Wydział Nauk Społecznych
Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 6   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Etyka (wykład)E/2 30 Ks. dr Marcin Ferdynus
2Informatyka w zarządzaniu (wykład)E/5 30 prof. dr hab. Marek Pawlak
3Ochrona własności intelektualnej (wykład)Z/3 30 dr hab. Kinga Machowicz, prof. KUL
Ćwiczenia i laboratoria obowiązkowe
1Informatyka w zarządzaniu (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr Grzegorz Wesołowski
2Informatyka w zarządzaniu (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 dr Grzegorz Wesołowski
3Informatyka w zarządzaniu (laboratorium - Grupa: 3) Z/0 30 dr Grzegorz Wesołowski
Wykłady i konwersatoria do wyboru
1Bankowość (wykład)Z/3 30 Zawieszone
2Gry kierownicze (konwersatorium)Z/3 30 dr inż. Monika Wawer
3Współpraca gospodarcza z Europą Wschodnią (wykład)Z/3 30 prof. dr hab. Witold Kołbuk
4Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w przedsiębiorstwie (warsztaty)Z/3 30 dr Dorota Tokarska
Seminarium dyplomowe
1Zarządzanie finansami (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
2Zarządzanie marketingowe (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Paweł Marzec, prof. KUL
3Zarządzanie przedsiębiorstwem (seminarium)Zbo/4 30 dr Kalina Grzesiuk
4Zarządzanie zasobami ludzkimi (seminarium)Zbo/4 30 dr inż. Monika Wawer
Przygotowanie pracy dyplomowej
1Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Zbo/10 0 dr Kalina Grzesiuk
2Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Zbo/10 0 dr hab. Paweł Marzec, prof. KUL
3Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Zbo/10 0 dr inż. Monika Wawer

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze