Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Niderlandzka (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 5   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Gramatyka języka niderlandzkiego (wykład)Z/2 30 dr hab. Muriel Waterlot
2Historia literatury niderlandzkiej do 1880 roku (wykład)Z/2 30 dr hab. Marcin Polkowski, prof. KUL
3Etyka (wykład)E/2 30 dr Wojciech Lewandowski
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - ćwiczenia ze słuchu (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 15 mgr Piotr Pojnar
2Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - ćwiczenia ze słuchu (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 15 mgr Piotr Pojnar
3Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - konwersacja (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Jan Fabry
4Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - konwersacja (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Jan Fabry
5Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - pisanie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 30 mgr Bas Hamers
6Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - pisanie (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 30 mgr Bas Hamers
Seminaria
1Seminarium językoznawcze (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Muriel Waterlot
2Seminarium kulturoznawcze (seminarium)Zbo/5 30 dr Magdalena Lipnicka
Zajęcia do wyboru
1Frazeologia (ćwiczenia)Z/3 30 mgr Beata Popławska
2Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - stylistyka niderlandzka (ćwiczenia)Z/3 30 mgr Beata Popławska
3Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - translatoryka polsko-niderlandzka (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Muriel Waterlot

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze