Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok III - Semestr 6   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Prawo zakonne (wykład)E/6 30 Ks. dr hab. Ambroży Skorupa
2Kościelne prawo małżeńskie (wykład)E/6 30 Ks. dr Wojciech Witkowski
3Kościelne prawo karne materialne (wykład)E/5 30 Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. KUL
4Prawo kanonizacyjne (wykład)E/5 30 dr hab. Lidia Fiejdasz-Buczek
5Ustrój hierarchiczny Kościoła (wykład)E/6 30 Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz
Ćwiczenia obowiązkowe
1Prawo zakonne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 Ks. dr hab. Ambroży Skorupa
2Kościelne prawo małżeńskie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 Ks. dr Wojciech Witkowski
3Prawo kanonizacyjne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Lidia Fiejdasz-Buczek
4Ustrój hierarchiczny Kościoła (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Agnieszka Romanko
5Kościelne prawo karne materialne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Ks. dr Adam Jaszcz
Proseminarium (1 do wyboru)
1Proseminarium (proseminarium - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Anna Słowikowska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze