Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok III - Semestr 6   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Postępowanie karne (wykład)E/9 15 dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL
2Prawo karne wykonawcze (wykład)E/4 30 dr Grzegorz Skrobotowicz
3Prawo podatkowe (wykład)E/5 30 dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL
4Prawo spadkowe (wykład)E/3 30 dr Agnieszka Kawałko
Ćwiczenia obowiązkowe
1Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Joanna Dzierżanowska
2Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Joanna Dzierżanowska
3Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Joanna Dzierżanowska
4Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Iwona Bień-Węgłowska
5Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Paulina Duda
6Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Katarzyna Krzyżanowska
7Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Iwona Bień-Węgłowska
8Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Adrian Zbiciak
9Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 dr Adrian Zbiciak
10Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 30 dr Marek Smarzewski
11Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/0 30 dr Marek Smarzewski
12Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 12) Z/0 30 dr Marek Smarzewski
13Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 13) Z/0 30 dr Adrian Zbiciak
14Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 14) Z/0 30 dr Marek Smarzewski
15Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 15) Z/0 30 dr Adrian Zbiciak
16Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 16) Z/0 30 dr Adrian Zbiciak
17Prawo karne wykonawcze (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Grzegorz Skrobotowicz
18Prawo karne wykonawcze (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Grzegorz Skrobotowicz
19Prawo karne wykonawcze (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Grzegorz Skrobotowicz
20Prawo karne wykonawcze (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Grzegorz Skrobotowicz
21Prawo karne wykonawcze (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Grzegorz Skrobotowicz
22Prawo karne wykonawcze (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Grzegorz Skrobotowicz
23Prawo karne wykonawcze (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Grzegorz Skrobotowicz
24Prawo karne wykonawcze (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Grzegorz Skrobotowicz
25Prawo karne wykonawcze (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 dr Grzegorz Skrobotowicz
26Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Monika Münnich
27Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Monika Münnich
28Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr hab. Monika Münnich
29Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Marcin Burzec
30Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr hab. Monika Münnich
31Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Marcin Burzec
32Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Marcin Burzec
33Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Marcin Burzec
34Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 dr Marcin Burzec
35Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 30 mgr Paulina Brejdak
36Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/0 30 dr Piotr Pomorski
37Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa: 12) Z/0 30 mgr Paulina Brejdak
38Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa: 13) Z/0 30 dr Michał Jędrzejczyk
39Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa: 14) Z/0 30 dr Piotr Pomorski
40Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Ewelina Cofór
41Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Ewelina Cofór
42Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 mgr Ewelina Cofór
43Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr Marta Stepnowska
44Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 dr Marta Stepnowska
45Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 15 dr Marta Stepnowska
46Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 15 dr Paweł Widerski
47Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 15 dr Paweł Widerski
48Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 15 dr Paweł Widerski
49Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 15 dr Paweł Widerski
50Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/0 15 dr Paweł Widerski
51Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 12) Z/0 15 dr Paweł Widerski
52Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 13) Z/0 15 dr Paweł Widerski
53Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 14) Z/0 15 dr Paweł Widerski
Proseminarium obowiązkowe
1Proseminarium (proseminarium - Grupa: 1) Zbo/2 30 dr Małgorzata Kuć
2Proseminarium (proseminarium - Grupa: 2) Zbo/2 30 dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
3Proseminarium (proseminarium - Grupa: 3) Zbo/2 30 dr hab. Wojciech Staszewski, prof. KUL
4Proseminarium (proseminarium - Grupa: 4) Zbo/2 30 dr hab. Jan Izdebski, prof. KUL
5Proseminarium (proseminarium - Grupa: 5) Zbo/2 30 dr hab. Paweł Nowik
6Proseminarium (proseminarium - Grupa: 6) Zbo/2 30 dr hab. Marek Dobrowolski
7Proseminarium (proseminarium - Grupa: 7) Zbo/2 30 Ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL
8Proseminarium (proseminarium - Grupa: 8) Zbo/2 30 Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak, prof. KUL
9Proseminarium (proseminarium - Grupa: 9) Zbo/2 30 Zawieszone
Wykład kluczowy (1 do wyboru wraz z ćwiczeniami)
1Prawo gospodarcze Unii Europejskiej (wykład)E/5 30 dr Edyta Krzysztofik
2Prawo sportowe (wykład)E/5 30 Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
3Prawo umów handlowych (wykład)E/5 30 dr Dariusz Bucior
4Prawo wyznaniowe porównawcze (wykład)E/5 30 dr Michał Zawiślak
5Prawo zabezpieczenia społecznego (wykład)E/5 30 Zawieszone
6Prawo zamówień publicznych (wykład)E/5 30 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
7Retoryka prawnicza i kultura języka (wykład)E/5 30 dr Piotr Sławicki
8Sądowa ochrona rodziny (wykład)E/5 30 Ks. dr Zdzisław Jancewicz
9Sądownictwo administracyjne (wykład)E/5 30 dr hab. Jerzy Parchomiuk
10Sądownictwo międzynarodowe (wykład)E/5 30 dr Anna Szarek-Zwijacz
11Typologia przestępstw w Kodeksie karnym (wykład)E/5 30 dr Zuzanna Gądzik
12Zobowiązania - część szczegółowa (wykład)E/5 30 dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
Ćwiczenia kluczowe (do wykładu kluczowego)
1Prawo gospodarcze Unii Europejskiej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Katarzyna Woch
2Prawo sportowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Alicja Kiczor
3Prawo sportowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Alicja Kiczor
4Prawo umów handlowych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Zuzanna Pyryt
5Prawo wyznaniowe porównawcze (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Ks. mgr Michał Czelny
6Prawo wyznaniowe porównawcze (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Aneta Abramowicz
7Prawo zamówień publicznych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
8Prawo zamówień publicznych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
9Retoryka prawnicza i kultura języka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Piotr Sławicki
10Retoryka prawnicza i kultura języka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Piotr Sławicki
11Sądowa ochrona rodziny (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Anna Król-Czarnecka
12Sądowa ochrona rodziny (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Anna Król-Czarnecka
13Sądownictwo administracyjne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Jerzy Parchomiuk
14Sądownictwo międzynarodowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Anna Szarek-Zwijacz
15Sądownictwo międzynarodowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Anna Szarek-Zwijacz
16Typologia przestępstw w Kodeksie karnym (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Alicja Syroka
17Typologia przestępstw w Kodeksie karnym (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Zuzanna Gądzik
18Zobowiązania - część szczegółowa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Aneta Biały
Konwersatorium (1 do wyboru)
1Aksjologia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
2Archeologia prawna (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
3Nauka o karze (konwersatorium)Z/2 15 dr Damian Szeleszczuk
4Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (konwersatorium)Z/2 15 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
5Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach rodzinnych (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
6Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego (konwersatorium)Z/2 15 dr Ilona Grądzka
7Podejmowanie działalności gospodarczej (konwersatorium)Z/2 15 dr Krzysztof Dobieżyński
8Prawa podstawowe w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (konwersatorium)Z/2 15 dr Robert Tabaszewski
9Prawo bioetyczne (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
10Prawo cmentarne (konwersatorium)Z/2 15 Ks. mgr Michał Czelny
11Prawo dyplomatyczne i konsularne (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Wojciech Staszewski, prof. KUL
12Prawo reklamy (konwersatorium)Z/2 15 dr Marek Dąbrowski
13Prawo samorządu terytorialnego (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Jan Izdebski, prof. KUL
14Prawo spadkowe w orzecznictwie (konwersatorium)Z/2 15 dr Jacek Trzewik
15Warsztat pracy prawnika (konwersatorium)Z/2 15 dr Piotr Sławicki

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze