Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Administracja (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 5   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Materialne prawo administracyjne (wykład)E/4 30 dr hab. Piotr Zacharczuk
2Postępowanie administracyjne (wykład)E/5 45 dr hab. Rafał Biskup
3Prawo finansów publicznych (wykład)E/5 30 dr hab. Rafał Sura, prof. KUL
4Zamówienia publiczne (wykład)E/3 30 dr hab. Michał Domagała
Ćwiczenia obowiązkowe
1Materialne prawo administracyjne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Piotr Zacharczuk
2Materialne prawo administracyjne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Piotr Zacharczuk
3Materialne prawo administracyjne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Przemysław Pasierb
4Postępowanie administracyjne (warsztaty - Grupa: 1) Z/0 45 dr Bożena Czech-Jezierska
5Postępowanie administracyjne (warsztaty - Grupa: 2) Z/0 45 dr Maciej Gapski
6Postępowanie administracyjne (warsztaty - Grupa: 3) Z/0 45 dr Maciej Gapski
7Postępowanie administracyjne (warsztaty - Grupa: 4) Z/0 45 dr hab. Wojciech Wytrążek
8Zamówienia publiczne (warsztaty - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Magdalena Kisała
9Zamówienia publiczne (warsztaty - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Magdalena Kisała
10Zamówienia publiczne (warsztaty - Grupa: 3) Z/0 30 dr hab. Magdalena Kisała
11Zamówienia publiczne (warsztaty - Grupa: 4) Z/0 30 dr hab. Magdalena Kisała
Konwersatoria obowiązkowe
1Techniki negocjacji i mediacji w administracji (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Krystian Stolpa
2Techniki negocjacji i mediacji w administracji (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Sylwia Mosio
3Techniki negocjacji i mediacji w administracji (konwersatorium - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Aleksandra Kowalczyk
Seminarium licencjackie
1Organizacja ochrony środowiska - licencjackie (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
2Postępowania dyscyplinarne (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
3Postępowanie administracyjne (seminarium)Zbo/1 30 dr Bożena Czech-Jezierska
4Prawo administracyjne - część ogólna (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Jan Izdebski, prof. KUL
5Prawo administracyjne ustrojowe (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
6Prawo wykroczeń (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Anna Tunia, prof. KUL
7Publiczne prawo gospodarcze - licencjackie (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Wojciech Wytrążek
8Ustrój administracji w Polsce i w wybranych krajach (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
9Ustrój samorządu terytorialnego (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Małgorzata Ganczar
Specjalność: Zarządzanie w administracji
1Zarządzanie zasobami ludzkimi (wykład)E/3 30 dr hab. Magdalena Kisała
2Struktury organizacyjne w administracji publicznej (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Piotr Zacharczuk
3Zarządzanie zasobami ludzkimi (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr hab. Magdalena Kisała
Specjalność: Administracja publiczna
1Zarządzanie zasobami ludzkimi (wykład)E/3 30 dr hab. Magdalena Kisała
2Struktury organizacyjne w administracji publicznej (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Piotr Zacharczuk
3Zarządzanie zasobami ludzkimi (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Magdalena Kisała
Specjalność: Przedsiębiorczość
1Prawne podstawy prowadzenia działalności gospodarczej (wykład)E/3 30 dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL
2Prawne podstawy prowadzenia działalności gospodarczej (ćwiczenia)Z/0 15 dr hab. Rafał Biskup
3Prawo umów w obrocie gospodarczym (konwersatorium)Z/2 30 mgr Michał Hałasa
Praktyki studenckie
1Praktyki studenckie (praktyki)Zbo/5 160 dr Bożena Czech-Jezierska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze