Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Administracja (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 6   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Organizacja ochrony środowiska (wykład)E/3 30 dr Kamila Sobieraj
2Prawo podatkowe (wykład)E/6 30 dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL
3Publiczne prawo gospodarcze (wykład)E/4 45 dr hab. Michał Domagała
Ćwiczenia obowiązkowe
1Organizacja ochrony środowiska (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Kamila Sobieraj
2Organizacja ochrony środowiska (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Kamila Sobieraj
3Organizacja ochrony środowiska (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Kamila Sobieraj
4Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Michał Jędrzejczyk
5Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Michał Jędrzejczyk
6Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Michał Jędrzejczyk
7Publiczne prawo gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Maciej Gapski
8Publiczne prawo gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Maciej Gapski
9Publiczne prawo gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr hab. Wojciech Wytrążek
10Publiczne prawo gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Maciej Gapski
11Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Michał Jędrzejczyk
Konwersatoria obowiązkowe
1Ochrona własności intelektualnej (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 15 dr hab. Małgorzata Ganczar
2Ochrona własności intelektualnej (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 15 dr hab. Małgorzata Ganczar
3Ochrona własności intelektualnej (konwersatorium - Grupa: 3) Z/2 15 dr hab. Małgorzata Ganczar
Seminarium licencjackie
1Organizacja ochrony środowiska - licencjackie (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
2Postępowania dyscyplinarne (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
3Postępowanie administracyjne (seminarium)Zbo/1 30 dr Bożena Czech-Jezierska
4Prawo administracyjne - część ogólna (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Jan Izdebski, prof. KUL
5Prawo administracyjne ustrojowe (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
6Prawo wykroczeń (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Anna Tunia, prof. KUL
7Publiczne prawo gospodarcze - licencjackie (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Wojciech Wytrążek
8Ustrój administracji w Polsce i w wybranych krajach (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
9Ustrój samorządu terytorialnego (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Małgorzata Ganczar
Specjalność: Zarządzanie w administracji
1Zarządzanie publiczne (wykład)E/4 30 dr hab. Wojciech Wytrążek
Specjalność: Administracja publiczna
1Prawo organizacji pozarządowych (wykład)E/4 30 dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL
Specjalność: Przedsiębiorczość
1Optymalizacja opodatkowania w biznesie (konwersatorium)Z/1 15 dr hab. Monika Münnich
2Zakończenie działalności gospodarczej (wykład)E/3 15 dr hab. Michał Domagała
Praca i egzamin dyplomowy
1Przygotowanie pracy licencjackiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Anna Tunia, prof. KUL
2Przygotowanie pracy licencjackiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Bożena Czech-Jezierska
3Przygotowanie pracy licencjackiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Wojciech Wytrążek
4Przygotowanie pracy licencjackiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Małgorzata Ganczar
5Przygotowanie pracy licencjackiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Jan Izdebski, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze