Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok IV - Semestr 7   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne (wykład)E/7 45 Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
2Postępowanie cywilne (wykład)Zbo/0 30 prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka
3Prawo handlowe (wykład)E/7 45 dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
4Prawo rodzinne i opiekuńcze (wykład)E/4 30 Ks. dr Zdzisław Jancewicz
Ćwiczenia obowiązkowe
1Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 45 dr hab. Jerzy Parchomiuk
2Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 45 dr hab. Jerzy Parchomiuk
3Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 45 dr hab. Tomasz Sienkiewicz, prof. KUL
4Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 45 mgr Piotr Kobylski
5Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 45 dr hab. Tomasz Sienkiewicz, prof. KUL
6Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 45 dr hab. Tomasz Sienkiewicz, prof. KUL
7Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 45 dr hab. Tomasz Sienkiewicz, prof. KUL
8Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 45 mgr Andrzej Lutyński
9Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 45 dr hab. Jerzy Parchomiuk
10Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 45 dr hab. Jerzy Parchomiuk
11Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/0 45 dr Katarzyna Mełgieś
12Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa: 12) Z/0 45 dr Katarzyna Mełgieś
13Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa: 13) Z/0 45 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
14Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa: 14) Z/0 45 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
15Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 dr Paulina Woś
16Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Woch
17Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 dr Paweł Wrzaszcz
18Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Karolina Szydłowska
19Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 dr Kinga Dróżdż-Chmiel
20Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Woch
21Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 dr Paweł Wrzaszcz
22Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 dr Paweł Wrzaszcz
23Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 dr Paweł Wrzaszcz
24Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 dr Paulina Woś
25Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 dr Paulina Woś
26Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Jolanta Kmiecicka
27Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 dr Kinga Dróżdż-Chmiel
28Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 14) Zbo/0 30 mgr Karolina Klin
29Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 15) Zbo/0 30 dr Paulina Woś
30Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 45 dr Paweł Zdanikowski
31Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 45 dr Paweł Zdanikowski
32Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 45 dr Paweł Zdanikowski
33Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 45 dr Paweł Zdanikowski
34Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 45 dr Paweł Zdanikowski
35Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 45 dr Dariusz Bucior
36Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 45 dr Dariusz Bucior
37Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 45 mgr Michał Hałasa
38Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 45 mgr Konrad Węgliński
39Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 45 mgr Michał Hałasa
40Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/0 45 mgr Michał Hałasa
41Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 12) Z/0 45 mgr Michał Hałasa
42Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 13) Z/0 45 mgr Michał Hałasa
43Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 14) Z/0 45 mgr Konrad Węgliński
44Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 15) Z/0 45 mgr Wojciech Bartnik
45Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 16) Z/0 45 mgr Olga Nowak-Dziwina
46Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 17) Z/0 45 mgr Olga Nowak-Dziwina
47Prawo rodzinne i opiekuńcze (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Ks. dr Zdzisław Jancewicz
48Prawo rodzinne i opiekuńcze (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Ks. dr Zdzisław Jancewicz
49Prawo rodzinne i opiekuńcze (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 Ks. dr Zdzisław Jancewicz
50Prawo rodzinne i opiekuńcze (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 Ks. dr Zdzisław Jancewicz
51Prawo rodzinne i opiekuńcze (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 Ks. dr Zdzisław Jancewicz
52Prawo rodzinne i opiekuńcze (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 15 Ks. dr Zdzisław Jancewicz
53Prawo rodzinne i opiekuńcze (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 15 Ks. dr Zdzisław Jancewicz
54Prawo rodzinne i opiekuńcze (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 15 Ks. dr Zdzisław Jancewicz
55Prawo rodzinne i opiekuńcze (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 15 Ks. dr Zdzisław Jancewicz
Seminarium magisterskie
1Historia ustroju i prawa (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
2Negocjacje i mediacje prawnicze (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
3Postępowanie cywilne (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka
4Postępowanie karne (seminarium)Zbo/2 30 dr Marek Smarzewski
5Prawa człowieka i ich ochrona (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
6Prawo administracyjne (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
7Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
8Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
9Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr Jacek Trzewik
10Prawo finansowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL
11Prawo handlowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
12Prawo karne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
13Prawo karne wykonawcze (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Jerzy Migdał
14Prawo konstytucyjne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Marek Dobrowolski
15Prawo międzynarodowe publiczne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Wojciech Staszewski, prof. KUL
16Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Nowik
17Prawo publiczne gospodarcze (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
18Prawo rodzinne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Piotr Telusiewicz
19Prawo rzymskie (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
20Prawo Unii Europejskiej (seminarium)Zbo/2 30 dr Edyta Krzysztofik
21Prawo wyznaniowe (seminarium)Zbo/2 30 dr Michał Zawiślak
22Teoria i filozofia prawa (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
Wykład kluczowy (1 do wyboru wraz z ćwiczeniami)
1Cywilne postępowanie nieprocesowe (wykład)E/5 30 dr Kinga Dróżdż-Chmiel
2Historia ustroju i prawa PRL (wykład)E/5 30 dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
3Konstytucyjne środki ochrony praw człowieka (wykład)E/5 30 dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL
4Postępowania przed organami ochrony praw człowieka (wykład)E/5 30 Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
5Prawo dowodowe w postępowaniu karnym (wykład)E/5 30 dr Joanna Dzierżanowska
6Prawo ochrony środowiska (wykład)E/5 30 dr Kamila Sobieraj
7Prawo prywatne międzynarodowe (wykład)E/5 30 dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
8System organów polskiej administracji skarbowej (wykład)E/5 30 dr hab. Monika Münnich
9Ustrój organów wymiaru sprawiedliwości I Rzeczypospolitej (wykład)E/5 30 prof. dr hab. Waldemar Bednaruk
10Wykładnia prawa (wykład)E/5 30 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
11Zasady redagowania aktów normatywnych (wykład)E/5 30 Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
Ćwiczenia kluczowe (do wykładu kluczowego)
1Cywilne postępowanie nieprocesowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Martyna Podolska
2Cywilne postępowanie nieprocesowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Dominika Wójcik
3Historia ustroju i prawa PRL (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
4Historia ustroju i prawa PRL (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
5Konstytucyjne środki ochrony praw człowieka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Ilona Grądzka
6Konstytucyjne środki ochrony praw człowieka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Ilona Grądzka
7Postępowania przed organami ochrony praw człowieka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Robert Tabaszewski
8Postępowania przed organami ochrony praw człowieka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Michał Skwarzyński
9Prawo dowodowe w postępowaniu karnym (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Joanna Dzierżanowska
10Prawo dowodowe w postępowaniu karnym (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Joanna Dzierżanowska
11Prawo ochrony środowiska (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Kamila Sobieraj
12Prawo prywatne międzynarodowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Daria Mikos
13Prawo prywatne międzynarodowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Agnieszka Lasota
14System organów polskiej administracji skarbowej (ćwiczenia)Z/0 15 mgr Paulina Brejdak
15Ustrój organów wymiaru sprawiedliwości I Rzeczypospolitej (ćwiczenia)Z/0 15 prof. dr hab. Waldemar Bednaruk
16Wykładnia prawa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
17Wykładnia prawa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
18Zasady redagowania aktów normatywnych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
19Zasady redagowania aktów normatywnych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
Konwersatorium (1 do wyboru)
1Cywilne postępowanie dowodowe (konwersatorium)Z/2 15 dr Kinga Dróżdż-Chmiel
2Czynności materialnoprawne a czynności procesowe (konwersatorium)Z/2 15 dr Agnieszka Kawałko
3Dochodzenie wierzytelności w praktyce - pisanie pism (konwersatorium)Z/2 15 dr Aneta Biały
4Ekspertyza sądowa (konwersatorium)Z/2 15 dr Joanna Dzierżanowska
5Interpretacja przepisów polskiego i europejskiego prawa podatkowego (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Monika Münnich
6Nauka o przestępstwie (konwersatorium)Z/2 15 dr Damian Szeleszczuk
7Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych (konwersatorium)Z/2 15 mgr Daria Mikos
8Pisma procesowe w sprawach karnych (konwersatorium)Z/2 15 dr Adrian Zbiciak
9Podatki pośrednie (konwersatorium)Z/2 15 dr Marcin Burzec
10Postępowanie karnoskarbowe (konwersatorium)Z/2 15 dr Adrian Zbiciak
11Sala sądowa (proces cywilny) (konwersatorium)Z/2 15 dr Kinga Dróżdż-Chmiel
12Sprzeciw sumienia. Aspekty prawno-medyczne (konwersatorium)Z/2 15 Ks. mgr Michał Czelny
13Stosowanie prawa cywilnego (konwersatorium)Z/2 15 dr Paweł Bucoń
14Wiktymologia (konwersatorium)Z/2 15 dr Marek Smarzewski
15Zbiorowe prawo pracy (konwersatorium)Z/2 15 dr Maciej Jarota
Wykład fakultatywny lub laboratorium (1 do wyboru)
1American constitutional law (wykład)Z/3 30 dr Delaine Swenson, prof. KUL
2Bankruptcy law (wykład)Z/3 30 dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
3Bezpieczeństwo prawne (wykład)Z/3 30 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
4Comparative constitutional law (wykład)Z/3 30 dr Delaine Swenson, prof. KUL
5Criminal Procedure (wykład)Z/3 30 dr Delaine Swenson, prof. KUL
6Cywilno-prawny obrót nieruchomościami (wykład)Z/3 30 dr Agnieszka Kawałko
7Europejski obszar sądowy - międzynarodowe postępowanie cywilne (wykład)Z/3 30 dr Agnieszka Kawałko
8International systems of human rights protection (wykład)Z/3 30 Brak obsady
9Klinika prawa - sekcja administracyjna (laboratorium)Z/3 30 dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz
10Klinika prawa - sekcja cywilna (laboratorium)Z/3 30 dr Aneta Biały
11Klinika prawa - sekcja finansowa (laboratorium)Z/3 30 dr Michał Jędrzejczyk
12Klinika prawa - sekcja karna (laboratorium)Z/3 30 dr Marek Smarzewski
13Klinika prawa - sekcja mediacji i arbitrażu (laboratorium - Grupa: 1) Z/3 30 Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
14Klinika prawa - sekcja mediacji i arbitrażu (laboratorium - Grupa: 2) Z/3 30 Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
15Klinika prawa - sekcja rodzinna (laboratorium)Z/3 30 Ks. dr Zdzisław Jancewicz
16Klinika prawa - sekcja uchodźcza (laboratorium)Z/3 30 dr Tomasz Sieniow
17Kryminologia (wykład)Z/3 30 dr Sławomir Hypś
18Legal advocacy (wykład)Z/3 30 dr Delaine Swenson, prof. KUL
19Międzynarodowe prawo podatkowe (wykład)Z/3 30 dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL
20Ochrona dóbr osobistych (wykład)Z/3 30 dr Katarzyna Dębińska-Domagała
21Odpowiedzialność odszkodowawcza ubezpieczycieli (wykład)Z/3 30 dr Aneta Biały
22Pozakodeksowe sposoby negocjacyjnego zawarcia umowy cywilnoprawnej (wykład)Z/3 30 dr Piotr Sławicki
23Prawo farmaceutyczne (wykład)Z/3 30 dr Katarzyna Mełgieś
24Prawo ochrony danych osobowych (wykład)Z/3 30 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
25Prawo Rady Europy (wykład)Z/3 30 Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
26Prawo turystyczne (wykład)Z/3 30 dr hab. Leszek Ćwikła, prof. KUL
27Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne (wykład)Z/3 30 dr Paweł Wrzaszcz
28Procesowe prawo pracy (wykład)Z/3 30 dr Maciej Jarota
29Wykład gościnny - VISITING PROFESSOR (wykład)Z/3 30 Brak obsady
30Zawody i aplikacje prawnicze (wykład)Z/3 30 dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze