Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo Kanoniczne (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Rok III - Semestr 6   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Proces zwyczajny (wykład)E/6 25 Ks. dr Wojciech Witkowski
2Ustrój hierarchiczny Kościoła (wykład)E/5 25 dr Anna Słowikowska
3Kościelne prawo małżeńskie (wykład)E/5 25 Ks. dr Wojciech Witkowski
4Prawo wyznaniowe (wykład)E/5 25 Ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL
5Prawo o sakramentach świętych (wykład)E/5 25 dr hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Ćwiczenia sądowe (ćwiczenia)Z/2 15 Ks. dr Wojciech Witkowski
Proseminarium
1Proseminarium (proseminarium)Z/2 18 dr Anna Słowikowska
Specjalizacja Prawa Katolickich Kościołów Wschodnich
1Kościelne prawo małżeńskie Kościołów wschodnich (wykład)E/5 20 Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL
2Prawo o sakramentach św.(wschodnie) (wykład)E/5 20 Ks. dr hab. Paweł Kaleta
3Ustrój hierarchiczny Kościołów wschodnich (wykład)E/4 20 Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski
4Zarys sakramentologii i prawa liturgicznego kościołów wschodnich (wykład)E/5 20 Ks. dr Adam Jaszcz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze