Wydział Nauk Społecznych
Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 6   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Polityka społeczna (wykład)E/2 15 dr hab. Adam Zadroga
2Polityka regionalna (wykład)E/2 15 dr Andrzej Żuk
3System podatkowy w Polsce (wykład)E/3 30 dr Piotr Pomorski
Wykłady i konwersatoria do wyboru
1Działalność biznesowa w praktyce (konwersatorium)Z/3 30 dr Piotr Rubaj
2Ekonomista na rynku pracy (konwersatorium)Z/3 30 dr Joanna Nucińska
3Finanse międzynarodowe (konwersatorium)Z/3 30 dr Jarosław Kuśpit
4Globalizacja (konwersatorium)Z/3 30 dr Jerzy Michałowski
5Procesy integracyjne (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Dariusz Staszczak, prof. KUL
6Samorząd terytorialny (konwersatorium)Z/3 30 dr Andrzej Żuk
7Teorie rozwoju lokalnego i regionalnego (konwersatorium)Z/3 30 dr Andrzej Żuk
8Współczesne systemy rachunku kosztów (konwersatorium)Z/3 30 dr Robert Pankiewicz
9Wybrane zagadnienia z logistyki (konwersatorium)Z/3 30 dr inż. Elżbieta Małyszek
Zajęcia projektowe do wyboru
1Analizy biznesowe - studia przypadków (laboratorium)Z/2 15 Zawieszone
2Badania i analizy rynkowe (laboratorium)Z/2 15 dr Grzegorz Wesołowski
3Finansowe aspekty działalności przedsiębiorstw (laboratorium)Z/2 15 dr Mariusz Sokołek
4Formy ewidencji podatkowej (laboratorium)Z/2 15 dr Dorota Tokarska
5International economics (laboratorium)Z/2 15 Zawieszone
6Planowanie działalności biznesowej (laboratorium)Z/2 15 Zawieszone
7Strategiczne projekty rozwoju przedsiębiorstw (laboratorium)Z/2 15 Zawieszone
8Studium wykonalności na potrzeby projektów inwestycyjnych (laboratorium)Z/2 15 dr Robert Pankiewicz
Seminarium dyplomowe
1Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa (seminarium)Zbo/2 30 dr Maria Zuba-Ciszewska
2Bankowość (seminarium)Zbo/2 30 dr Grzegorz Wesołowski
3Finanse i gospodarka samorządowa (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Janina Kotlińska, prof. KUL
4Finanse międzynarodowe (seminarium)Zbo/2 30 dr Jarosław Kuśpit
5Instytucje i rynki finansowe (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
6Międzynarodowe stosunki gospodarcze (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
7Polityka gospodarcza (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
8Rachunkowość (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Helena Żukowska, prof. KUL
9Rozwój lokalny i regionalny (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
Przygotowanie pracy dyplomowej
1Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Z/10 0 dr hab. Helena Żukowska, prof. KUL
2Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Z/10 0 Zawieszone
3Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Z/10 0 dr Grzegorz Wesołowski
4Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Z/10 0 Zawieszone
5Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Z/10 0 Zawieszone
6Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Z/10 0 Zawieszone
7Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Z/10 0 dr Jarosław Kuśpit
8Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Z/10 0 dr Maria Zuba-Ciszewska
9Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Z/10 0 dr hab. Janina Kotlińska, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze