Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Ćwiczenia obowiązkowe
1Gramatyka opisowa języka angielskiego. Fonologia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Anna Bloch-Rozmej, prof. KUL
2Gramatyka opisowa języka angielskiego. Fonologia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Anna Bloch-Rozmej, prof. KUL
3Gramatyka opisowa języka angielskiego. Fonologia (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr hab. Krzysztof Jaskuła, prof. KUL
4Gramatyka opisowa języka angielskiego. Fonologia (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr hab. Krzysztof Jaskuła, prof. KUL
5Gramatyka opisowa języka angielskiego. Składnia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 prof. dr hab. Anna Bondaruk
6Gramatyka opisowa języka angielskiego. Składnia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 prof. dr hab. Anna Bondaruk
7Gramatyka opisowa języka angielskiego. Składnia (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 prof. dr hab. Anna Bondaruk
8Gramatyka opisowa języka angielskiego. Składnia (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 prof. dr hab. Anna Bondaruk
9Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Artur Bartnik
10Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Artur Bartnik
11Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr Artur Bartnik
12Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 30 dr Artur Bartnik
13Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/3 30 dr Artur Bartnik
14Praktyczna nauka języka angielskiego - angielski prawniczy i medyczny (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Kinga Lis
15Praktyczna nauka języka angielskiego - angielski prawniczy i medyczny (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Kinga Lis
16Praktyczna nauka języka angielskiego - angielski prawniczy i medyczny (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Anna Prażmowska
17Praktyczna nauka języka angielskiego - angielski prawniczy i medyczny (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr Anna Prażmowska
18Praktyczna nauka języka angielskiego - angielski prawniczy i medyczny (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 dr Anna Prażmowska
19Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Ewelina Bańka
20Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Adam Zacharski
21Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Anna Sadowska
22Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr Anna Antonowicz
23Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 dr Anna Antonowicz
24Praktyczna nauka języka angielskiego - praca nad tekstem akademickim (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Tomasz Niedokos
25Praktyczna nauka języka angielskiego - praca nad tekstem akademickim (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Joanna Grzybowska
26Praktyczna nauka języka angielskiego - praca nad tekstem akademickim (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Tomasz Niedokos
27Praktyczna nauka języka angielskiego - praca nad tekstem akademickim (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr Tomasz Niedokos
28Praktyczna nauka języka angielskiego - praca nad tekstem akademickim (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 dr Tomasz Niedokos
29Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Wojciech Malec
30Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Wojciech Malec
31Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr hab. Wojciech Malec
32Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 30 dr hab. Wojciech Malec
33Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/3 30 dr Anna Sadowska
34Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Dagmara Kottke
35Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Magdalena Sawa
36Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr Magdalena Sawa
37Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 30 dr Magdalena Sawa
Lektoraty
1Język hiszpański (lektorat)Z/1 30 Brak obsady
2Język hiszpański - CEF A2 - Kurs specjalistyczny o profilu turystycznym z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 15) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
3Język hiszpański - CEF A2 - Kurs specjalistyczny o profilu turystycznym z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
4Język hiszpański - CEF B2 (lektorat - Grupa: 3) Z/1 28 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
5Język hiszpański - CEF B2 (lektorat - Grupa: 13) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
6Język hiszpański - CEF B2 (lektorat - Grupa: 18) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
7Język niemiecki - CEF A1 (lektorat - Grupa: 42) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
8Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 34) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
9Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 37) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
10Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 43) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
11Język niemiecki - CEF B2 (lektorat - Grupa: 36) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
12Język niemiecki - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 35) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
13Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
14Język rosyjski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 10) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
15Język rosyjski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 14) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
16Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 15) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
17Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 22) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
18Język włoski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
19Basic Polish for Chinese (lektorat)Z/2 30 dr hab. Cecylia Galilej
20Basic Polish for Chinese. Conversation (lektorat)Z/2 30 dr hab. Cecylia Galilej
21Język hiszpański - poziom CEF A2 (egzamin)E/1 0 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
22Język hiszpański - poziom CEF A2 (egzamin)E/1 0 Brak obsady
23Język hiszpański - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
24Język niemiecki - poziom CEF A2 (egzamin)E/1 0 mgr Iwona Fijołek
25Język niemiecki - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Iwona Fijołek
26Język rosyjski - poziom CEF A2 (egzamin)E/1 0 mgr Barbara Okulska
27Język rosyjski - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Barbara Okulska
28Język włoski - poziom CEF A2 (egzamin)E/1 0 dr Elżbieta Kolbus
29Język włoski - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 dr Elżbieta Kolbus
Specjalizacja nauczycielska
1Dydaktyka nauczania języka angielskiego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Małgorzata Tetiurka
2Dydaktyka nauczania języka angielskiego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Małgorzata Tetiurka
3Dydaktyka nauczania języka angielskiego (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 mgr Małgorzata Tetiurka
4Dydaktyka ogólna (wykład)Zbo/2 15 mgr Małgorzata Tetiurka
5Praktyka śródroczna (praktyki)Zbo/1 30 mgr Małgorzata Tetiurka
Specjalizacja: Media, język, kultura
1Komunikacja i interpretacja (konwersatorium)Zbo/2 15 dr Anna Antonowicz
2Empiryczne badania języka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 30 dr Wojciech Guz
3Empiryczne badania języka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 30 dr Wojciech Guz
Egzaminy
1Praktyczna nauka języka angielskiego (egzamin)E/3 0 dr Tomasz Niedokos

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze