Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok II - Semestr 4   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia filozofii (wykład)E/3 45 dr Marcin Iwanicki
2Ochrona konkurencji (wykład)E/2 15 dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. KUL
3Ochrona własności intelektualnej (wykład)E/2 15 dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. KUL
4Prawa człowieka i ich ochrona (wykład)E/4 15 Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
5Prawo administracyjne z elementami zarządzania (wykład)E/8 45 Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
6Prawo rzeczowe (wykład)E/4 30 dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Ks. dr Adam Jaszcz
2Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Ks. dr Adam Jaszcz
3Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 Ks. dr Adam Jaszcz
4Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 Ks. dr Adam Jaszcz
5Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 Ks. dr Adam Jaszcz
6Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 15 dr Lidia Fiejdasz-Buczek
7Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 15 Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski
8Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 15 Ks. dr Wojciech Witkowski
9Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 15 Ks. dr Wojciech Witkowski
10Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 15 Ks. dr Wojciech Witkowski
11Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Robert Tabaszewski
12Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Robert Tabaszewski
13Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Robert Tabaszewski
14Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Robert Tabaszewski
15Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Robert Tabaszewski
16Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Robert Tabaszewski
17Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Robert Tabaszewski
18Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Robert Tabaszewski
19Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 Brak obsady
20Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 30 Brak obsady
21Prawo administracyjne z elementami zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 45 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
22Prawo administracyjne z elementami zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 45 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
23Prawo administracyjne z elementami zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 45 dr Bartosz Kuś
24Prawo administracyjne z elementami zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 45 dr Bartosz Kuś
25Prawo administracyjne z elementami zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 45 dr Bartosz Kuś
26Prawo administracyjne z elementami zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 45 VACAT
27Prawo administracyjne z elementami zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 45 VACAT
28Prawo administracyjne z elementami zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 45 dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz
29Prawo administracyjne z elementami zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 45 dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz
30Prawo administracyjne z elementami zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 45 dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz
31Prawo rzeczowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Maciej Jarota
32Prawo rzeczowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Maciej Jarota
33Prawo rzeczowe (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Maciej Jarota
34Prawo rzeczowe (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Maciej Jarota
35Prawo rzeczowe (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Maciej Jarota
36Prawo rzeczowe (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Maciej Jarota
37Prawo rzeczowe (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Katarzyna Dębińska-Domagała
38Prawo rzeczowe (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Katarzyna Dębińska-Domagała
39Prawo rzeczowe (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 dr Marta Stepnowska
40Prawo rzeczowe (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 30 dr Marta Stepnowska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze