Wydział Filozofii
Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 6   2019/2020

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów
Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Filozofia religii (wykład)E/4 45 Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
Seminarium licencjackie
1Historia filozofii, logika, teoria poznania i nauki (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
2Metafizyka, antropologia, etyka (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Katarzyna Stępień
Praca licencjacka
1Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/5 0 dr hab. Katarzyna Stępień
2Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/5 0 dr Wojciech Lewandowski
3Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/5 0 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
4Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/5 0 dr hab. Andrzej Stefańczyk
5Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/5 0 Ks. dr hab. Tomasz Duma
6Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/5 0 dr Maksymilian Roszyk
7Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/5 0 dr hab. Anna Głąb, prof. KUL
8Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/5 0 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
Ścieżka A: Świat i człowiek
1Filozofia religii (konwersatorium)Z/3 30 Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
2Geneza kosmosu (konwersatorium)Z/2 15 prof. dr hab. Zenon Roskal
Ścieżka B: Poznanie i dzieje
1Historia nauki i techniki (konwersatorium)Z/2 15 prof. dr hab. Zenon Roskal
2Nurty filozofii najnowszej (konwersatorium)Z/3 30 dr Piotr Szałek
Translatoria do wyboru
1Translatorium filozoficznych tekstów w językach klasycznych (translatorium)Z/4 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec, prof. KUL
2Translatorium filozoficznych tekstów w języku angielskim (translatorium)Z/4 30 dr hab. Anna Głąb, prof. KUL
3Translatorium filozoficznych tekstów w języku francuskim/niemieckim (translatorium)Z/4 30 Zawieszone
Wykłady monograficzne do wyboru
(Należy wybrać 60 godz., 8 pkt. ECTS)
1Etyka szczegółowa (wykład)E/2 15 dr Anna Krajewska
2Filozofia kultury i sztuki (wykład)E/2 15 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
3Filozofia nauk przyrodniczych (wykład)E/2 15 Zawieszone
4Filozofia prawa (filozofia Boga) (wykład)E/2 15 dr hab. Katarzyna Stępień
5Filozofia religii (wykład)E/2 15 Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
6Historia filozofii nowożytnej i współczesnej (wykład)E/2 15 dr Maksymilian Roszyk
7Historia filozofii w Polsce (wykład)E/2 15 Zawieszone
8Logika (wykład)E/2 15 dr Anna Karczewska
9Teoria poznania (wykład)E/2 15 Zawieszone
Wykłady gościnne w języku angielskim do wyboru
(Student może wybrać jeden z poniższych wykładów zamiast dwóch wykładów monograficznych odbywających się w tym samym semestrze)
1Jacek Woroniecki Memorial Lectures (wykład)E/4 30 prof. John Hittinger
2Karol Wojtyła Memorial Lectures (wykład)E/4 30 Zawieszone
3Stanisław Kamiński Memorial Lectures (wykład)E/4 30 prof. Steve Fuller

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze