Wydział Nauk Społecznych
Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady i konwersatoria obowiązkowe
1Finanse publiczne (wykład)E/5 30 VACAT
2Podstawy ekonometrii (wykład)E/5 30 VACAT
3Polityka gospodarcza (wykład)E/3 30 dr Jerzy Michałowski
4Rachunkowość finansowa (wykład)E/5 30 dr Robert Pankiewicz
5Przedsiębiorczość w otoczeniu międzynarodowym (wykład)Z/1 15 dr Jarosław Kuśpit
6Matematyka finansowa (wykład)E/3 15 dr hab. Jan Szynal, prof. KUL
Ćwiczenia i laboratoria obowiązkowe
1Rachunkowość finansowa (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr Joanna Nucińska
2Rachunkowość finansowa (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 dr Joanna Nucińska
3Rachunkowość finansowa (laboratorium - Grupa: 3) Z/0 30 dr Joanna Nucińska
4Rachunkowość finansowa (laboratorium - Grupa: 4) Z/0 30 dr Joanna Nucińska
5Rachunkowość finansowa (laboratorium - Grupa: 5) Z/0 30 dr Joanna Nucińska
6Rachunkowość finansowa (laboratorium - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Anna Mizak
7Rachunkowość finansowa (laboratorium - Grupa: 7) Z/0 30 mgr Anna Mizak
8Rachunkowość finansowa (laboratorium - Grupa: 8) Z/0 30 mgr Anna Mizak
9Rachunkowość finansowa (laboratorium - Grupa: 9) Z/0 30 mgr Anna Mizak
10Podstawy ekonometrii (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Zdzisław Błasiak
11Podstawy ekonometrii (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Zdzisław Błasiak
12Podstawy ekonometrii (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Zdzisław Błasiak
13Podstawy ekonometrii (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 VACAT
14Finanse publiczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 VACAT
15Finanse publiczne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 VACAT
16Finanse publiczne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Anna Krawczyk-Sawicka
17Finanse publiczne (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Anna Krawczyk-Sawicka
18Matematyka finansowa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Jan Szynal, prof. KUL
19Matematyka finansowa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Jan Szynal, prof. KUL
20Matematyka finansowa (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr hab. Jan Szynal, prof. KUL
21Matematyka finansowa (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr hab. Jan Szynal, prof. KUL
Zajęcia proseminaryjne
1Proseminarium - nauki ekonomiczne (proseminarium - Grupa: 1) Z/2 15 dr Maria Zuba-Ciszewska
2Proseminarium - nauki ekonomiczne (proseminarium - Grupa: 2) Z/2 15 dr hab. Dariusz Staszczak, prof. KUL
3Proseminarium - nauki ekonomiczne (proseminarium - Grupa: 3) Z/2 15 dr Jerzy Michałowski
4Proseminarium - nauki ekonomiczne (proseminarium - Grupa: 4) Z/2 15 dr hab. Helena Żukowska, prof. KUL
Wykłady i konwersatoria do wyboru
1Efektywność projektów inwestycyjnych (wykład)E/3 30 dr Robert Pankiewicz
2Global economic problems (wykład)E/3 30 Brak obsady
3Handel międzynarodowy w teorii i praktyce (wykład)E/3 30 dr Piotr Rubaj
4Teoria organizacji i zarządzania (wykład)E/3 30 dr Dorota Tokarska
5Teorie rozwoju lokalnego i regionalnego (wykład)E/3 30 dr Andrzej Żuk

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze