykład)Z/3 30 dr Paweł Wrzaszcz
21Rodzina w kulturze prawnej Europy (wykład)Z/3 30 Ks. dr Zdzisław Jancewicz
22Systemy konstytucyjne wybranych państw świata (wykład)Z/3 30 dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL
23Wybrane zagadnienia dawnego polskiego prawa karnego (wykład)Z/3 30 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
24Zasady opodatkowania nieruchomości w Polsce i Unii Europejskiej (wykład)Z/3 30 dr Marcin Burzec
25Zawody i aplikacje prawnicze (wykład)Z/3 30 dr hab. Przemysław Czarnek
26American constitutional law (wykład)Z/6 30 dr Delaine Swenson
27Comparative constitutional law (wykład)Z/6 30 dr Delaine Swenson
28Criminal Procedure (wykład)Z/6 30 dr Delaine Swenson
29International Public Law (wykład)Z/6 30 dr hab. Wojciech Staszewski
30Legal advocacy (wykład)Z/6 30 dr Delaine Swenson
31Marketing electoral (wykład)Z/6 30 prof. dr hab. Wiesław Bar

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze