Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok II - Semestr 4   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiazkowe
1Normy o chrześcijanach (wykład)E/6 30 dr Agnieszka Romanko
2Normy generalne (wykład)E/4 30 Ks. dr Adam Kaczor
3Prawo o sakramentach świętych (wykład)E/4 30 dr hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL
4Prawo wyznaniowe (wykład)E/5 45 Ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL
5Prawa człowieka (wykład)E/4 30 Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Normy generalne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 Ks. dr Adam Kaczor
2Prawo o sakramentach świętych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL
3Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 45 dr Marta Ordon
4Informatyka prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr Lidia Fiejdasz-Buczek
5Normy o chrześcijanach (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Anna Słowikowska
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 284) Z/0 30 mgr Marta Cechowicz
2Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 199) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
3Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 200) Z/0 30 mgr Dorota Szymczyk
4Język niemiecki - CEF B2 (lektorat - Grupa: 39) Z/0 30 mgr Iwona Fijołek
5Język rosyjski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 10) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
6Język angielski - poziom CEF B2+ (egzamin)E/6 0 Brak obsady
7Język angielski (prawniczy) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/6 0 mgr Marlena Iglik
8Język angielski (prawniczy) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/6 0 mgr Dorota Szymczyk
9Język niemiecki (z elementami terminologii prawniczej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/6 0 mgr Iwona Fijołek
10Język rosyjski - poziom CEF A2 (egzamin)E/6 0 mgr Barbara Okulska
11Język rosyjski - poziom CEF B2+ (egzamin)E/6 0 Brak obsady
12Język rosyjski (z elementami terminologii prawniczej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/6 0 mgr Barbara Okulska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze