Wydział Nauk Społecznych
Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 5   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Rachunkowość zarządcza (wykład)E/5 30 dr Robert Pankiewicz
2Międzynarodowe stosunki gospodarcze (wykład)E/5 30 dr Jarosław Kuśpit
3Analiza ekonomiczno - finansowa przedsiębiorstwa (wykład)E/4 15 dr Maria Zuba-Ciszewska
Laboratoria obowiązkowe
1Profesjonalizacja zastosowań informatyki (laboratorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Dorota Tokarska
2Profesjonalizacja zastosowań informatyki (laboratorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Dorota Tokarska
3Profesjonalizacja zastosowań informatyki (laboratorium - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Zdzisław Błasiak
4Profesjonalizacja zastosowań informatyki (laboratorium - Grupa: 4) Z/2 30 mgr Zdzisław Błasiak
5Profesjonalizacja zastosowań informatyki (laboratorium - Grupa: 5) Z/2 30 dr Dorota Tokarska
6Profesjonalizacja zastosowań informatyki (laboratorium - Grupa: 6) Z/2 30 dr Grzegorz Wesołowski
Ćwiczenia obowiązkowe
1Rachunkowość zarządcza (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Joanna Nucińska
2Rachunkowość zarządcza (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Joanna Nucińska
3Rachunkowość zarządcza (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Joanna Nucińska
4Międzynarodowe stosunki gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Katarzyna Sołkowicz
5Międzynarodowe stosunki gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Katarzyna Sołkowicz
6Międzynarodowe stosunki gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Katarzyna Sołkowicz
7Analiza ekonomiczno - finansowa przedsiębiorstwa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Maria Zuba-Ciszewska
8Analiza ekonomiczno - finansowa przedsiębiorstwa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Maria Zuba-Ciszewska
9Analiza ekonomiczno - finansowa przedsiębiorstwa (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Maria Zuba-Ciszewska
Wykłady i konwersatoria do wyboru
1Analiza strategiczna przedsiębiorstwa (konwersatorium)Z/3 30 dr Maria Paździor
2Biznesplan (konwersatorium)Z/3 30 dr Robert Pankiewicz
3Corporate financial analysis (konwersatorium)Z/3 30 dr Piotr Bolibok
4Finanse lokalne (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Janina Kotlińska, prof. KUL
5Konkurencyjność we współczesnej gospodarce (konwersatorium)Z/3 30 dr Piotr Rubaj
6Mathematical economics (konwersatorium)Z/3 30 Zawieszone
7Podatki w przedsiębiorstwie (konwersatorium)Z/3 30 mgr Anna Krawczyk-Sawicka
8Współczesne problemy sfery finansowej (konwersatorium)Z/3 30 dr Dorota Tokarska
9Współczesne trendy w marketingu (konwersatorium)Z/3 30 dr Grzegorz Wesołowski
Seminarium dyplomowe
1Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa (seminarium)Zbo/0 30 dr Maria Zuba-Ciszewska
2Bankowość (seminarium)Zbo/0 30 dr Grzegorz Wesołowski
3Finanse i gospodarka samorządowa (seminarium)Zbo/0 30 dr hab. Janina Kotlińska, prof. KUL
4Finanse międzynarodowe (seminarium)Zbo/0 30 dr Jarosław Kuśpit
5Instytucje i rynki finansowe (seminarium)Zbo/0 30 Zawieszone
6Międzynarodowe stosunki gospodarcze (seminarium)Zbo/0 30 Zawieszone
7Polityka gospodarcza (seminarium)Zbo/0 30 Zawieszone
8Rachunkowość (seminarium)Zbo/0 30 dr hab. Helena Żukowska, prof. KUL
9Rozwój lokalny i regionalny (seminarium)Zbo/0 30 Zawieszone
Praktyki wakacyjne
1Praktyka wakacyjna (praktyki)Zbo/5 120 dr Joanna Niewiadoma

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze