Wydział Filozofii
Filozofia (stacjonarne doktoranckie)
Rok III - Semestr 6   2019/2020

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów
Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Konwersatoria do wyboru
W ciągu toku studiów doktorant nie może wybrać dwa razy tego samego konwersatorium.
1Doktryny etyczne (konwersatorium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
2Filozofia biologii (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
3Filozofia logiki (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
4Filozofia przyrody (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
5Filozofia religii (konwersatorium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
6Filozofia umysłu i języka (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
7Filozoficzne koncepcje prawa naturalnego (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Katarzyna Stępień
8Filozoficzno-antropologiczne podstawy sporu o kulturę (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
9Historia filozofii najnowszej (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Anna Głąb, prof. KUL
10Historia filozofii nowożytnej (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
11Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
12Historia nauki (konwersatorium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Zenon Roskal
13Logika sztucznej inteligencji (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
14Metalogika (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
15Metodologia filozofii i nauk społecznych (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
16Metodologia nauk i semiotyka (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
17Metodologia nauk o kulturze (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
18Myśl antropologiczna Karola Wojtyły / Jana Pawła II (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
19Podstawy informatyki (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
20Problem jedności bytowej człowieka (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
21Problemy autonomii filozofii w ujęciu Lubelskiej Szkoły Filozoficznej (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
22Teoria poznania (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
23XX-wieczne interpretacje problematyki filozoficznej w dziełach Szekspira (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
24Doktryny etyczne (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
25Filozofia biologii (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
26Filozofia logiki (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
27Filozofia przyrody (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
28Filozofia religii (konwersatorium)Z/2 30 Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
29Filozofia umysłu i języka (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
30Filozoficzne koncepcje prawa naturalnego (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Katarzyna Stępień
31Filozoficzno-antropologiczne podstawy sporu o kulturę (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
32Historia filozofii najnowszej (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Anna Głąb, prof. KUL
33Historia filozofii nowożytnej (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
34Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
35Historia nauki (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Zenon Roskal
36Logika sztucznej inteligencji (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
37Metalogika (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
38Metodologia filozofii i nauk społecznych (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
39Metodologia nauk i semiotyka (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
40Metodologia nauk o kulturze (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
41Myśl antropologiczna Karola Wojtyły / Jana Pawła II (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
42Podstawy informatyki (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
43Problem jedności bytowej człowieka (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
44Problemy autonomii filozofii w ujęciu Lubelskiej Szkoły Filozoficznej (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
45Teoria poznania (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
46XX-wieczne interpretacje problematyki filozoficznej w dziełach Szekspira (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
Wykłady gościnne i konwersatoria w języku angielskim do wyboru
1Current Debates in Philosophy of Religion (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
2Jacek Woroniecki Memorial Lectures (wykład)E/2 30 prof. John Hittinger
3Karol Wojtyła Memorial Lectures (wykład)E/2 30 Zawieszone
4Metaphysics of Relations (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
5Mind-body Problem in Contemporary Philosophy (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
6Philosophy of Education (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
7Research Ethics (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
8Stanisław Kamiński Memorial Lectures (wykład)E/2 30 prof. Steve Fuller
9Current Debates in Philosophy of Religion (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
10Jacek Woroniecki Memorial Lectures (wykład)Zbo/2 30 prof. John Hittinger
11Karol Wojtyła Memorial Lectures (wykład)Zbo/2 30 Zawieszone
12Metaphysics of Relations (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
13Mind-body Problem in Contemporary Philosophy (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
14Philosophy of Education (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
15Research Ethics (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
16Stanisław Kamiński Memorial Lectures (wykład)Zbo/2 30 prof. Steve Fuller
Zajęcia obowiązkowe rozwijające umiejętności dydaktyczne i zawodowe oraz przygotowujące do egzaminów doktorskich
1Dydaktyka szkoły wyższej (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Anna Głąb, prof. KUL
Seminarium doktoranckie
1Antropologia filozoficzna (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
2Etyka szczegółowa (seminarium)Zbo/2 30 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
3Filozofia Boga i filozofia społeczeństwa (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
4Filozofia kultury (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
5Filozofia prawa i praw człowieka (seminarium)Zbo/2 15 dr hab. Katarzyna Stępień
6Filozofia przyrody ożywionej i filozofia ochrony środowiska (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
7Filozofia społeczna i polityczna (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
8Historia filozofii nowożytnej (seminarium)Zbo/2 15 Zawieszone
9Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
10Historia filozofii współczesnej (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
11Logika (seminarium)Zbo/2 15 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
12Logika filozoficzna (seminarium)Zbo/2 15 Zawieszone
13Metafizyka i antropologia filozoficzna (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
14Metodologia nauk o kulturze (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
15Ogólna metodologia nauk (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
16Teoria poznania (seminarium)Zbo/2 15 prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
17Teoria poznania: Filozofia umysłu (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
Praktyki
1Prowadzenie zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 90 Brak obsady
2Prowadzenie zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 60 Brak obsady
3Prowadzenie zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 30 Brak obsady
4Prowadzenie zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 15 Brak obsady
5Prowadzenie zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 45 Brak obsady
6Prowadzenie zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 75 Brak obsady
7Uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 10 Brak obsady
Kanon przedmiotów filozoficznych dla absolwentów innych kierunków
1Antropologia filozoficzna - Kanon (egzamin)E/0 0 dr hab. Arkadiusz Gudaniec, prof. KUL
2Etyka ogólna - Kanon (egzamin)E/0 0 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
3Filozofia Boga - Kanon (egzamin)E/0 0 Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
4Filozofia przyrody - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Zenon Roskal
5Historia filozofii nowożytnej - Kanon (egzamin)E/0 0 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
6Historia filozofii starożytnej - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
7Historia filozofii średniowiecznej - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
8Historia filozofii współczesnej - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Piotr Gutowski
9Logika - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
10Metafizyka - Kanon (egzamin)E/0 0 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
11Ogólna metodologia nauk - Kanon (egzamin)E/0 0 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
12Teoria poznania - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Jacek Wojtysiak

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze