Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok II - Semestr 4   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiazkowe
1Normy o chrześcijanach (wykład)E/6 30 dr Anna Słowikowska
2Normy generalne (wykład)E/4 30 VACAT
3Prawo o sakramentach świętych (wykład)E/4 30 dr hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL
4Prawo wyznaniowe (wykład)E/5 45 Ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL
5Prawa człowieka (wykład)E/4 30 Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Normy generalne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 VACAT
2Prawo o sakramentach świętych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL
3Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 45 Ks. mgr Michał Czelny
4Informatyka prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr Lidia Fiejdasz-Buczek
5Normy o chrześcijanach (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Agnieszka Romanko

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze