Wydział Nauk Humanistycznych
Edytorstwo (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 5   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Etyka (wykład)E/2 30 Ks. dr Marcin Ferdynus
2Literatura powszechna (od roku 1918) (wykład)Zbo/1 15 Brak obsady
Wykłady monograficzne
1Czytanie Leśmiana (wykład)Zbo/1 15 Brak obsady
2Czytanie Różewicza (wykład)Zbo/1 15 Brak obsady
Ćwiczenia obowiązkowe
1Projektowanie publikacji (ćwiczenia)Z/1 30 Brak obsady
2Marketing wydawniczy (konwersatorium)Zbo/1 30 Brak obsady
3Tradycja językowa w pracy edytora (ćwiczenia)Z/1 30 Brak obsady
4Historia literatury polskiej (od roku 1918 do 1989) (ćwiczenia)Z/1 30 Brak obsady
Ćwiczenia do wyboru
1Edytorstwo elektroniczne (ćwiczenia)Z/3 30 Brak obsady
2Typografia (ćwiczenia)Z/3 30 Brak obsady
3Arcydzieła sztuki europejskiej (ćwiczenia)Zbo/1 30 Brak obsady
4Historia doktryn estetycznych (ćwiczenia)Zbo/1 30 Brak obsady
Konwersatoria
1Nowe tendencje w edytorstwie naukowym (konwersatorium)Zbo/1 15 Brak obsady
Konwersatoria do wyboru
1Promocja ksiązki w mediach (konwersatorium)Z/4 30 Brak obsady
2Rynek wydawniczy w Polsce (konwersatorium)Z/4 30 Brak obsady
Seminaria
1Seminarium licencjackie I (seminarium)Zbo/4 30 Brak obsady
2Seminarium licencjackie II (seminarium)Zbo/4 30 Brak obsady
Praktyki
1Praktyki (praktyki)Z/8 120 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze