Wydział Nauk Społecznych
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 6   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Konwersatorium do wyboru w języku angielskim
1Alternative media (wykład)Z/2 15 dr Joanna Szegda
2Citizen journalism (konwersatorium)Z/2 15 dr Joanna Szegda
3Internet - legal problems (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL
4Popular culture (konwersatorium)Z/2 15 mgr Stanisław Dunin-Wilczyński
Seminarium licencjackie
1Seminarium licencjackie: Komunikacja wizualna (seminarium)Zbo/2 30 dr Małgorzata Sławek-Czochra
2Seminarium licencjackie: PR i reklama (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Aneta Duda
3Seminarium licencjackie: Realizacja filmowa i telewizyjna (seminarium)Zbo/2 30 dr Joanna Sosnowska
4Seminarium licencjackie: Rola i funkcjonowanie radia (seminarium)Zbo/2 30 dr Małgorzata Żurakowska
Przygotowanie pracy dyplomowej
1Przygotowanie pracy dyplomowej (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Małgorzata Żurakowska
2Przygotowanie pracy dyplomowej (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Aneta Duda
3Przygotowanie pracy dyplomowej (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Joanna Sosnowska
4Przygotowanie pracy dyplomowej (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Małgorzata Sławek-Czochra
Specjalność - Media audiowizualne
Wykłady obowiązkowe
1Dziennikarz mediów audiowizualnych (wykład)E/1 15 prof. dr hab. Jacek Dąbała
Specjalność - Media audiowizualne
Konwersatoria obowiązkowe
1Dziennikarstwo specjalistyczne (konwersatorium)Z/2 30 dr Małgorzata Żurakowska
Specjalność - Media audiowizualne
Warsztaty obowiązkowe
1Emisja głosu i sztuka mówienia (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 15 dr hab. Maria Gondek
2Emisja głosu i sztuka mówienia (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 15 dr hab. Maria Gondek
Specjalność - Media audiowizualne
Moduł: Media audialne - radio
Ćwiczenia obowiązkowe
1Radiowe serwisy informacyjne (ćwiczenia)Z/1 15 dr Małgorzata Żurakowska
2Specjalistyczne programy radiowe (muzyczne, polityczne, dziecięce, sportowe) (warsztaty)Z/2 30 dr Aneta Wójciszyn-Wasil
3Radio lokalne i regionalne (ćwiczenia)Z/3 15 dr Aneta Wójciszyn-Wasil
4Dźwięk - nagrania i montaż (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Marcin Superczyński
5Małe formy reporterskie (ćwiczenia)Z/3 30 mgr Stanisław Dunin-Wilczyński
Specjalność - Media audiowizualne
Wykłady obowiązkowe
1Dziennikarz mediów audiowizualnych (wykład)E/1 15 prof. dr hab. Jacek Dąbała
Specjalność - Media audiowizualne
Konwersatoria obowiązkowe
1Dziennikarstwo specjalistyczne (konwersatorium)Z/2 30 dr Małgorzata Żurakowska
Specjalność - Media audiowizualne
Warsztaty obowiązkowe
1Emisja głosu i sztuka mówienia (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 15 dr hab. Maria Gondek
2Emisja głosu i sztuka mówienia (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 15 dr hab. Maria Gondek
Specjalność - Media audiowizualne
Moduł: Media audialne - telewizja/film
Konwersatoria obowiązkowe
1Telewizyjne serwisy informacyjne (konwersatorium)Z/1 15 mgr Robert Furmańczuk
Specjalność - Media audiowizualne
Moduł: Media audialne - telewizja/film
Ćwiczenia obowiązkowe
1Format telewizyjny (ćwiczenia)Z/3 30 dr Joanna Sosnowska
2Scenariusz filmowy (ćwiczenia)Z/3 30 prof. dr hab. Jacek Dąbała
Specjalność - Media audiowizualne
Moduł: Media audialne - telewizja/film
Warsztaty obowiązkowe
1Warsztaty telewizyjno-filmowe montaż (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Robert Furmańczuk
2Warsztaty telewizyjno-filmowe nagrania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Robert Furmańczuk
Specjalność: Public relations - reklama - komunikacja marketingowa
Konwersatorium obowiązkowe
1Rzecznik prasowy: jego rola i technika działania (konwersatorium)Z/3 15 Ks. dr Rafał Pastwa
2Reklama: język, tworzenie-strategia komunikatu perswazyjnego (konwersatorium)Z/2 15 mgr Katarzyna Drop
3Badania marketingowe (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Dariusz Wadowski
Specjalność: Public relations - reklama - komunikacja marketingowa
Warsztaty obowiązkowe
1Warsztaty badania wizerunku (warsztaty)Z/2 30 dr hab. Robert Szwed
2Sztuka dialogu, negocjacji i publicznego występowania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 15 dr hab. Aneta Duda
3Sztuka dialogu, negocjacji i publicznego występowania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 15 dr hab. Aneta Duda
4Warsztaty PR (warsztaty - Grupa: 1) Z/1 15 dr hab. Aneta Duda
Specjalność: Public relations - reklama - komunikacja marketingowa
Ćwiczenia obowiązkowe
1Product Manager (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Robert Szwed
2Event Marketing (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Robert Szwed

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze