Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (niestacjonarne doktoranckie)
Rok IV   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Seminarium doktoranckie
1Historia państwa i prawa (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Waldemar Bednaruk
2Historia prawa (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
3Historia ustroju i prawa Polski (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Leszek Ćwikła, prof. KUL
4Prawo administracyjne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Jan Izdebski, prof. KUL
5Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
6Prawo handlowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. KUL
7Prawo konstytucyjne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Marek Dobrowolski
8Prawo mediów (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
9Prawo oświatowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL
10Prawo publiczne gospodarcze (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
11Prawo samorządu terytorialnego (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Marcin Szewczak
12Teoria i filozofia prawa (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
Praktyki
1Praktyki (praktyki)Zbo/1 10 Brak obsady
Złożenie ankiety doktoranta - wraz z opinią opiekuna naukowego
1Złożenie ankiety doktoranta wraz z opinia opiekuna naukowego (praca zaliczeniowa)Zbo/0 0 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze