Wydział Teologii
Muzykologia (stacjonarne I stopnia) WT
Rok II - Semestr 4   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Harmonia (wykład)E/2 15 dr hab. Miłosz Aleksandrowicz
2Historia instrumentów muzycznych (wykład)E/2 30 Ks. dr Mieczysław Śmierciak
3Historia muzyki - Klasycyzm (wykład)E/2 30 dr Andrzej Gładysz
4Kultury muzyczne świata (wykład)Z/1 15 dr Kinga Strycharz-Bogacz
5Wstęp do etnomuzykologii (wykład)Z/1 15 dr Kinga Strycharz-Bogacz
6Wybrane zagadnienia z estetyki muzyki (wykład)E/1 30 Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Chór (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Grzegorz Pecka
2Harmonia (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Miłosz Aleksandrowicz
3Kultury muzyczne świata (ćwiczenia)Z/1 15 dr Kinga Strycharz-Bogacz
4Paleografia muzyki menzuralnej i tabulatur (ćwiczenia)Z/1 15 dr Andrzej Gładysz
5Semiologia gregoriańska (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Beata Bodzioch
6Style i literatura muzyczna - Klasycyzm (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr Mieczysław Śmierciak
7Wstęp do analizy muzycznej (ćwiczenia)Z/1 15 dr Kinga Krzymowska-Szacoń
Lektoraty
1Język łaciński - Kurs kontynuacji słabej (lektorat - Grupa: 79) Z/1 15 Ks. dr Zbigniew Wójtowicz
2Język łaciński - Kurs kontynuacji słabej (lektorat - Grupa: 92) Z/1 15 Ks. dr Zbigniew Wójtowicz
3Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 7) Z/1 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
4Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 207) Z/1 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
5Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 208) Z/1 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
6Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 37) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
7Język włoski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
8Język łaciński - poziom kontynuacji słabej (egzamin)E/3 0 Ks. dr Zbigniew Wójtowicz
9Język angielski - Certyfikat TELC B2 (egzamin)E/2 0 Brak obsady
10Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
11Język hiszpański - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
12Język niemiecki - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Iwona Fijołek
13Język włoski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 dr Elżbieta Kolbus
Specjalności fakultatywne (obowiązkowa jedna specjalność)
Specjalność: KRYTYKA I DZIENNIKARSTWO MUZYCZNE
Wykłady
1Gatunki dziennikarskie (wykład)Z/2 30 dr Joanna Sosnowska
2Muzyka w kulturze (wykład)Z/1 15 dr Andrzej Gładysz
3Piśmiennictwo muzyczne XIX i XX wieku (wykład)Z/1 15 dr Marek Bebak
Specjalności fakultatywne (obowiązkowa jedna specjalność)
Specjalność: KRYTYKA I DZIENNIKARSTWO MUZYCZNE
Ćwiczenia
1Aktualia muzyczne (ćwiczenia)Z/1 15 dr Andrzej Gładysz
Specjalności fakultatywne (obowiązkowa jedna specjalność)
Specjalność: KRYTYKA I DZIENNIKARSTWO MUZYCZNE
Konwersatoria
1Krytyka muzyczna (konwersatorium)Z/1 15 dr Kinga Krzymowska-Szacoń
Specjalności fakultatywne (obowiązkowa jedna specjalność)
Specjalność: MUZYKA KOŚCIELNA
Wykłady
1Podstawy budowy organów (wykład)Z/2 15 dr Andrzej Gładysz
2Liturgika (wykład)Z/1 15 Ks. dr Zbigniew Głowacki
Specjalności fakultatywne (obowiązkowa jedna specjalność)
Specjalność: MUZYKA KOŚCIELNA
Ćwiczenia
1Organy - ćwiczenia indywidualne (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Jadwiga Kowalska
2Organy - ćwiczenia indywidualne (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Elżbieta Charlińska
3Organy - ćwiczenia indywidualne (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Grzegorz Pecka
4Kształcenie słuchu (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Iwona Sawulska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze