Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok II - Semestr 4   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiazkowe
1Normy o chrześcijanach (wykład)E/6 30 dr Anna Słowikowska
2Normy generalne (wykład)E/4 30 Ks. dr Adam Kaczor
3Prawo o sakramentach świętych (wykład)E/4 30 dr Anna Słowikowska
4Prawo wyznaniowe (wykład)E/5 45 dr Aneta Abramowicz
5Prawa człowieka (wykład)E/4 30 Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Normy generalne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 Ks. dr Adam Kaczor
2Prawo o sakramentach świętych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Anna Słowikowska
3Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 45 Ks. mgr Michał Czelny
4Informatyka prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr hab. Lidia Fiejdasz-Buczek
5Normy o chrześcijanach (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Agnieszka Romanko
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 280) Z/0 30 mgr Dorota Szymczyk
2Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 281) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
3Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 287) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
4Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 290) Z/0 30 mgr Beata Panasiuk
5Język rosyjski - CEF B2+ - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 19) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
6Język angielski (prawniczy) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/6 0 mgr Marlena Iglik
7Język angielski (prawniczy) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/6 0 mgr Dorota Szymczyk
8Język angielski (prawniczy) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/6 0 mgr Beata Panasiuk
9Język rosyjski (z elementami terminologii prawniczej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/6 0 mgr Barbara Okulska
10Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 286) Z/1 30 mgr Dorota Szymczyk

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze