Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok II - Semestr 4   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia filozofii (wykład)E/3 45 dr Marcin Iwanicki
2Ochrona konkurencji (wykład)E/2 15 dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. KUL
3Ochrona własności intelektualnej (wykład)E/2 15 dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. KUL
4Prawa człowieka i ich ochrona (wykład)E/4 15 Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
5Prawo administracyjne z elementami zarządzania (wykład)E/8 45 Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
6Prawo rzeczowe (wykład)E/4 30 dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 Ks. dr Adam Jaszcz
2Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 Ks. dr Adam Jaszcz
3Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 Ks. dr Adam Jaszcz
4Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 15 Ks. dr Adam Jaszcz
5Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/1 15 dr hab. Lidia Fiejdasz-Buczek
6Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/1 15 Ks. dr Wojciech Witkowski
7Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/1 15 Ks. dr Adam Jaszcz
8Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/1 15 dr hab. Lidia Fiejdasz-Buczek
9Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/1 15 Ks. dr Wojciech Witkowski
10Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/1 15 Zawieszone
11Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Robert Tabaszewski
12Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Robert Tabaszewski
13Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Robert Tabaszewski
14Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Robert Tabaszewski
15Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Robert Tabaszewski
16Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Robert Tabaszewski
17Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Robert Tabaszewski
18Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 mgr Mateusz Hypiak
19Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 mgr Aleksandra Dzięcioł
20Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 30 Zawieszone
21Prawo administracyjne z elementami zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 45 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
22Prawo administracyjne z elementami zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 45 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
23Prawo administracyjne z elementami zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 45 dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz
24Prawo administracyjne z elementami zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 45 dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz
25Prawo administracyjne z elementami zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 45 dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz
26Prawo administracyjne z elementami zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 45 dr Katarzyna Mełgieś
27Prawo administracyjne z elementami zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 45 dr Katarzyna Mełgieś
28Prawo administracyjne z elementami zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 45 dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz
29Prawo administracyjne z elementami zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 45 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
30Prawo administracyjne z elementami zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 45 Zawieszone
31Prawo rzeczowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Maciej Jarota
32Prawo rzeczowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Maciej Jarota
33Prawo rzeczowe (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Maciej Jarota
34Prawo rzeczowe (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Maciej Jarota
35Prawo rzeczowe (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Maciej Jarota
36Prawo rzeczowe (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Maciej Jarota
37Prawo rzeczowe (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Katarzyna Dębińska-Domagała
38Prawo rzeczowe (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Katarzyna Dębińska-Domagała
39Prawo rzeczowe (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 dr Marta Stepnowska
40Prawo rzeczowe (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 30 Zawieszone
Lektoraty
1Język angielski (lektorat)Z/0 30 Brak obsady
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 53) Z/0 30 mgr Marta Cechowicz
3Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 49) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
4Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 52) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
5Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 280) Z/0 30 mgr Dorota Szymczyk
6Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 281) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
7Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 282) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
8Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 283) Z/0 30 mgr Beata Panasiuk
9Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 285) Z/0 30 mgr Marta Cechowicz
10Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 286) Z/0 30 mgr Dorota Szymczyk
11Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 287) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
12Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 288) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
13Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 289) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
14Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 290) Z/0 30 mgr Beata Panasiuk
15Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 291) Z/0 30 mgr Marta Cechowicz
16Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 23) Z/0 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
17Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 25) Z/0 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
18Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 43) Z/0 30 mgr Iwona Fijołek
19Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 45) Z/0 30 dr Katarzyna Jakubów
20Język rosyjski (lektorat)Z/0 30 Brak obsady
21Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 16) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
22Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 17) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
23Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 18) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
24Język rosyjski - CEF B2+ - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 19) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
25Język włoski - CEF - B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 20) Z/0 30 dr Elżbieta Kolbus
26Język włoski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 21) Z/0 30 dr Elżbieta Kolbus
27Język angielski (prawniczy) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/6 0 mgr Marta Cechowicz
28Język angielski (prawniczy) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/6 0 mgr Marlena Iglik
29Język angielski (prawniczy) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/6 0 Brak obsady
30Język angielski (prawniczy) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/6 0 mgr Dorota Szymczyk
31Język angielski (prawniczy) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/6 0 mgr Beata Panasiuk
32Język francuski (z elementami terminologii prawniczej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/6 0 mgr Maria Piwińska
33Język hiszpański (z elementami terminologii prawniczej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/6 0 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
34Język niemiecki (z elementami terminologii prawniczej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/6 0 mgr Iwona Fijołek
35Język niemiecki (z elementami terminologii prawniczej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/6 0 dr Katarzyna Jakubów
36Język rosyjski (z elementami terminologii prawniczej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/6 0 mgr Barbara Okulska
37Język rosyjski (z elementami terminologii prawniczej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/6 0 Brak obsady
38Język włoski (z elementami terminologii prawniczej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/6 0 dr Elżbieta Kolbus
39Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 505) Z/1 30 mgr Marlena Iglik
40Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 506) Z/1 30 mgr Dorota Szymczyk
41Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 101) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
42Język włoski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 101) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze