Wydział Nauk Społecznych
Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 6   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Bezpieczeństwo w modelach samorządu terytorialnego (wykład)E/4 30 dr Lech Jańczuk
2Populism in Europe (wykład)Z/2 15 prof. dr hab. Marek Wierzbicki
Konwersatoria do wyboru
1Doktryny militarne (konwersatorium)Z/2 30 dr Andrzej Szabaciuk
2Prawo i sądownictwo wojskowe (konwersatorium)Z/2 30 dr Wińczysław Jastrzębski
3War, Peace and World Order (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
4Współpraca transgraniczna (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Jacek Wołoszyn
Praktyka wakacyjna
1Praktyka (praktyki)Zbo/6 150 dr Andrzej Szabaciuk
Seminarium licencjackie
1Seminarium dyplomowe (seminarium)Zbo/3 30 prof. dr hab. Stanisław Wójcik
2Seminarium dyplomowe (seminarium)Zbo/3 30 prof. dr hab. Andrzej Podraza
3Seminarium dyplomowe (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Jacek Wołoszyn
4Seminarium dyplomowe (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Wojciech Gizicki, prof. KUL
5Seminarium dyplomowe (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL
6Seminarium dyplomowe (seminarium)Zbo/3 30 Zawieszone
7Seminarium dyplomowe (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL
8Seminarium dyplomowe (seminarium)Zbo/3 30 prof. dr hab. Marek Wierzbicki
Przygotowanie pracy dyplomowej
1Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Zbo/10 0 dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL
2Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Zbo/10 0 dr hab. Jacek Wołoszyn
3Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Zbo/10 0 Zawieszone
4Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Zbo/10 0 dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL
5Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Zbo/10 0 prof. dr hab. Andrzej Podraza
6Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Zbo/10 0 prof. dr hab. Marek Wierzbicki
7Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Zbo/10 0 dr hab. Wojciech Gizicki, prof. KUL
8Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Zbo/10 0 prof. dr hab. Stanisław Wójcik
Specjalizacja: Bezpieczeństwo społeczne i zarządzanie kryzysowe
Wykłady obowiązkowe
1Pomoc humanitarna (wykład)E/3 30 dr hab. Adam Szafrański, prof. KUL
Specjalizacja: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona cywilna
Wykłady obowiązkowe
1Bezpieczeństwo przedsiębiorstwa (wykład)E/3 30 dr Lech Jańczuk
Specjalizacja: Bezpieczeństwo międzynarodowe
Wykłady obowiązkowe
1Międzynarodowy handel bronią (wykład)E/3 30 dr Małgorzata Kuć

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze