Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok II - Semestr 4   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia filozofii (wykład)E/3 45 dr Marcin Iwanicki
2Prawa człowieka i ich ochrona (wykład)E/4 15 Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
3Prawo administracyjne z elementami zarządzania (wykład)E/10 45 Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
4Prawo rzeczowe (wykład)E/5 30 dr Katarzyna Dębińska-Domagała
Ćwiczenia obowiązkowe
1Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Robert Tabaszewski
2Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Robert Tabaszewski
3Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Robert Tabaszewski
4Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Robert Tabaszewski
5Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Robert Tabaszewski
6Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Robert Tabaszewski
7Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Robert Tabaszewski
8Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Robert Tabaszewski
9Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 dr Robert Tabaszewski
10Prawo administracyjne z elementami zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 45 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
11Prawo administracyjne z elementami zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 45 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
12Prawo administracyjne z elementami zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 45 dr hab. Jerzy Parchomiuk
13Prawo administracyjne z elementami zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 45 dr Bartosz Kuś
14Prawo administracyjne z elementami zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 45 dr hab. Tomasz Sienkiewicz, prof. KUL
15Prawo administracyjne z elementami zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 45 dr Katarzyna Mełgieś
16Prawo administracyjne z elementami zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 45 dr Katarzyna Mełgieś
17Prawo administracyjne z elementami zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 45 dr Bartosz Kuś
18Prawo administracyjne z elementami zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 45 dr hab. Jerzy Parchomiuk
19Prawo rzeczowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Szymon Skowerski
20Prawo rzeczowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Kamila Chmiel
21Prawo rzeczowe (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Katarzyna Dębińska-Domagała
22Prawo rzeczowe (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Maciej Jarota
23Prawo rzeczowe (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Ewelina Cofór
24Prawo rzeczowe (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Agnieszka Kawałko
25Prawo rzeczowe (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Katarzyna Dębińska-Domagała
26Prawo rzeczowe (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Maciej Jarota
27Prawo rzeczowe (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 dr Katarzyna Dębińska-Domagała
28Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 Ks. dr Adam Jaszcz
29Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 15 Ks. dr Adam Jaszcz
30Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 15 Ks. dr Adam Jaszcz
31Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 15 Ks. dr Adam Jaszcz
32Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 15 Ks. dr Adam Jaszcz
33Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 15 Ks. dr Adam Jaszcz
34Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 15 Ks. dr hab. Paweł Kaleta
35Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/2 15 Ks. dr hab. Paweł Kaleta
36Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/2 15 prof. dr hab. Wiesław Bar
Lektoraty
1Język angielski (lektorat)Z/0 30 Brak obsady
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 283) Z/0 30 mgr Beata Panasiuk
3Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 284) Z/0 30 mgr Marta Cechowicz
4Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 188) Z/0 30 mgr Marta Cechowicz
5Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 189) Z/0 30 mgr Beata Panasiuk
6Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 190) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
7Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 191) Z/0 30 mgr Marta Cechowicz
8Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 193) Z/0 30 mgr Dorota Szymczyk
9Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 194) Z/0 30 mgr Marta Cechowicz
10Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 195) Z/0 30 mgr Marta Cechowicz
11Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 196) Z/0 30 mgr Beata Panasiuk
12Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 197) Z/0 30 mgr Beata Panasiuk
13Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 198) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
14Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 199) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
15Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 200) Z/0 30 mgr Dorota Szymczyk
16Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 289) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
17Język hiszpański - CEF B2 (lektorat - Grupa: 13) Z/0 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
18Język hiszpański - CEF B2 (lektorat - Grupa: 14) Z/0 2 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
19Język niemiecki (lektorat)Z/0 0 Brak obsady
20Język niemiecki - CEF B2 (lektorat - Grupa: 36) Z/0 30 mgr Iwona Fijołek
21Język niemiecki - CEF B2 (lektorat - Grupa: 39) Z/0 30 mgr Iwona Fijołek
22Język niemiecki - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 35) Z/0 30 mgr Iwona Fijołek
23Język niemiecki - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 38) Z/0 30 mgr Iwona Fijołek
24Język rosyjski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 10) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
25Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 12) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
26Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu turystyczno-biznesowym (lektorat - Grupa: 11) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
27Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu turystyczno-biznesowym (lektorat - Grupa: 19) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
28Język angielski (biznesowy) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/6 0 Brak obsady
29Język angielski (prawniczy) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/6 0 mgr Marta Cechowicz
30Język angielski (prawniczy) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/6 0 mgr Marlena Iglik
31Język angielski (prawniczy) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/6 0 Brak obsady
32Język angielski (prawniczy) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/6 0 mgr Dorota Szymczyk
33Język angielski (prawniczy) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/6 0 mgr Beata Panasiuk
34Język hiszpański (z elementami terminologii prawniczej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/6 0 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
35Język niemiecki (egzamin)E/6 0 Brak obsady
36Język niemiecki (z elementami terminologii prawniczej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/6 0 Brak obsady
37Język niemiecki (z elementami terminologii prawniczej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/6 0 mgr Iwona Fijołek
38Język rosyjski (z elementami terminologii prawniczej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/6 0 mgr Barbara Okulska
39Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 286) Z/1 30 mgr Dorota Szymczyk
40Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 290) Z/1 30 mgr Beata Panasiuk
41Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 335) Z/1 30 mgr Marlena Iglik
42Język francuski - CEF A1 (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
43Język hiszpański - CEF A1 - Kurs specjalistyczny o profilu turystycznym z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 21) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
44Język hiszpański - CEF B2 (lektorat - Grupa: 3) Z/1 28 mgr Aleksandra Murat-Bednarz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze