Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Niderlandzka (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia literatury niderlandzkiej od 1880 roku (wykład)Z/3 15 Brak obsady
2Gramatyka języka niderlandzkiego (wykład)Z/2 30 Brak obsady
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 Brak obsady
2Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 Brak obsady
3Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - konwersacja (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 Brak obsady
4Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - konwersacja (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 Brak obsady
5Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - pisanie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 Brak obsady
6Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - pisanie (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 Brak obsady
Zajęcia do wyboru
1Historia dawnej literatury niderlandzkiej (konwersatorium)Z/3 30 Brak obsady
2Historia Niderlandów (wykład)Z/3 30 Brak obsady
3Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - translatoryka niderlandzko-polska (ćwiczenia)Z/3 30 Brak obsady
4Socjolingwistyka (konwersatorium)Z/3 30 Brak obsady
Egzaminy
1Praktyczna nauka języka niderlandzkiego (egzamin)E/3 0 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze