Wydział Nauk Społecznych
Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 6   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Polityka społeczna (wykład)E/2 15 dr Dorota Tokarska
2Polityka regionalna (wykład)E/2 15 dr Andrzej Żuk
3System podatkowy w Polsce (wykład)E/3 30 VACAT
Wykłady i konwersatoria do wyboru
1Działalność biznesowa w praktyce (konwersatorium)Z/3 30 Brak obsady
2Ekonomista na rynku pracy (konwersatorium)Z/3 30 dr Joanna Nucińska
3Finanse międzynarodowe (konwersatorium)Z/3 30 dr Jarosław Kuśpit
4Globalizacja (konwersatorium)Z/3 30 Zawieszone
5Procesy integracyjne (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Dariusz Staszczak, prof. KUL
6Spółdzielczość (konwersatorium)Z/3 30 Zawieszone
7Teorie makroekonomiczne (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Dariusz Staszczak, prof. KUL
8Współczesne problemy sfery finansowej (konwersatorium)Z/3 30 dr Judyta Przyłuska-Schmitt
9Współczesne systemy rachunku kosztów (konwersatorium)Z/3 30 dr Robert Pankiewicz
Zajęcia projektowe do wyboru
1Badania i analizy rynkowe (laboratorium)Z/2 15 dr Grzegorz Wesołowski
2Biznes międzynarodowy (laboratorium)Z/2 15 dr Piotr Rubaj
3Finansowe aspekty działalności przedsiębiorstw (laboratorium)Z/2 15 mgr Anna Mizak
4Formy ewidencji podatkowej (laboratorium)Z/2 15 dr Anna Spoz
5International economics (laboratorium)Z/2 15 Zawieszone
6Planowanie działalności biznesowej (laboratorium)Z/2 15 dr Anna Dąbkowska
7Strategiczne projekty rozwoju przedsiębiorstw (laboratorium)Z/2 15 dr Maria Paździor
8Studium wykonalności na potrzeby projektów inwestycyjnych (laboratorium)Z/2 15 Zawieszone
Seminarium dyplomowe
1Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa (seminarium)Zbo/2 30 dr Maria Paździor
2Bankowość (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Marian Żukowski
3Finanse i gospodarka samorządowa (seminarium)Zbo/2 30 VACAT
4Finanse międzynarodowe (seminarium)Zbo/2 30 dr Jarosław Kuśpit
5Instytucje i rynki finansowe (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
6Międzynarodowe stosunki gospodarcze (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Bartosz Jóźwik
7Polityka gospodarcza (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
8Rachunkowość (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Helena Żukowska, prof. KUL
9Rozwój lokalny i regionalny (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
Przygotowanie pracy dyplomowej
1Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Z/10 0 dr hab. Helena Żukowska, prof. KUL
2Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Z/10 0 Zawieszone
3Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Z/10 0 prof. dr hab. Marian Żukowski
4Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Z/10 0 dr hab. Bartosz Jóźwik
5Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Z/10 0 Zawieszone
6Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Z/10 0 Zawieszone
7Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Z/10 0 dr Jarosław Kuśpit
8Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Z/10 0 dr Maria Paździor
9Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Z/10 0 VACAT

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze