Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Rok III - Semestr 6   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Postępowanie karne (wykład)E/9 36 dr Marek Smarzewski
2Prawo karne wykonawcze (wykład)E/4 36 dr Grzegorz Skrobotowicz
3Prawo podatkowe (wykład)E/5 20 dr hab. Monika Münnich
4Prawo spadkowe (wykład)E/3 27 dr Jacek Trzewik
Ćwiczenia obowiazkowe
1Postępowanie karne (ćwiczenia)Z/0 18 dr Marek Smarzewski
2Prawo podatkowe (ćwiczenia)Z/0 16 dr hab. Monika Münnich
Proseminarium (1 obowiązkowe)
1Proseminarium (proseminarium)Zbo/2 18 dr Sławomir Hypś
Zajęcia kluczowe (do wyboru wykład + ćwiczenia)
1Prawo dowodowe w postępowaniu karnym (wykład)E/5 20 dr Joanna Dzierżanowska
2Sądowa ochrona rodziny (wykład)E/5 20 Ks. dr Zdzisław Jancewicz
3Zobowiązania - część szczegółowa (wykład)E/5 20 Zawieszone
4Prawo dowodowe w postępowaniu karnym (ćwiczenia)Z/0 10 dr Joanna Dzierżanowska
5Sądowa ochrona rodziny (ćwiczenia)Z/0 10 Ks. dr Zdzisław Jancewicz
6Zobowiązania - część szczegółowa (ćwiczenia)Z/0 10 mgr Joanna Iwanicka
Konwersatorium do wyboru
1Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach rodzinnych (konwersatorium)Z/2 15 mgr Paulina Radomska
2Prawo spadkowe w orzecznictwie (konwersatorium)Z/2 15 dr Jacek Trzewik
3Stosowanie prawa cywilnego (konwersatorium)Z/2 15 mgr Joanna Iwanicka
4Warsztat pracy prawnika (konwersatorium)Z/2 15 dr Piotr Sławicki

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze