Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Niderlandzka (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia literatury niderlandzkiej od 1880 roku (wykład)Z/3 15 dr hab. Marcin Polkowski, prof. KUL
2Gramatyka języka niderlandzkiego (wykład)Z/2 30 dr hab. Muriel Waterlot
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Agnieszka Flor-Górecka
2Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Agnieszka Flor-Górecka
3Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - konwersacja (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Jan Fabry
4Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - konwersacja (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Jan Fabry
5Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - pisanie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Bas Hamers
6Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - pisanie (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Bas Hamers
Zajęcia do wyboru
1Historia dawnej literatury niderlandzkiej (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Marcin Polkowski, prof. KUL
2Historia Niderlandów (wykład)Z/3 30 prof. dr hab. Wilken Engelbrecht
3Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - translatoryka niderlandzko-polska (ćwiczenia)Z/3 30 dr Agnieszka Flor-Górecka
4Socjolingwistyka (konwersatorium)Z/3 30 mgr Piotr Pojnar
5Tradycja klasyczna w Niderlandach (konwersatorium)Z/3 30 mgr Kamila Tomaka
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 209) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
2Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 9) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
3Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 215) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
4Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 216) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
5Język chiński - CEF A1 (lektorat - Grupa: 1) Z/1 30 mgr Jianhua Yang
6Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 37) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
7Język niemiecki - CEF B2 (lektorat - Grupa: 36) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
8Język angielski - poziom CEF B1 (egzamin)E/2 0 mgr Ewa Stępniak
9Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Jacek Kowalik
10Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Ewa Stępniak
11Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
12Język angielski - poziom CEF C1 (egzamin)E/2 0 mgr Jacek Kowalik
13Język niemiecki - poziom CEF A2 (egzamin)E/2 0 mgr Iwona Fijołek
14Język niemiecki - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Iwona Fijołek
Egzaminy
1Praktyczna nauka języka niderlandzkiego (egzamin)E/3 0 dr Agnieszka Flor-Górecka

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze