Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Klasyczna (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka greckiego I (ćwiczenia)Z/4 60 dr hab. Ewa Osek, prof. KUL
2Praktyczna nauka języka greckiego II (ćwiczenia)Z/4 60 dr hab. Iwona Wieżel
3Praktyczna nauka języka łacińskiego I (ćwiczenia)Z/4 60 dr Agnieszka Strycharczuk
4Praktyczna nauka języka łacińskiego II (ćwiczenia)Z/2 30 dr Wojciech Kopek
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 216) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
2Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 217) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
3Język włoski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
4Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Radosław Furmaga
5Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
6Język włoski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 dr Elżbieta Kolbus
Egzaminy
1Praktyczna nauka języka łacińskiego (egzamin)E/2 0 Ks. dr hab. Tadeusz Gacia, prof. KUL
Profile studiów
Profil śródziemnomorski
Wykłady obowiązkowe
1Literatura łacińska epoki augustowskiej - wybrane zagadnienia (wykład)E/2 30 dr Agata Łuka
2Teatr i dramat grecki (wykład)E/3 30 dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL
Profile studiów
Profil śródziemnomorski
Ćwiczenia obowiązkowe
1Analiza i interpretacja tekstów łacińskich (ćwiczenia)Z/2 30 dr Agata Łuka
Profile studiów
Profil śródziemnomorski
Konwersatoria obowiązkowe
1Mit i religia Grecji i Rzymu (konwersatorium)Z/2 15 Ks. dr Mariusz Szmajdziński
2Grecka literatura chrześcijańska (konwersatorium)Z/1 15 dr hab. Ewa Osek, prof. KUL
3Wstęp do literaturoznawstwa (konwersatorium)Z/1 15 dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze