Wydział Nauk Humanistycznych
Edytorstwo (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 6   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady monograficzne
1Wolność a odpowiedzialność w edytorstwie (wykład)Zbo/1 15 prof. dr hab. Roman Doktór
Ćwiczenia obowiązkowe
1Projektowanie publikacji (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Magdalena Byrska
2Typowe błędy językowe (ćwiczenia)Z/2 30 dr Mariusz Koper
3Historia literatury polskiej (po 1989) (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Zdzisław Kudelski, prof. KUL
Ćwiczenia do wyboru
1Arcydzieła sztuki europejskiej (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Monika Kulesza
2Typografia (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Mateusz Miernik
Konwersatoria
1Nowe tendencje w edytorstwie naukowym (konwersatorium)Z/1 15 dr Joanna Lekan-Mrzewka
2Literatura powszechna (od roku 1918) (konwersatorium)Z/1 15 dr hab. Lech Giemza, prof. KUL
Seminaria
1Seminarium licencjackie I (seminarium)Z/4 30 dr hab. Dariusz Pachocki, prof. KUL
2Seminarium licencjackie II (seminarium)Z/4 30 dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska, prof. KUL
3Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Dariusz Pachocki, prof. KUL
4Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska, prof. KUL
5Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Agnieszka Czechowicz
6Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Agnieszka Czechowicz
Egzaminy
1Edytorstwo (egzamin)E/2 0 dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL
2Historia literatury (od roku 1918) (egzamin)E/1 0 dr hab. Zdzisław Kudelski, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze