Wydział Teologii
Muzykologia (stacjonarne I stopnia) WT
Rok II - Semestr 4   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia muzyki - Klasycyzm (wykład)E/3 30 dr Andrzej Gładysz
Ćwiczenia obowiązkowe
1Analiza muzyczna (ćwiczenia)E/3 30 dr Kinga Krzymowska-Szacoń
2Harmonia (ćwiczenia)E/3 30 dr hab. Miłosz Aleksandrowicz
3Kontrapunkt (ćwiczenia)E/2 15 dr hab. Miłosz Aleksandrowicz
4Style i literatura muzyczna - Klasycyzm (ćwiczenia)Z/3 15 dr Mieczysław Śmierciak
5Chór (ćwiczenia)Z/1 30 dr hab. Grzegorz Pecka
Konwersatoria obowiązkowe
1Metodyka nauczania przedmiotów teoretycznych w szkole muzycznej I stopnia (konwersatorium)Z/3 15 mgr Małgorzata Rados
2Metodyka nauczania przedmiotów teoretycznych w szkole muzycznej II stopnia (konwersatorium)Z/3 30 mgr Małgorzata Rados
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 301) Z/0 30 mgr Agata Woźniak
2Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 302) Z/0 30 mgr Agata Woźniak
3Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 504) Z/0 30 mgr Agata Woźniak
4Język angielski - CEF C1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 306) Z/0 30 mgr Agata Woźniak
5Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
6Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 101) Z/0 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
7Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 25) Z/0 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
8Język rosyjski - CEF B2+ - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 19) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
9Język włoski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 101) Z/0 30 dr Elżbieta Kolbus
10Język włoski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 21) Z/0 30 dr Elżbieta Kolbus
11Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/3 0 mgr Agata Woźniak
12Język angielski - poziom CEF C1 (egzamin)E/3 0 mgr Agata Woźniak
13Język hiszpański - poziom CEF B2 (egzamin)E/3 0 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
14Język rosyjski (biznesowy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/3 0 mgr Barbara Okulska
15Język włoski - poziom CEF B2 (egzamin)E/3 0 dr Elżbieta Kolbus
Specjalności (jedna do wyboru)
Specjalność: MUZYKA KOŚCIELNA
Wykłady
1Budowa organów (wykład)Z/2 15 dr Andrzej Gładysz
2Wybrane zagadnienia z teologii muzyki (wykład) (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Beata Bodzioch
Specjalności (jedna do wyboru)
Specjalność: MUZYKA KOŚCIELNA
Ćwiczenia
1Kształcenie słuchu (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Iwona Sawulska
2Organy - ćwiczenia indywidualne (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Jadwiga Kowalska
3Organy - ćwiczenia indywidualne (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Elżbieta Charlińska
4Organy - ćwiczenia indywidualne (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Grzegorz Pecka
Specjalności (jedna do wyboru)
Specjalność: KRYTYKA I DZIENNIKARSTWO MUZYCZNE
Wykłady
1Gatunki dziennikarskie (wykład - Grupa: 2) Z/2 30 dr Joanna Sosnowska
Specjalności (jedna do wyboru)
Specjalność: KRYTYKA I DZIENNIKARSTWO MUZYCZNE
Ćwiczenia
1Aktualia muzyczne (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Iwona Sawulska
Specjalności (jedna do wyboru)
Specjalność: KRYTYKA I DZIENNIKARSTWO MUZYCZNE
Konwersatoria
1Krytyka muzyczna (konwersatorium)E/2 15 dr Kinga Strycharz-Bogacz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze