Wydział Nauk Humanistycznych
Historia Sztuki (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia sztuki nowożytnej w Polsce (wykład)E/2 30 dr hab. Irena Rolska, prof. KUL
2Muzealnictwo (wykład)E/1 15 dr Krzysztof Przylicki
3Historia sztuki nowoczesnej powszechnej (wykład)Zbo/2 30 dr hab. Dorota Kudelska, prof. KUL
4Historia sztuki nowożytnej powszechnej (wykład)E/3 30 dr hab. Bożena Kuklińska, prof. KUL
Ćwiczenia i konwersatoria obowiązkowe
1Historia sztuki nowożytnej w Polsce - analiza i interpretacja dzieła sztuki (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Krzysztof Gombin
2Historia sztuki nowożytnej powszechnej - analiza i interpretacja dzieła sztuki (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Bożena Kuklińska, prof. KUL
3Historia sztuki nowoczesnej powszechnej - analiza i interpretacja dzieła sztuki (ćwiczenia)Z/2 30 dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
4Współczesne metody inwentaryzacji i ochrony zabytków (warsztaty)Z/1 15 dr Krzysztof Przylicki
Proseminaria
1Sztuka dawna (proseminarium)Z/5 30 dr Anna Głowa
2Sztuka nowoczesna (proseminarium)Z/5 30 dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
Lektoraty
1Język łaciński w percepcji języków nowożytnych (lektorat - Grupa: 24) Z/1 30 mgr Edyta Michałek
2Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 310) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
3Język angielski - CEF C1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 334) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
4Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
5Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 17) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
6Język włoski - CEF - B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 20) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
7Język włoski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 101) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
8Język włoski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 21) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
9Język łaciński w percepcji języków nowożytnych (egzamin)E/1 0 mgr Edyta Michałek
10Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Michał Narecki
11Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Agnieszka Gryta
12Język angielski - poziom CEF C1 (egzamin)E/2 0 mgr Jacek Kowalik
13Język rosyjski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Barbara Okulska
14Język włoski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 dr Elżbieta Kolbus
Objazd naukowy i praktyki
1Objazd zabytkoznawczy (Lubelszczyzna, Podlasie) (zajęcia terenowe)Zbo/1 30 dr Krzysztof Przylicki
2Ćwiczenia terenowe - praktyka inwentaryzacyjna (zajęcia terenowe)Zbo/4 45 dr Anna Głowa

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze