Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok II - Semestr 4   2021/2022


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Historia filozofii (wykład)E/3 45 Brak obsady
2Prawa człowieka i ich ochrona (wykład)E/5 30 Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
3Prawo administracyjne z elementami zarządzania (wykład)E/9 45 Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
4Prawo rzeczowe (wykład)E/6 30 dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
5Prawo wyznaniowe (wykład)E/4 30 Ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL
6Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Robert Tabaszewski
7Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Robert Tabaszewski
8Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Robert Tabaszewski
9Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Robert Tabaszewski
10Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Robert Tabaszewski
11Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Robert Tabaszewski
12Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Robert Tabaszewski
13Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Robert Tabaszewski
14Prawo administracyjne z elementami zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 45 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
15Prawo administracyjne z elementami zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 45 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
16Prawo administracyjne z elementami zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 45 dr Katarzyna Mełgieś
17Prawo administracyjne z elementami zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 45 dr Katarzyna Mełgieś
18Prawo administracyjne z elementami zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 45 dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz
19Prawo administracyjne z elementami zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 45 dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz
20Prawo administracyjne z elementami zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 45 dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz
21Prawo administracyjne z elementami zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 45 dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz
22Prawo rzeczowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Katarzyna Dębińska-Domagała
23Prawo rzeczowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Katarzyna Dębińska-Domagała
24Prawo rzeczowe (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Katarzyna Dębińska-Domagała
25Prawo rzeczowe (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Katarzyna Dębińska-Domagała
26Prawo rzeczowe (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Marta Stepnowska
27Prawo rzeczowe (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Marta Stepnowska
28Prawo rzeczowe (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Marta Stepnowska
29Prawo rzeczowe (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Marta Stepnowska
30Prawo rzeczowe (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 Zawieszone
31Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Aneta Abramowicz
32Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Aneta Abramowicz
33Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Aneta Abramowicz
34Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Aneta Abramowicz
35Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Michał Zawiślak
36Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 Ks. mgr Michał Czelny
37Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 Ks. mgr Michał Czelny
38Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 Ks. mgr Michał Czelny

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze