Wydział Nauk Społecznych
Socjologia (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 6   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe kursowe
1Socjologia religii (wykład)E/3 30 dr hab. Wioletta Szymczak, prof. KUL
2Socjologia grup etnicznych (wykład)E/2 15 dr hab. Jadwiga Plewko
3Antropologia kulturowa (wykład)E/3 30 dr hab. Adam Szafrański, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe kursowe
1Socjologia religii (ćwiczenia)Z/0 15 Ks. dr Tomasz Adamczyk
2Socjologia grup etnicznych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Jadwiga Plewko
Warsztaty obowiązkowe
1Statystyka (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Krzysztof Jurek
Przygotowanie pracy dyplomowej
1Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Zbo/10 0 prof. dr hab. Sławomir Partycki
2Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Zbo/10 0 dr Alina Betlej
Specjalność: Socjologia gospodarki i Internetu
Wykłady obowiązkowe specjalizacyjne
1Metody badań marketingowych (wykład)E/2 15 dr hab. Grzegorz Adamczyk, prof. KUL
2Ekonomia społeczna (wykład)E/2 15 Ks. dr Marek Wódka
Specjalność: Socjologia gospodarki i Internetu
Ćwiczenia obowiązkowe specjalizacyjne
1Metody badań marketingowych (ćwiczenia)Z/1 15 dr Krzysztof Jurek
Specjalność: Socjologia gospodarki i Internetu
Konwersatoria obowiązkowe
1Socjologia konsumpcji (konwersatorium)Z/1 15 dr hab. Grzegorz Adamczyk, prof. KUL
Specjalność: Socjologia gospodarki i Internetu
Warsztaty obowiązkowe
1Warsztat umiejętności trenerskich w biznesie (warsztaty)Z/3 30 mgr Katarzyna Kwiatosz
Specjalność: Socjologia gospodarki i Internetu
Seminarium dyplomowe
1Socjologia gospodarki (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Sławomir Partycki
2Socjologia Internetu (seminarium)Zbo/1 30 dr Alina Betlej

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze