Wydział Nauk Społecznych
Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady i konwersatoria obowiązkowe
1Finanse publiczne (wykład)E/5 30 dr hab. Janina Kotlińska, prof. KUL
2Podstawy ekonometrii (wykład)E/5 30 dr Henryk Ponikowski
3Polityka gospodarcza (wykład)E/3 30 dr Jerzy Michałowski
4Rachunkowość finansowa (wykład)E/5 30 dr Mariusz Sokołek
5Przedsiębiorczość w otoczeniu międzynarodowym (wykład)Z/1 15 dr Jarosław Kuśpit
6Matematyka finansowa (wykład)E/3 15 dr hab. Lech Gruszecki, prof. KUL
Ćwiczenia i laboratoria obowiązkowe
1Rachunkowość finansowa (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr Joanna Nucińska
2Rachunkowość finansowa (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 dr Joanna Nucińska
3Rachunkowość finansowa (laboratorium - Grupa: 3) Z/0 30 dr Joanna Nucińska
4Rachunkowość finansowa (laboratorium - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Anna Mizak
5Rachunkowość finansowa (laboratorium - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Anna Mizak
6Rachunkowość finansowa (laboratorium - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Anna Mizak
7Rachunkowość finansowa (laboratorium - Grupa: 7) Z/0 30 Zawieszone
8Rachunkowość finansowa (laboratorium - Grupa: 8) Z/0 30 Zawieszone
9Podstawy ekonometrii (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Zdzisław Błasiak
10Podstawy ekonometrii (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Zdzisław Błasiak
11Podstawy ekonometrii (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Zdzisław Błasiak
12Podstawy ekonometrii (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 Zawieszone
13Finanse publiczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Janina Kotlińska, prof. KUL
14Finanse publiczne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Janina Kotlińska, prof. KUL
15Finanse publiczne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Anna Krawczyk-Sawicka
16Finanse publiczne (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 Zawieszone
17Matematyka finansowa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Mirosław Urbanek
18Matematyka finansowa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Mirosław Urbanek
19Matematyka finansowa (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr hab. Lech Gruszecki, prof. KUL
20Matematyka finansowa (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 Zawieszone
Zajęcia proseminaryjne
1Proseminarium - nauki ekonomiczne (proseminarium - Grupa: 1) Z/2 15 dr Maria Zuba-Ciszewska
2Proseminarium - nauki ekonomiczne (proseminarium - Grupa: 2) Z/2 15 dr hab. Dariusz Staszczak, prof. KUL
3Proseminarium - nauki ekonomiczne (proseminarium - Grupa: 3) Z/2 15 dr Jerzy Michałowski
4Proseminarium - nauki ekonomiczne (proseminarium - Grupa: 4) Z/2 15 Zawieszone
5Proseminarium - nauki ekonomiczne (proseminarium - Grupa: 5) Z/2 15 Zawieszone
6Proseminarium - nauki ekonomiczne (proseminarium - Grupa: 6) Z/2 15 Zawieszone
7Proseminarium - nauki ekonomiczne (proseminarium - Grupa: 7) Z/2 15 Zawieszone
Wykłady i konwersatoria do wyboru
1Efektywność projektów inwestycyjnych (wykład)E/3 30 dr Robert Pankiewicz
2Global economic problems (wykład)E/3 30 Zawieszone
3Handel międzynarodowy w teorii i praktyce (wykład)E/3 30 dr Piotr Rubaj
4Teoria organizacji i zarządzania (wykład)E/3 30 dr Jerzy Michałowski
5Wybrane zagadnienia gospodarki światowej (wykład)E/3 30 dr Piotr Rubaj
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 294) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
2Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
3Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 201) Z/1 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
4Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 202) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
5Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 203) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
6Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 205) Z/1 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
7Język hiszpański - CEF B2 (lektorat - Grupa: 3) Z/1 28 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
8Język hiszpański - CEF B2 (lektorat - Grupa: 13) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
9Język hiszpański - CEF B2 (lektorat - Grupa: 14) Z/1 2 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
10Język hiszpański - CEF B2 (lektorat - Grupa: 18) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
11Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 34) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
12Język niemiecki - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 35) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
13Język niemiecki - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 38) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
14Język rosyjski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 14) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
15Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 12) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
16Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu turystyczno-biznesowym (lektorat - Grupa: 11) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
17Język angielski (biznesowy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
18Język angielski (biznesowy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Ewa Stępniak
19Język angielski (biznesowy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
20Język hiszpański - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
21Język niemiecki - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Iwona Fijołek
22Język rosyjski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Barbara Okulska
23Język rosyjski - poziom CEF B2+ (egzamin)E/2 0 mgr Barbara Okulska
24Język rosyjski (biznesowy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Barbara Okulska
25Język rosyjski (profil turystyczno-biznesowy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Barbara Okulska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze