Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka angielskiego - praca nad tekstem akademickim (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Tomasz Niedokos
2Praktyczna nauka języka angielskiego - praca nad tekstem akademickim (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Sebastian Wasak
3Praktyczna nauka języka angielskiego - praca nad tekstem akademickim (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Jerzy Wójcik
4Praktyczna nauka języka angielskiego - praca nad tekstem akademickim (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr Jerzy Wójcik
5Praktyczna nauka języka angielskiego - praca nad tekstem akademickim (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 dr Jerzy Wójcik
6Praktyczna nauka języka angielskiego - praca nad tekstem akademickim (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 dr Jerzy Wójcik
7Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Artur Bartnik
8Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Artur Bartnik
9Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr Ewelina Mokrosz
10Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 30 dr Ewelina Mokrosz
11Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/3 30 dr Artur Bartnik
12Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/3 30 dr Artur Bartnik
13Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Ewelina Bańka
14Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Joanna Grzybowska
15Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Joanna Grzybowska
16Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr Anna Antonowicz
17Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 mgr Małgorzata Tetiurka
18Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 mgr Joanna Grzybowska
19Praktyczna nauka języka angielskiego - angielski prawniczy i medyczny (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Kinga Lis
20Praktyczna nauka języka angielskiego - angielski prawniczy i medyczny (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Kinga Lis
21Praktyczna nauka języka angielskiego - angielski prawniczy i medyczny (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Kinga Lis
22Praktyczna nauka języka angielskiego - angielski prawniczy i medyczny (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr Anna Prażmowska
23Praktyczna nauka języka angielskiego - angielski prawniczy i medyczny (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 dr Anna Prażmowska
24Praktyczna nauka języka angielskiego - angielski prawniczy i medyczny (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 dr Kinga Lis
25Gramatyka opisowa języka angielskiego. Fonologia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Anna Bloch-Rozmej, prof. KUL
26Gramatyka opisowa języka angielskiego. Fonologia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Anna Bloch-Rozmej, prof. KUL
27Gramatyka opisowa języka angielskiego. Fonologia (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr hab. Krzysztof Jaskuła, prof. KUL
28Gramatyka opisowa języka angielskiego. Fonologia (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr hab. Krzysztof Jaskuła, prof. KUL
29Gramatyka opisowa języka angielskiego. Składnia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 prof. dr hab. Anna Bondaruk
30Gramatyka opisowa języka angielskiego. Składnia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 prof. dr hab. Anna Bondaruk
31Gramatyka opisowa języka angielskiego. Składnia (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 prof. dr hab. Anna Bondaruk
32Gramatyka opisowa języka angielskiego. Składnia (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 prof. dr hab. Anna Bondaruk
33Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Magdalena Sawa
34Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Magdalena Sawa
35Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr Magdalena Sawa
36Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 30 dr Magdalena Sawa
37Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Wojciech Malec
38Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Wojciech Malec
39Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr hab. Wojciech Malec
40Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 30 dr hab. Wojciech Malec
41Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/3 30 dr Sebastian Wasak
42Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/3 30 dr Sebastian Wasak
Lektoraty
1Język chiński - CEF A1 (lektorat - Grupa: 1) Z/1 30 mgr Jianhua Yang
2Język francuski - CEF A1 (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
3Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 1) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
4Język francuski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
5Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 20) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
6Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 21) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
7Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 101) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
8Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 25) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
9Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 26) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
10Język niemiecki - CEF A1 (lektorat - Grupa: 1) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
11Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 42) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
12Język niemiecki - CEF B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 44) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
13Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 43) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
14Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 45) Z/1 30 dr Katarzyna Jakubów
15Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
16Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 17) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
17Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 18) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
18Język włoski - CEF A1 (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
19Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 19) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
20Język francuski - poziom CEF A2 (egzamin)E/1 0 mgr Maria Piwińska
21Język francuski - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Maria Piwińska
22Język hiszpański - poziom CEF A2 (egzamin)E/1 0 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
23Język hiszpański - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
24Język niemiecki - poziom CEF A2 (egzamin)E/1 0 mgr Iwona Fijołek
25Język niemiecki - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Iwona Fijołek
26Język rosyjski - poziom CEF A2 (egzamin)E/1 0 mgr Barbara Okulska
27Język rosyjski - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Barbara Okulska
28Język włoski - poziom CEF A2 (egzamin)E/1 0 dr Elżbieta Kolbus
29Basic Polish for Chinese (lektorat)Z/0 30 Brak obsady
30Basic Polish for Chinese. Conversation (lektorat)Z/0 30 dr Agnieszka Jarosz
31Język hiszpański - CEF A1 (lektorat - Grupa: 1) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
Specjalizacja nauczycielska
1Dydaktyka ogólna (wykład)Zbo/2 15 mgr Małgorzata Tetiurka
2Dydaktyka nauczania języka angielskiego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Małgorzata Tetiurka
3Dydaktyka nauczania języka angielskiego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Małgorzata Tetiurka
4Dydaktyka nauczania języka angielskiego (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 mgr Małgorzata Tetiurka
5Praktyka śródroczna (praktyki)Zbo/1 30 mgr Małgorzata Tetiurka
Specjalizacja: Media, język, kultura
1Komunikacja i interpretacja (konwersatorium)Zbo/2 15 dr Anna Antonowicz
2Empiryczne badania języka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 30 dr hab. Wojciech Guz
3Empiryczne badania języka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 30 dr hab. Wojciech Guz
Egzaminy
1Praktyczna nauka języka angielskiego (egzamin)E/3 0 dr Tomasz Niedokos

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze