Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka angielskiego - praca nad tekstem akademickim (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Tomasz Niedokos
2Praktyczna nauka języka angielskiego - praca nad tekstem akademickim (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 Brak obsady
3Praktyczna nauka języka angielskiego - praca nad tekstem akademickim (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 Brak obsady
4Praktyczna nauka języka angielskiego - praca nad tekstem akademickim (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 Brak obsady
5Praktyczna nauka języka angielskiego - praca nad tekstem akademickim (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 Brak obsady
6Praktyczna nauka języka angielskiego - praca nad tekstem akademickim (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 Brak obsady
7Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Artur Bartnik
8Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Artur Bartnik
9Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr Ewelina Mokrosz
10Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 30 dr Ewelina Mokrosz
11Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/3 30 dr Artur Bartnik
12Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/3 30 dr Artur Bartnik
13Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Ewelina Bańka
14Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 Brak obsady
15Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Anna Sadowska
16Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr Anna Antonowicz
17Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 dr hab. Konrad Klimkowski
18Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 Brak obsady
19Praktyczna nauka języka angielskiego - angielski prawniczy i medyczny (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Kinga Lis
20Praktyczna nauka języka angielskiego - angielski prawniczy i medyczny (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Kinga Lis
21Praktyczna nauka języka angielskiego - angielski prawniczy i medyczny (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Kinga Lis
22Praktyczna nauka języka angielskiego - angielski prawniczy i medyczny (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr Anna Prażmowska
23Praktyczna nauka języka angielskiego - angielski prawniczy i medyczny (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 dr Anna Prażmowska
24Praktyczna nauka języka angielskiego - angielski prawniczy i medyczny (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 dr Kinga Lis
25Gramatyka opisowa języka angielskiego. Fonologia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Anna Bloch-Rozmej, prof. KUL
26Gramatyka opisowa języka angielskiego. Fonologia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Anna Bloch-Rozmej, prof. KUL
27Gramatyka opisowa języka angielskiego. Fonologia (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr hab. Krzysztof Jaskuła
28Gramatyka opisowa języka angielskiego. Fonologia (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr hab. Krzysztof Jaskuła
29Gramatyka opisowa języka angielskiego. Składnia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 prof. dr hab. Anna Bondaruk
30Gramatyka opisowa języka angielskiego. Składnia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 prof. dr hab. Anna Bondaruk
31Gramatyka opisowa języka angielskiego. Składnia (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 prof. dr hab. Anna Bondaruk
32Gramatyka opisowa języka angielskiego. Składnia (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 prof. dr hab. Anna Bondaruk
33Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Magdalena Sawa
34Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Magdalena Sawa
35Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr Magdalena Sawa
36Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 30 dr Magdalena Sawa
37Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 VACAT
38Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 VACAT
39Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 VACAT
40Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 30 VACAT
41Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/3 30 dr Anna Sadowska
42Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/3 30 Brak obsady
Specjalizacja nauczycielska
1Dydaktyka ogólna (wykład)Zbo/2 15 mgr Małgorzata Tetiurka
2Dydaktyka nauczania języka angielskiego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Małgorzata Tetiurka
3Dydaktyka nauczania języka angielskiego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Małgorzata Tetiurka
4Dydaktyka nauczania języka angielskiego (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 mgr Małgorzata Tetiurka
5Praktyka śródroczna (praktyki)Zbo/1 30 mgr Małgorzata Tetiurka
Specjalizacja: Media, język, kultura
1Komunikacja i interpretacja (konwersatorium)Zbo/2 15 dr Anna Antonowicz
2Empiryczne badania języka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 30 dr Wojciech Guz
3Empiryczne badania języka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 30 dr Wojciech Guz
Egzaminy
1Praktyczna nauka języka angielskiego (egzamin)E/3 0 dr Tomasz Niedokos

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze