Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok III - Semestr 5   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Prawo zakonne (wykład)Zbo/3 30 Ks. dr hab. Ambroży Skorupa
2Kościelne prawo małżeńskie (wykład)Zbo/2 30 Ks. dr Wojciech Witkowski
3Kościelne prawo karne materialne (wykład)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. KUL
4Prawo kanonizacyjne (wykład)Zbo/1 30 dr hab. Lidia Fiejdasz-Buczek
5Proces zwyczajny (wykład)E/8 60 dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz
6Ustrój hierarchiczny Kościoła (wykład)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz
7Pozasakramentalne akty Kultu Bożego oraz czasy i miejsca święte (wykład)E/5 45 dr hab. Lidia Fiejdasz-Buczek
Ćwiczenia obowiązkowe
1Prawo zakonne (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 Ks. dr hab. Ambroży Skorupa
2Kościelne prawo małżeńskie (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 Ks. dr Wojciech Witkowski
3Proces zwyczajny (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 Ks. dr Wojciech Witkowski
4Ustrój hierarchiczny Kościoła (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 dr Agnieszka Romanko
5Łacina prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 Ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL
6Kościelne prawo karne materialne (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 15 Ks. dr Adam Jaszcz
Proseminarium (1 do wyboru)
1Proseminarium (proseminarium - Grupa: 1) Zbo/2 30 dr hab. Anna Słowikowska
Wykłady fakultatywne
1Klinika prawa - fakultet (wykład)Z/3 30 Ks. dr Wojciech Witkowski
2Prawo konkordatowe - fakultet (wykład)Z/3 30 Zawieszone
3Problemy penologiczne w prawie kanonicznym i polskim prawie karnym - fakultet (wykład)Z/3 30 Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. KUL
4Urząd do Spraw Wyznań wobec wspólnot religijnych - fakultet (wykład)Z/3 30 Zawieszone

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze