Wydział Teologii
Muzykologia (stacjonarne I stopnia) WT
Rok III - Semestr 5   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Etnomuzykologia (wykład)Zbo/1 15 dr Kinga Strycharz-Bogacz
2Historia muzyki - Romantyzm (wykład)E/3 30 dr Andrzej Gładysz
3Instrumentoznawstwo (wykład)Zbo/1 15 dr Mieczysław Śmierciak
4Kontrapunkt (wykład)Zbo/2 15 dr hab. Miłosz Aleksandrowicz
5Logika (wykład)E/1 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Analiza form muzyki instrumentalnej (ćwiczenia)Z/2 30 dr Marek Bebak
2Chór (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Grzegorz Pecka
3Kontrapunkt (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Miłosz Aleksandrowicz
4Style i literatura muzyczna - Romantyzm (ćwiczenia)Z/2 15 dr Mieczysław Śmierciak
5Logika (ćwiczenia)Z/1 15 mgr Justyna Kurlak
Seminaria
1Etnomuzykologia i Hymnologia (seminarium)Zbo/7 30 dr Kinga Strycharz-Bogacz
2Instrumentologia (seminarium)Zbo/7 30 dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL
Wykłady monograficzne
1Europejska bibliografia organów (wykład monograficzny) (wykład)Zbo/2 15 dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL
2Kultura tradycyjna w perspektywie antropologicznej i etnomuzykologicznej (wykład)Zbo/2 15 dr hab. Tomasz Rokosz
3Repertuar liturgiczno-muzyczny w przekazach piotrkowskich jako kontynuacja tradycji polskiej (wykład monograficzny) (wykład)Zbo/2 15 Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL
Specjalności (jedna do wyboru)
Specjalność: KRYTYKA I DZIENNIKARSTWO MUZYCZNE
Ćwiczenia
1Prelekcja muzyczna (ćwiczenia)Z/1 30 dr Andrzej Gładysz
2Praca prezentera radiowego (ćwiczenia)Z/1 30 mgr Marcin Superczyński
Specjalności (jedna do wyboru)
Specjalność: KRYTYKA I DZIENNIKARSTWO MUZYCZNE
Warsztaty
1Komputerowa edycja partytury muzycznej, grafiki i dźwięku (warsztaty)Z/1 15 dr Mieczysław Śmierciak
2Warsztaty dziennikarskie (warsztaty)Z/1 30 mgr Robert Furmańczuk
Specjalności (jedna do wyboru)
Specjalność: KRYTYKA I DZIENNIKARSTWO MUZYCZNE
Praktyki zawodowe
1Praktyki zawodowe w instytucjach lubelskich: Radio Lublin, Filharmonia Lubelska, Redakcja Additamenta musicologica lublinensia. (praktyki)Zbo/1 50 dr Kinga Strycharz-Bogacz
Specjalności (jedna do wyboru)
Specjalność: MUZYKA KOŚCIELNA
Ćwiczenia obowiązkowe
1Organy - ćwiczenia indywidualne (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Elżbieta Charlińska
2Organy - ćwiczenia indywidualne (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Jadwiga Kowalska
3Organy - ćwiczenia indywidualne (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Grzegorz Pecka
4Podstawy dyrygentury chóralnej (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Grzegorz Pecka
5Zespół chorałowy (ćwiczenia)Z/1 30 dr hab. Beata Bodzioch
6Praktyka muzyczno-liturgiczna (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Grzegorz Pecka

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze