Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Ćwiczenia obowiązkowe
1Literatura realizmu i naturalizmu (ćwiczenia)Z/2 30 Ks. dr Grzegorz Głąb
2Gramatyka opisowa języka polskiego, cz. II (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Anna Majewska-Wójcik
3Kultura języka (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Cecylia Galilej
4Język staro-cerkiewno-słowiański (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Henryk Duda, prof. KUL
5Poetyka, cz. II (ćwiczenia)Z/2 30 prof. dr hab. Adam Fitas
Proseminaria
1Językoznawstwo (szczegółowa metodologia pracy naukowej) (proseminarium)Z/2 30 dr hab. Cecylia Galilej
2Literaturoznawstwo (szczegółowa metodologia pracy naukowej) (proseminarium)Z/2 30 dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL
3Teoria literatury (szczegółowa metodologia pracy naukowej) (proseminarium)Z/2 30 prof. dr hab. Andrzej Tyszczyk
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 278) Z/1 30 mgr Michał Narecki
2Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 305) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
3Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 307) Z/1 30 mgr Michał Narecki
4Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 308) Z/1 30 mgr Magdalena Matys
5Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 310) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
6Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 331) Z/1 30 mgr Krzysztof Urbański
7Język angielski - CEF C1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 306) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
8Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 101) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
9Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 25) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
10Język niemiecki - CEF B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 44) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
11Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 43) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
12Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 101) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
13Język rosyjski - CEF B2+ - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 19) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
14Język włoski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 101) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
15Język włoski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 21) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
16Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Michał Narecki
17Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Agnieszka Gryta
18Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Agata Woźniak
19Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Magdalena Matys
20Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Agnieszka Turska
21Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Krzysztof Urbański
22Język angielski - poziom CEF C1 (egzamin)E/2 0 mgr Agata Woźniak
23Język hiszpański - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
24Język niemiecki - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Iwona Fijołek
25Język rosyjski (biznesowy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Barbara Okulska
26Język włoski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 dr Elżbieta Kolbus
Zajęcia do wyboru
1Podstawowe problemy językoznawstwa historycznego (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Cecylia Galilej
2Z problematyki literatury pozytywizmu (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska
3Literatura powszechna: oświecenie i romantyzm (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Agata Seweryn, prof. KUL
4Twórca - dzieło - wyobraźnia. Z problematyki estetyki i poetyki historycznej (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Barbara Niebelska-Rajca
5Życie literackie 1863-1918 (wykład)Zbo/1 15 prof. dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska
Egzaminy
1Literatura realizmu i naturalizmu (egzamin)E/2 0 prof. dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska
2Gramatyka opisowa języka polskiego, cz. II (egzamin)E/2 0 dr Anna Majewska-Wójcik
3Poetyka (egzamin)E/2 0 prof. dr hab. Adam Fitas
Specjalizacja nauczycielska
1Pedagogika ogólna (wykład)E/2 30 dr hab. Piotr Magier
2Psychologia ogólna (wykład)E/2 30 dr Justyna Iskra
3Dydaktyka literatury i języka polskiego w szkole podstawowej (warsztaty)Z/2 30 dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
4Praktyki śródroczne w szkole podstawowej (praktyki)Zbo/1 10 dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
5Praktyka psychologiczna (praktyki)Z/1 30 dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
Specjalizacja: krytyka literacka i artystyczna
1Polemika, debata, sporne racje (laboratorium)Z/1 20 dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
2Estetyka i aksjologia (wykład)Zbo/2 20 prof. dr hab. Andrzej Tyszczyk
3Hierarchie: Zapomniani (warsztaty)Z/1 20 prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
4Projekt: Krytyka w sztukach plastycznych i wizualnych (warsztaty)Z/2 30 dr Małgorzata Peroń
5Nowa kultura: Animacja i promocja wydarzeń (blog, panel, wywiad, wystawa) (warsztaty)Z/1 15 dr Małgorzata Peroń
6Nowa kultura: Aspekty prawne pracy w instytucjach kultury (warsztaty)Z/1 15 dr hab. Małgorzata Król, prof. KUL
Zajęcia fakultatywne
1Kultura polska dla studentów z zagranicy (ćwiczenia)Z/2 30 dr Agnieszka Jarosz
2Kultura języka polskiego dla studentów z zagranicy (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Anna Czapla

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze