Wydział Nauk Społecznych
Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Rachunkowość finansowa (wykład)E/4 30 dr Robert Pankiewicz
2Podstawy ekonometrii (wykład)Z/4 15 dr Henryk Ponikowski
3Zarządzanie projektami (wykład)E/5 30 prof. dr hab. Marek Pawlak
4Bezpieczeństwo publiczne (wykład)E/3 30 dr hab. Kinga Machowicz, prof. KUL
Ćwiczenia i laboratoria obowiązkowe
1Podstawy ekonometrii (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Henryk Ponikowski
2Podstawy ekonometrii (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Henryk Ponikowski
3Rachunkowość finansowa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Anna Mizak
4Rachunkowość finansowa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Anna Mizak
5Zarządzanie projektami (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr Kalina Grzesiuk
6Zarządzanie projektami (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 dr Kalina Grzesiuk
7Zarządzanie projektami (laboratorium - Grupa: 3) Z/0 30 dr Kalina Grzesiuk
8Zarządzanie projektami (laboratorium - Grupa: 4) Z/0 30 dr Kalina Grzesiuk
Wykłady i konwersatoria do wyboru
1Komunikowanie w marketingu: argumentacja, perswazja, manipulacja (wykład)Z/3 30 prof. dr hab. Paweł Kawalec
2Promocja i reklama (wykład)Z/3 30 dr Grzegorz Wesołowski
3Rozwój kompetencji menedżerskich (wykład)Z/3 30 dr inż. Monika Wawer
4Strategic Planning (konwersatorium)Z/3 15 prof. dr hab. Marek Pawlak
5Zachowanie konsumentów (wykład)Z/3 30 dr Wiktor Razmus
Proseminarium
1Proseminarium - nauki o zarządzaniu (proseminarium - Grupa: 1) Z/2 15 dr Katarzyna Sołkowicz
2Proseminarium - nauki o zarządzaniu (proseminarium - Grupa: 2) Z/2 15 dr Kalina Grzesiuk
3Proseminarium - nauki o zarządzaniu (proseminarium - Grupa: 3) Z/2 15 dr Robert Pankiewicz
Lektoraty
1Basic Polish for Chinese (lektorat)Z/2 30 dr hab. Cecylia Galilej
2Basic Polish for Chinese. Conversation (lektorat)Z/2 30 dr hab. Cecylia Galilej
3Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 213) Z/1 30 mgr Magdalena Matys
4Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 216) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
5Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 217) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
6Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
7Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 37) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
8Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 201) Z/1 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
9Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 203) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
10Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 204) Z/1 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
11Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 205) Z/1 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
12Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 206) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
13Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 237) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
14Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 299) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
15Język niemiecki - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 35) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
16Język rosyjski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 10) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
17Język rosyjski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 13) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
18Język rosyjski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 14) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
19Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 12) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
20Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Magdalena Matys
21Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
22Język angielski (biznesowy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Agnieszka Gryta
23Język angielski (biznesowy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
24Język angielski (biznesowy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Ewa Stępniak
25Język angielski (biznesowy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
26Język niemiecki - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Iwona Fijołek
27Język rosyjski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Barbara Okulska
28Język rosyjski (biznesowy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Barbara Okulska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze