Wydział Nauk Humanistycznych
Historia Sztuki (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Muzealnictwo (wykład)E/1 15 dr Krzysztof Przylicki
2Historia sztuki nowożytnej powszechnej (wykład)E/3 30 dr hab. Bożena Kuklińska, prof. KUL
3Historia sztuki nowożytnej w Polsce (wykład)E/2 30 dr hab. Irena Rolska, prof. KUL
4Historia sztuki nowoczesnej powszechnej (wykład)Zbo/2 30 dr hab. Dorota Kudelska, prof. KUL
Ćwiczenia i warszaty obowiązkowe
1Współczesne metody inwentaryzacji i ochrony zabytków (warsztaty)Z/1 15 dr Krzysztof Przylicki
2Historia sztuki nowożytnej powszechnej - analiza i interpretacja dzieła sztuki (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Bożena Kuklińska, prof. KUL
3Historia sztuki nowożytnej w Polsce - analiza i interpretacja dzieła sztuki (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Krzysztof Gombin
4Historia sztuki nowoczesnej powszechnej - analiza i interpretacja dzieła sztuki (ćwiczenia)Z/2 30 dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
Proseminaria
1Sztuka dawna (proseminarium)Z/5 30 dr Anna Głowa
2Sztuka nowoczesna (proseminarium)Z/5 30 dr Anna Dzierżyc-Horniak
Lektoraty
1Język łaciński - Kurs dla początkujących (lektorat)Z/1 30 Brak obsady
2Język łaciński w percepcji języków nowożytnych (lektorat - Grupa: 8) Z/1 30 mgr Edyta Michałek
3Język łaciński w percepcji języków nowożytnych (lektorat - Grupa: 9) Z/1 30 mgr Edyta Michałek
4Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 213) Z/1 30 mgr Magdalena Matys
5Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 229) Z/1 30 mgr Magdalena Matys
6Język hiszpański - CEF B2 (lektorat - Grupa: 3) Z/1 28 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
7Język hiszpański - CEF B2 (lektorat - Grupa: 13) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
8Język włoski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
9Język łaciński - poziom początkujący (egzamin)E/1 0 Brak obsady
10Język łaciński w percepcji języków nowożytnych (egzamin)E/1 0 mgr Edyta Michałek
11Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Magdalena Matys
12Język angielski (profil psychologiczny) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/2 0 mgr Magdalena Matys
13Język hiszpański - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
14Język włoski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 dr Elżbieta Kolbus
Objazd naukowy i praktyki
1Objazd zabytkoznawczy po Lubelszczyźnie, Podlasiu, Podkarpaciu (zajęcia terenowe)Zbo/1 30 dr hab. Aneta Kramiszewska
2Praktyka inwentaryzacyjna (zajęcia terenowe)Zbo/4 45 dr hab. Aneta Kramiszewska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze