Wydział Filozofii
Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 6   2019/2020

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów
Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Psychologia rozwojowa (wykład)E/3 30 dr hab. Ewa Rzechowska, prof. KUL
2Komunikacja społeczna (wykład)E/3 30 dr hab. Artur Mamcarz-Plisiecki
3Neurofilozofia (wykład)E/3 30 dr Andrzej Zykubek
4Metodologia nauk przyrodniczych (wykład)E/5 30 Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
Ćwiczenia obowiązkowe
1Metodologia nauk przyrodniczych (ćwiczenia)Z/0 30 mgr Monika Dunin-Kozicka
Ścieżka dydaktyczna: Neuronauka, umysł i procesy poznawcze
Translatorium
1Translatorium z tekstów kognitywistycznych i psychologicznych (translatorium)Z/4 30 mgr Monika Dunin-Kozicka
Ścieżka dydaktyczna: Neuronauka, umysł i procesy poznawcze
Seminaria do wyboru
1Kognitywne i filozoficzne badania nad umysłem (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
2Neuronauka poznawcza (seminarium)Zbo/2 30 dr Magdalena Szubielska
Ścieżka dydaktyczna: Neuronauka, umysł i procesy poznawcze
Praca licencjacka
1Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Magdalena Szubielska
2Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
Ścieżka dydaktyczna: Inżynieria wiedzy, informatyka i metodologia badań kognitywnych
Translatorium
1Translatorium z tekstów logicznych i informatycznych (translatorium)Z/4 30 dr Wojciech Lewandowski
Ścieżka dydaktyczna: Inżynieria wiedzy, informatyka i metodologia badań kognitywnych
Seminarium
1Inżynieria wiedzy (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Garbacz
Ścieżka dydaktyczna: Inżynieria wiedzy, informatyka i metodologia badań kognitywnych
Praca licencjacka
1Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Paweł Garbacz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze