Wydział Nauk Humanistycznych
Edytorstwo (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 6   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady monograficzne
1Czytanie Leśmiana (wykład)Zbo/1 15 Brak obsady
2Czytanie Różewicza (wykład)Zbo/1 15 Brak obsady
Ćwiczenia obowiązkowe
1Projektowanie publikacji (ćwiczenia)Z/1 30 Brak obsady
2Typowe błędy językowe (ćwiczenia)Z/1 30 Brak obsady
3Historia literatury polskiej (po 1989) (ćwiczenia)Z/1 30 Brak obsady
Ćwiczenia do wyboru
1Edytorstwo elektroniczne (ćwiczenia)Z/2 30 Brak obsady
2Typografia (ćwiczenia)Z/2 30 Brak obsady
3Arcydzieła sztuki europejskiej (ćwiczenia)Z/2 30 Brak obsady
4Historia doktryn estetycznych (ćwiczenia)Z/2 30 Brak obsady
Konwersatoria
1Nowe tendencje w edytorstwie naukowym (konwersatorium)Z/1 15 Brak obsady
2Literatura powszechna (od roku 1918) (konwersatorium)Z/1 15 Brak obsady
Seminaria
1Seminarium licencjackie I (seminarium)Z/4 30 Brak obsady
2Seminarium licencjackie II (seminarium)Z/4 30 Brak obsady
3Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 Brak obsady
4Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 Brak obsady
Egzaminy
1Edytorstwo (egzamin)E/0 0 Brak obsady
2Historia literatury (od roku 1918) (egzamin)E/0 0 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze